Документ z1216-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.02.2017, підстава - z0013-17

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.09.2014  № 683


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 жовтня 2014 р.
за № 1216/25993

Про затвердження Порядку взяття на облік особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації за їх фактичним місцем проживання, перебування

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
соціальної політики
№ 217 від 25.02.2015
№ 1556 від 19.12.2016}

{У заголовку та тексті Наказу слова „інвалід” і „дитина-інвалід” у всіх відмінках і числах замінено відповідно словами „особа з інвалідністю” та „дитина з інвалідністю” у відповідних відмінках і числах згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1556 від 19.12.2016}

Відповідно до пунктів 15, 16 та 16-1 Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок взяття на облік особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації за їх фактичним місцем проживання, перебування, що додається.

2. Департаменту соціального захисту інвалідів (Полякова О.Ю.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра  Мущиніна В.В.

Міністр

Л. Денісова

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий директор
Всеукраїнського громадського об’єднання
«Національна Асамблея інвалідів України»

Голова Всеукраїнської організації інвалідів
«Союз організацій інвалідів України»

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Н. Скрипка


В.В. НазаренкоС.М. КондрюкО. Мірошниченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
23.09.2014 № 683


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 жовтня 2014 р.
за № 1216/25993

ПОРЯДОК
взяття на облік особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації за їх фактичним місцем проживання, перебування

тексті Порядку після слів ,,окупованої території” доповнено словами ,,чи районів проведення антитерористичної операції” згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 217 від 25.02.2015}

{У заголовку та тексті слова „інвалід” і „дитина-інвалід” у всіх відмінках і числах замінено відповідно словами „особа з інвалідністю” та „дитина з інвалідністю” у відповідних відмінках і числах згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1556 від 19.12.2016}

1. Цей Порядок визначає механізм взяття на облік особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації за їх фактичним місцем проживання, перебування.

2. Облік осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб та видача направлень на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації здійснюються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (крім міст Києва та Севастополя) рад (далі - органи соціального захисту населення) за фактичним місцем проживання, перебування таких осіб.

3. Особи з інвалідністю, інші особи або їх законні представники, законні представники дітей з інвалідністю, звертаються із заявою та паспортом або свідоцтвом про народження (для дітей віком до 16 років) до органу соціального захисту населення за фактичним місцем проживання, перебування таких осіб. Заявники, які переселилися з тимчасово окупованої території або районів проведення антитерористичної операції, надають довідку про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції, що визначена законодавством.

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства соціальної політики № 217 від 25.02.2015, № 1556 від 19.12.2016}

Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, інші особи, які не взяті на облік для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації в органі соціального захисту населення за місцем реєстрації їх проживання, перебування, разом із заявою та паспортом або свідоцтвом про народження (для дітей віком до 16 років) надають документи, зазначені у пункті 16 Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіцб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321 (далі - Порядок забезпечення). 

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1556 від 19.12.2016}

Орган соціального захисту населення за фактичним місцем проживання, перебування перевіряє інформацію щодо заявника у Централізованому банку даних з проблем інвалідності (далі - банк даних) та у разі перебування особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю чи іншої особи на обліку за місцем реєстрації проживання, перебування видає направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.

Якщо у банку даних є інформація про забезпечення особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи, яка переселилася з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції, технічним чи іншим засобом реабілітації, але цей засіб відсутній за фактичним місцем проживання, перебування такої особи, спеціалістами органу соціального захисту населення та територіального відділення Фонду соціального захисту інвалідів складається акт про відсутність в особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи технічного чи іншого засобу реабілітації за фактичним місцем проживання, перебування за формою, що додається.

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1556 від 19.12.2016}

У разі відсутності інформації про особу з інвалідністю, дитину з інвалідністю чи іншу особу на обліку у банку даних орган соціального захисту населення за фактичним місцем проживання, перебування оформлює особову справу особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи відповідно до Порядку забезпечення, видає направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації та протягом п’яти днів інформує про зазначене орган соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання, перебування заявника (крім заявників, які переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції).

4. Якщо в особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи, які переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції, або їхніх законних представників відсутні документи, передбачені пунктом 16 Порядку забезпечення, орган соціального захисту населення перевіряє дані про особу з інвалідністю, дитину з інвалідністю, іншу особу в банку даних, а за відсутності їх у банку даних сприяє в отриманні зазначених документів за місцем фактичного проживання (перебування):

{Абзац перший пункту 4 в редакції Наказів Міністерства соціальної політики № 217 від 25.02.2015, № 1556 від 19.12.2016}

1) висновку МСЕК про встановлення інвалідності для осіб з інвалідністю (для дітей з інвалідністю - висновок ЛКК) та індивідуальної програми - у відповідних закладах охорони здоров’я;

2) копії документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, - у відповідних контролюючих органах.

5. Особова справа особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи, які фактично проживають, перебувають не за місцем реєстрації, але стоять на обліку в органі соціального захисту населення за місцем реєстрації їх проживання, перебування (крім заявників, які переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції), на підставі заяви таких осіб та запиту відповідного органу соціального захисту населення у місячний строк відправляється органу соціального захисту населення за фактичним місцем проживання, перебування заявника. При цьому в журналі реєстрації, що зберігається в органі соціального захисту населення за місцем реєстрації їх проживання, робиться позначка ,,Вибув” із зазначенням причини, а в органі соціального захисту населення за фактичним місцем проживання, перебування робиться позначка ,,Прибув” із зазначенням дати.

Особова справа особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи, які фактично проживають, перебувають не за місцем реєстрації, залишається в органі соціального захисту населення на період фактичного проживання, перебування особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи у цьому місці.

6. Особова справа особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи, оформлена не за місцем реєстрації проживання, перебування, у разі вибуття  з нього на підставі заяви особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи у місячний термін відправляється органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання, перебування заявника (крім заявників, які переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції) або органу соціального захисту населення за іншим фактичним місцем його проживання, перебування. При цьому в журналі реєстрації, що зберігається в органі соціального захисту населення за фактичним місцем проживання, перебування, робиться позначка „Вибув” із зазначенням причини, а в органі соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання, перебування або органі соціального захисту населення за іншим фактичним місцем його проживання, перебування робиться позначка ,,Прибув” із зазначенням дати.

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів


О. ПоляковаДодаток
до Порядку взяття на облік
особи з інвалідністю,
дитини з інвалідністю, іншої особи
для забезпечення технічними
та іншими засобами реабілітації
за їх фактичним місцем проживання,
перебування
(пункт 3)

АКТ
про відсутність в особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи технічного чи іншого засобу реабілітації за фактичним місцем проживання, перебування

{Порядок доповнено додатком згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1556 від 19.12.2016}вгору