Документ z1253-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.08.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.10.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.08.2016  № 1412


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 вересня 2016 р.
за № 1253/29383

Про деякі питання щодо видачі свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології

Відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", пунктів 3, 4 Порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 117, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Вимоги до структури та змісту документів, що додаються до заяви про видачу свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології;

2) Проект галузі уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології;

3) Висновок аудитора з метрології;

4) Свідоцтво про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології.

2. Департаменту технічного регулювання в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра згідно з розподілом функціональних обов'язків.

Перший віце-прем’єр-міністр
України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України
С.І. Кубів

ПОГОДЖЕНО:

Голова Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
роботодавців на національному рівні

Голова Державної регуляторної служби УкраїниГ.В.ОсовийД.Олійник

К.ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
29.08.2016  № 1412


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 вересня 2016 р.
за № 1253/29383

ВИМОГИ
до структури та змісту документів, що додаються до заяви про видачу свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології

1. Статут наукового метрологічного центру, державного підприємства, яке належить до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та провадить метрологічну діяльність, повірочної лабораторії (далі - заявник) має містити положення відповідно до Господарського кодексу України та інших нормативно-правових актів.

2. Паспорт структурного підрозділу заявника, який буде виконувати роботи з повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології (далі - засоби вимірювальної техніки), повинен складатися із вступної частини і форм, наведених у додатку до цих Вимог.

Вступна частина повинна містити відомості про:

юридичну особу (повне найменування, скорочене (за наявності), найменування іноземними мовами (за наявності) та ідентифікаційний код);

місцезнаходження заявника (поштовий індекс, область, район, населений пункт, район населеного пункту (за наявності), вулиця, номер будинку, корпусу (за наявності), офіса (за наявності)) та засоби зв’язку (міжміський код/код оператора мобільного зв’язку, номер телефону, телефаксу (за наявності));

керівника заявника (прізвище, ім’я, по батькові, посада);

місце проведення повірки (поштовий індекс, область, район, населений пункт, район населеного пункту (за наявності), вулиця, номер будинку, корпусу (за наявності), офіса (за наявності) та засоби зв’язку (міжміський код/код оператора мобільного зв’язку, номер телефону, телефаксу (за наявності)).

Для відокремленого структурного підрозділу заявника, який буде виконувати роботи з повірки засобів вимірювальної техніки, надається інформація про його повне найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження відокремленого структурного підрозділу (поштовий індекс, область, район, населений пункт, район населеного пункту (за наявності), вулиця, номер будинку, корпусу (за наявності), офіса (за наявності), телефону, телефаксу (за наявності); відомості про керівника відокремленого структурного підрозділу (прізвище, ім’я, по батькові, посада)).

Паспорт повинен містити відомості про:

наявність приміщень за формою 1 (додаток);

фахівців, які проводять повірку засобів вимірювальної техніки, за формою 2 (додаток);

наявність:

організаційних, нормативних і методичних документів у сфері метрології та метрологічної діяльності за формою 3 (додаток);

еталонів за формою 4 (додаток), засобів вимірювальної техніки і допоміжного обладнання за формою 5 (додаток);

робочих місць за формою 6 (додаток);

стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів за формою 7 (додаток).

Відповідно до заявленої галузі уповноваження заявник заповнює форми 1-7, наведені в додатку до цих Вимог.

Паспорт заявника або його відокремленого структурного підрозділу, який буде виконувати роботи з повірки засобів вимірювальної техніки, затверджується керівником заявника.

3. Настанова з якості структурного підрозділу заявника або його відокремленого структурного підрозділу, який буде виконувати роботи з повірки засобів вимірювальної техніки, повинна містити комплексний опис системи якості засобів вимірювальної техніки заявника та відомості про:

повноваження та ресурси персоналу, необхідні для виконання покладених на нього обов’язків, зокрема впровадження, підтримання та вдосконалення процедур, необхідних для проведення повірки засобів вимірювальної техніки;

постійний контроль за проведенням повірки засобів вимірювальної техніки, а також внутрішніх періодичних перевірок;

реєстрацію та зберігання заявок на проведення повірки засобів вимірювальної техніки та матеріалів за результатами її проведення;

упроваджену і задокументовану систему обліку претензій, що надійшли від замовників робіт з повірки засобів вимірювальної техніки;

задокументовану систему обліку, зберігання та поводження із засобами вимірювальної техніки, що подані на повірку;

перевірку дотримання міжкалібрувальних та міжповірочних інтервалів власних еталонів та засобів вимірювальної техніки, що застосовуються під час повірки;

нормування трудомісткості та визначення вартості робіт з повірки засобів вимірювальної техніки;

перевірку правильності оформлення свідоцтв про повірку засобів вимірювальної техніки, довідок про непридатність засобів вимірювальної техніки і протоколів повірки або робочих журналів, до яких уносяться результати повірки;

задокументовану систему обліку, зберігання та застосування повірочних тавр та контролю за їх застосуванням.

У разі якщо відомості про заявника наведено в інших документах, у тому числі в документах, поданих на уповноваження, у настанові з якості повинні зазначатися посилання на такі документи.

Під час розроблення настанови з якості слід керуватись ДСТУ ISO/TR 10013:2003 "Настанови з розроблення документації системи управління якістю".

Настанова з якості структурного підрозділу заявника або його відокремленого структурного підрозділу, який буде виконувати роботи з повірки засобів вимірювальної техніки, підписується керівником заявника.

4. Проект галузі уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, містить інформацію, викладену за формою, затвердженою цим наказом.

5. Копія документа, що підтверджує право власності на приміщення, або копія договору оренди приміщення, укладеного не менш як на п’ять років (у разі якщо заявник не має власного приміщення, необхідного для проведення повірки засобів вимірювальної техніки відповідно до заявленої галузі уповноваження), відповідає вимогам законодавства.

6. Висновок аудитора містить інформацію, викладену за формою, затвердженою цим наказом.

7. Платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) про сплату коштів за видачу свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, відповідає вимогам законодавства.

Директор департаменту
технічного регулювання


Л.М. Віткін


Додаток
до Вимог до структури та змісту
документів, що додаються до заяви
про видачу свідоцтва
про уповноваження на проведення
повірки засобів вимірювальної техніки,
що перебувають в експлуатації
та застосовуються у сфері законодавчо
регульованої метрології
(пункт 2)


Форма 1

ВІДОМОСТІ
про наявність приміщень

№ з/п

Найменування підрозділу, що буде проводити (проводить) повірку

Кількість приміщень, загальна площа та площа кожного приміщення, m-2

Температура (°С) та вологість (%) у приміщеннях

Освітленість робочих місць, lx

Рівень

Наявність спеціалізованого обладнання (вентиляція, кондиціонер, каналізація, заземлення тощо)

шуму, dBA

вмісту токсичних речовин у повітрі робочої зони, %; mg/m-3

електромагнітних завад, μV/m; μW/m-2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

__________
Примітка.


У графах 4-8 наводять (через скісну риску) нормовані та фактичні значення. Норма зазначається згідно з документами, що регламентують вимоги до проведення повірки засобів вимірювальної техніки.


Форма 2

ВІДОМОСТІ
про фахівців, які проводять повірку засобів вимірювальної техніки

№ з/п

Найменування підрозділу

Посада, прізвище, ім’я та по батькові

Освіта, спеціальність, рік закінчення навчального закладу, науковий ступінь

Відомості про покладення функції проведення повірки, номер і дата наказу

Відомості про підвищення кваліфікації, номер і дата видачі посвідчення

Досвід проведення повірки, років

1

2

3

4

5

6

7


Форма 3

ВІДОМОСТІ
про наявність організаційних, нормативних і методичних документів у сфері метрології та метрологічної діяльності

№ з/п

Назва документа (його позначення)

1

2


Форма 4

ВІДОМОСТІ
про наявність еталонів

№ з/п

Назва та умовне позначення еталонів

Вид вимірювань

Основні метрологічні характеристики (діапазон вимірювань, значення невизначеності вимірювання)

Заводський номер

Сертифікат калібрування, номер, дата видачі, ким виданий

1

2

3

4

5

6


Форма 5

ВІДОМОСТІ
про наявність засобів вимірювальної техніки (крім еталонів) і допоміжного обладнання

№ з/п

Найменування та умовне позначення засобів вимірювальної техніки (крім еталонів) і допоміжного обладнання

Номер робочого місця, де застосовується засіб вимірювальної техніки, допоміжне обладнання

Основні характеристики

Номер і дата видачі свідоцтва про повірку (калібрування)

Дата наступної повірки (калібрування)

1

2

3

4

5

6


Форма 6

ВІДОМОСТІ
про наявність робочих місць

Номер робочого місця

Назва робочого місця (узагальнене призначення)

Вид вимірювань

Найменування категорії засобів вимірювальної техніки

1

2

3

4


Форма 7

ВІДОМОСТІ
про наявність стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів

Умовне позначення та найменування стандартних зразків

Призначення стандартних зразків

Найменування, номінальне значення, невизначеність вимірювання сертифікованої характеристики

Сертифікат стандартних зразків, номер, дата видачі, ким виданий

Термін придатності стандартних зразків

1

2

3

4

5


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
29.08.2016  № 1412

ПРОЕКТ
галузі уповноваження
_________________________________________
(найменування заявника)
на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології (далі - засоби вимірювальної техніки)

Найменування категорії (групи) засобів вимірювальної техніки

Метрологічні характеристики

діапазон вимірювань

максимально допустима похибка та/або клас точності

1

2

3

__________
Примітки:


1. Категорії засобів вимірювальної техніки наводяться у графі 1 у послідовності, визначеній в Переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 374.
2. У разі зазначення класу точності у графі 3 обов’язково наводять технічний регламент та/або позначення національного стандарту, який надає презумпцію відповідності засобів вимірювальної техніки вимогам технічного регламенту, що визначає цей клас точності.
3. Максимально допустимі похибки засобів вимірювальної техніки наводяться у графі 3 у вигляді границь абсолютної похибки (D), границь відносної похибки (d), границь зведеної похибки (g).

Керівник заявника/аудитор (аудитори)*

___________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

__________
* Керівником заявника проект галузі уповноваження підписується під час формування пакета документів, що додаються до заяви про видачу свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки.
Аудитором (аудиторами) проект галузі уповноваження підписується під час формування висновку аудитора з метрології.

Директор департаменту
технічного регулювання


Л.М. Віткін


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
29.08.2016  № 1412

ВИСНОВОК
аудитора з метрології
(з додатком)

Директор департаменту
технічного регулювання


Л.М. Віткін


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
29.08.2016  № 1412

СВІДОЦТВО
про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології
(з додатком)

Директор департаменту
технічного регулювання


Л.М. Віткінвгору