Документ z1236-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.08.2014, підстава - z0881-14

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.12.2010 N 591
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 грудня 2010 р.
за N 1236/18531
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 691 ( z0881-14 ) від 17.07.2014 }
Про затвердження Інструкції
про розміри і порядок виплати
щомісячної додаткової грошової винагороди
військовослужбовцям внутрішніх військ
Міністерства внутрішніх справ України,
які займають посади льотного складу

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 22 вересня 2010 року N 889 ( 889-2010-п ) "Питання грошового
забезпечення окремих категорій військовослужбовців Збройних Сил,
Державної прикордонної служби та внутрішніх військ Міністерства
внутрішніх справ" та з метою визначення розмірів і порядку виплати
щомісячної додаткової грошової винагороди військовослужбовцям
внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, які
займають посади льотного складу, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про розміри і порядок виплати
щомісячної додаткової грошової винагороди військовослужбовцям
внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, які
займають посади льотного складу, що додається.
2. Начальникові Головного управління - командувачу внутрішніх
військ МВС генерал-лейтенанту Яровому С.А. забезпечити в
установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
Головного управління - командувача внутрішніх військ МВС
генерал-лейтенанта Ярового С.А.
4. Наказ надіслати за належністю.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування та застосовується з 01.10.2010.
Міністр
генерал-лейтенант міліції А.В.Могильов
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України А.В.Черкасов
Заступник Міністра фінансів
України С.О.Рибак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
02.12.2010 N 591
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 грудня 2010 р.
за N 1236/18531

ІНСТРУКЦІЯ
про розміри і порядок виплати
щомісячної додаткової грошової
винагороди військовослужбовцям
внутрішніх військ Міністерства
внутрішніх справ України, які займають
посади льотного складу

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція визначає розміри, порядок та умови виплати
щомісячної додаткової грошової винагороди військовослужбовцям
внутрішніх військ МВС, які займають посади льотного складу (далі -
винагорода). Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про
внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України"
( 2235-12 ) та постанови Кабінету Міністрів України від 22.09.2010
N 889 ( 889-2010-п ) "Питання грошового забезпечення окремих
категорій військовослужбовців Збройних Сил, Державної прикордонної
служби та внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ".
1.2. Винагорода виплачується в межах фонду грошового
забезпечення, затвердженого в кошторисі військової частини,
Головного управління внутрішніх військ МВС (далі - військова
частина).
1.3. Винагорода виплачується військовослужбовцям за місцем
штатної служби за минулий місяць одночасно з виплатою грошового
забезпечення за поточний місяць на підставі наказу командира
військової частини; військовослужбовцям Головного управління
внутрішніх військ МВС та командирові військової частини - на
підставі наказів командувача внутрішніх військ МВС (далі -
командир військової частини) із зазначенням у них розміру
винагороди. Підставою для видання наказу командира військової частини про
виплату винагороди військовослужбовцям, які проходять військову
службу на посадах льотного складу, є витяги з журналів
хронометражу польотів або копії польотних листів про здійснення
польотів за планами бойової (навчально-льотної) підготовки в
складі екіпажів літаків, вертольотів, а також витяги з льотної
книжки військовослужбовця.
1.4. Винагорода не включається до складу грошового
забезпечення, з якого здійснюється обчислення одноразових
додаткових видів грошового забезпечення.
1.5. Військовослужбовцям, які вибувають з військової частини
раніше дня, установленого для виплати винагороди, належні суми
винагороди виплачуються до дня виключення їх зі списків особового
складу військової частини.
1.6. У разі переміщення військовослужбовця по службі в
грошовому атестаті зазначається, у якому розмірі та за який період
військовослужбовцю виплачена винагорода.
1.7. Командир військової частини має право зменшувати розмір
винагороди за: допущення через власну вину катастрофи, аварії, пошкодження
літаків (вертольотів); порушення виконання польотних завдань та правил експлуатації
авіаційної техніки, озброєння.
1.8. Зменшення розміру винагороди проводиться за період, у
якому було допущено порушення. Якщо порушення було виявлене в
місяці, за який уже виплачено винагороду, або після виплати
винагороди, то зменшення розміру винагороди проводиться в
наступному місяці або в тому розрахунковому періоді, у якому його
було виявлено. Рішення про зменшення розміру винагороди
оформляється наказом командира військової частини на підставі
поданих за командою рапортів безпосередніх командирів
(начальників) підлеглих військовослужбовців. У рапортах з
клопотанням про зменшення розміру винагороди зазначаються причини,
які стали підставою для цього.
2. Щомісячна додаткова грошова
винагорода військовослужбовцям
льотного складу
2.1. Військовослужбовцям, які проходять військову службу на
посадах льотного складу і виконують польоти за планами бойової
(навчально-льотної) підготовки в складі екіпажів літаків,
вертольотів, виплачується винагорода в розмірі, що не перевищує
місячне грошове забезпечення за займаною посадою льотного складу,
на яке військовослужбовець має право на останній день місяця, за
який виплачується винагорода, пропорційно часу виконання
обов'язків за займаною посадою льотного складу. До місячного грошового забезпечення, з якого визначається
винагорода, включаються посадовий оклад, оклад за військовим
званням та щомісячні додаткові види грошового забезпечення (крім
винагород), на які військовослужбовець має право за займаною ним
штатною посадою.
2.2. Винагорода військовослужбовцям льотного складу
виплачується в таких розмірах на місяць: які проходять військову службу на посадах льотного складу і
допущені в установленому порядку до виконання завдань у складі
екіпажів літаків, вертольотів авіації внутрішніх військ МВС та які
протягом місяця не менше одного разу виконували польоти за планами
бойової (навчально-льотної) підготовки в складі екіпажів літаків,
вертольотів - до 100 відсотків місячного грошового забезпечення,
визначеного пунктом 2.1 цієї Інструкції; які проходять військову службу на посадах льотного складу і
допущені в установленому порядку до виконання завдань у складі
екіпажів літаків, вертольотів авіації внутрішніх військ МВС та які
протягом місяця не виконували польоти за планами бойової
(навчально-льотної) підготовки в складі екіпажів літаків,
вертольотів - до 20 відсотків місячного грошового забезпечення,
визначеного пунктом 2.1 цієї Інструкції.
2.3. Військовослужбовцям, які проходять військову службу на
посадах льотного складу, винагорода виплачується з дня, з якого
вони приступили до виконання обов'язків за посадами, але не раніше
дня видання наказу про призначення та припиняється з дня
виключення зі списків особового складу військової частини.
2.4. Військовослужбовцям, звільненим від льотної роботи на
підставі постанови військово-лікарської комісії, винагорода
виплачується до дня звільнення від льотної роботи, визначеного
постановою військово-лікарської комісії, про що оголошується в
наказі командира військової частини.
Т.в.о. командувача внутрішніх
військ МВС України
генерал-майор С.Б.Братчиквгору