Документ z1226-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 08.01.2014, підстава - z2133-13

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
20.06.2013 N 1102
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 липня 2013 р.
за N 1226/23758

Про внесення змін
до деяких нормативно-правових актів
Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1336 ( z1444-13 ) від 30.07.2013
N 1753 ( z1689-13 ) від 10.09.2013
N 2605 ( z2128-13 ) від 19.11.2013
N 2606 ( z2133-13 ) від 19.11.2013 }

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) та з
метою приведення нормативно-правових актів Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку у відповідність до законодавства
України Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:
1. Довідник 20 "Предмет дебіторської заборгованості" Системи
довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку від 8 травня 2012 року N 646
( z0831-12 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
25 травня 2012 року N 831/21143, доповнити новим кодом показника
такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------ | 06 |Заборгованість, що виникла на підставі договору | | |відступлення прав вимоги | ------------------------------------------------------------------ "
{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1753 ( z1689-13 )
від 10.09.2013 }
{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1336 ( z1444-13 )
від 30.07.2013 }
{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2606 ( z2133-13 )
від 19.11.2013 }
{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2605 ( z2128-13 )
від 19.11.2013 }

6. Юридичні особи, які отримали ліцензію на провадження
професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з
управління активами інституційних інвесторів (діяльності з
управління активами), які залучили до складу активів ІСІ права
вимоги за кредитними договорами, повинні привести свою діяльність
у відповідність до вимог підпункту 2 пункту 2 цього рішення
протягом року з дати набрання чинності цим рішенням з урахуванням
вимог законодавства у сфері спільного інвестування.
7. Департаменту спільного інвестування та регулювання
діяльності інституційних інвесторів (О.Симоненко) забезпечити
подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
8. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та
внутрішніх комунікацій (А.Заїка) забезпечити опублікування цього
рішення відповідно до законодавства України.
9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
О.Тарасенка.
10. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Голова Комісії Д.Тевелєв
Протокол засідання Комісії
від 20.06.2013 р. N 32
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва М.Ю.Бродськийвгору