Документ z1237-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.08.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.10.2017. Подивитися в історії? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

30.08.2017  № 3816


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 жовтня 2017 р.
за № 1237/31105

Про внесення змін до Порядку здійснення та розрахунку витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на утримання та продаж заставленого майна

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», з метою реалізації вимог абзацу другого частини третьої статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Внести до розділу ІІ Порядку здійснення та розрахунку витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на утримання та продаж заставного майна, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 11 лютого 2016 року № 138, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04 березня 2016 року за № 353/28483, такі зміни:

1) абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:

«1. Витрати Фонду, що відшкодовуються Фонду, включають прямі та непрямі витрати Фонду, зокрема:»;

2) у пункті 2:

абзац перший викласти в такій редакції:

«2. Рівень витрат Фонду, що відшкодовуються Фонду, залежить від виду заставленого майна неплатоспроможного банку або банку, що ліквідується, яке реалізується, а саме:»;

в абзаці першому підпункту 1 цифру та слово "3 відсотки" замінити цифрами та словом "7,0 відсотків";

3) у підпункті 3 цифри та слово "1,5 відсотка" замінити цифрою та словом "7 відсотків".

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

4. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Директор-розпорядник

К.М. Ворушилінвгору