Про затвердження Положення про Єдиний реєстр громадських формувань
Наказ Міністерства юстиції України; Положення, Форма типового документа, Заява від 19.12.20082226/5
Документ z1220-08, чинний, поточна редакція — Редакція від 03.07.2015, підстава - z0754-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.12.2008 N 2226/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 грудня 2008 р.
за N 1220/15911

Про затвердження Положення про Єдиний
реєстр громадських формувань
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
юстиції
N 487/5 ( z0273-09 ) від 18.03.2009
N 1772/5 ( z0936-09 ) від 02.10.2009
N 788/5 ( z0364-11 ) від 16.03.2011
N 3382/5 ( z1367-11 ) від 24.11.2011
N 1343/5 ( z1566-12 ) від 10.09.2012
N 1589/5 ( z1853-12 ) від 31.10.2012
Розпорядженням КМ
N 940-р ( 940-2012-р ) від 12.09.2012
Наказами Міністерства юстиції
N 601/5 ( z0468-15 ) від 24.04.2015
N 1059/5 ( z0754-15 ) від 25.06.2015 }

Відповідно до Законів України "Про політичні партії в
Україні" ( 2365-14 ), "Про об'єднання громадян" ( 2460-12 ), "Про
благодійництво та благодійні організації" ( 531/97-ВР ), "Про
професійних творчих працівників та творчі спілки" ( 554/97-ВР ),
"Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"
( 1045-14 ), "Про організації роботодавців" ( 2436-14 ), підпункту
21 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2006
N 1577 ( 1577-2006-п ), з метою створення єдиної бази даних та
єдиної системи обліку інформації про громадські формування
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Єдиний реєстр громадських
формувань, що додається.
2. Державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства
юстиції України (Добжанський В.Б.) здійснити заходи щодо створення
програмного забезпечення Єдиного реєстру громадських формувань
(далі - Єдиний реєстр), яке відповідало б сучасним стандартам
збереження та захисту інформації, до 30.03.2009.
3. Державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства
юстиції України (Добжанський В.Б.), Департаменту легалізації та
регулювання діяльності бюро кредитних історій (Семьоркіна О.М.)
забезпечити впровадження Єдиного реєстру з 31.03.2009.
4. Установити тариф: за пошук у Єдиному реєстрі інформації з видачею про це
скороченого витягу - у розмірі 34,00 грн.; за пошук у Єдиному реєстрі інформації з видачею про це
повного витягу - у розмірі 17,00 грн. за кожний запис про
громадське формування; за пошук у Єдиному реєстрі інформації з видачею про це
деталізованого витягу - у розмірі 55,25 грн. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 788/5 ( z0364-11 ) від 16.03.2011 }
{ Пункт 5 скасовано на підставі Розпорядження КМ N 940-р
( 940-2012-р ) від 12.09.2012 }
6. Департаменту легалізації та регулювання діяльності бюро
кредитних історій (Семьоркіна О.М.), Головному управлінню юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головним управлінням юстиції в областях, містах Києві та
Севастополі, районним, районним у містах, міським (міст обласного
значення), міськрайонним управлінням юстиції: протягом двох місяців з дня набрання чинності цим наказом
передати державному підприємству "Інформаційний центр"
Міністерства юстиції України, його регіональним філіям відповідну
інформацію на паперових носіях або на електронних носіях (СБ) із
відповідним супровідним листом для внесення до Єдиного реєстру
відомостей про: політичні партії, обласні, міські і районні
організації політичних партій та інших структурних утворень
політичних партій (далі - політичні партії); громадські
організації, їх спілки, місцеві осередки всеукраїнських,
міжнародних громадських організацій, філіали, відділення,
представництва та інші структурні осередки громадських
(неурядових) організацій іноземних держав на території України,
профспілки, їх об'єднання, організації профспілок, організації
роботодавців, об'єднання організацій роботодавців, асоціації
кредитних спілок (далі - громадські організації); благодійні
організації, відділення, філії, представництва всеукраїнських,
міжнародних благодійних організацій (далі - благодійні
організації); творчі спілки, їх місцеві осередки (далі - творчі
спілки); торгово-промислові палати; постійно діючі третейські
суди; статут Фонду соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань, статути інших фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування, статути
територіальних громад за формами, наведеними у додатках 1-7
( za220-08 ) до Положення про Єдиний реєстр громадських формувань,
затвердженого цим наказом; { Абзац другий пункту 6 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 487/5
( z0273-09 ) від 18.03.2009 } до 01.10.2009 забезпечити безперебійне надання інформації на
запити фізичних та юридичних осіб про політичні партії, громадські
організації, благодійні організації, творчі спілки,
торгово-промислові палати, постійно діючі третейські суди,
статути, що легалізовані (зареєстровані) в установленому порядку.
7. Державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства
юстиції України (Добжанський В.Б.) протягом шести місяців з дати
закінчення строку для передачі інформації, визначеного абзацом
другим пункту 6 цього наказу, забезпечити внесення до Єдиного
реєстру відомостей виключно в обсязі, наданому Департаментом
легалізації та регулювання діяльності бюро кредитних історій,
Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі, районними, районними в
містах, міськими (міст обласного значення), міськрайонними
управліннями юстиції.
8. Департаменту фінансового забезпечення (Олексієнко В.Ф.) та
Адміністративному департаменту (Бондаренко І.С.) ужити заходів
щодо забезпечення Департаменту легалізації та регулювання
діяльності бюро кредитних історій (Семьоркіна О.М.), Головного
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах
Києві та Севастополі, районних, районних у містах, міських (міст
обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції технічними
засобами, необхідними для ведення Єдиного реєстру за наявності
бюджетного призначення на ці засоби.
9. Установити, що розділи III та IV Положення про Єдиний
реєстр громадських формувань, затвердженого цим наказом, набирають
чинності 01.10.2009.
10. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
юстиції України від 14.12.98 N 66/5 ( z0799-98 ) "Про затвердження
Положення про Єдиний державний реєстр об'єднань громадян та
благодійних організацій", зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 17.12.98 за N 799/3239 (із змінами), з 31.03.2009.
11. Установити, що державне підприємство "Інформаційний
центр" Міністерства юстиції України забезпечує зберігання бази
даних Єдиного державного реєстру об'єднань громадян та благодійних
організацій до 01.10.2009.
12. Департаменту легалізації та регулювання діяльності бюро
кредитних історій (Семьоркіна О.М.), державному підприємству
"Інформаційний центр" Міністерства юстиції України
(Добжанський В.Б.): подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу
Президента України від 03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про державну
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів
виконавчої влади"; довести цей наказ до відома начальників Головного управління
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та
Севастополі, регіональних філій державного підприємства
"Інформаційний центр" Міністерства юстиції України та забезпечити
його належне виконання.
13. Начальникам Головного управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь
юстиції в областях, містах Києві та Севастополі довести цей наказ
до відома районних, районних у містах, міських (міст обласного
значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції. { Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 3382/5 ( z1367-11 ) від 24.11.2011 }
14. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступника Міністра Богашеву Н.В.
Міністр Микола Оніщук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
19.12.2008 N 2226/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 грудня 2008 р.
за N 1220/15911

ПОЛОЖЕННЯ
про Єдиний реєстр громадських формувань

I. Загальні положення
1.1. Це Положення установлює порядок створення, ведення
Єдиного реєстру громадських формувань і користування ним. Єдиний реєстр громадських формувань (далі - Єдиний реєстр) -
це електронна база даних, яка містить відомості про легалізацію
(реєстрацію): політичних партій: політичних партій, обласних, міських і
районних організацій політичних партій та інших структурних
утворень політичних партій; громадських організацій: всеукраїнських, міжнародних,
місцевих громадських організацій, їх спілок, місцевих осередків
всеукраїнських, міжнародних громадських організацій; філіалів,
відділень, представництв та інших структурних осередків
громадських (неурядових) організацій іноземних держав на території
України; первинних, місцевих, обласних, регіональних,
республіканських, всеукраїнських профспілок, їх об'єднань,
організацій профспілок; місцевих, обласних, республіканських
Автономної Республіки Крим, міжнародних організацій роботодавців,
місцевих, обласних, республіканських, всеукраїнських об'єднань
організацій роботодавців; всеукраїнських, місцевих асоціацій
кредитних спілок; благодійних організацій: всеукраїнських, міжнародних,
місцевих благодійних організацій, відділень, філій, представництв
всеукраїнських, міжнародних благодійних організацій; творчих спілок: всеукраїнських творчих спілок, їх місцевих
осередків, регіональних (місцевих) творчих спілок; торгово-промислових палат: торгово-промислової палати
України, торгово-промислової палати Автономної Республіки Крим,
регіональних торгово-промислових палат; постійно діючих третейських судів; статутів: статуту Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань, статутів інших
фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування,
статутів територіальних громад; асоціацій органів місцевого самоврядування; { Пункт 1.1
доповнено абзацом десятим згідно з Наказом Міністерства юстиції
N 1772/5 ( z0936-09 ) від 02.10.2009 }

{ Абзац одинадцятий пункту 1.1 розділу I виключено на
підставі Наказу Міністерства юстиції N 1589/5 ( z1853-12 ) від
31.10.2012 }
Єдиний реєстр складається з таких розділів: Реєстр політичних партій; Реєстр громадських організацій; Реєстр благодійних організацій; Реєстр творчих спілок; Реєстр торгово-промислових палат; Реєстр постійно діючих третейських судів; Реєстр статутів; Реєстр асоціацій органів місцевого самоврядування. { Пункт
1.1 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції
N 1772/5 ( z0936-09 ) від 02.10.2009 }
{ Абзац двадцять перший пункту 1.1 розділу I виключено на
підставі Наказу Міністерства юстиції N 1589/5 ( z1853-12 ) від
31.10.2012 }
1.2. Держатель Єдиного реєстру - Міністерство юстиції
України, що забезпечує його функціонування.
1.3. Адміністратор Єдиного реєстру (далі - Адміністратор) -
державне підприємство "Національні інформаційні системи", яке
здійснює заходи із створення та супроводження програмного
забезпечення Єдиного реєстру, надання доступу до Єдиного реєстру,
забезпечує збереження та захист даних, що містяться в Єдиному
реєстрі, видає витяги з Єдиного реєстру та виконує інші функції,
передбачені цим Положенням. Адміністратор здійснює комплекс програмних, технологічних та
організаційних заходів щодо забезпечення захисту інформації, яка
міститься у Єдиному реєстрі, від несанкціонованого доступу. { Пункт 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 1059/5 ( z0754-15 ) від 25.06.2015 }
1.4. Реєстратор Єдиного реєстру (далі - Реєстратор) -
Міністерство юстиції та структурні підрозділи головних
територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та
Севастополі, районних, районних у містах, міських (міст обласного
значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції з питань
державної реєстрації або спеціалісти територіальних органів
Міністерства юстиції України, на яких покладено повноваження
реєстратора громадських формувань. { Пункт 1.4 розділу I в редакції Наказів Міністерства юстиції
N 3382/5 ( z1367-11 ) від 24.11.2011, N 1059/5 ( z0754-15 ) від
25.06.2015 }
1.5. Реєстратори вносять до Єдиного реєстру відомості про
легалізацію (реєстрацію) громадських формувань, здійснюють
перевірку найменувань політичних партій, громадських та
благодійних організацій, творчих спілок, асоціацій органів
місцевого самоврядування за даними Єдиного реєстру та виконують
інші функції, передбачені цим Положенням. { Пункт 1.5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
юстиції N 1772/5 ( z0936-09 ) від 02.10.2009, N 3382/5
( z1367-11 ) від 24.11.2011, N 1589/5 ( z1853-12 ) від
31.10.2012 }
{ Пункт 1.6 скасовано на підставі Розпорядження КМ N 940-р
( 940-2012-р ) від 12.09.2012 }
1.7. Ведення Єдиного реєстру здійснюється українською мовою.
1.8. Відповідальність за достовірність відомостей, що
вносяться до Єдиного реєстру, відповідно до законодавства несуть
особи, які надали цю інформацію.
1.9. Реєстратор відповідно до законодавства несе
відповідальність за помилки в інформації, яка вноситься до Єдиного
реєстру, допущені Реєстратором.
1.10. Адміністратор відповідно до законодавства несе
відповідальність за втрату інформації або помилки в ній, допущені
з вини Адміністратора.
1.11. За пошук у Єдиному реєстрі інформації з видачею про це
витягу справляється плата в розмірі, установленому Міністерством
юстиції України.
1.12. Плата не справляється за надання Адміністратором
відомостей з Єдиного реєстру органам державної влади, якщо запит
зроблено у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених
законодавством. Такий запит подається у письмовій формі за
підписом керівника із зазначенням фактичних підстав для такого
запиту та з посиланням на норму законодавства, яка передбачає
право відповідного органу безкоштовно отримувати таку інформацію.
II. Порядок унесення відомостей до Єдиного реєстру
2.1. Відомості про легалізацію (реєстрацію) в установленому
законодавством порядку громадських формувань підлягають
обов'язковому внесенню до Єдиного реєстру.
2.2. Унесення Реєстратором відомостей, зазначених у пункті
2.1 цього Положення, до Єдиного реєстру здійснюється протягом
трьох днів з дня: { Абзац перший пункту 2.2 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1343/5 ( z1566-12 ) від
10.09.2012 } прийняття рішення про легалізацію (реєстрацію) політичних
партій, громадських організацій, благодійних організацій, творчих
спілок, торгово-промислових палат, постійно діючих третейських
судів, статутів, асоціацій органів місцевого самоврядування;
{ Абзац другий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства юстиції N 1772/5 ( z0936-09 ) від 02.10.2009,
N 3382/5 ( z1367-11 ) від 24.11.2011, N 1589/5 ( z1853-12 ) від
31.10.2012 } прийняття рішення про реєстрацію (узяття до відома,
погодження) змін у статутних документах/відомостях політичних
партій, громадських організацій, благодійних організацій, творчих
спілок, торгово-промислових палат, постійно діючих третейських
судів, статутів, асоціацій органів місцевого самоврядування;
{ Абзац третій пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства юстиції N 1772/5 ( z0936-09 ) від 02.10.2009,
N 3382/5 ( z1367-11 ) від 24.11.2011, N 1589/5 ( z1853-12 ) від
31.10.2012 } прийняття рішення про припинення діяльності політичних
партій, громадських організацій, благодійних організацій, творчих
спілок, торгово-промислових палат, постійно діючих третейських
судів, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань, інших фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування; { Абзац
четвертий пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Наказами Міністерства юстиції N 3382/5 ( z1367-11 ) від
24.11.2011, N 1589/5 ( z1853-12 ) від 31.10.2012 } прийняття рішення про скасування реєстрації статутів
територіальних громад; прийняття рішення про припинення асоціацій органів місцевого
самоврядування. { Пункт 2.2 доповнено абзацом шостим згідно з
Наказом Міністерства юстиції N 1772/5 ( z0936-09 ) від
02.10.2009 }
2.3. Структурні підрозділи або спеціалісти територіальних
органів Міністерства юстиції України з питань державної
реєстрації, які не мають доступу до Єдиного реєстру, здійснюють
унесення відомостей до нього шляхом подання Реєстратору -
структурним підрозділам головних територіальних управлінь юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в
областях, містах Києві та Севастополі з питань державної
реєстрації, або спеціалісту територіальних органів Міністерства
юстиції України, на якого покладено ці повноваження заяв (додатки
1-9) ( za220-08 ) протягом двох робочих днів з дати: { Абзац
перший пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства юстиції N 1772/5 ( z0936-09 ) від 02.10.2009,
N 3382/5 ( z1367-11 ) від 24.11.2011, N 1059/5 ( z0754-15 ) від
25.06.2015 } прийняття рішення про легалізацію (реєстрацію) обласних,
міських і районних організацій політичних партій та інших
структурних утворень політичних партій, громадських організацій,
благодійних організацій, творчих спілок, торгово-промислових палат
та постійно діючих третейських судів, статутів, асоціацій органів
місцевого самоврядування; { Абзац другий пункту 2.3 із змінами,
внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції N 1772/5
( z0936-09 ) від 02.10.2009, N 3382/5 ( z1367-11 ) від 24.11.2011,
N 1589/5 ( z1853-12 ) від 31.10.2012 } прийняття рішення щодо реєстрації (узяття до відома,
погодження) змін у статутних документах обласних, міських і
районних організацій політичних партій та інших структурних
утворень політичних партій, громадських організацій, благодійних
організацій, творчих спілок, торгово-промислових палат та постійно
діючих третейських судів, статутів, асоціацій органів місцевого
самоврядування; { Абзац третій пункту 2.3 із змінами, внесеними
згідно з Наказами Міністерства юстиції N 1772/5 ( z0936-09 ) від
02.10.2009, N 3382/5 ( z1367-11 ) від 24.11.2011, N 1589/5
( z1853-12 ) від 31.10.2012 } прийняття рішення про припинення діяльності обласних, міських
і районних організацій політичних партій та інших структурних
утворень політичних партій, громадських організацій, благодійних
організацій, творчих спілок, торгово-промислових палат та постійно
діючих третейських судів, Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, інших
фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування; прийняття рішення про припинення асоціацій органів місцевого
самоврядування; { Пункт 2.3 доповнено абзацом п'ятим згідно з
Наказом Міністерства юстиції N 1772/5 ( z0936-09 ) від 02.10.2009;
із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
N 3382/5 ( z1367-11 ) від 24.11.2011, N 1589/5 ( z1853-12 ) від
31.10.2012 } прийняття рішення про скасування реєстрації статутів
територіальних громад.
2.4. Про надходження на легалізацію (реєстрацію) документів
політичних партій, громадських організацій, благодійних
організацій, творчих спілок, торгово-промислових палат постійно
діючих третейських судів та асоціацій органів місцевого
самоврядування до Єдиного реєстру вносяться такі відомості: { Пункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
юстиції N 1772/5 ( z0936-09 ) від 02.10.2009, N 3382/5
( z1367-11 ) від 24.11.2011, N 1589/5 ( z1853-12 ) від
31.10.2012 }
2.4.1. Дата надходження документів. 2.4.2. Форма легалізації (шляхом реєстрації, шляхом
повідомлення про заснування). 2.4.3. Найменування (повне, скорочене (за наявності)). 2.4.4. Вид (політична партія, структурне утворення політичної
партії; громадська організація, місцевий осередок громадської
організації, спілка громадської організації; профспілка,
організація профспілок, об'єднання профспілок та організацій
профспілок; організація роботодавців, об'єднання організацій
роботодавців; благодійна організація, її відділення, філія,
представництво; творча спілка, місцевий творчий осередок творчої
спілки; торгово-промислова палата, постійно діючий третейський
суд; асоціація органів місцевого самоврядування). { Підпункт 2.4.4 пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з
Наказами Міністерства юстиції N 1772/5 ( z0936-09 ) від
02.10.2009, N 3382/5 ( z1367-11 ) від 24.11.2011, N 1589/5
( z1853-12 ) від 31.10.2012 }
2.4.5. Відомості про реєструвальний орган, до якого надійшли
документи на легалізацію (реєстрацію). 2.4.6. Дата та підстава прийнятого рішення про легалізацію
(реєстрацію) (лист, правовий висновок, наказ, рішення суду) або
відомості про відмову в легалізації (реєстрації). 2.4.7. Реєстраційний номер запису та дата реєстрації в
Єдиному реєстрі. 2.4.8. Відомості про Реєстратора.
2.5. Розділ "Реєстр політичних партій" Єдиного реєстру
містить такі відомості про політичні партії: 2.5.1. Реєстраційний номер запису та дата реєстрації в
Єдиному реєстрі. 2.5.2. Найменування (повне, скорочене (за наявності)). 2.5.3. Основна мета діяльності. 2.5.4. Відомості про склад керівних органів партії: прізвище,
ім'я, по батькові, посада в політичній партії. 2.5.5. Місцезнаходження, номер телефону. 2.5.6. Дата реєстрації та реєстраційний номер у паперовому
Реєстрі політичних партій. 2.5.7. Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію (його
дубліката). 2.5.8. Відомості про анулювання свідоцтва про реєстрацію:
дата анулювання, підстава анулювання (лист, правовий висновок,
наказ, рішення суду). 2.5.9. Відомості про зміни, які внесені до запису: зміни,
унесені до запису; дата взяття до відома змін, дата та підстава
прийнятого рішення (лист, правовий висновок, наказ, рішення суду). 2.5.10. Відомості про тимчасову заборону (зупинення) окремих
видів або всієї діяльності політичної партії: відмітка про тип
обмеження (тимчасова заборона, зупинення окремих видів діяльності,
всієї діяльності); документ, що є підставою (назва, номер, дата
документа, ким його видано); вид діяльності, який тимчасово
заборонений (зупинений); строк дії тимчасової заборони окремих
видів діяльності або тимчасової заборони діяльності. 2.5.11. Відомості про припинення діяльності: дата, шляхи
(реорганізація, ліквідація (саморозпуск), заборона діяльності,
анулювання реєстраційного свідоцтва) та підстава припинення
діяльності. 2.5.12. Відомості про Реєстратора. 2.5.13. Відомості про структурні утворення політичної партії: реєстраційний номер запису та дата реєстрації в Єдиному
реєстрі; найменування (повне, скорочене (за наявності)); форма легалізації (шляхом реєстрації, шляхом повідомлення про
заснування); відомості про керівника структурного утворення: прізвище,
ім'я, по батькові; місцезнаходження, номер телефону; територія, у межах якої діє структурне утворення політичної
партії; дата та номер рішення керівного органу політичної партії,
яким завірено заяву про реєстрацію структурного утворення
політичної партії; дата легалізації (реєстрації) та реєстраційний номер у
паперовому Реєстрі обласних, міських, районних організацій або
інших структурних утворень, передбачених статутом партії, або в
книзі обліку первинних осередків політичних партій; відомості про наявність права юридичної особи структурного
утворення політичної партії; номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію (його
дубліката); відомості про зміни, які внесені до запису: зміни, унесені до
запису; дата взяття до відома змін, дата та підстава прийнятого
рішення (лист, правовий висновок, наказ, рішення суду); відомості про припинення діяльності структурного утворення
політичної партії: дата, шляхи (реорганізація, ліквідація
(саморозпуск), заборона діяльності, анулювання реєстраційного
свідоцтва) та підстава припинення діяльності; відомості про Реєстратора.
2.6. Розділ "Реєстр громадських організацій" Єдиного реєстру
містить такі відомості: 2.6.1. Про громадські організації, їх спілки, організації
роботодавців, їх об'єднання, профспілки, їх об'єднання, асоціації
кредитних спілок, легалізовані шляхом реєстрації: реєстраційний номер запису та дата реєстрації в Єдиному
реєстрі; найменування (повне, скорочене (за наявності)); статус (всеукраїнський, міжнародний, місцевий, обласний,
регіональний, республіканський); основна мета діяльності; спрямованість громадської організації (молодіжна, дитяча,
жіноча, національних та дружніх зв'язків, професійна, освітня або
культурно-виховна, фізкультурно-спортивна, об'єднання ветеранів,
об'єднання інвалідів, об'єднання охорони природи, об'єднання
охорони пам'ятників історії та культури, науково-технічне
товариство, творче об'єднання, правозахисна, із захисту населення
від наслідків аварії на ЧАЕС, козацького спрямування, інша); відомості про склад керівництва центральних статутних
органів: прізвище, ім'я, по батькові, посада в організації; відомості про засновників: для громадян - прізвище, ім'я, по
батькові, місце постійного проживання; для юридичних осіб - повне
найменування, місцезнаходження; місцезнаходження статутних органів, номер телефону; дата реєстрації та реєстраційний номер у паперовому Реєстрі
об'єднань громадян; номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію (його
дубліката); відомості про анулювання свідоцтва про реєстрацію: дата,
підстава анулювання (лист, правовий висновок, наказ, рішення
суду); відомості про зміни, які внесені до запису: зміни, унесені до
запису; дата реєстрації (узяття до відома) змін, дата та підстава
прийнятого рішення (лист, правовий висновок, наказ, рішення суду); відомості про тимчасову заборону (зупинення) окремих видів
або всієї діяльності громадської організації: відмітка про тип
обмеження (тимчасова заборона, зупинення окремих видів діяльності,
всієї діяльності); документ, що є підставою (назва, номер, дата
документа, ким його видано); вид діяльності, який тимчасово
заборонений (зупинений); строк дії тимчасової заборони окремих
видів діяльності або тимчасової заборони діяльності; відомості про припинення діяльності (ліквідацію,
реорганізацію, примусовий розпуск): дата та підстави припинення
діяльності; відомості про Реєстратора. 2.6.2. Про місцеві осередки: реєстраційний номер запису та дата реєстрації в Єдиному
реєстрі; найменування (повне, скорочене (за наявності)); форма легалізації (шляхом реєстрації, шляхом повідомлення про
заснування); відомості про керівника: прізвище, ім'я, по батькові; місцезнаходження, номер телефону (за наявності); дата легалізації (реєстрації) та реєстраційний номер у
паперовому Реєстрі об'єднань громадян або в книзі обліку
громадських організацій; номер та дата видачі свідоцтва про легалізацію (реєстрацію)
(його дубліката); відомості про зміни, які внесені до запису: зміни, унесені до
запису; дата реєстрації (взяття до відома) змін, дата та підстава
прийнятого рішення (лист, правовий висновок, наказ, рішення суду); відомості про припинення діяльності: дата припинення
діяльності; шляхи припинення (реорганізація, ліквідація
(саморозпуск)); відомості про Реєстратора.
2.6.3. Про громадську організацію, що легалізується шляхом
повідомлення про її заснування: реєстраційний номер запису та дата реєстрації в Єдиному
реєстрі; найменування (повне, скорочене (за наявності)); статус (всеукраїнський, місцевий); основна мета діяльності; спрямованість громадської організації (молодіжна, дитяча,
жіноча, національних та дружніх зв'язків, професійна, освітня або
культурно-виховна, фізкультурно-спортивна, об'єднання ветеранів,
об'єднання інвалідів, об'єднання охорони природи, об'єднання
охорони пам'ятників історії та культури, науково-технічне
товариство, творче об'єднання, правозахисна, із захисту населення
від наслідків аварії на ЧАЕС, козацького спрямування, інша); відомості про засновників: прізвище, ім'я, по батькові, місце
постійного проживання; місцезнаходження керівних органів, номер телефону; дата легалізації та порядковий номер у книзі обліку
громадських організацій; відомості про зміни, які внесені до запису: зміни, унесені до
запису; дата взяття до відома змін, дата та підстава прийнятого
рішення (лист, правовий висновок, наказ, рішення суду); відомості про припинення діяльності: дата та підстави
припинення діяльності; відомості про Реєстратора. 2.6.4. Про філіали, відділення, представництва та інші
структурні осередки громадських (неурядових) організацій іноземних
держав на території України: реєстраційний номер запису та дата реєстрації в Єдиному
реєстрі; повне найменування; вид структурного осередку (філіал, відділення,
представництво, інше); мета діяльності; прізвище, ім'я, по батькові керівника; місцезнаходження; відомості про засновника: повне найменування,
місцезнаходження; дата реєстрації та номер у паперовому Реєстрі об'єднань
громадян; номер та дата свідоцтва про реєстрацію (його дубліката); відомості про анулювання свідоцтва про реєстрацію (дата,
підстава анулювання); відомості про зміни, які внесені до запису: зміни, унесені до
запису; дата взяття до відома змін, дата та підстава прийнятого
рішення (лист, правовий висновок, наказ, рішення суду); відомості про припинення діяльності (ліквідацію,
реорганізацію): дата та підстава припинення діяльності; відомості про Реєстратора.
2.7. Розділ "Реєстр благодійних організацій" Єдиного реєстру
містить такі відомості: 2.7.1. Реєстраційний номер запису та дата реєстрації в
Єдиному реєстрі. 2.7.2. Найменування (повне, скорочене (за наявності)). 2.7.3. Статус (всеукраїнський, місцевий, міжнародний). 2.7.4. Мета діяльності. 2.7.5. Відомості про склад керівних органів: прізвище, ім'я
та по батькові, посада в організації. 2.7.6. Відомості про засновників: для громадян - прізвище,
ім'я, по батькові, місце постійного проживання; для юридичних
осіб - повне найменування, місцезнаходження. 2.7.7. Місцезнаходження керівних органів, номер телефону. 2.7.8. Дата реєстрації та реєстраційний номер у паперовому
Реєстрі благодійних організацій. 2.7.9. Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію (його
дубліката). 2.7.10. Відомості про анулювання свідоцтва про реєстрацію:
дата, підстава анулювання. 2.7.11. Відомості про зміни, які внесені до запису: зміни,
унесені до запису; дата погодження змін, дата та підстава
прийнятого рішення (лист, правовий висновок, наказ, рішення суду). 2.7.12. Відомості про припинення діяльності (ліквідацію,
реорганізацію): дата та підстави припинення діяльності. 2.7.13. Відомості про Реєстратора. 2.7.14. Відомості про наявні відділення (філії,
представництва): реєстраційний номер запису та дата реєстрації в Єдиному
реєстрі; найменування (повне, скорочене (за наявності)); відомості про керівника: прізвище, ім'я та по батькові; місцезнаходження, номер телефону; дата та реєстраційний номер у книзі обліку філій та
представництв благодійних всеукраїнських, міжнародних благодійних
організацій; номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію (його
дубліката); відомості про анулювання свідоцтва про реєстрацію: дата,
підстави анулювання; відомості про зміни, які внесені до запису: зміни, унесені до
запису; дата погодження змін, дата та підстава прийнятого рішення
(лист, правовий висновок, наказ, рішення суду); відомості про припинення діяльності (ліквідацію,
реорганізацію): дата та підстави припинення діяльності; відомості про Реєстратора.
2.8. Розділ "Реєстр творчих спілок" Єдиного реєстру містить
такі відомості: 2.8.1. Реєстраційний номер запису та дата реєстрації в
Єдиному реєстрі. 2.8.2. Дата утворення. 2.8.3. Повне найменування. 2.8.4. Статус (всеукраїнський, регіональний (місцевий)). 2.8.5. Відомості про склад засновників та керівних органів:
прізвище, ім'я, по батькові, місце постійного проживання, посада в
організації. 2.8.6. Місцезнаходження керівних органів, номер телефону. 2.8.7. Дата реєстрації та реєстраційний номер у паперовому
Реєстрі творчих спілок. 2.8.8. Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію (його
дубліката). 2.8.9. Відомості про анулювання свідоцтва про реєстрацію:
дата, підстави анулювання. 2.8.10. Відомості про зміни, які внесені до запису: зміни,
унесені до запису; дата взяття до відома змін, дата та підстави
прийнятого рішення (правовий висновок, наказ, рішення суду). 2.8.11. Відомості про припинення діяльності: дата та підстави
припинення діяльності. 2.8.12. Відомості про Реєстратора. 2.8.13. Відомості про територіальні осередки: реєстраційний номер запису та дата реєстрації в Єдиному
реєстрі; дата реєстрації, дата та підстави прийнятого рішення
(правовий висновок, наказ, рішення суду); повне найменування; відомості про керівника: прізвище, ім'я, по батькові; місцезнаходження керівних органів, номер телефону; дата та реєстраційний номер у паперовому Реєстрі творчих
спілок; номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію (його
дубліката); відомості про зміни, які внесені до запису: зміни, унесені до
запису; дата реєстрації (взяття до відома) змін, дата та підстави
прийнятого рішення (лист, правовий висновок, наказ, рішення суду); відомості про припинення діяльності: дата припинення
діяльності; шляхи припинення (реорганізація, ліквідація
(саморозпуск)); відомості про Реєстратора. 2.8.14. У разі перереєстрації творчої спілки запис в Єдиному
реєстрі має містити відомості, передбачені пунктом 2.8 цього
Положення, а також інформацію про причину перереєстрації (зміна
найменування чи статусу творчої спілки, реорганізація (злиття з
іншою творчою спілкою чи поділ)).
2.9. Розділ "Реєстр торгово-промислових палат" Єдиного
реєстру містить такі відомості: 2.9.1. Реєстраційний номер запису та дата реєстрації в
Єдиному реєстрі. 2.9.2. Повне найменування. 2.9.3. Цілі діяльності. 2.9.4. Територія, на яку поширюється діяльність
торгово-промислової палати (Україна, Автономна Республіка Крим,
адміністративно-територіальні одиниці). 2.9.5. Дата реєстрації та реєстраційний номер у паперовому
Реєстрі торгово-промислових палат. 2.9.6. Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію (його
дубліката). 2.9.7. Відомості про анулювання свідоцтва про реєстрацію:
дата, підстави анулювання. 2.9.8. Відомості про зміни, які внесені до запису: зміни,
унесені до запису; дата реєстрації змін. 2.9.9. Відомості про припинення діяльності: дата та підстави
припинення діяльності. 2.9.10. Відомості про Реєстратора.
2.10. Розділ "Реєстр постійно діючих третейських судів"
Єдиного реєстру містить такі відомості: 2.10.1. Реєстраційний номер запису та дата реєстрації в
Єдиному реєстрі. 2.10.2. Повне найменування. 2.10.3. Повне найменування засновника постійно діючого
третейського суду. 2.10.4. Місцезнаходження постійно діючого третейського суду. 2.10.5. Список третейських суддів: прізвище, ім'я та по
батькові, дата народження, освіта, отримана спеціальність, останнє
місце роботи, загальний трудовий стаж, стаж роботи за
спеціальністю. 2.10.6. Дата затвердження Положення про постійно діючий
третейський суд. 2.10.7. Дата реєстрації та реєстраційний номер у паперовому
Реєстрі постійно діючих третейських судів. 2.10.8. Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію (його
дубліката). 2.10.9. Відомості про анулювання свідоцтва про реєстрацію:
дата, підстави анулювання. 2.10.10. Відомості про зміни, які внесені до запису: зміни,
унесені до запису; дата реєстрації змін, дата та підстави
прийнятого рішення (правовий висновок, наказ, рішення суду). 2.10.11. Відомості про припинення діяльності: дата та
підстави припинення діяльності. 2.10.12. Відомості про Реєстратора.
2.11. Розділ "Реєстр статутів" Єдиного реєстру містить такі
відомості: 2.11.1. Про статути Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, інших
фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування: реєстраційний номер запису та дата реєстрації в Єдиному
реєстрі; повне найменування; місцезнаходження фонду; дата реєстрації статуту фонду та номер; підстава реєстрації (наказ); відомості про реєструвальний орган, який здійснив державну
реєстрацію статуту; порядковий номер у паперовому Реєстрі обліку статуту Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань і статутів інших фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування; основні напрями діяльності фонду; відомості про зміни, які внесені до запису: зміни, унесені до
запису; дата реєстрації змін, дата та підстава прийняття рішення
(правовий висновок, наказ, рішення суду); відомості про припинення діяльності: дата та підстави
припинення діяльності; відомості про Реєстратора. 2.11.2. Про державну реєстрацію статутів територіальних
громад: реєстраційний номер запису та дата реєстрації в Єдиному
реєстрі; повне найменування територіальної громади; повне найменування представницького органу місцевого
самоврядування, який затвердив статут; номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію статуту (його
дубліката); дата прийняття рішення про державну реєстрацію статуту; відомості про реєструвальний орган, який здійснив державну
реєстрацію статуту; порядковий номер у паперовому Реєстрі статутів територіальних
громад; відомості про зміни, які внесені до запису: зміни, унесені до
запису; дата реєстрації змін, дата та підстава прийняття рішення
(правовий висновок, наказ, рішення суду); відомості про скасування реєстрації статуту: дата та підстави
скасування; відомості про Реєстратора.
2.12. Розділ "Реєстр асоціацій органів місцевого
самоврядування" Єдиного реєстру містить такі відомості: реєстраційний номер запису та дата реєстрації в Єдиному
реєстрі; найменування (повне, скорочене (за наявності)); статус (всеукраїнський, місцевий); мета створення; відомості про органи управління: прізвище, ім'я, по батькові,
посада в асоціації; місцезнаходження асоціації, номер телефону; дата державної реєстрації та реєстраційний номер у паперовому
Реєстрі асоціацій органів місцевого самоврядування; номер та дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію (його
дубліката); відомості про зміни, які внесені до запису: зміни, унесені до
запису; дата державної реєстрації змін, дата та підстави
прийнятого рішення (лист, правовий висновок, наказ, рішення суду); відомості про кількість членів всеукраїнської асоціації; відомості про припинення асоціації: дата та підстави
припинення; відомості про Реєстратора. { Розділ II доповнено пунктом 2.12 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1772/5 ( z0936-09 ) від 02.10.2009 }
{ Пункт 2.13 розділу II виключено на підставі Наказу
Міністерства юстиції N 1589/5 ( z1853-12 ) від 31.10.2012 }
III. Отримання інформації з Єдиного реєстру
3.1. Перевірка найменування політичної партії, громадської та
благодійної організацій, творчої спілки, асоціації органів
місцевого самоврядуванням { Пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
юстиції N 1772/5 ( z0936-09 ) від 02.10.2009, N 3382/5
( z1367-11 ) від 24.11.2011, N 1589/5 ( z1853-12 ) від
31.10.2012 }
3.1.1. Під час розгляду документів про легалізацію
(реєстрацію) політичної партії, громадської та благодійної
організації, творчої спілки, асоціації органів місцевого
самоврядування Реєстратор за даними Єдиного реєстру перевіряє
відсутність раніше легалізованої (зареєстрованої) політичної
партії, громадської та благодійної організації, творчої спілки,
асоціації органів місцевого самоврядування та відомостей про
надходження документів на легалізацію (реєстрацію) політичної
партії, громадської або благодійної організації, творчої спілки з
таким самим найменуванням, адвокатського об'єднання. { Підпункт
3.1.1 пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства юстиції N 1772/5 ( z0936-09 ) від 02.10.2009,
N 3382/5 ( z1367-11 ) від 24.11.2011 } 3.1.2. Структурні підрозділи або спеціалісти територіальних
органів Мін'юсту України з питань державної реєстрації, які не
мають доступу до Єдиного реєстру, здійснюють перевірку відсутності
раніше легалізованої (зареєстрованої) політичної партії,
громадської та благодійної організації, творчої спілки, асоціації
органів місцевого самоврядування та відомостей про надходження
документів на легалізацію (реєстрацію) політичної партії,
громадської або благодійної організації, творчої спілки, асоціації
органів місцевого самоврядування, адвокатські об'єднання з таким
самим найменуванням шляхом подання Реєстратору запиту про видачу
витягу з Єдиного реєстру (додаток 9) ( za220-08 ). { Підпункт
3.1.2 пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства юстиції N 1772/5 ( z0936-09 ) від 02.10.2009,
N 3382/5 ( z1367-11 ) від 24.11.2011, N 1059/5 ( z0754-15 ) від
25.06.2015 } 3.1.3. За даними перевірки найменування політичної партії,
громадської та благодійної організації, творчої спілки, асоціації
органів місцевого самоврядування, адвокатські об'єднання
виготовляється витяг з Єдиного реєстру, що залишається у справах
Реєстратора або надсилається відповідному структурному підрозділу
або спеціалісту територіального органу Мін'юсту України з питань
державної реєстрації. Витяг скріплюється підписом та печаткою Реєстратора. { Підпункт 3.1.3 пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з
Наказами Міністерства юстиції N 1772/5 ( z0936-09 ) від
02.10.2009, N 3382/5 ( z1367-11 ) від 24.11.2011, N 1059/5
( z0754-15 ) від 25.06.2015 }
3.1.4. Витяг з Єдиного реєстру про перевірку найменування
політичної партії, громадської та благодійної організації, творчої
спілки, асоціації органів місцевого самоврядування, адвокатського
об'єднання містить такі відомості: { Підпункт 3.1.4 пункту 3.1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1772/5
( z0936-09 ) від 02.10.2009 } реєстраційний номер запису та дата реєстрації в Єдиному
реєстрі; найменування (повне, скорочене (за наявності)); вид організації; статус; дата легалізації (реєстрації); форма легалізації; відомості про реєструвальний орган, який здійснив легалізацію
(реєстрацію); відомості про Реєстратора, який вніс інформацію до Єдиного
реєстру; відмітка про відсутність в Єдиному реєстрі відомостей про
раніше зареєстровану (легалізовану) політичну партію, громадську
та благодійну організації, творчу спілку, асоціацію органів
місцевого самоврядування та про надходження документів на
легалізацію (реєстрацію) політичної партії, громадської та
благодійної організації, творчої спілки, асоціації органів
місцевого самоврядування, адвокатського об'єднання з таким самим
найменуванням; { Абзац десятий підпункту 3.1.4 пункту 3.1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1772/5
( z0936-09 ) від 02.10.2009 } дата надання витягу та відомості про особу, яка надала витяг
з Єдиного реєстру. { Підпункт 3.1.4 пункту 3.1 розділу III із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства юстиції N 3382/5 ( z1367-11 ) від
24.11.2011 }
3.2. Порядок видачі витягів з Єдиного реєстру 3.2.1. Інформація з Єдиного реєстру надається у вигляді
скороченого, повного та деталізованого витягів. 3.2.2. Скорочений витяг з Єдиного реєстру містить такі
відомості: а) номер скороченого витягу; б) відомості про особу, що звернулася за наданням витягу; в) відомості, за якими здійснювався пошук інформації в
Єдиному реєстрі; г) загальна кількість записів, що знайдені за вказаними
параметрами пошуку; ґ) номер, за яким може бути отримано повний витяг за даними
параметрами пошуку; д) перший реєстраційний запис про політичну партію,
громадську організацію, благодійну організацію, творчу спілку,
торгово-промислову палату, постійно діючий третейський суд,
статут, асоціацію органів місцевого самоврядування, адвокатське
об'єднання, який знайдений Єдиним реєстром автоматично за
вказаними параметрами пошуку: { Підпункт "д" підпункту 3.2.2 пункту 3.2 із змінами, внесеними
згідно з Наказами Міністерства юстиції N 1772/5 ( z0936-09 ) від
02.10.2009, N 3382/5 ( z1367-11 ) від 24.11.2011 }
1) про політичну партію: реєстраційний номер запису та дата реєстрації в Єдиному
реєстрі; найменування (повне, скорочене (за наявності)); основна мета діяльності; відомості про склад керівних органів партії: прізвище, ім'я,
по батькові, посада в політичній партії; місцезнаходження, номер телефону; дата реєстрації та реєстраційний номер у паперовому Реєстрі
політичних партій; відомості про реєструвальний орган; номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію (його
дубліката); відомості про анулювання свідоцтва про реєстрацію; відомості про тимчасову заборону (зупинення) окремих видів
або всієї діяльності політичної партії; відомості про припинення діяльності; відомості про Реєстратора, який вніс відомості до Єдиного
реєстру; 2) про структурні утворення політичної партії: реєстраційний номер запису та дата реєстрації в Єдиному
реєстрі; найменування (повне, скорочене (за наявності)); форма легалізації; відомості про керівника структурного утворення; місцезнаходження, номер телефону; територія, у межах якої діє структурне утворення політичної
партії; дата легалізації (реєстрації) та реєстраційний номер у
паперовому Реєстрі обласних, міських, районних організацій або
інших структурних утворень, передбачених статутом партії або в
книзі обліку первинних осередків політичних партій; відомості про реєструвальний орган; відомості про наявність права юридичної особи структурного
утворення політичної партії; номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію (його
дубліката); відомості про припинення діяльності структурного утворення
політичної партії; відомості про Реєстратора; 3) про громадські організації, їх спілки, організації
роботодавців, їх об'єднання, профспілки, їх об'єднання, асоціації
кредитних спілок, легалізовані шляхом реєстрації: реєстраційний номер запису та дата реєстрації в Єдиному
реєстрі; найменування (повне, скорочене (за наявності)); статус; основна мета діяльності; відомості про склад керівництва центральних статутних
органів; відомості про засновників: для громадян - прізвище, ім'я, по
батькові; для юридичних осіб - повне найменування,
місцезнаходження; місцезнаходження статутних органів, номер телефону; дата реєстрації та реєстраційний номер у паперовому Реєстрі
об'єднань громадян; відомості про реєструвальний орган; номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію (його
дубліката); відомості про анулювання свідоцтва про реєстрацію; відомості про тимчасову заборону (зупинення) окремих видів
або всієї діяльності громадської організації; відомості про припинення діяльності; відомості про Реєстратора;
4) про місцеві осередки громадських організацій: реєстраційний номер запису та дата реєстрації в Єдиному
реєстрі; найменування (повне, скорочене (за наявності)); форма легалізації; відомості про керівника; місцезнаходження, номер телефону; дата легалізації (реєстрації) та реєстраційний номер у
паперовому Реєстрі об'єднань громадян або в книзі обліку
громадських організацій; відомості про реєструвальний орган; номер та дата видачі свідоцтва про легалізацію (реєстрацію)
(його дубліката); відомості про припинення діяльності; відомості про Реєстратора;
5) про громадську організацію, що легалізується шляхом
повідомлення про її заснування: реєстраційний номер запису та дата реєстрації в Єдиному
реєстрі; найменування (повне, скорочене (за наявності)); статус (всеукраїнський, місцевий); основна мета діяльності; спрямованість громадської організації; відомості про засновників: прізвище, ім'я, по батькові, місце
постійного проживання; місцезнаходження керівних органів, номер телефону; дата легалізації та порядковий номер у книзі обліку
громадських організацій; відомості про реєструвальний орган; відомості про припинення діяльності: дата та підстави
припинення діяльності; відомості про Реєстратора;
6) про філіали, відділення, представництва та інші структурні
осередки громадських (неурядових) організацій іноземних держав на
території України: реєстраційний номер запису та дата реєстрації в Єдиному
реєстрі; повне найменування; вид структурного осередку; мета діяльності; прізвище, ім'я, по батькові керівника; місцезнаходження; відомості про засновника; дата реєстрації та номер у паперовому Реєстрі об'єднань
громадян; відомості про реєструвальний орган; номер та дата свідоцтва про реєстрацію (його дубліката); відомості про анулювання свідоцтва про реєстрацію; відомості про припинення діяльності; відомості про Реєстратора;
7) про благодійні організації: реєстраційний номер запису та дата реєстрації в Єдиному
реєстрі; найменування (повне, скорочене (за наявності)); статус; мета діяльності; відомості про склад керівних органів; відомості про засновників: для громадян - прізвище, ім'я, по
батькові; для юридичних осіб - повне найменування,
місцезнаходження; місцезнаходження керівних органів, номер телефону; дата реєстрації та реєстраційний номер у паперовому Реєстрі
благодійних організацій; відомості про реєструвальний орган; номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію (його
дубліката); відомості про анулювання свідоцтва про реєстрацію: дата,
підстава анулювання; відомості про припинення діяльності; відомості про Реєстратора;
8) відомості про наявні відділення (філії, представництва)
благодійних організацій: реєстраційний номер запису та дата реєстрації в Єдиному
реєстрі; найменування (повне, скорочене (за наявності)); відомості про керівника; місцезнаходження, номер телефону; дата та реєстраційний номер у книзі обліку філій та
представництв благодійних всеукраїнських, міжнародних благодійних
організацій; відомості про реєструвальний орган; номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію (його
дубліката); відомості про анулювання свідоцтва про реєстрацію; відомості про припинення діяльності; відомості про Реєстратора;
9) про творчі спілки: реєстраційний номер запису та дата реєстрації в Єдиному
реєстрі; повне найменування; статус; відомості про склад засновників та керівних органів:
прізвище, ім'я, по батькові, посада в організації; місцезнаходження керівних органів, номер телефону; дата реєстрації та реєстраційний номер у паперовому Реєстрі
творчих спілок; відомості про реєструвальний орган; номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію (його
дубліката); відомості про анулювання свідоцтва про реєстрацію; відомості про припинення діяльності; відомості про Реєстратора;
10) про територіальні осередки творчих спілок: реєстраційний номер запису та дата реєстрації в Єдиному
реєстрі; повне найменування; відомості про керівника; місцезнаходження статутних органів, номер телефону; дата та реєстраційний номер у паперовому Реєстрі творчих
спілок; відомості про реєструвальний орган; номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію (його
дубліката); відомості про припинення діяльності; відомості про Реєстратора;
11) про торгово-промислові палати: реєстраційний номер запису та дата реєстрації в Єдиному
реєстрі; повне найменування; основна мета діяльності; територія, на яку поширюється діяльність торгово-промислової
палати; дата реєстрації та реєстраційний номер у паперовому Реєстрі
торгово-промислових палат; відомості про реєструвальний орган; номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію (його
дубліката); відомості про анулювання свідоцтва про реєстрацію; відомості про припинення діяльності; відомості про Реєстратора;
12) про постійно діючі третейські суди: реєстраційний номер запису та дата реєстрації в Єдиному
реєстрі; повне найменування; найменування засновника постійно діючого третейського суду; місцезнаходження постійно діючого третейського суду; список третейських суддів: прізвище, ім'я та по батькові; дата реєстрації та реєстраційний номер у паперовому Реєстрі
постійно діючих третейських судів; відомості про реєструвальний орган; номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію (його
дубліката); відомості про анулювання свідоцтва про реєстрацію; відомості про припинення діяльності; відомості про Реєстратора;
13) про статути Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань, інших фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування: реєстраційний номер запису та дата реєстрації в Єдиному
реєстрі; повне найменування; місцезнаходження фонду; дата реєстрації статуту фонду та номер; відомості про реєструвальний орган; порядковий номер у паперовому Реєстрі обліку статуту Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань і статутів інших фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування; основні напрями діяльності фонду; відомості про припинення діяльності; відомості про Реєстратора;
14) про державну реєстрацію статутів територіальних громад: реєстраційний номер запису та дата реєстрації в Єдиному
реєстрі; повне найменування територіальної громади; повне найменування представницького органу місцевого
самоврядування, який затвердив статут; дата прийняття рішення про державну реєстрацію статуту; номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію статуту (його
дубліката); відомості про реєструвальний орган; порядковий номер у паперовому Реєстрі статутів територіальних
громад; відомості про скасування реєстрації статуту; відомості про Реєстратора; е) дата надання витягу та відомості про особу, яка надала
витяг з Єдиного реєстру;
15) про асоціації органів місцевого самоврядування,
адвокатські об'єднання: реєстраційний номер запису та дата реєстрації в Єдиному
реєстрі; найменування (повне, скорочене (за наявності)); статус (всеукраїнський, місцевий); мета створення; відомості про органи управління: прізвище, ім'я, по батькові,
посада в асоціації; місцезнаходження асоціації, номер телефону; дата державної реєстрації та реєстраційний номер у паперовому
Реєстрі асоціацій органів місцевого самоврядування; номер та дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію (його
дубліката); відомості про кількість членів всеукраїнської асоціації; відомості про припинення асоціації: дата та підстави
припинення; відомості про Реєстратора; { Підпункт "д" підпункту 3.2.2 пункту 3.2 доповнено підпунктом 15
згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1772/5 ( z0936-09 ) від
02.10.2009; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 3382/5 ( z1367-11 ) від 24.11.2011 }
16) про адвокатські об'єднання: реєстраційний номер запису та дата реєстрації в Єдиному
реєстрі; найменування (повне, скорочене (за наявності)); дата затвердження статуту; відомості про органи управління: прізвище, ім'я, по батькові,
посада в об'єднанні; місцезнаходження об'єднання, номер телефону; дата реєстрації та реєстраційний номер у паперовому Реєстрі
адвокатських об'єднань; номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію (його
дубліката); відомості про припинення діяльності об'єднання: дата та
підстави припинення; відомості про Реєстратора. { Підпункт "д" підпункту 3.2.2 пункту 3.2 доповнено підпунктом 16
згідно з Наказом Міністерства юстиції N 3382/5 ( z1367-11 ) від
24.11.2011 }
3.2.3. Повний витяг з Єдиного реєстру містить такі відомості: а) номер повного витягу; б) відомості про особу, що звернулася за наданням витягу; в) номер, передбачений підпунктом "ґ" пункту 3.2.2 цього
Положення; г) відомості, за якими здійснювався пошук інформації в
Єдиному реєстрі; ґ) загальна кількість записів, що знайдені за вказаними
параметрами пошуку; д) відомості про всі політичні партії, громадські
організації, благодійні організації, творчі спілки,
торгово-промислові палати, постійно діючі третейські суди,
статути, асоціації органів місцевого самоврядування, передбачені
підпунктом "д" пункту 3.2.2 цього Положення, які знайдені за
вказаними параметрами пошуку; { Підпункт "д" підпункту 3.2.3
пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1772/5 ( z0936-09 ) від 02.10.2009 } е) дата надання витягу та відомості про особу, яка надала
витяг з Єдиного реєстру.
3.2.4. Деталізований витяг з Єдиного реєстру містить такі
відомості: а) номер деталізованого витягу; б) відомості про особу, що звернулася за наданням витягу; в) відомості, за якими здійснювався пошук інформації в
Єдиному реєстрі; г) відомості про певне громадське формування, передбачені
підпунктом "д" пункту 3.2.2 цього Положення, які знайдені за
вказаними параметрами пошуку; ґ) відомості про зміни, унесені до знайдених відомостей; д) відмітка про відсутність в Єдиному реєстрі відомостей,
знайдених за вказаними параметрами пошуку; е) дата надання витягу та відомості про особу, яка надала
витяг з Єдиного реєстру.
3.2.5. Витяг скріплюється підписом та печаткою
Адміністратора.
{ Підпункт 3.2.6 пункту 3.2 скасовано на підставі
Розпорядження КМ N 940-р ( 940-2012-р ) від 12.09.2012 }
3.2.7. До запиту додається документ про внесення плати за
видачу витягу. 3.2.8. Пошук в Єдиному реєстрі інформації про громадські
формування здійснюється за однією або декількома з таких
відомостей: видом; найменуванням громадського формування; повним найменуванням територіальної громади - для статутів
територіальних громад; спрямованістю громадської організації; статусом громадської організації, благодійної організації,
творчої спілки, асоціації органів місцевого самоврядування;
{ Абзац шостий підпункту 3.2.8 пункту 3.2 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1772/5 ( z0936-09 ) від
02.10.2009 } територіальною належністю громадського формування (у розрізі
окремої області); формою легалізації; періодом легалізації (реєстрації), що не перевищує одного
року; номером свідоцтва про державну реєстрацію та датою реєстрації
(за наявності); реєстраційним номером запису в Єдиному реєстрі. При формуванні повного витягу пошук в Єдиному реєстрі
здійснюється за номером, указаним у відповідному скороченому
витязі. При формуванні деталізованого витягу пошук в Єдиному реєстрі
здійснюється за реєстраційним номером в Єдиному реєстрі. 3.2.9. Адміністратор відмовляє у видачі витягу, якщо: у запиті про видачу витягу відсутні, неповністю, нечітко або
нерозбірливо визначені відомості, передбачені пунктом 3.2.8 цього
Положення; відсутній документ про внесення плати за видачу витягу або
плата внесена не в повному обсязі.
3.3. Отримання інформації через веб-сайт 3.3.1. Кожна фізична або юридична особа має право доступу до
відомостей Єдиного реєстру про політичні партії, громадські
організації, благодійні організації, творчі спілки,
торгово-промислові палати та постійно діючі третейські суди,
статути, асоціації органів місцевого самоврядування, адвокатські
об'єднання через веб-сайт, який ведеться Адміністратором Реєстру,
шляхом пошуку та перегляду інформації про: { Підпункт 3.3.1 пункту
3.3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
N 1772/5 ( z0936-09 ) від 02.10.2009, N 3382/5 ( z1367-11 ) від
24.11.2011 } 1) політичні партії (за винятком структурних утворень): реєстраційний номер запису в Єдиному реєстрі; найменування (повне, скорочене (за наявності)); дата реєстрації; місцезнаходження, номер телефону; номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію (його
дубліката); відомості про тимчасову заборону (зупинення) окремих видів
або всієї діяльності політичної партії; відомості про анулювання свідоцтва про реєстрацію; відомості про припинення діяльності; відомості про склад керівних органів партії: прізвище, ім'я,
по батькові, посада в політичній партії; { Підпункт 1 підпункту 3.3.1 пункту 3.3 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1772/5 ( z0936-09 ) від
02.10.2009 }
2) громадські організації (за винятком їх місцевих осередків,
організацій профспілок): реєстраційний номер запису в Єдиному реєстрі; найменування (повне, скорочене (за наявності)); дата реєстрації; місцезнаходження статутних органів, номер телефону; номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію (його
дубліката); відомості про тимчасову заборону (зупинення) окремих видів
або всієї діяльності громадської організації; відомості про анулювання свідоцтва про реєстрацію; відомості про припинення діяльності; відомості про склад керівництва центральних статутних органів;
{ Підпункт 2 підпункту 3.3.1 пункту 3.3 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1772/5 ( z0936-09 ) від
02.10.2009 }
3) філіали, відділення, представництва та інші структурні
осередки громадських (неурядових) організацій іноземних держав на
території України: реєстраційний номер запису в Єдиному реєстрі; повне найменування; дата реєстрації; місцезнаходження; номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію (його
дубліката); відомості про анулювання свідоцтва про реєстрацію; відомості про припинення діяльності; прізвище, ім'я, по батькові керівника; { Підпункт 3 підпункту 3.3.1 пункту 3.3 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1772/5 ( z0936-09 ) від
02.10.2009 }
4) благодійні організації (за винятком їх відділень, філій,
представництв): реєстраційний номер запису в Єдиному реєстрі; найменування (повне, скорочене (за наявності)); дата реєстрації; місцезнаходження керівних органів, номер телефону; номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію (його
дубліката); відомості про анулювання свідоцтва про реєстрацію; відомості про припинення діяльності; відомості про склад керівних органів; { Підпункт 4 підпункту 3.3.1 пункту 3.3 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1772/5 ( z0936-09 ) від
02.10.2009 }
5) творчі спілки (за винятком їх місцевих творчих осередків): реєстраційний номер запису в Єдиному реєстрі; повне найменування; місцезнаходження керівних органів, номер телефону; дата реєстрації; номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію (його
дубліката); відомості про анулювання свідоцтва про реєстрацію; відомості про припинення діяльності; відомості про склад керівних органів: прізвище, ім'я, по
батькові, посада в організації; { Підпункт 5 підпункту 3.3.1 пункту 3.3 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1772/5 ( z0936-09 ) від
02.10.2009 }
6) торгово-промислові палати: реєстраційний номер запису в Єдиному реєстрі; повне найменування; дата реєстрації; номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію (його
дубліката); відомості про анулювання свідоцтва про реєстрацію; відомості про припинення діяльності;
7) постійно діючі третейські суди: реєстраційний номер запису в Єдиному реєстрі; повне найменування; місцезнаходження постійно діючого третейського суду; дата реєстрації; номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію (його
дубліката); відомості про анулювання свідоцтва про реєстрацію; відомості про припинення діяльності; список третейських суддів: прізвище, ім'я, по батькові; { Підпункт 7 підпункту 3.3.1 пункту 3.3 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1772/5 ( z0936-09 ) від
02.10.2009 }
8) статути Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань, інших фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування: реєстраційний номер запису в Єдиному реєстрі; повне найменування; місцезнаходження фонду; дата реєстрації статуту фонду; відомості про припинення діяльності;
9) статути територіальних громад: реєстраційний номер запису в Єдиному реєстрі; повне найменування територіальної громади; дата прийняття рішення про державну реєстрацію статуту; номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію статуту (його
дубліката); відомості про скасування реєстрації статуту.
10) асоціації органів місцевого самоврядування: реєстраційний номер запису в Єдиному реєстрі; { Абзац другий
підпункту 10 підпункту 3.3.1 пункту 3.3 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства юстиції N 3382/5 ( z1367-11 ) від
24.11.2011 } повне найменування; місцезнаходження асоціації, номер телефону; дата державної реєстрації; відомості про органи управління: прізвище, ім'я, по батькові,
посада в асоціації; номер та дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію (його
дубліката); відомості про припинення асоціації; { Підпункт 3.3.1 пункту 3.3 доповнено підпунктом 10 згідно з
Наказом Міністерства юстиції N 1772/5 ( z0936-09 ) від
02.10.2009 }
11) адвокатські об'єднання: реєстраційний номер запису в Єдиному реєстрі; найменування (повне, скорочене (за наявності)); місцезнаходження об'єднання, номер телефону; дата реєстрації; відомості про органи управління: прізвище, ім'я, по батькові,
посада в об'єднанні; номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію (його
дубліката); відомості про припинення діяльності об'єднання. { Підпункт 3.3.1 пункту 3.3 доповнено новим підпунктом 11 згідно з
Наказом Міністерства юстиції N 3382/5 ( z1367-11 ) від
24.11.2011 }
3.3.2. Пошук інформації, передбаченої пунктом 3.3.1 цього
Положення, здійснюється за найменуванням та видом, номером
свідоцтва про державну реєстрацію та датою реєстрації (за
наявності) громадського формування. { Підпункт 3.3.2 пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 3382/5 ( z1367-11 ) від 24.11.2011 }
3.3.3. Відомості, передбачені пунктом 3.3.1 цього Положення,
оновлюються на веб-сайті один раз на місяць.
IV. Вимоги до витягів з Єдиного реєстру
4.1. Витяги з Єдиного реєстру виготовляються у двох
примірниках.
4.2. Один примірник витягу залишається у справі
Адміністратора, інший видається особі, на запит якої він був
виготовлений. { Розділ IV в редакції Наказу Міністерства юстиції N 601/5
( z0468-15 ) від 24.04.2015 }
Директор Департаменту
легалізації та регулювання
діяльності бюро кредитних
історій О.М.Семьоркіна

Додаток 1
до Положення про Єдиний
реєстр громадських формувань

ЗАЯВА
про внесення до Єдиного реєстру громадських
формувань відомостей про політичні партії
та структурні утворення політичних партій
( za220-08 )

Додаток 2
до Положення про Єдиний
реєстр громадських формувань

ЗАЯВА
про внесення до Єдиного реєстру громадських
формувань відомостей про громадські організації
та осередки громадських організацій
( za220-08 )

Додаток 3
до Положення про Єдиний
реєстр громадських формувань

ЗАЯВА
про внесення до Єдиного реєстру громадських
формувань відомостей про благодійні організації
та відділення благодійних організацій
( za220-08 )

Додаток 4
до Положення про Єдиний
реєстр громадських формувань

ЗАЯВА
про внесення до Єдиного реєстру громадських
формувань відомостей про творчі спілки
та територіальні осередки творчих спілок
( za220-08 )

Додаток 5
до Положення про Єдиний
реєстр громадських формувань

ЗАЯВА
про внесення до Єдиного реєстру громадських
формувань відомостей про торгово-промислові палати
( za220-08 )

Додаток 6
до Положення про Єдиний
реєстр громадських формувань

ЗАЯВА
про внесення до Єдиного реєстру громадських
формувань відомостей про постійно діючі
третейські суди
( za220-08 )

Додаток 7
до Положення про Єдиний
реєстр громадських формувань

ЗАЯВА
про внесення до Єдиного реєстру громадських
формувань відомостей про статути Фонду
соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань,
інших фондів загальнообов'язкового державного
соціального страхування та статути
територіальних громад
( za220-08 )

Додаток 8
до Положення про Єдиний
реєстр громадських формувань

ЗАЯВА
про внесення до Єдиного реєстру громадських
формувань відомостей про асоціації органів
місцевого самоврядування
( za936-09 )
{ Положення доповнено Додатком 8 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 487/5 ( z0273-09 ) від 18.03.2009 }

Додаток 9
до Положення про Єдиний
реєстр громадських формувань

ЗАПИТ
про видачу витягу з Єдиного реєстру
громадських формувань
( za220-08 )
{ Додаток 9 змінюється Наказами Міністерства юстиції N 1772/5
( z0936-09 ) від 02.10.2009, N 3382/5 ( z1367-11 ) від
24.11.2011 }

{ Додаток 10 виключено на підставі Наказу Міністерства
юстиції N 1589/5 ( z1853-12 ) від 31.10.2012 }вгору