Документ z1214-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 29.07.2014, підстава - z0800-14

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
03.07.2012 N 923
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 липня 2012 р.
за N 1214/21526

Про внесення змін
до нормативно-правових актів щодо правил (умов)
здійснення відповідних видів професійної діяльності
на фондовому ринку стосовно надання професійним
учасником фондового ринку інформації клієнту
про фінансову послугу, яку він надає
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1688 ( z2082-12 ) від 22.11.2012
N 341 ( z0415-14 ) від 25.03.2014
N 808 ( z0800-14 ) від 24.06.2014 }

Відповідно до абзацу десятого статті 3, пункту 3 частини
першої та пунктів 1, 7, 8, 13 частини другої статті 7,
пунктів 2, 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання
ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), статей 17, 23-27
Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ),
статей 6, 14 та 17 Закону України "Про Національну депозитарну
систему та особливості електронного обігу цінних паперів в
Україні" ( 710/97-ВР ) та з метою приведення у відповідність із
Законом України від 02 червня 2011 року N 3462-VI ( 3462-17 ) "Про
внесення змін до деяких законів України щодо регулювання ринків
фінансових послуг" Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 341 ( z0415-14 ) від
25.03.2014 }
{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 808 ( z0800-14 ) від
24.06.2014 }
3. Унести до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі
цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності,
андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджених рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 12 грудня 2006 року N 1449 ( z0052-07 ), зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 23 січня 2007 року за N 52/13319 (у
редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 15 листопада 2011 року N 1638), такі зміни:
3.1. Пункт 3 розділу III після абзацу дванадцятого доповнити
новим абзацом такого змісту: "підтвердження, що інформація, яка зазначена в пункті 2
розділу XIII цих Правил, надана клієнту". У зв'язку з цим абзаци тринадцятий та чотирнадцятий вважати
відповідно абзацами чотирнадцятим та п'ятнадцятим.
3.2. Розділ XIII доповнити новим пунктом 2 такого змісту: "2. Торговець зобов'язаний до моменту укладання договору з
клієнтом додатково надати йому інформацію, зазначену в частині
другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ). У зв'язку з цим пункти 2-18 цього розділу уважати відповідно
пунктами 3-19.
{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1688 ( z2082-12 )
від 22.11.2012 }
5. Департаменту регулювання депозитарної та
розрахунково-клірингової діяльності (І.Курочкіна) забезпечити
подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
6. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю.Жулій)
забезпечити опублікування цього рішення відповідно до
законодавства.
7. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Комісії О.Тарасенка
Голова Комісії Д.Тевелєв
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови
Служби безпеки України В.Породько
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва М.Ю.Бродський
В.о. Голови Державної служби
фінансового моніторингу України О.Ю.Фещенко
Протокол засідання Комісії
від 03.07.2012 N 923вгору