Про затвердження форми та Технічного опису бланка довідки з реєстру документів дозвільного характеру
Держкомпідприємництво; Наказ, Форма типового документа, Опис від 09.11.2006101
Документ z1236-06, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 21.05.2017, підстава - 166-2017-р

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Н А К А З
09.11.2006 N 101
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 листопада 2006 р.
за N 1236/13110
{ Наказ скасовано на підставі Розпорядження КМ
N 166-р ( 166-2017-р ) від 10.03.2017 }
Про затвердження форми та Технічного опису бланка
довідки з реєстру документів дозвільного характеру
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва
N 27 ( z0518-11 ) від 11.04.2011 }

Відповідно до статті 6 Закону України "Про дозвільну систему
у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ), пункту 3.5 розділу
3 Тимчасового порядку формування, ведення та користування реєстром
документів дозвільного характеру, затвердженого наказом
Держпідприємництва України від 18 квітня 2006 року N 39
( z0558-06 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
16.05.2006 за N 558/12432 (із змінами), пункту 1 Положення про
Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва, затвердженого Указом Президента України від
25 травня 2000 року N 721 ( 721/2000 ) "Питання Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва"
(із змінами), та з метою упорядкування системи обігу і
застосування бланків суворого обліку-довідок з реєстру документів
дозвільного характеру Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму довідки з реєстру документів дозвільного
характеру (далі - Реєстр) та технічний опис бланка цієї довідки,
що додається.
2. Департаменту дозвільної системи (Андрєєв О.В.) у 5-денний
термін подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3. Департаменту дозвільної системи (Андрєєв О.В.), державному
підприємству "Інформаційно - ресурсний центр" Держпідприємництва
України (Антропова С.О.) визначити та передбачити загальну
кількість бланків, необхідних для видачі довідок з Реєстру на 2007
та наступні роки.
4. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2007 року.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова А.В.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з питань
регуляторної політики
та підприємництва
09.11.2006 N 101
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 листопада 2006 р.
за N 1236/13110

серія номер

ДОВІДКА
з реєстру документів дозвільного характеру

Відповідно до статті 6 Закону України "Про дозвільну систему
у сфері господарської діяльності", пункту 3 Тимчасового порядку
формування, ведення та користування реєстром документів
дозвільного характеру, затвердженого наказом Держпідприємництва
України від 18 квітня 2006 року N 39, зареєстрованого
Міністерством юстиції України 16.05.2006 за N 558/12432, на запит
__________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи)
__________________________________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання
фізичної особи)
__________________________________________________________________
(ідентифікаційний код юридичної особи - резидента згідно з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців
або ідентифікаційний номер фізичної особи)
__________________________________________________________________
(реквізити відповідного документа, що підтверджує
повноваження особи, яка діє від імені іншої особи)
від "___" ____ 20__ р. за N _____ за станом на "__" ____ 20__ р.
(дата) (номер) (дата)
Надається інформація з Реєстру документів дозвільного
характеру щодо заданих показників пошуку: "Показник пошуку" "Значення показника пошуку" ... ... "Показник пошуку" "Значення показника пошуку" у кількості ______ записів:
(місце для записів)
Адміністратор ____________________ _________________________
(прізвище та ініціали) (підпис)
________________________________________ (код за ЄДРПОУ, найменування виконавчого комітету міської ради міста обласного значення або районної, районної у містах
Києві та Севастополі державної
адміністрації)
Директор департаменту
дозвільної системи О.В.Андрєєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з питань
регуляторної політики
та підприємництва
09.11.2006 N 101

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка довідки з реєстру документів
дозвільного характеру
1. Бланк "довідка з реєстру документів дозвільного характеру"
(далі - бланк) виготовляється форматом 210х297 мм, де 297 є
вертикальним розміром бланка. 2. Відповідно до пункту 3.5 Тимчасового порядку формування,
ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру,
затвердженого наказом Держпідприємництва України від 18.04.2006
N 39 ( z0558-06 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
16.05.2006 за N 558/12432 (із змінами), довідка з реєстру
документів дозвільного характеру видається на бланку суворої
звітності.
3. Основні технічні характеристики паперу для виготовлення
бланка: - маса 80-90г-1 кв.м; - власна флуоресценція - не більше 3%; - наявність захисних волокон; - наявність хімічного захисту; - наявність двоступеневого (двотонового) водяного знака; - білість - не менше 80%.
4. Двотоновий водяний знак являє собою сполучення елементів,
що нагадують розірвану посередині літера "S", частини якої зміщені
одна щодо одної. Ритмічне повторення цих сполучень у шаховому
порядку створює фоновий малюнок паперу. При цьому водяні знаки в позитивному та негативному
відображенні мають однаковий розмір 15x15 мм і чергуються як в
горизонтальному, так і вертикальному напрямках, знаки одного фону
та ті, які мають однаковий ракурс, розташовані по діагоналі
аркуша.
5. Друковані елементи захисту бланка: лицьовий та зворотний боки бланка задруковані двома
гільйошними антисканерними сітками перемінної геометрії, які
створені спеціальними комп'ютерними системами, товщина ліній не
більше 50 мкм; - у дизайні лицьового та зворотного боків бланка при
друкуванні застосовані видимі та невидимі при денному світлі
фарби, що мають свічення при дії випромінювання в зонах
спеціальних частот; - мікрошрифт.
6. Бланк має рамку шириною 8 мм та біле зовнішнє поле шириною
3 мм з лиця та звороту.
7. У верхній правій частині бланка розташовано зображення
малого Державного Герба України.
8. Текстовий зміст бланка: - "Реєстр документів дозвільного характеру" розміщено у
верхній частині бланка в один рядок; - "Державний комітет України з питань регуляторної політики
та підприємництва" розміщено у два рядки.
9. Кількість фарб: - лицьовий бік - 5 фарб офсетним друком, 1 фарба високим
друком; - зворотний бік - 3 фарби офсетним друком.
10. Колір бланка: лицьовий бік - світло-бузковий, зворотний
бік - охристий.
11. Нумерація бланка складається з двох літер серії,
надрукованих офсетним способом, та шести цифр, надрукованих
високим способом. Серія розташована в лівій верхній частині бланка, номер - у
правій верхній частині бланка.
12. На зворотному боці в нижньому правому куті під основною
рамкою малюнку розташовані такі реквізити
підприємства-виготовлювача: - скорочене найменування підприємства, що виготовило бланки; - номер замовлення; - дата (рік і квартал випуску).

{ Пункт 13 виключено на підставі Наказу Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва N 27
( z0518-11 ) від 11.04.2011 }

13. Допуски: - за всіма розмірами і координатами розміщення (крім
мікро шрифту) - +- 0,5 мм; - за масою паперу - 1 м' +- 5 г/м.
Директор департаменту
дозвільної системи О.В.Андрєєв
{ Додаток виключено на підставі Наказу Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва N 27
( z0518-11 ) від 11.04.2011 }вгору