Про затвердження Положення про учнівські теплиці
МОН України; Наказ, Положення від 28.09.2015979
Документ z1251-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.09.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.11.2015. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.09.2015  № 979


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 жовтня 2015 р.
за № 1251/27696

Про затвердження Положення про учнівські теплиці

Відповідно до статей 4, 6 і 18 Закону України «Про позашкільну освіту» та підпункту 11 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, з метою створення умов для проведення учнями загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів лабораторних і практичних занять з природознавства, біології, трудового навчання, навчальних практик, науково-дослідницької та природоохоронної діяльності НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про учнівські теплиці, що додається.

2. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Полянського П.Б.

Міністр

С.М. КвітЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства освіти
і науки України
28.09.2015  № 979


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 жовтня 2015 р.
за № 1251/27696

ПОЛОЖЕННЯ
про учнівські теплиці

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації діяльності учнівських теплиць (далі - теплиця), що створюються у загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах (далі - навчальний заклад) з метою проведення учнями (вихованцями) (далі - учні) цих навчальних закладів лабораторних і практичних занять з природознавства, біології, трудового навчання, навчальних практик, науково-дослідницької та природоохоронної діяльності.

2. Координаційно-методичний супровід роботи в теплицях здійснюють навчальні заклади еколого-натуралістичного напряму.

ІІ. Типологія теплиць

1. Учнівська теплиця - це культиваційна споруда захищеного ґрунту з покриттям зі світлопрозорого матеріалу та біологічним, сонячним або штучним обігрівом, збудована для вирощування тепличних культур і розсади.

2. У навчально-виховному процесі можуть використовуватися теплиці з різними експлуатаційними та будівельними ознаками: профілями поперечного перерізу, конструктивно-планувальними рішеннями, сезонністю, видами світлопроникного огородження, технологіями вирощування в них рослин тощо.

3. Проектування та влаштування теплиць, а також окремих будівель і споруд допоміжного призначення здійснюється відповідно до чинних державних будівельних норм.

4. Не допускається використання теплиці не за цільовим призначенням.

ІІІ. Керівництво теплицею

1. Діяльністю учнів і педагогічних працівників у теплиці керує її завідувач.

Завідувач теплиці призначається на посаду та звільняється з посади керівником навчального закладу, в якому діє теплиця.

2. Завідувач теплиці:

складає річний план роботи у теплиці та веде необхідну документацію (каталог рослин, журнал дослідницької роботи, журнал обліку та руху рослин, журнал інструктажу з техніки безпеки);

створює належні умови для проведення занять з учнями, дослідницької, природоохоронної роботи, продуктивної праці учнів, вирощування овочевих і квітково-декоративних рослин, розсади, розмноження плодово-ягідних і декоративних рослин;

забезпечує виконання річного плану роботи, підводить підсумки роботи;

забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних і протипожежних норм, техніки безпеки, а також здійснює нагляд за станом і безпечною експлуатацією обладнання, інвентарю;

забезпечує безпечне зберігання добрив, біологічних препаратів, засобів захисту рослин і стимуляторів росту відповідно до вимог техніки безпеки;

двічі на рік проводить інвентаризацію наявних об’єктів рослинного світу в теплиці.

3. Оплата праці завідувача теплицею здійснюється відповідно до обсягу навантаження згідно з вимогами статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту».

ІV. Зміст та організація діяльності учнів у теплиці

1. Основними напрямами діяльності учнів у теплиці є:

вирощування квітково-декоративних і овочевих культур (розсади);

живцювання плодово-ягідних та декоративних рослин;

спостереження за ростом і розвитком рослин;

проведення дослідницької роботи відповідно до навчальних програм з природознавства, біології, трудового навчання, роботи творчих учнівських об’єднань еколого-натуралістичного напряму.

2. Дослідна та практична робота учнів у теплиці проводиться на основі знань, яких вони набули в процесі вивчення основ наук, з використанням досягнень сучасної науки та досвіду вирощування сільськогосподарських культур.

3. Робота учнів у теплиці організовується відповідно до плану, який є складовою річного плану роботи навчального закладу, в якому діє теплиця.

План роботи у теплиці складається з таких розділів:

планування території теплиці (розміщення відділів, розподіл території ділянки між класами (ланками, гуртками, групами продовженого дня));

зміст і організація роботи (перелік рослин, що вирощуються в теплиці, план вирощування рослин, рекомендованих для куточків живої природи, тематика дослідницьких робіт);

педагогічний супровід діяльності учнів;

матеріальне забезпечення роботи у теплиці (визначення потреб в інвентарі, обладнанні, добривах, посівному та посадковому матеріалах).

4. Організація роботи учнів у теплиці організовується згідно з вимогами Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 серпня 2001 року № 563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2001 року за № 969/6160 (із змінами).

5. Учні допускаються до роботи в теплиці лише після проведення з ними відповідних інструктажів та перевірки знань відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року відповідно за № 231/10511, № 232/10512 (із змінами), Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2006 року № 304, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 липня 2006 року за № 806/12680 (із змінами).

Учні працюють у теплиці лише в денний час та не допускаються до роботи з пестицидами.

6. Мінеральні добрива, біологічні препарати, засоби захисту рослин і стимулятори росту повинні зберігатися в окремому приміщенні, до якого немає вільного доступу. Кожний препарат повинен зберігатися в закритій тарі з етикеткою, на якій зазначається назва препарату.

7. Приготування розчинів мінеральних добрив і підживлення рослин виконують учні 7-12 класів. Вони повинні бути забезпечені спецодягом (халатами, фартухами, гумовими рукавицями), який зберігається в спеціальній шафі теплиці, і відповідним приладдям та інвентарем (терезами, мірним посудом, совками, шпателями, миючими засобами, рушниками тощо).

8. Під час проведення практичних робіт учнями застосування пестицидів в теплицях не допускається. Для боротьби зі шкідниками, хворобами рослин та бур’янами використовують агротехнічні та біологічні методи. Обробку рослин біопрепаратами проводить технічний персонал навчального закладу. Учні не беруть участі в обробці.

9. Перенесення добрив, ящиків з розсадою чи горщиків з квітами учнями здійснюється відповідно до вимог Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22 березня 1996 року № 59, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 квітня 1996 року за № 183/1208.

10. Санітарну обробку об’єктів теплиці, знезараження ґрунту проводять технічні працівники навчального закладу один раз на рік не пізніше як за 30 календарних днів до початку навчального року.

V. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності теплиці

Витрати на фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності теплиці здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.

Директор департаменту
професійно-технічної освіти


В.В. Супрунвгору