Документ z1216-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.10.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.11.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.10.2018  № 813


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 жовтня 2018 р.
за № 1216/32668

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою удосконалення програмно-цільового методу у бюджетному процесі НАКАЗУЮ:

1. Пункт 3 наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19) (із змінами), виключити.

У зв’язку з цим пункти 4, 5 вважати відповідно пунктами 3, 4.

2. Затвердити Зміни до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19) (із змінами), що додаються.

3. Внести зміни до форми паспорта бюджетної програми, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 грудня 2015 року № 1130), виклавши її в новій редакції, що додається.

4. Внести зміни до форми звіту про виконання паспорта бюджетної програми, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 грудня 2015 року № 1130), виклавши її в новій редакції, що додається.

5. Департаменту державного бюджету забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

доведення цього наказу після його державної реєстрації до відома головних розпорядників бюджетних коштів.

6. Департаменту забезпечення комунiкацiй та органiзацiйно-аналiтичної роботи забезпечити оприлюднення цього наказу після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Міністра

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної казначейської служби України

Голова Державної аудиторської служби УкраїниТ.Я. Слюз

Л. ГавриловаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
05 жовтня 2018 року № 813


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 жовтня 2018 р.
за № 1216/32668

ЗМІНИ
до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання

1. У розділі І:

1) у абзаці першому пункту 2 слова «за загальнодержавними витратами» замінити словами «за загальнодержавними видатками та кредитуванням»;

2) доповнити пункт 10 новим абзацом такого змісту:

«прийняття рішень Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм, які забезпечують виконання державних інвестиційних проектів, розроблення та реалізація яких здійснюється з використанням державних капітальних вкладень.».

2. Доповнити пункт 7 розділу ІІ новим абзацом такого змісту:

«Результативні показники бюджетних програм, які забезпечують виконання державних інвестиційних проектів, розроблення та реалізація яких здійснюється з використанням державних капітальних вкладень (крім тих, що здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій, а також із коштів державного фонду регіонального розвитку), формуються з урахуванням інформації та показників, визначених відповідним державним інвестиційним проектом.».

3. У розділі ІІІ:

1) пункт 7 викласти у такій редакції:

«7. У пункті 9 відображаються обсяги видатків на централізовані заходи і окремі програми в розрізі адміністративно-територіальних одиниць, відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми, надаються пояснення щодо причин відхилення.»;

2) доповнити розділ після пункту 7 новим пунктом 8 такого змісту:

«8. У пункті 10 надається узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.».

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. ЛозицькийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
29 грудня 2002 року № 1098
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
05 жовтня 2018 року № 813)

ПАСПОРТ
бюджетної програми

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. Лозицький


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
29 грудня 2002 року № 1098
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
05 жовтня 2018 року № 813)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. Лозицькийвгору