Документ z1226-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.04.2012, підстава - z0361-12

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
02.12.2009 N 1153
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 грудня 2009 р.
за N 1226/17242
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 1762 ( z0361-12 ) від 28.12.2011 }
Про затвердження форми довідки про включення
об'єкта права інтелектуальної власності
до митного реєстру

З метою забезпечення реалізації вимог пункту 8 Порядку
реєстрації об'єктів права інтелектуальної власності у митному
реєстрі, отримання інформації та взаємодії митних органів з іншими
правоохоронними і контролюючими органами та власниками прав на
об'єкти права інтелектуальної власності у разі призупинення
митного оформлення товарів за ініціативи митного органу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2007
N 622 ( 622-2007-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму довідки про включення об'єкта права
інтелектуальної власності до митного реєстру, що додається.
2. Управлінню заходів торговельної політики (Пашинний О.І.) і
Юридичному департаменту (Бабюк В.Л.) забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його
офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Служби Федорова О.О.
Голова Державної митної
служби України А.В.Макаренко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Міністра фінансів України І.Уманський
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
02.12.2009 N 1153
Державний Герб України
Державна митна служба України

ДОВІДКА
про включення об'єкта права інтелектуальної
власності до митного реєстру

Об'єкт права інтелектуальної власності ______________________ Дата реєстрації: ____________________________________________ Строк реєстрації: ___________________________________________ Номер у митному реєстрі: ____________________________________
Правовласник: П.І.Б. фізичної особи
(найменування юридичної особи)
адреса реєстрації (місцезнаходження)
фактичне місце проживання (фактичне
місцезнаходження) телефон/телефакс
Найменування товару (товарів), що містить об'єкт права
інтелектуальної власності
код товару згідно з УКТЗЕД
назва товару згідно з УКТЗЕД
Виписка з відповідного державного (міжнародного) реєстру щодо
об'єктів права інтелектуальної власності ким виданий документ, що підтверджує майнові права на об'єкт
права інтелектуальної власності, дата видачі, номер згідно з
реєстром, назва реєстру
Про порушення Ваших прав інтелектуальної власності при
переміщенні через митний кордон України товару (товарів), що
містить зазначений об'єкт права інтелектуальної власності,
повідомляти найближчий митний орган або Держмитслужбу.
Заступник Голови
Державної митної служби України ______________
(підпис)
М.П.
Начальник Управління заходів
торговельної політики О.І.Пашиннийвгору