Документ z1235-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.09.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.10.2017. Подивитися в історії? )

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.09.2017  № 1464


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 жовтня 2017 р.
за № 1235/31103

Про затвердження Змін до Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності

Відповідно до статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", з метою приведення нормативно-правового акта Фонду державного майна України у відповідність до вимог законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 15 лютого 2013 року № 201, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 березня 2013 року за № 346/22878, що додаються.

2. Управлінню орендних відносин Департаменту законодавчого забезпечення , орендних відносин та розпорядження державним майном подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Фонду.

В. о. Голови Фонду

В. Трубаров

ПОГОДЖЕНО:

Голова Антимонопольного комітету України
Голова Державної регуляторної служби України


Ю.Терентьєв
Ксенія ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
18.09.2017  № 1464


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 жовтня 2017 р.
за № 1235/31103

ЗМІНИ
до Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності

1. У пункті 1:

1) абзац перший після слів «(заява подається в довільній формі, при цьому» доповнити словом «резидентами»;

2) абзац третій виключити;

У зв’язку з цим абзаци четвертий-сьомий вважати відповідно абзацами третім-шостим;

3) абзац третій доповнити словами «(легалізовані та перекладені - для нерезидентів)»;

4) після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

«інформація про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі за підписом керівника).».

У зв’язку з цим абзаци четвертий-шостий вважати відповідно абзацами п’ятим-сьомим;

5) абзац сьомий виключити.

2. У пункті 2:

1) абзац перший після слів ««(заява подається в довільній формі, при цьому» доповнити словом «резидентами»;

2) абзац третій доповнити словами «(легалізовані та перекладені - для нерезидентів)»;

3) після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

«інформація про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі за підписом керівника).».

У зв’язку з цим абзаци четвертий-сьомий вважати відповідно абзацами п’ятим-восьмим;

4) абзац восьмий виключити.

3. У пункті 3:

1) абзац перший після слів ««(заява подається в довільній формі, при цьому» доповнити словом «резидентами»;

2) абзац четвертий доповнити словами «(легалізовані та перекладені - для нерезидентів)»;

3) абзац п’ятий викласти у такій редакції:

«інформація про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі за підписом керівника).».

В. о. заступника
директора Департаменту -
начальника Управління
орендних відносин
А. Радченковгору