Документ z1245-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.09.2019, підстава - z1003-19

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.08.2016  № 950


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 вересня 2016 р.
за № 1245/29375

Про встановлення нормативів рентабельності технічних та інших засобів реабілітації

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
соціальної політики
№ 823 від 17.05.2017
№ 1208 від 06.08.2019}

Відповідно до Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (зі змінами), з метою встановлення нормативів рентабельності технічних та інших засобів реабілітації НАКАЗУЮ:

1. Установити, що забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів та осіб, зазначених в абзаці дванадцятому пункту 2 Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321, зокрема допоміжними засобами особистої гігієни, допоміжними засобами для особистої рухомості, переміщення та підйому, засобами для пересування, меблями, оснащенням, протезно-ортопедичними виробами, ціна яких перевищує граничну, проводиться відповідно до законодавства.

2. При укладанні договорів про виготовлення і постачання технічних та інших засобів реабілітації передбачати оплату за фактичною собівартістю зазначених виробів і нормативом рентабельності не більше ніж 9 % фактичної собівартості, але не вище від граничних цін, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 29 січня 2016 року № 59 «Про організацію забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 лютого 2016 року за № 257/28387 (далі - Граничні ціни), та виробів підвищеної функціональності за новітніми технологіями - не більше ніж 5 % фактичної собівартості, але не вище від граничних цін, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 25 травня 2016 року № 557 «Про затвердження граничних цін на вироби підвищеної функціональності за новітніми технологіями для учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 червня 2016 року за № 836/28966.

Визначити, що:

забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб, постраждалих внаслідок антитерористичної операції, перелік яких визначено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321 «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів», проводиться за фактичною собівартістю зазначених виробів, але не вище від трикратної Граничної ціни. Норматив рентабельності зазначених виробів становить не більше ніж 5 % фактичної собівартості;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, зазначеними в пункті 1 цього наказу, ціна яких перевищує Граничну ціну, проводиться за фактичною собівартістю зазначених виробів і нормативом рентабельності не більше ніж 5 % фактичної собівартості.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 823 від 17.05.2017}

3. Визначити, що оплата послуг з ремонту технічних та інших засобів реабілітації проводиться за фактичною собівартістю зазначених виробів і нормативом рентабельності не більше ніж 10 % фактичної собівартості.

{Пункт 4 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 1208 від 06.08.2019}

5. Фінансово-економічному департаменту (Задніпрянець В.А.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мущиніна В.В.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби УкраїниК.М. Ляпінавгору