Документ z1234-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.05.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.11.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.05.2017  № 877


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 жовтня 2017 р.
за № 1234/31102

Про затвердження Порядку оформлення без взяття на облік особових справ за місцем реєстрації фактичного місця проживання для забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, яких зареєстровано як внутрішньо переміщених осіб

Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 37 Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 року № 999 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок оформлення без взяття на облік особових справ за місцем реєстрації фактичного місця проживання для забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, яких зареєстровано як внутрішньо переміщених осіб, що додається.

2. Департаменту соціального захисту осіб з інвалідністю (Полякова О.Ю.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Федорович Н.В.

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

Міністр внутрішніх справ України

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Генеральний  Секретар
Всеукраїнського громадського об'єднання
"Національна Асамблея інвалідів України"

Голова Всеукраїнської організації інвалідів
"Союз організацій інвалідів України"

Голова Всеукраїнської громадської організації
"Асоціація інвалідів-спинальників України"


А.Б. АваковР. Іллічов


О. МірошниченкоО.О. ШубінВ. Назаренко


В.В. Назаренко


І.М. МарусевичЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
26.05.2017  № 877


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 жовтня 2017 р.
за № 1234/31102

ПОРЯДОК
оформлення без взяття на облік особових справ за місцем реєстрації фактичного місця проживання для забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, яких зареєстровано як внутрішньо переміщених осіб

1. Цим Порядком визначається механізм оформлення без взяття на облік особових справ за місцем реєстрації фактичного місця проживання (далі - фактичне місце проживання) для забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, яких зареєстровано як внутрішньо переміщених осіб.

2. Особа з інвалідністю, законний представник недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю звертаються до відповідного структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (крім міст Києва та Севастополя) ради (у разі її створення) (далі - органи соціального захисту населення) за фактичним місцем проживання із:

заявою про оформлення без взяття на облік особової справи для забезпечення автомобілем за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку;

довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, виданою структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної у місті Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради, працівником житлово-експлуатаційної організації або уповноваженою особою, визначеною виконавчим органом сільської чи селищної ради, за погодженням із уповноваженим органом та згідно з пунктом 2 Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 "Про облік внутрішньо переміщених осіб";

документами, визначеними пунктом 34 Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 року № 999.

Органом соціального захисту населення за фактичним місцем проживання особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю після реєстрації заяви в день звернення видається (у разі надходження заяви поштою - у триденний строк надсилається) направлення до лікувально-профілактичного закладу для проходження медичного огляду та направлення на медико-соціальну експертну комісію. Після проходження особою з інвалідністю, дитиною з інвалідністю медичного огляду лікувально-профілактичний заклад у п’ятиденний строк надсилає до обласної, центральної міської у місті Києві медико-соціальної експертної комісії направлення (форма первинної облікової документації № 088/о "Направлення на МСЕК", затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974) та виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма первинної облікової документації № 027/о "Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого", затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974) та в обов’язковому порядку повідомляє про це орган соціального захисту населення, який видав таке направлення.

3. Після надходження повідомлення лікувально-профілактичного закладу про наявність в особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю медичних показань для забезпечення автомобілем орган соціального захисту населення надсилає документи, визначені пунктом 2 цього Порядку, до відповідного структурного підрозділу соціального захисту населення обласної або Київської міської державної адміністрації (далі - структурні підрозділи соціального захисту населення) за місцем проживання особи з інвалідністю, законного представника недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю.

4. Структурний підрозділ соціального захисту населення за фактичним місцем проживання особи з інвалідністю, законного представника недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю перевіряє отримані разом із заявою документи, реєструє їх у журналі реєстрації заяв про оформлення без взяття на облік особових справ за місцем реєстрації фактичного місця проживання для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, яких зареєстровано як внутрішньо переміщених осіб, автомобілями у районному (міському) управлінні соціального захисту населення за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку, та надсилає до органу соціального захисту населення за фактичним місцем проживання особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю повідомлення про направлення отриманих документів до структурного підрозділу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку (щодо осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які переселилися з тимчасово окупованої території, - до структурного підрозділу соціального захисту населення Херсонської області, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які переселилися з районів проведення антитерористичної операції, - до структурного підрозділу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої було здійснено внутрішнє переміщення у зв’язку з обставинами, визначеними у статті 1 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" (далі - зареєстроване місце проживання), відповідно до пункту 37 Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 року № 999 (зі змінами)).

5. Структурний підрозділ соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю після отримання заяви та документів, визначених у пункті 2 цього Порядку, надсилає запит до територіального органу з надання сервісних послуг МВС за зареєстрованим місцем проживання особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю для отримання відомостей про реєстрацію на ім’я особи з інвалідністю, законного представника недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю автомобіля протягом семи років перед взяттям на облік і за час перебування на обліку.

Після отримання відповіді на запит структурний підрозділ соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю приймає рішення щодо взяття або невзяття на облік для забезпечення автомобілем особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, про що повідомляє структурний підрозділ соціального захисту населення за фактичним місцем проживання особи з інвалідністю, законного представника недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю (у разі невзяття особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю на облік для забезпечення автомобілем у повідомленні зазначається причина).

6. Сформована особова справа особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю зберігається в структурному підрозділі соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання.

7. Інформація про взяття на облік для забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю вноситься до Централізованого банку даних з проблем інвалідності, який функціонує відповідно до Положення про централізований банк даних з проблем інвалідності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 121.

Директор Департаменту
соціального захисту
осіб з інвалідністюО. Полякова


Додаток 1
до Порядку оформлення без взяття
на облік особових справ за місцем
реєстрації фактичного місця
проживання для забезпечення
автомобілями осіб з інвалідністю
та дітей з інвалідністю,
яких зареєстровано як внутрішньо
переміщених осіб
(пункт 2)

ЗАЯВА

Директор Департаменту
соціального захисту
осіб з інвалідністюО. Полякова


Додаток 2
до Порядку оформлення без взяття
на облік особових справ за місцем
реєстрації фактичного місця
проживання для забезпечення
автомобілями осіб з інвалідністю
та дітей з інвалідністю,
яких зареєстровано як внутрішньо
переміщених осіб
(пункт 4)

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ
заяв про оформлення без взяття на облік особових справ за місцем реєстрації фактичного місця проживання для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, яких зареєстровано як внутрішньо переміщених осіб, автомобілями у районному (міському) управлінні соціального захисту населення

Директор Департаменту
соціального захисту
осіб з інвалідністюО. Полякова


Додаток 3
до Порядку оформлення без взяття
на облік особових справ за місцем
реєстрації фактичного місця
проживання для забезпечення
автомобілями осіб з інвалідністю
та дітей з інвалідністю,
яких зареєстровано як внутрішньо
переміщених осіб
(пункт 4)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про направлення отриманих документів до структурного підрозділу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю

Директор Департаменту
соціального захисту
осіб з інвалідністюО. Поляковавгору