Документ z1250-16, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.03.2018, підстава - z0194-18

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.08.2016  № 1411


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 вересня 2016 р.
за № 1250/29380

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 93 від 26.01.2018}

Про внесення зміни до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, та визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики

Відповідно до пункту 6 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”, підпункту 3 пункту 4 розділу I Закону України від 05 вересня 2013 року № 442-VII “Про внесення змін до деяких законів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру, які повинні одержувати оператори ринку харчових продуктів”, статті 14 Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року № 46-93 “Про стандартизацію і сертифікацію”, Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459 “Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі”, та з метою запровадження оцінки відповідності продукції згідно з Технічним регламентом закритих джерел іонізуючого випромінювання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2007 року № 1382, НАКАЗУЮ:

1. Унести зміну до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 01 лютого 2005 року № 28, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 травня 2005 року за № 466/10746 (із змінами), виключивши розділ 17 “Техніка радіаційна”.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 21 липня 2003 року № 125 “Про затвердження Порядку проведення атестації виробництв, які здійснюють переробку продуктів лову”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 серпня 2003 року за № 688/8009.

3. Департаменту технічного регулювання (Віткін Л.М.) у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України згідно з розподілом функціональних обов’язків.

Перший
віце-прем’єр-міністр  України -
Міністр економічного
розвитку і торгівлі України
С.І. Кубів

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби України

Голова Державної інспекції
ядерного регулювання України

Перший заступник
Міністра аграрної політики
та продовольства УкраїниК. Ляпіна


С. БожкоМ. Мартинюквгору