Про внесення змін до деяких наказів Міністерства економіки України
Мінекономрозвитку України; Наказ від 12.09.201151
Документ z1218-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.12.2017, підстава - z1439-17

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.09.2011 N 51
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 2011 р.
за N 1218/19956

Про внесення змін до деяких наказів
Міністерства економіки України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 767 ( z1233-13 ) від 08.07.2013
N 1626 ( z1439-17 ) від 10.11.2017 }

Відповідно до Указу Президента України від 19.05.2011
N 589 ( 589/2011 ) "Про визнання такими, що втратили чинність,
Указів Президента України від 4 жовтня 1994 року N 567 і від
1 липня 1995 року N 505" Н А К А З У Ю:
1. Внести до наказів Міністерства економіки України зміни, що
додаються.
2. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності подати в установленому порядку цей наказ на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України
В.А.Копилова.
Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр А.П.Клюєв
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина
Т.в.о. Голови Державної
митної служби України О.М.Дороховський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
12.09.2011 N 51
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 2011 р.
за N 1218/19956

ЗМІНИ,
що вносяться до наказів
Міністерства економіки України

1. В абзаці другому підпункту 1.5 пункту 1 Положення про
форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затвердженого
наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції
України від 06.09.2001 N 201 ( z0833-01 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 21.09.2001 за N 833/6024, слова "у
відповідності до Міжнародних правил інтерпретації комерційних
термінів чинної редакції" замінити словами "відповідно до правил
"Інкотермс".
2. До наказу Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції України від 01.08.2002 N 232 ( z0685-02 ) "Про порядок
ліцензування імпорту товарів в Україну, які є об'єктом
застосування спеціальних заходів", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 21.08.2002 за N 685/6973, внести такі зміни: у пункті 18 Інструкції з оформлення спеціальних ліцензій
( z0685-02 ), затвердженої цим наказом, слова та цифри "У
реквізиті 14 - базисні умови поставок відповідно до контракту та
Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів у чинній
редакції (ІНКОТЕРМС)" замінити словами та цифрами "У реквізиті
14 - базисні умови поставок відповідно до контракту та правил
"Інкотермс"; у пункті 17 Інструкції з оформлення заявки на спеціальну
ліцензію ( z0685-02 ), затвердженої цим наказом, слова та цифри "У
реквізиті 14 - базисні умови поставок відповідно до контракту та
Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів у чинній
редакції (ІНКОТЕРМС)" замінити словами та цифрами "У реквізиті
14 - базисні умови поставок відповідно до контракту та правил
"Інкотермс".
3. До наказу Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції України від 06.03.2003 N 52 ( z0213-03 ) "Про порядок
видачі дозволів на імпорт в Україну", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 18.03.2003 за N 213/7534, внести такі
зміни: у пункті 16 Інструкції з оформлення дозволів на імпорт
( z0214-03 ), затвердженої цим наказом ( z0213-03 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18.03.2003 за
N 214/7535, слова та цифри "У реквізиті 12 - базисні умови
поставки товару згідно з Міжнародними правилами інтерпретації
комерційних термінів у чинній редакції (ІНКОТЕРМС)" замінити
словами та цифрами "У реквізиті 12 - базисні умови поставки товару
згідно з правилами "Інкотермс"; у пункті 15 Інструкції із заповнення заяви на оформлення
дозволу на імпорт ( z0215-03 ), затвердженої цим наказом
( z0213-03 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
18.03.2003 за N 215/7536, слова та цифри "У реквізиті 12 - базисні
умови поставки товару згідно з Міжнародними правилами
інтерпретації комерційних термінів у чинній редакції (ІНКОТЕРМС)"
замінити словами та цифрами "У реквізиті 12 - базисні умови
поставки товару згідно з правилами "Інкотермс".
{ Пункт 4 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції N 340 ( z1146-03 ) від 26.11.2003, до якого вносились
зміни } 4. У пунктах 8 і 11 додатка до наказу Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції України від
26.11.2003 N 340 ( z1146-03 ) "Про затвердження Положення про
порядок надання висновків щодо визначення операцій як таких, що
належать до операцій з давальницькою сировиною у
зовнішньоекономічних відносинах", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 11.12.2003 за N 1146/8467, слово та цифри
"Інкотермс-2000" замінити словом "Інкотермс".

{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 1626 ( z1439-17 ) від
10.11.2017 }

6. До наказу Міністерства економіки України від 14.09.2007
N 302 ( z1100-07 ) "Про затвердження нормативно-правових актів
щодо ліцензування імпорту товарів та внесення змін до Порядку
розгляду заявок на видачу ліцензій у сфері нетарифного регулювання
зовнішньоекономічної діяльності в Міністерстві економічного
розвитку і торгівлі України", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26.09.2007 за N 1100/14367, внести такі зміни: в абзаці п'ятнадцятому пункту 5 Інструкції про заповнення
ліцензії на імпорт товарів ( z1101-07 ), затвердженої цим наказом
( z1100-07 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
26.09.2007 за N 1101/14368, слова та цифри "реквізит 14 - базисні
умови поставки товару, що імпортується, відповідно до Міжнародних
правил інтерпретації комерційних термінів (правила ІНКОТЕРМС у
чинній редакції)" замінити словами та цифрами "реквізит 14 -
базисні умови поставки товару, що імпортується, відповідно до
правил "Інкотермс"; в абзаці чотирнадцятому пункту 4 Інструкції про заповнення
заявки на одержання ліцензії на імпорт товарів ( z1102-07 ),
затвердженої цим наказом ( z1100-07 ), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 26.09.2007 за N 1102/14369, слова та
цифри "реквізит 13 - базисні умови поставки товару, що
імпортується, відповідно до Міжнародних правил інтерпретації
комерційних термінів (правила ІНКОТЕРМС у чинній редакції)"
замінити словами та цифрами "реквізит 13 - базисні умови поставки
товару, що імпортується, відповідно до правил "Інкотермс".
7. До наказу Міністерства економіки України від 20.01.2009
N 15 ( z0117-09 ) "Про порядок видачі ліцензій на імпорт в Україну
цукру-сирцю з тростини в межах тарифної квоти", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 09.02.2009 за N 117/16133, внести
такі зміни: в абзаці чотирнадцятому пункту 4 Інструкції щодо заповнення
заявки на одержання ліцензії на імпорт в Україну цукру-сирцю з
тростини в межах тарифної квоти ( z0118-09 ), затвердженої цим
наказом ( z0117-09 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 09.02.2009 за N 118/16134, слова та цифри "реквізит 13 -
базисні умови поставки товару, що імпортується, відповідно до
Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів (правила
ІНКОТЕРМС у чинній редакції)" замінити словами та цифрами
"реквізит 13 - базисні умови поставки товару, що імпортується,
відповідно до правил "Інкотермс"; в абзаці п'ятнадцятому пункту 5 Інструкції щодо заповнення
ліцензії на імпорт в Україну цукру-сирцю з тростини в межах
тарифної квоти ( z0119-09 ), затвердженої цим наказом
( z0117-09 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
09.02.2009 за N 119/16135, слова та цифри "реквізит 14 - базисні
умови поставки товару, що імпортується, відповідно до Міжнародних
правил інтерпретації комерційних термінів (правила ІНКОТЕРМС в
чинній редакції)" замінити словами та цифрами "реквізит 14 -
базисні умови поставки товару, що імпортується, відповідно до
правил "Інкотермс".
8. До наказу Міністерства економіки України від 09.09.2009
N 991 ( z0937-09 ) "Про порядок ліцензування експорту товарів",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.10.2009 за
N 937/16953, внести такі зміни: в абзаці п'ятнадцятому пункту 6 Інструкції про заповнення
ліцензії на експорт товарів ( z0938-09 ), затвердженої цим
наказом, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.10.2009
за N 938/16954, слова та цифри "реквізит 14 - базисні умови
поставки товару, що експортується, відповідно до Міжнародних
правил інтерпретації комерційних термінів (правила ІНКОТЕРМС у
чинній редакції)" замінити словами та цифрами "реквізит 14 -
базисні умови поставки товару, що експортується, відповідно до
правил "Інкотермс"; в абзаці чотирнадцятому пункту 4 Інструкції про заповнення
заявки на видачу ліцензії на експорт товарів ( z0939-09 ),
затвердженої цим наказом, зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 06.10.2009 за N 939/16955, слова та цифри "реквізит 13 -
базисні умови поставки товару, що експортується, відповідно до
Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів (правила
ІНКОТЕРМС у чинній редакції)" замінити словами та цифрами
"реквізит 13 - базисні умови поставки товару, що експортується,
відповідно до правил "Інкотермс".
Директор департаменту
зовнішньоекономічної
діяльності В.В.Кравченковгору