Документ z1254-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.08.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.10.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.08.2016  № 859


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 вересня 2016 р.
за № 1254/29384

Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії між Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Національною поліцією України та Національною гвардією України у сфері запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, пожежі та небезпечні події

Відповідно до пунктів 47 та 48 Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11, та з метою приведення нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту у відповідність до чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок взаємодії між Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Національною поліцією України та Національною гвардією України у сфері запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, пожежі та небезпечні події, що додається.

2. Керівникам територіальних органів ДСНС, територіальних органів Національної поліції, начальникам територіальних управлінь Національної гвардії України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим наказом розробити плани взаємодії у сфері запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, пожежі та небезпечні події, організувати взаємодію відповідно до визначених Інструкцією завдань.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і Міністерства внутрішніх справ України від 03 квітня 2007 року № 205/105 «Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії МНС і МВС щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 квітня 2007 року за № 341/13608.

4. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної поліції України

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Т.в.о. командувача
Національної гвардії України


Х.Деканоідзе


М.Чечоткін


О.В.КривенкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
22.08.2016  № 859


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 вересня 2016 р.
за № 1254/29384

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок взаємодії між Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Національною поліцією України та Національною гвардією України у сфері запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, пожежі та небезпечні події

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок взаємодії між Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Національною поліцією України та Національною гвардією України під час виконання спільних заходів із запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, пожежі та небезпечні події.

2. Безпосередня організація та координація робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пожеж та небезпечних подій здійснюються відповідно до статей 76 та 80 Кодексу цивільного захисту України та наказу Міністерства внутрішніх справ України від 26 грудня 2014 року № 1406 «Про затвердження Положення про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та Видів оперативно-технічної і звітної документації штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 січня 2015 року за № 47/26492.

3. Форми взаємодії:

обмін інформацією про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж та небезпечних подій у різних регіонах країни;

проведення спільних оперативних нарад Голови ДСНС або його заступників з Головою (заступниками) Національної поліції України та Командувачем (заступниками) Національної гвардії України, керівників територіальних органів ДСНС з керівниками територіальних (у тому числі міжрегіональних) органів Національної поліції України (далі - територіальні органи Національної поліції України) та оперативно-територіальних об’єднань Національної гвардії України;

здійснення спільних заходів за планами взаємодії органів управління та сил цивільного захисту в разі виникнення надзвичайної ситуації (далі - плани взаємодії), що розробляються на регіональних і місцевих рівнях;

проведення спільних навчань та тренувань;

здійснення інших заходів, передбачених чинним законодавством.

4. Взаємодія здійснюється:

на державному рівні між апаратом ДСНС, апаратом центрального органу управління Національної поліції України та головним органом військового управління Національної гвардії України;

на регіональному рівні між територіальними органами ДСНС, територіальними органами Національної поліції України та органами військового управління оперативно-територіальних об'єднань Національної гвардії України;

на місцевому рівні між підрозділами ДСНС, відділами (відділеннями) в районах, містах, районах у містах Національної поліції України та військовими частинами Національної гвардії України.

ІІ. Організація і здійснення спільних заходів

1. Заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пожеж та небезпечних подій на території України здійснюються силами цивільного захисту, у тому числі підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, із залученням органів Національної поліції України та підрозділів Національної гвардії України відповідно до покладених на них завдань.

2. Організація спільних заходів складається з етапів попередньої підготовки та оперативної підготовки.

3. На етапі попередньої підготовки сторонами, що взаємодіють, здійснюються:

розроблення планів взаємодії на регіональному та місцевому рівнях;

взаємне інформування;

визначення обсягів і послідовності спільних дій при ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пожежі та небезпечної події;

узгодження порядку управління і взаємодії підрозділів при виконанні спільних завдань, а також питань матеріально-технічного забезпечення.

4. На етапі оперативної підготовки здійснюються:

спільне визначення місць розташування, зустрічі особового складу й порядку здійснення спільних заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню та ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, пожеж та небезпечних подій;

оцінка обстановки на місці загрози або виникнення надзвичайної ситуації, пожежі або небезпечної події, стану і можливостей наявних сил і засобів;

визначення керівника спільних заходів за погодженням з керівниками сторін, що взаємодіють;

визначення необхідності залучення інших додаткових сил і засобів Національної поліції України та Національної гвардії України до проведення дій із запобігання виникненню та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пожежі та небезпечної події, послідовності здійснення спільних заходів;

залучення сил та засобів, необхідних для здійснення спільних заходів.

ІІІ. Основні завдання сторін, що взаємодіють

1. ДСНС у межах компетенції:

інформує Національну поліцію України та Національну гвардію України про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж та небезпечних подій на державному, регіональному та місцевому рівнях;

здійснює заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пожеж та небезпечних подій, у тому числі в межах компетенції на об’єктах Національної поліції України та Національної гвардії України, відповідно до розроблених планів взаємодії;

виконує аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи;

проводить пошук і рятування людей на уражених об’єктах і територіях, надає екстрену медичну допомогу особам, які перебувають у небезпечному для життя й здоров’я стані, на місці події, сприяє їх евакуації до закладів охорони здоров’я;

здійснює інші заходи, передбачені законодавством.

2. Національна поліція України в межах компетенції:

інформує ДСНС на державному, регіональному та місцевому рівнях про ознаки загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж та небезпечних подій;

надає в межах, визначених законом, послуги з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги;

у межах повноважень, передбачених законом, організовує та здійснює заходи щодо рятування людей, забезпечення їх безпеки, охорони майна в разі стихійного лиха, аварій, пожеж, катастроф та ліквідації їх наслідків;

уживає заходів щодо забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропортах, морських та річкових портах, інших публічних місцях;

регулює дорожній рух та здійснює контроль за додержанням Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306, його учасниками та за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі;

здійснює супроводження транспортних засобів у випадках, передбачених законом;

уживає всіх можливих заходів для надання невідкладної, зокрема домедичної і медичної, допомоги особам, які постраждали внаслідок кримінальних чи адміністративних правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в ситуації, небезпечній для їх життя чи здоров’я;

здійснює контроль у межах компетенції, визначеної законом, за додержанням вимог режиму радіаційної безпеки в спеціально визначеній зоні радіоактивного забруднення;

сприяє забезпеченню відповідно до закону правового режиму воєнного або надзвичайного стану, зони надзвичайної екологічної ситуації в разі їх оголошення на всій території України або в окремій місцевості;

уживає заходів для визначення осіб, які не здатні через стан здоров’я, вік або інші обставини повідомити інформацію про себе, установлює особу за невпізнаним трупом;

надає допомогу органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у відселенні людей з місць, небезпечних для проживання, проведенні евакуації населення;

бере участь у здійсненні карантинних заходів під час епідемій та епізоотій;

надає дозвіл підрозділам Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту на доступ (у встановленому порядку) на територію об’єктів Національної поліції України для запобігання виникненню або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пожеж та небезпечних подій;

здійснює інші заходи, передбачені законодавством.

3. Національна гвардія України в межах компетенції:

здійснює інформування ДСНС на державному, регіональному та місцевому рівнях про ознаки загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж та небезпечних подій;

надає допомогу в ліквідації наслідків природних, техногенних, екологічних катастроф;

бере участь у ліквідації наслідків надзвичайних або кризових ситуацій на об’єктах, що охороняються підрозділами Національної гвардії України;

бере участь у підтримці і відновленні правопорядку в районах виникнення особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (стихійного лиха, катастроф, особливо великих пожеж, застосування засобів ураження, пандемій, панзоотій тощо), що створюють загрозу життю і здоров’ю значних верств населення;

надає дозвіл підрозділам Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту на в’їзд на територію об’єктів, що охороняються Національною гвардією України, для запобігання виникненню або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пожеж та небезпечних подій;

здійснює інші заходи, передбачені законодавством.

4. Матеріально-технічне забезпечення залучених сил та засобів до запобігання виникненню або ліквідації надзвичайної ситуації здійснюється центральними органами виконавчої влади, головним органом військового управління Національної гвардії України, до сфери управління яких вони належать.

ІV. Інформування про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж та небезпечних подій

1. Обмін інформацією здійснюється на державному, регіональному та місцевому рівнях між черговими та диспетчерськими службами з метою організації своєчасного вжиття заходів оперативного реагування в разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації, пожежі та небезпечної події:

на державному рівні - між оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС, черговою частиною Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України і службою оперативних чергових Управління командних пунктів штабу Головного управління Національної гвардії України по телефону протягом 5 хвилин та письмовим підтвердженням на адресу електронної пошти або факсом протягом 30 хвилин;

на регіональному рівні - між оперативно-координаційними центрами територіальних органів ДСНС, черговими службами органів Національної поліції України та оперативно-черговими службами Національної гвардії України;

на місцевому рівні - між підрозділами ДСНС, відділами (відділеннями) в районах, містах, районах у містах Національної поліції України та військовими частинами Національної гвардії України.

2. Обмін інформацією між оперативно-черговими службами ДСНС, Національної поліції України та Національної гвардії України здійснюється за такими номерами телефонів та адресами електронної пошти:

оперативно-чергова служба ДСНС України - телефон: 247-30-50, 59-01 (АТС-10), факс: 247-32-11, електронна пошта: oper@mns.gov.ua;

чергова частина Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України - телефон: 256-10-08, 256-10-02, 256-10-04, 32-13 (АТС-10), факс: 226-33-17, електронна пошта: duty@police.gov.ua;

служба оперативних чергових Управління командних пунктів штабу Головного управління Національної гвардії України - телефон: 226-31-54, електронна пошта: 503808@dchguvv.kiev.ua.

3. Обмін інформацією між оперативно-координаційними центрами територіальних органів ДСНС та оперативно-черговими службами територіальних органів Національної поліції України та Національної гвардії України на регіональному рівні визначається спільними організаційно-розпорядчими актами.

4. Під час здійснення обміну інформацією між Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Національною поліцією України та Національною гвардією України забороняється розголошувати конфіденційну інформацію.

Директор Департаменту
формування політики
щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу

В.Є. Боднарвгору