Документ z1224-16, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.07.2019, підстава - z1312-18

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.08.2016  № 521


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 вересня 2016 р.
за № 1224/29354

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 539 від 26.10.2018}

Про затвердження Порядку складання річних та місячних прогнозних балансів електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України

Відповідно до підпунктів 2, 5 пункту 4 Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 382, та з метою забезпечення операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок складання річних та місячних прогнозних балансів електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України, що додається.

2. Керівникам енергогенеруючих компаній теплових електростанцій:

1) надавати на затвердження до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України розроблені відповідно до прогнозного балансу електроенергії об’єднаної енергетичної системи України річний графік (помісячний) накопичення вугілля на складах теплоелектростанцій до 20 грудня року, що передує розрахунковому;

2) щороку не пізніше 20 серпня розробляти та надавати на затвердження Міністерству енергетики та вугільної промисловості України графіки реконструкцій енергоблоків теплоелектростанцій на розрахунковий рік та два наступні за ним роки (трирічні графіки);

3) забезпечувати виконання затверджених Міністерством енергетики вугільної промисловості України графіків накопичення вугілля на складах теплоелектростанцій для виробництва електричної енергії відповідно до прогнозного балансу електроенергії об’єднаної енергетичної системи України.

3. Департаменту електроенергетичного комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (Буславець О.А.) забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Светеліка О.Д.

Міністр

І. Насалик

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг

Голова Антимонопольного комітету України


К.М.ЛяпінаД.Вовк

Ю.ТерентьєвЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України
16.08.2016 № 521


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 вересня 2016 р.
за № 1224/29354

ПОРЯДОК
складання річних та місячних прогнозних балансів електричної енергії об’єднаної енергетичної системи україни

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає основні організаційні положення та вимоги щодо складання прогнозних річних та місячних балансів електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України (далі - ОЕС України).

2. Вимоги цього Порядку є обов’язковими для суб’єктів електроенергетики незалежно від форм власності, що працюють у складі ОЕС України.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

базова потужність - задана, практично постійна потужність протягом установленого інтервалу часу;

блок-станція - електростанція, яка належить споживачеві енергії, працює в ОЕС України і підпорядковується її централізованому диспетчерському управлінню, електрична енергія якої використовується для покриття власного споживання, а надлишки виробленої електричної енергії продаються енергопостачальнику;

генераторний (турбінний) режим роботи гідроакумулюючої електростанції - перетворення енергії потоку води в електричну енергію (вода з верхньої водойми скидається в нижню через агрегати гідроакумулюючої електростанції, а вироблена електроенергія відпускається в енергосистему);

метод вливання гідроелектростанції в графік споживання електроенергії - розрахунок добового погодинного навантаження гідроелектростанції шляхом визначення потужності гідроелектростанції на мінімум або максимум споживання електричної енергії;

мінімально допустимий склад обладнання - блоки, мінімально допустима кількість яких з мінімальним навантаженням має знаходитись в роботі залежно від середньодобової температури зовнішнього повітря відповідно до прогнозу метеорологічних умов для забезпечення надійної роботи станції;

моторний (насосний) режим роботи гідроакумулюючої електростанції - перетворення електричної енергії, що отримується від інших електростанцій, в потенційну енергію води (вода з нижньої водойми перекачується гідроагрегатами гідроакумулюючої електростанції у верхню водойму);

небаланс електричної енергії (потужності) - різниця між обсягами виробництва та імпорту електричної енергії (потужності) і споживання та експорту електричної енергії (потужності);

оператор зовнішніх перетоків - суб’єкт господарювання, який продає імпортовану електричну енергію на оптовому ринку електричної енергії або здійснює експорт купованої на оптовому ринку електричної енергії на умовах двостороннього договору;

регулююча потужність - різниця між максимально та мінімально можливим навантаженням енергетичного обладнання;

ремонтна площадка - встановлена потужність енергоблока, помножена на тривалість ремонту;

теплоелектроцентраль - теплова електростанція, призначена для комбінованого виробництва електричної і теплової енергії, основним видом діяльності якої є забезпечення споживачів тепловою енергією.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про альтернативні джерела енергії», «Про засади функціонування ринку електричної енергії України», «Про електроенергетику», «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного потенціалу».

4. У цьому Порядку використовуються такі скорочення:

АЕС - атомна електрична станція;

ВЕС - вітрова електрична станція;

ГАЕС - гідроакумулююча електрична станція;

ГЕС - гідравлічна електрична станція;

ЕС - енергосистема;

ОРЕ - оптовий ринок електроенергії;

СЕС - сонячна електрична станція;

ТЕС - теплова електрична станція;

ТЕЦ - теплова електроцентраль.

ІІ. Формування річних та місячних прогнозних балансів електричної енергії ОЕС України

1. Порядок складання річних прогнозних балансів електричної енергії ОЕС України включає такі етапи:

І етап - до 01 серпня року, що передує розрахунковому, виробники електричної енергії, енергопостачальники та оператори зовнішніх перетоків (далі - учасники формування прогнозного балансу) надають до державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» (далі - ДП «НЕК «Укренерго») пропозиції на наступний розрахунковий рік:

енергопостачальники - прогнозні помісячні обсяги електроспоживання та мінімум, максимум навантаження робочого дня кожного місяця, помісячні обсяги виробництва електричної енергії виробниками, які не є членами ОРЕ або є членами ОРЕ, але здійснюють постачання електроенергії поза межами ОРЕ та розміщені на території ліцензійної діяльності постачальника, за формою відповідно до додатка 1 до цього Порядку;

державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (далі - ДП «НАЕК «Енергоатом») - графік планово-попереджувальних ремонтів на розрахунковий рік та на перший квартал року, наступного за розрахунковим, який максимально наближений до оптимального, відповідно до додатка 2 до цього Порядку з урахуванням діючих обмежень видачі потужності по мережах (наданих ДП «НЕК «Укренерго» при затвердженні чотирирічного графіка планових ремонтів АЕС) та ремонтів власних автотрансформаторів, а також помісячний обсяг виробництва та відпуску електроенергії;

ГЕС та ДП «НАЕК «Енергоатом» - графіки виведення в планові ремонти обладнання ГЕС та ГАЕС, помісячні обсяги виробництва електроенергії для ГЕС при 50 % забезпеченості припливу води, обсяги споживання електроенергії в моторному режимі та виробництва електроенергії в генераторному режимі для кожної ГАЕС;

енергогенеруючі компанії теплових електростанцій - графіки реконструкцій енергоблоків (з урахуванням затвердженого трирічного графіка);

теплоелектроцентралі та когенераційні установки, які відпускають електроенергію в ОРЕ, - помісячні обсяги виробництва та відпуску електричної енергії в ОРЕ, необхідні для забезпечення графіка теплового навантаження відповідно до укладених договорів на теплопостачання;

виробники електроенергії з альтернативних джерел енергії - помісячні обсяги виробництва та відпуску електроенергії. При цьому виробники електричної енергії сонячного випромінювання (СЕС), встановлена потужність яких перевищує 20 МВт, додатково надають помісячні типові графіки генерації за формою відповідно до додатка 3 до цього Порядку;

оператори зовнішніх перетоків - помісячні обсяги експорту електричної енергії за кожним напрямком, а також потужність на годину мінімального та максимального навантаження робочого дня ОЕС України за формою відповідно до додатка 4 до цього Порядку.

До 20 серпня року, що передує розрахунковому,  ДП «НЕК «Укренерго» на основі отриманих даних:

визначає регулюючу потижневу потужність ГЕС (мінімум та максимум потужності) на основі виробництва електроенергії кожною ГЕС при 50 % забезпеченості припливу води, прогнозу графіків електроспоживання ОЕС України, графіків експорту електроенергії та графіків генерації СЕС та ВЕС методом «вливання» ГЕС у графік споживання електроенергії;

складає місячні потижневі баланси потужності на години мінімуму та максимуму навантажень робочого дня (4 тижні на місяць) на основі прогнозу мінімального та максимального споживання потужності ОЕС України, мінімального допустимого складу обладнання енергогенеруючих компаній ТЕС, потужності АЕС відповідно до графіка ремонтів та з урахуванням діючих обмежень по мережах, базової потужності ТЕЦ (розрахованої шляхом ділення місячного обсягу виробництва електроенергії на кількість годин в місяці) з урахуванням вимог операційної безпеки (холодних та гарячих резервів) за зразком відповідно до додатка 5 до цього Порядку;

визначає небаланс електричної енергії (потужності) ОЕС України та ремонтну площадку для енергогенеруючих компаній ТЕС, виходячи з прогнозних потижневих балансів потужності;

формує попередній прогнозний баланс електроенергії ОЕС України на наступний розрахунковий рік у помісячному розрізі з відображенням небалансу електричної енергії за формою відповідно до додатка 6 до цього Порядку.

На підставі проведених розрахунків ДП «НЕК «Укренерго» не пізніше 01 вересня року, що передує розрахунковому, надає учасникам формування прогнозного балансу баланси потужності та електроенергії для підготовки пропозицій щодо ліквідації небалансу електричної енергії (потужності), крім того:

ДП «НАЕК «Енергоатом» - зауваження та пропозиції до графіка ремонтів АЕС з урахуванням вимог щодо ремонту електричних мереж, які обмежують видачу потужності АЕС;

енергогенеруючим компаніям ТЕС - ремонтну площадку для теплових електростанцій ОЕС України (без розбивки за компаніями);

ІІ етап - до 15 вересня року, що передує розрахунковому, до  ДП «НЕК «Укренерго» надають:

ДП «НАЕК «Енергоатом» - відкоригований графік ремонтів АЕС з урахуванням зауважень, наданих ДП «НЕК «Укренерго» на І етапі;

енергогенеруючі компанії ТЕС - проект річних планів-графіків ремонтів генеруючого обладнання електростанцій з урахуванням наданої ремонтної площадки на І етапі.

До 01 жовтня року, що передує розрахунковому, ДП «НЕК «Укренерго» разом з енергогенеруючими компаніями ТЕС, ДП «НАЕК «Енергоатом» та ГЕС формує та надає на узгодження комісії з розгляду, затвердження та коригування планових річних та перспективних графіків ремонтів і модернізації обладнання електростанцій ОЕС України, створеної в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, оптимізовані та уточнені графіки ремонтів обладнання на наступний рік. Неурегульовані питання щодо строків проведення ремонту обладнання електростанцій ОЕС України в наступному розрахунковому році вирішуються на засіданні зазначеної комісії;

ІІІ етап - до 15 жовтня року, що передує розрахунковому, учасники формування прогнозного балансу уточнюють та надають до ДП «НЕК «Укренерго»:

енергопостачальники - помісячні обсяги споживання та виробництва електричної енергії відповідно до уточнених даних від виробників електроенергії, які не є членами ОРЕ або є членами ОРЕ, але здійснюють постачання електроенергії поза межами ОРЕ та розміщені на території ліцензійної діяльності постачальника;

ДП «НАЕК «Енергоатом» - помісячні обсяги виробництва та відпуску електричної енергії АЕС відповідно до погоджених графіків планових ремонтів;

енергогенеруючі компанії ТЕС - помісячні обсяги виробництва та відпуску електроенергії у постанційному розрізі, прогнозний склад генеруючого обладнання, дані про структуру палива, обсяги постачання вугілля із визначенням джерел його постачання та марок, витрати та запаси вугілля на складах електростанцій на кінець кожного місяця;

оператори зовнішніх перетоків - помісячні обсяги експорту електричної енергії за кожним напрямком;

теплоелектроцентралі та когенераційні установки, які відпускають електроенергію в ОРЕ, - помісячні обсяги виробництва та відпуску електричної енергії в ОРЕ, необхідні для забезпечення графіка теплового навантаження відповідно до укладених договорів на теплопостачання.

До 20 жовтня року, що передує розрахунковому, ДП «НЕК «Укренерго» з урахуванням пропозицій учасників формування прогнозного балансу формує проект прогнозного балансу електроенергії ОЕС України на наступний рік в помісячному розрізі, визначає небаланси електричної енергії помісячно та надає зазначений баланс виробникам електричної енергії, енергопостачальникам та операторам зовнішніх перетоків для надання у п’ятиденний строк пропозицій щодо їх збалансування за формою відповідно до додатка 7 до цього Порядку.

При формуванні прогнозного балансу електроенергії ОЕС України на наступний рік ДП «НЕК «Укренерго» повинно забезпечити:

пріоритетне включення генеруючих потужностей електростанцій виробників, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями);

включення потужностей гідроелектростанцій;

роботу мінімально допустимого складу обладнання теплових електростанцій;

включення потужностей теплоелектроцентралей в обсязі, що відповідає мінімальному електричному навантаженню станції при забезпеченні необхідних обсягів виробництва теплової енергії для потреб споживачів;

використання потужності атомних електростанцій за умови збалансованості прогнозного графіка навантаження при виконанні  вищезгаданих умов;

використання потужностей теплових електростанцій вище мінімального складу для збалансування співвідношення попиту та пропозиції на електроенергію.

Якщо надані пропозиції не забезпечують збалансованість виробництва та споживання електроенергії, ДП «НЕК «Укренерго» не пізніше 25 жовтня року, що передує розрахунковому, надає проект балансу електроенергії ОЕС України до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України для прийняття рішень щодо збалансування генерації з попитом електричної енергії в такому порядку:

збільшення/зменшення виробництва електроенергії АЕС (за згодою, у разі наявності технічної можливості);

збільшення/зменшення виробництва електроенергії енергогенеруючих компаній ТЕС (за згодою, у разі наявності технічної можливості з урахуванням стану паливозабезпечення);

збільшення/зменшення обсягу експорту електроенергії для покращення балансу потужності ОЕС України;

організація імпорту електричної енергії.

До 01 листопада року, що передує розрахунковому, ДП «НЕК «Укренерго» відповідно до прийнятих Міністерством енергетики та вугільної промисловості України рішень складає прогнозний баланс електроенергії ОЕС України на наступний розрахунковий рік (далі - Прогнозний баланс) та надає його на затвердження до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України за формою відповідно до додатка 8 до цього Порядку.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України не пізніше 01 листопада року, що передує розрахунковому, затверджує Прогнозний баланс та надає його учасникам формування прогнозного балансу та оптовому постачальнику електричної енергії, а також  Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, разом з прогнозними відпусками електричної енергії у розрізі виробників та прогнозною структурою палива ТЕС для подальшого визначення цінових параметрів на ОРЕ України.

2. Порядок складання місячних прогнозних балансів електричної енергії ОЕС України:

1) до 10 числа (включно) місяця, що передує розрахунковому, учасники формування прогнозного балансу надають до ДП «НЕК «Укренерго» пропозиції на наступний місяць:

енергопостачальники - прогнозні місячні обсяги електроспоживання та потижневі мінімуми, максимуми навантаження робочого дня, обсяги виробництва електричної енергії виробниками, які не є членами ОРЕ або є членами ОРЕ, але здійснюють постачання електроенергії поза межами ОРЕ та розміщені на території ліцензійної діяльності постачальника, за формою відповідно до додатка 9 до цього Порядку;

ДП «НАЕК «Енергоатом» - графік планово-попереджувальних ремонтів, обсяг виробництва та відпуску електроенергії з урахуванням діючих обмежень видачі потужності;

ГЕС та ДП «НАЕК «Енергоатом» - графіки планових ремонтів обладнання ГЕС та ГАЕС, обсяги виробництва електроенергії, погоджені з ДП «НЕК «Укренерго», щодо кожної ГЕС, обсяги споживання електроенергії в моторному режимі та виробництва електроенергії в генераторному режимі ГАЕС;

енергогенеруючі компанії ТЕС - графік планових ремонтів генеруючого обладнання ТЕС, зміни до затвердженого річного графіка планових ремонтів, обсяги виробництва та відпуску електроенергії у постанційному розрізі, прогнозний склад генеруючого обладнання, дані про структуру палива, обсяги постачання вугілля із визначенням джерел його постачання та марок, декадний план накопичення палива, дані про витрати та запаси вугілля на складах електростанцій на кінець місяця;

теплоелектроцентралі та когенераційні установки, які відпускають електроенергію в ОРЕ, - помісячні обсяги виробництва та відпуску електричної енергії в ОРЕ, необхідні для забезпечення графіка теплового навантаження відповідно до укладених договорів на теплопостачання;

виробники електроенергії з альтернативних джерел енергії - обсяги виробництва та відпуску електроенергії. При цьому виробники електричної енергії з енергії сонячного випромінювання (СЕС), встановлена потужність яких перевищує 20 МВт, додатково надають типові графіки генерації;

оператори зовнішніх перетоків - обсяги експорту/імпорту електричної енергії за кожним напрямком, а також потужність на години мінімуму та максимуму навантаження робочого дня ОЕС України за формою відповідно до додатка 10 до цього Порядку;

2) до 13 числа (включно) місяця, що передує розрахунковому,  ДП «НЕК «Укренерго»:

визначає регулюючу потижневу потужність ГЕС (мінімум та максимум потужності) на основі виробництва електроенергії кожною ГЕС, прогнозу графіків електроспоживання ОЕС України, графіків міждержавних перетоків та графіків генерації СЕС методом «вливання» ГЕС в графік споживання електроенергії;

складає потижневі баланси потужності на години мінімуму та максимуму навантаження робочого дня (4 тижні на місяць) на основі прогнозу мінімального та максимального споживання потужності ОЕС України, мінімально допустимого складу обладнання ТЕС, наданого енергогенеруючими компаніями, потужності АЕС відповідно до графіка ремонтів та з урахуванням діючих обмежень, базової потужності ТЕЦ (розрахованої шляхом ділення обсягу виробництва електроенергії на кількість годин) з урахуванням вимог операційної безпеки (холодних та гарячих резервів);

формує розрахунковий прогнозний баланс електроенергії ОЕС України на наступний розрахунковий місяць з відображенням небалансу електричної енергії за формою відповідно до додатка 11 до цього Порядку.

При формуванні прогнозного балансу електроенергії ОЕС України на наступний розрахунковий місяць ДП «НЕК «Укренерго» повинно забезпечити:

пріоритетне включення генеруючих потужностей електростанцій виробників, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями);

включення потужностей гідроелектростанцій;

роботу мінімально допустимого складу обладнання теплових електростанцій;

включення потужностей теплоелектроцентралей в обсязі, що відповідає мінімальному електричному навантаженню станції при забезпеченні необхідних обсягів виробництва теплової енергії для потреб споживачів;

використання потужності атомних електростанцій за умови збалансованості прогнозного графіка навантаження при виконанні  вищезгаданих умов;

використання потужностей теплових електростанцій вище мінімального складу для збалансування співвідношення попиту та пропозиції на електроенергію;

3) ДП «НЕК «Укренерго» разом з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та учасниками формування прогнозного балансу вирішує питання щодо ліквідації небалансу електричної енергії в прогнозному балансі електроенергії ОЕС України.

У разі відсутності пропозицій від виробників електричної енергії та операторів зовнішніх перетоків щодо можливостей збалансування генерації з попитом електричної енергії Міністерство енергетики та вугільної промисловості України приймає рішення щодо збалансування генерації з попитом електричної енергії в такому порядку:

збільшення/зменшення виробництва електроенергії АЕС (за згодою, у разі наявності технічної можливості);

збільшення/зменшення виробництва електроенергії енергогенеруючих компаній ТЕС (за згодою, у разі наявності технічної можливості з урахуванням стану паливозабезпечення);

збільшення/зменшення обсягу експорту електроенергії для покращення балансу потужності ОЕС України;

організація імпорту електричної енергії;

обмеження обсягів електроспоживання енергопостачальниками з урахуванням встановлених граничних величин споживання електроенергії, розрахованих відповідно до Порядку постачання електричної енергії споживачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 24 березня 1999 року № 441 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України  від 09 квітня 2002 року № 475).

Відповідно до прийнятого Міністерством енергетики та вугільної промисловості України рішення щодо збалансування генерації та попиту електричної енергії ДП «НЕК «Укренерго» складає прогнозний баланс електроенергії ОЕС України на наступний розрахунковий місяць, погоджує його з ДП «НАЕК «Енергоатом» в частині обсягу виробництва АЕС та надає до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України на затвердження не пізніше 15 числа місяця, що передує розрахунковому, за формою відповідно до додатка 12 до цього Порядку. Міненерговуглля не пізніше 18 числа місяця, що передує розрахунковому, затверджує прогнозний баланс електроенергії ОЕС України на наступний розрахунковий місяць та надає його учасникам формування прогнозного балансу та оптовому постачальнику електричної енергії, а також  Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, разом із прогнозними відпусками електричної енергії у розрізі виробників та прогнозною структурою палива ТЕС для подальшого визначення цінових параметрів на ОРЕ України.

3. Внесення змін до річного прогнозного балансу електроенергії об’єднаної енергетичної системи України:

не пізніше 20 числа місяця, що передує наступному кварталу, річний Прогнозний баланс електроенергії підлягає уточненню (коригуванню);

складання уточненого річного Прогнозного балансу електроенергії з урахуванням змін у місяцях, де ці зміни передбачаються, та його затвердження здійснюються відповідно до вимог, передбачених пунктом 1  (ІІІ етап) цього Порядку, з урахуванням встановлених термінів надання інформації учасниками формування прогнозного балансу електроенергії.

Директор Департаменту

О. БуславецьДодаток 1
до Порядку складання річних
та місячних прогнозних балансів
електричної енергії об’єднаної
енергетичної системи України
(пункт 1 розділу ІІ)

ДАНІ
щодо прогнозних обсягів електроспоживання та виробництва електричної енергії на  20____ р.

Місяць

Прогнозний обсяг електроспоживання, млн кВт · год

Потужність на годину навантаження  робочого дня об’єднаної електроенергетичної системи України, МВт

Прогнозний обсяг виробництва електроенергії, млн кВт · год

min

max

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

__________
Примітка.


Година мінімального (min) навантаження об’єднаної електроенергетичної системи України - 3:00 протягом року.

Година максимального (max) навантаження об’єднаної електроенергетичної системи України:

січень - 18:00


липень - 22:00

лютий - 19:00


серпень - 21:00

березень - 19:00


вересень - 20:00

квітень - 21:00


жовтень - 19:00

травень - 21:00


листопад - 18:00

червень - 22:00


грудень - 18:00Додаток 2
до Порядку складання річних
та місячних прогнозних балансів
електричної енергії об’єднаної
енергетичної системи України
(пункт 1 розділу ІІ)

ОПТИМАЛЬНА РЕМОНТНА ПЛОЩАДКА
атомних електростанцій державного підприємства “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”Додаток 3
до Порядку складання річних
та місячних прогнозних балансів
електричної енергії об’єднаної
енергетичної системи України
(пункт 1 розділу ІІ)Додаток 4
до Порядку складання річних
та місячних прогнозних балансів
електричної енергії об’єднаної
енергетичної системи України
(пункт 1 розділу ІІ)

ДАНІ
щодо прогнозних обсягів експорту електричної енергії на 20____ р.

Місяць

Прогнозний обсяг експорту електроенергії, млн кВт · год

Потужність на годину навантаження  робочого дня об’єднаної електроенергетичної системи України, МВт

min

max

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

__________
Примітка.


Година мінімального (min) навантаження об’єднаної електроенергетичної системи України - 3:00 протягом року.

Година максимального (max) навантаження об’єднаної електроенергетичної системи України:

січень - 18:00


липень - 22:00

лютий - 19:00


серпень - 21:00

березень - 19:00


вересень - 20:00

квітень - 21:00


жовтень - 19:00

травень - 21:00


листопад - 18:00

червень - 22:00


грудень - 18:00Додаток 5
до Порядку складання річних
та місячних прогнозних балансів
електричної енергії об’єднаної
енергетичної системи України
(пункт 1 розділу ІІ)

ПОТИЖНЕВИЙ БАЛАНС
потужності об’єднаної електроенергетичної системи України
на ____________ 20__ р. (зразок)Додаток 6
до Порядку складання річних
та місячних прогнозних балансів
електричної енергії об’єднаної
енергетичної системи України
(пункт 1 розділу ІІ)

ПОПЕРЕДНІЙ ПРОГНОЗНИЙ БАЛАНС
електроенергії об’єднаної електроенергетичної системи України на 20__ р.

Показник

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Рік

1. Виробництво електроенергії - усього,
у тому числі:
1) ТЕС енергогенеруючих компаній

2) теплоелектроцентралі та когенераційні установки, що відпускають електроенергію в ОРЕ

3) ГЕС,
з них:
ГЕС каскаду р. Дніпро, р. Дністер, інші ГЕС,
у тому числі ті, що працюють за «зеленим» тарифом

4) ГАЕС

5) АЕС

6) блок-станції

7) альтернативні джерела,
з них:
ВЕС
СЕС
інші

2. Імпорт електроенергії

3. Експорт електроенергії

4. Передача електроенергії в суміжні ЕС


5. Різниця перетоків із суміжними ЕС


6. Технологічний переток електричної енергії, зумовлений паралельною роботою з енергетичними системами суміжних країн


7. Електроспоживання (брутто)
приріст до минулого року, %


8. Споживання електроенергії ГАЕС в насосному режимі


Небаланс електричної енергіїДодаток 7
до Порядку складання річних
та місячних прогнозних балансів
електричної енергії об’єднаної
енергетичної системи України
(пункт 1 розділу ІІ)

ПРОЕКТ
прогнозного балансу електроенергії об’єднаної електроенергетичної системи України на 20__ р.

Показник

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Рік

1. Виробництво електроенергії - усього,
у тому числі:


1) ТЕС енергогенеруючих компаній

2) теплоелектроцентралі та когенераційні установки, що відпускають електроенергію в ОРЕ

3) ГЕС,
з них:
ГЕС каскаду р. Дніпро, р. Дністер,
інші ГЕС,
у тому числі ті, що працюють за «зеленим» тарифом

4) ГАЕС

5) АЕС

6) блок-станції

7) альтернативні джерела,
з них:
ВЕС
СЕС
інші

2. Імпорт електроенергії

3. Експорт електроенергії

4. Передача електроенергії в суміжні ЕС


5. Різниця перетоків із суміжними ЕС


6. Технологічний переток електричної енергії, зумовлений паралельною роботою з енергетичними системами суміжних країн


7. Електроспоживання (брутто)
приріст до минулого року, %


8. Споживання електроенергії ГАЕС в насосному режимі


Небаланс електричної енергіїДодаток 8
до Порядку складання річних
та місячних прогнозних балансів
електричної енергії об’єднаної
енергетичної системи України
(пункт 1 розділу ІІ)

ПРОГНОЗНИЙ БАЛАНС
електроенергії об’єднаної електроенергетичної системи України на 20__ р.

Показник

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Рік

1. Виробництво електроенергії - усього,
у тому числі:


1) ТЕС енергогенеруючих компаній

2) теплоелектроцентралі та когенераційні установки, що відпускають електроенергію в ОРЕ

3) ГЕС,
з них:
ГЕС каскаду р. Дніпро, р. Дністер,
інші ГЕС,
у тому числі ті, що працюють за «зеленим» тарифом

4) ГАЕС

5) АЕС

6) блок-станції

7) альтернативні джерела,
з них:
ВЕС
СЕС
інші

2. Імпорт електроенергії

3. Експорт електроенергії

4. Передача електроенергії в суміжні ЕС


5. Різниця перетоків із суміжними ЕС


6. Технологічний переток електричної енергії, зумовлений паралельною роботою з енергетичними системами суміжних країн


7. Електроспоживання (брутто)
приріст до минулого року, %


8. Споживання електроенергії ГАЕС в насосному режиміДодаток 9
до Порядку складання річних
та місячних прогнозних балансів
електричної енергії об’єднаної
енергетичної системи України
(підпункт 1 пункту 2 розділу ІІ)

ПРОГНОЗНІ ОБСЯГИ
електроспоживання та виробництва електричної енергії

_________________________________________ на ___________  20____ р.
(найменування виробника )                                         (місяць)

Прогнозний обсяг електроспоживання, млн кВт · год

Потижнева потужність на годину навантаження  робочого дня об’єднаної електроенергетичної системи України, МВт

Прогнозний обсяг виробництва електроенергії, млн кВт · год

І

ІІ

ІІІ

IV

min

max

min

max

min

max

min

max

__________
Примітка.


Година мінімального (min) навантаження об’єднаної електроенергетичної системи України - 3:00 протягом року.

Година максимального (max) навантаження об’єднаної електроенергетичної системи України:

січень - 18:00


липень - 22:00

лютий - 19:00


серпень - 21:00

березень - 19:00


вересень - 20:00

квітень - 21:00


жовтень - 19:00

травень - 21:00


листопад - 18:00

червень - 22:00


грудень - 18:00


Додаток 10
до Порядку складання річних
та місячних прогнозних балансів
електричної енергії об’єднаної
енергетичної системи України
(підпункт 1 пункту 2 розділу ІІ)

ПРОГНОЗНІ ОБСЯГИ
міждержавних перетоків електричної енергії

____________________________________ на ___________  20____ р.
(найменування виробника )                                 (місяць)

Країна

Прогнозний обсяг (експорту/ імпорту), млн кВт · год

Потижнева потужність на годину навантаження робочого дня об’єднаної електроенергетичної системи України, МВт

І

ІІ

ІІІ

IV

min

max

min

max

min

max

min

max

Росія


Білорусь


Молдова


Країни Східної Європи, у тому числі з «Бурштинського острова» (окремо щодо кожної країни)


__________
Примітка.


Година мінімального (min) навантаження об’єднаної електроенергетичної системи України - 3:00 протягом року.

Година максимального (max) навантаження об’єднаної електроенергетичної системи України:

січень - 18:00


липень - 22:00

лютий - 19:00


серпень - 21:00

березень - 19:00


вересень - 20:00

квітень - 21:00


жовтень - 19:00

травень - 21:00


листопад - 18:00

червень - 22:00


грудень - 18:00


Додаток 11
до Порядку складання річних
та місячних прогнозних балансів
електричної енергії об’єднаної
енергетичної системи України
(підпункт 2 пункту 2 розділу ІІ)

РОЗРАХУНКОВИЙ ПРОГНОЗНИЙ БАЛАНС
електроенергії об’єднаної електроенергетичної системи України
на _______________ 20__ р.

Показник

Прогноз відповідно до затвердженого річного балансу

Прогноз на____20__ р.

Відхилення від прогнозу, передбаченого річним балансом

1

2

3

4

1. Виробництво електроенергії - усього, у тому числі:


1) виробництво електроенергії ТЕС енергогенеруючих компаній,
з них:
ТЕС ПАТ "ДТЕК "Дніпроенерго"
ТЕС ПАТ "Донбасенерго"
ТЕС ПАТ "ДТЕК "Західенерго"
ТЕС ПАТ "Центренерго"
ТЕС ПАТ "ДТЕК "Східенерго"
2) виробництво електроенергії ТЕЦ та когенераційними установками, що відпускають електроенергію в ОРЕ
3) виробництво електроенергії ГЕС,
з них:
ГЕС ПАТ "Укргідроенерго",
інші ГЕС,
у тому числі ті, що працюють за «зеленим» тарифом
4) виробництво електроенергії ГАЕС
5) виробництво електроенергії АЕС
6) виробництво електроенергії блок-станціями
7) виробництво електроенергії альтернативними джерелами,
з них:
ВЕС
СЕС
інші
2. Імпорт електроенергії
3. Експорт електроенергії України
1) в країни СНД,
у тому числі:
в Росію
в Білорусь
в Молдову
2) в країни Східної Європи,
у тому числі:
в Польщу
експорт "Бурштинського острова"
4. Передача електроенергії в суміжні ЕС
5. Різниця перетоків із суміжними ЕС
6. Технологічний переток електроенергії, зумовлений паралельною роботою об’єднаної електроенергетичної системи України з ЕС суміжних країн
7. Електроспоживання (брутто),
приріст до минулого року, %
8. Споживання електроенергії ГАЕС в насосному режимі
Небаланс електричної енергії

Додаток 12
до Порядку складання річних
та місячних прогнозних балансів
електричної енергії об’єднаної
енергетичної системи України
(підпункт 3 пункту 2 розділу ІІ)

ПРОГНОЗНИЙ БАЛАНС
електроенергії об’єднаної електроенергетичної системи України
на _________________ 20__ р.

Показник

Прогноз відповідно до затвердженого річного балансу

Прогноз на ___ 20__ р.

Відхилення від прогнозу, передбаченого річним балансом

1

2

3

4

1. Виробництво електроенергії - усього,
у тому числі:


1) виробництво електроенергії ТЕС енергогенеруючих компаній


2) виробництво електроенергії ТЕЦ та когенераційними установками, що відпускають електроенергію в ОРЕ


3) виробництво електроенергії ГЕС,
з них:
ГЕС ПАТ "Укргідроенерго",
інші ГЕС,
у тому числі ті, що працюють за «зеленим» тарифом


4) виробництво електроенергії ГАЕС


5) виробництво електроенергії АЕС


6) виробництво електроенергії блок-станціями


7) виробництво електроенергії альтернативними джерелами,
з них:
ВЕС
СЕС
інші
2. Імпорт електроенергії


3. Експорт електроенергії України


1) в країни СНД,
у тому числі:
в Росію
в Білорусь
в Молдову
2) в країни Східної Європи,
у тому числі:
в Польщу
експорт "Бурштинського острова"
4. Передача електроенергії в суміжні ЕС


5. Різниця перетоків із суміжними ЕС
6. Технологічний переток електроенергії, зумовлений паралельною роботою об’єднаної електроенергетичної системи України з ЕС суміжних країн
7. Електроспоживання (брутто),
приріст до минулого року, %
8. Споживання електроенергії ГАЕС в насосному режимі

вгору