Документ z1225-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.10.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.11.2018. Подивитися в історії? )

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.10.2018  № 603


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 жовтня 2018 р.
за № 1225/32677

Про затвердження Змін до Схеми тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Відповідно до пункту 10 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 411 (із змінами), та постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» (із змінами) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Схеми тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженої наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 28 лютого 2018 року № 119, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 березня 2018 року за № 321/31773, що додаються.

2. Директору Фінансово-економічного департаменту Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби
генерал-лейтенант


Л.О. ЄвдоченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України
08 жовтня 2018 року № 603


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 жовтня 2018 р.
за № 1225/32677

ЗМІНИ
до Схеми тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

1. У розділі I позицію

«

Директор департаменту

58

»

викласти в такій редакції:

«

Директор департаменту, директор департаменту - головний бухгалтер

58

».

2. У розділі II:

1) главу 1 після позиції

«

Начальник сектору у складі управління, відділу

42

»

доповнити новою позицією такого змісту:

«

Адміністратор мереж і систем

40

»;

2) у главі 2:

Позицію

«

Начальник самостійного сектору, помічник начальника управління з кадрової роботи

44

»

викласти в такій редакції:

«

Начальник самостійного сектору

44

»;

після позиції

«

Начальник сектору у складі відділу

42

»

доповнити новою позицією такого змісту:

«

Адміністратор мереж і систем

40

».

3. У розділі III позицію

«

Начальник амбулаторії, начальник самостійного сектору (відділення),
начальник вузла зв’язку

44

»

викласти в такій редакції:

«

Начальник амбулаторії - лікар, начальник самостійного сектору (відділення),
начальник вузла зв’язку

44

».

4. У главі 2 розділу IV позицію

«

Начальник самостійного сектору (відділення)

42

»

викласти в такій редакції:

«

Начальник самостійного сектору (відділення), начальник сектору (відділення) - головний бухгалтер

42

».

5. У розділі V:

1) у главі 1 позицію

«

Начальник амбулаторії, начальник самостійного сектору (відділення, лабораторії), старший викладач

44

»

викласти в такій редакції:

«

Начальник амбулаторії - лікар, начальник самостійного сектору (відділення, лабораторії), старший викладач

44

»;

2) главу 3 викласти в такій редакції:

«

3. Заклад охорони здоров’я Держспецзв’язку

Начальник закладу - лікар

54

Начальник поліклініки - лікар

50

Начальник відділу, начальник відділу - лікар

48

Начальник амбулаторії - лікар, начальник самостійного сектору (відділення),
начальник самостійного сектору (відділення) - лікар

44

Начальник сектору (відділення) у складі поліклініки, відділу;
начальник сектору (відділення) - лікар у складі поліклініки, відділу

42

».

6. У розділі VI позицію

«

Лікар вищої кваліфікаційної категорії, старший бухгалтер, старший економіст, старший інженер, старший психолог, старший фахівець з питань кадрової роботи, старший фахівець з мобілізаційної роботи, старший фахівець сфери захисту інформації, старший юрисконсульт

44

»

замінити позиціями такого змісту:

«

Начальник управління - головний бухгалтер

50

Начальник відділу - головний бухгалтер

48

Начальник сектору (відділення) - головний бухгалтер

44

Лікар вищої кваліфікаційної категорії, старший бухгалтер, старший економіст, старший інженер, старший психолог, старший фахівець з питань кадрової роботи, старший фахівець з мобілізаційної роботи, старший фахівець сфери захисту інформації, старший юрисконсульт

36

».

Директор
Фінансово-економічного
департаменту Адміністрації
Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України


В.В. Коберниквгору