Документ z1251-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.01.2016, підстава - z1614-15

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

10.07.2012 № 952


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 липня 2012 р.
за № 1251/21563

{Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2030 від 03.12.2015}

Про внесення змін до Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

Відповідно до Законів України від 22 грудня 2011 року № 4223-VI «Про внесення змін до деяких законів України» та від 18 листопада 2011 року № 4067-VI «Про внесення змін до статті 20 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Внести до Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 липня 2004 року № 296, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2004 року за № 957/9556, такі зміни:

1.1. У главі 3:

абзац п’ятий пункту 3.1 виключити.

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом п’ятим;

абзац перший пункту 3.3 викласти в такій редакції:

«3.3. Комісія повертає документи та заяву без розгляду, якщо:»;

в абзаці другому пункту 3.3 слова «, копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» виключити;

пункт 3.4 після слів «у письмовій формі» доповнити словами «(за підписом керівника структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви)».

1.2. У главі 4:

у пункті 4.2 слова «копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців,» виключити;

пункт 4.5 після слів «у письмовій формі» доповнити словами «(за підписом керівника структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви)».

1.3. Пункт 5.2 глави 5 після слів «у письмовій формі» доповнити словами «(за підписом керівника структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви)».

1.4. У тексті Порядку та додатках до нього слова «Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку» у всіх відмінках замінити словами «Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку» у відповідних відмінках.

2. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (О.Науменко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю.Жулій) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О.Тарасенка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М.Ю. Бродський


Протокол засідання Комісії
від 10.07.2012 р. № 32вгору