Документ z1230-03, перша редакція — Прийняття від 10.12.2003
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
10.12.2003 N 594
( z1228-03 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 грудня 2003 р.
за N 1230/8551

ЗМІНИ
до Порядку складання звіту про використання
коштів неприбутковими установами й організаціями
( z0290-97 )

1. У Порядку складання звіту про використання коштів
неприбутковими установами й організаціями ( z0290-97 ) (далі -
Порядок):
1.1. У пункті 2.1 слова "уточнювальний звіт" замінити словами
"уточнюючий звіт або зазначити уточнені показники у додатках до
звіту (складених за формою уточнюючого звіту) за будь-який
наступний податковий період, протягом якого були виявлені такі
помилки".
1.2. Пункт 3.10 після цифри "25" доповнити словом та цифрою
"25.1 та 25.2".
2. У додатку до Порядку ( z0290-97 ):
2.1. Після графи "уточнюючий" пункту 1 заголовної частини
податкового звіту доповнити таблицю новою графою "звітний новий".
2.2. Після рядка 1.3.6 податкового звіту доповнити таблицю
рядком 1.3.7 такого змісту:
----------------------------------------------------------------------- |доходи державних професійно-технічних навчальних |1.3.7 | | |закладів, отриманих від виготовлення та | | | |реалізації товарів (виконаних робіт, наданих | | | |послуг), пов'язаних з їх основною, статутною | | | |діяльністю *** | | | -----------------------------------------------------------------------
2.3. Рядок 2.3 після слова "отримані" доповнити словами "у
вигляді коштів або майна".
2.4. Після рядка 7.2 таблицю доповнити рядками 7.3, 7.3.1,
7.3.2, 7.3.3, 7.3.4 такого змісту:
----------------------------------------------------------------------- |Доходи неприбуткових організацій, що включені до | 7.3 | | |Реєстру неприбуткових установ і організацій | | | |відповідно до абзацу "ж" підпункту 7.11.1 | | | |пункту 7.11 статті 7 (ознака | | | |неприбутковості 0016) | | | |(сума рядків 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3 та 7.3.4) | | | |-------------------------------------------------+-------+-----------| |суми коштів, отриманих у вигляді | 7.3.1 | | |членських внесків | | | |-------------------------------------------------+-------+-----------| |суми коштів, відрахованих підприємствами, | 7.3.2 | | |установами, організаціями на культурно-масову, | | | |фізкультурну й оздоровчу роботу | | | |-------------------------------------------------+-------+-----------| |безповоротна фінансова допомога | 7.3.3 | | |чи добровільні пожертвування | | | |-------------------------------------------------+-------+-----------| |пасивні доходи | 7.3.4 | | -----------------------------------------------------------------------
2.5. У рядку 11 слово "джерел" замінити на слова "джерел, але
не вище суми таких доходів".
2.6. У рядку 15 знаки та цифри "+ р.25 + р.26" вилучити;
2.7. Рядок 25 після слова "рік" доповнити словами та знаками
"(року), якщо р.15 > р.25.1 (р.15 - р.25.1)".
2.8. Після рядка 25 таблицю доповнити рядками 25.1 та 25.2
такого змісту:
----------------------------------------------------------------------- |Нараховано податку за даними раніше поданого | 25.1 | | |звіту, що уточнюється (р.15 звіту, що | | | |уточнюється) | | | |-------------------------------------------------+-------+-----------| |Сума податку (переплата), яка зменшує податкове | 25.2 | | |зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки | | | |за ______ 200_ рік (року), якщо | | | |р.15 < р.25.1(р.25.1- р.15) | | | -----------------------------------------------------------------------
3. У примітці (виносках) додатка до Порядку ( z0290-97 ):
3.1. Текст виноски "**" після цифр "25" доповнити словом та
цифрами "25.1 або 25.2".
3.2. Доповнити примітку виноскою такого змісту: "*** Рядок 1.3.7 заповнюється за періоди, починаючи з
01.01.2004. Відповідно до частини третьої пункту 5.1 статті 5 та
підпункту "б" пункту 17.2 статті 17 Закону України N 2181-III
( 2181-14 ) до цього податкового звіту додається(ються)
уточнюючий(і) податковий(і) звіт(и) за "__________" (минулий(і)
період(и)".
4. У частині додатка до Порядку ( z0290-97 ), що заповнюється
службовими особами ДПІ (ДПА), слово "непотрібне" замінити на
"потрібне".
Директор
Департаменту методології В.Ф.Піхоцькийвгору