Про затвердження Правил спортивних змагань з Комбат Дзю-Дзюцу
Мінмолодьспорт; Наказ, Правила, Форма від 04.10.20184623
Документ z1212-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.10.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.11.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.10.2018  № 4623


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 жовтня 2018 р.
за № 1212/32664

Про затвердження Правил спортивних змагань з Комбат Дзю-Дзюцу

Відповідно до частини другої статті 40 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», абзацу п’ятого підпункту 17 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 (зі змінами), з метою забезпечення належної організації та проведення в Україні всеукраїнських змагань з Комбат Дзю-Дзюцу НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила спортивних змагань з Комбат Дзю-Дзюцу, що додаються.

2. Департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства молоді та спорту України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр молоді та спорту
України


І. Жданов

ПОГОДЖЕНО:

Президент Всеукраїнської громадської організації
«Федерація Комбат Дзю-Дзюцу України»
В.С. ШипінськийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
04 жовтня 2018 року № 4623


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 жовтня 2018 р.
за № 1212/32664

ПРАВИЛА
спортивних змагань з Комбат Дзю-Дзюцу

I. Загальні положення

1. Ці Правила визначають основні засади організації та проведення спортивних змагань з Комбат Дзю-Дзюцу, які проводяться на території України.

2. Ці Правила розроблено відповідно до Правил та Положень Міжнародної Федерації Комбат Дзю-Дзюцу (далі - Правила МФКДД).

3. Вимоги цих Правил стосуються усіх дисциплін, з яких проводяться змагання з Комбат Дзю-Дзю-цу.

4. У цих Правилах терміни та скорочення вживаються у таких значеннях:

гі - форма учасників змагань;

капа - м’який захист на гомілку;

майданчик для проведення поєдинку - майданчик, борцівський килим, татамі тощо;

мандатна комісія - орган, сформований організаторами змагань для контролю документів, допуску учасників до участі у змаганнях, організації зважування учасників, визначення характеру та способу проведення змагань, формування порядку поєдинків і виступів; складається з головного судді, головного секретаря та його заступників;

МФКДД - Міжнародна Федерація Комбат Дзю-Дзюцу;

організація - організація фізкультурно-спортивного спрямування, на яку покладено організацію всеукраїнських, обласних, міських та клубних змагань з Комбат Дзю-Дзюцу;

спортивна команда - організація фізкультурно-спортивного спрямування, яка виставляє спортсменів для участі у змаганнях, складається з тренерів, представників та учасників змагань;

федерація - Всеукраїнська громадська організація «Федерація Комбат Дзю-Дзюцу України».

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених Законом України «Про фізичну культуру і спорт».

5. Змагання з Комбат Дзю-Дзюцу проводять відповідно до Положення (Регламенту) (далі - Положення) проведення відповідного змагання з Комбат Дзю-Дзюцу, що затверджує організатор.

6. Зареєстровані для участі у змаганнях учасники повинні дотримуватися цих Правил, Правил МФКДД як таких, що обов’язкові для виконання кожним із учасників змагань.

7. Порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріально-технічного забезпечення їх учасників визначено вимогами Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 09 лютого 2018 року № 617, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 березня 2018 року за № 264/31716.

8. Змагання з Комбат Дзю-Дзюцу проводять з метою:

1) розвитку і популяризації Комбат Дзю-Дзюцу в Україні;

2) обрання кращих спортсменів команд клубів, адміністративно-територіальних одиниць, фізкультурно-спортивних товариств (далі - ФСТ), що культивують Комбат Дзю-Дзюцу;

3) підвищення спортивної майстерності;

4) виконання нормативів Єдиної спортивної класифікації України, зазначених у Положенні про Єдину спортивну класифікацію України, затвердженому наказом Міністерства молоді та спорту України від 11 жовтня 2013 року № 582, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2013 року за № 1861/24393 (зі змінами);

5) визначення кандидатів для формування збірних команд клубів, адміністративно-територіальних одиниць, ФСТ, національних збірних команд України;

6) покращення методів та практики суддівства змагань з Комбат Дзю-Дзюцу;

7) обміну досвідом, знаннями та інформацією.

9. Підготовку спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних заходів здійснюють відповідно до Положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025.

II. Програма і характер змагань

1. Розділи та види змагань

1. Змагання проводять у трьох розділах:

фулл-контакт (повний контакт);

клоз-контакт (ближній контакт);

самозахист.

2. За характером змагання поділяються на:

особисті;

командні;

особисто-командні.

Характер змагань визначається Положенням у кожному окремому випадку.

В особистих змаганнях визначаються тільки особисті результати й місця учасників у своїх вагових категоріях.

У командних змаганнях команди зустрічаються одна з одною, і за результатами цих зустрічей визначаються місця команд.

В особисто-командних змаганнях визначаються особисті місця учасників, а місце команди визначається залежно від особистих результатів її учасників відповідно до Положення.

3. Системи і способи проведення змагань:

1) під час проведення змагань учасники виступають в одній групі (система без розподілу на підгрупи) або під час жеребкування розподіляються на кілька підгруп (система з розподілом на підгрупи). В останньому випадку додатково слід зазначити спосіб, за яким спортсмени, що перемогли, переходять на наступну сходинку змагань, а ті, що програли, відсіваються. Змагання при цьому поділяються на основну частину і фінал;

2) змагання можуть проводитися за одним з таких способів:

олімпійська система (до першої поразки);

кругова система - кожен учасник зустрічається з кожним;

вибування до двох поразок;

кругова система з поділом на підгрупи.

Якщо в одній ваговій категорії бере участь велика кількість спортсменів, дозволяється поділяти учасників на дві підгрупи з таким розрахунком, щоб найсильніші спортсмени за жеребкуванням опинилися в різних підгрупах.

Якщо учасників розподіляють на дві підгрупи, для визначення особистих місць проводиться півфінал і фінал. З кожної підгрупи до півфіналу виходять по два учасники, що зайняли 1 і 2 місця у підгрупі. При цьому учасник, що посів 1 місце в одній підгрупі, зустрічається з учасником, що посів 2 місце в іншій підгрупі.

Переможці півфіналів розігрують між собою у фіналі 1 і 2 місця, а переможені ними - 3 місце. У попередньому турі змагань учасники зустрічаються між собою круговим способом, у фінальному турі - за олімпійською системою. У разі виходу у фінал учасників з однієї підгрупи враховується результат проведеної ними раніше зустрічі. Учасники, що не увійшли до фінальної або півфінальної групи, закінчують змагання.

4. Порядок поєдинків між учасниками (командами) визначається жеребкуванням і вибраними системою і способом проведення змагань.

Система і спосіб проведення попередньої та фінальної частин змагань вибираються під час жеребкування (якщо інше не встановлено Положенням).

2. Організація змагань

1. Підставою для організації і проведення змагань з Комбат Дзю-Дзюцу є Положення.

2. Положення має бути розіслано всім запрошеним, а також вивішено на інформаційному сайті Федерації не пізніше ніж за один місяць до дати проведення змагань.

3. Положення включає такі розділи:

цілі і завдання заходу;

строки і місце проведення заходу;

організація та керівництво проведенням заходу;

учасники заходу;

характер заходу (змагання особисті, командні, особисто-командні);

програма проведення змагань;

безпека та підготовка місць для проведення заходу;

умови визначення першості та нагородження переможців і призерів;

умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників;

строки та порядок подання заявок на участь у заході;

інші умови, які забезпечують якісне проведення заходу.

4. Положення не має суперечити цим Правилам. Забороняється змінювати Положення менше ніж за три дні до початку змагань.

III. Учасники змагань

1. Вікові групи учасників змагань

1. Учасники змагань поділяються на такі вікові групи:

1) у розділі фулл-контакт:

юнаки - 12-15 років;

юніори - 16-17 років;

дорослі - 18-36 років;

ветерани - понад 36 років;

2) у розділі клоз-контакт:

молодші юнаки - 8-11 років;

юнаки - 12-15 років;

юніори - 16-17 років;

дорослі - 18-36 років;

ветерани - понад 36 років;

3) у розділі самозахист:

юнаки - 14-15 років;

юніори - 16-17 років;

дорослі - 18-36 років;

ветерани - понад 36 років.

2. Вік учасників змагань визначається кількістю повних років на перший день змагань.

Учасники молодшої групи можуть брати участь у змаганнях старшої групи в нижчій на одну позицію ваговій категорії за умови допуску тренерським складом, за рішенням головного судді змагань (його заступника), а також за згодою одного із батьків (усиновлювача або піклувальника).

За рішенням суддівського корпусу у деяких групах допускається об’єднання чоловічих і жіночих категорій.

2. Допуск учасників до змагань

1. Умови допуску учасників до змагань, їх кваліфікація та вік, а також перелік документів, поданих організаторам змагань, визначаються Положенням.

2. Поіменна заявка від команди (організації) на участь у змаганнях, оформлена за встановленою у додатку до цих Правил формою, обов’язково має бути засвідчена печатками та підписами керівника організації, тренера та лікаря, які підтверджують відповідну підготовленість учасників.

3. Строк подання попередніх заявок зазначається у Положенні.

Остаточну заявку на участь у змаганнях надає представник команди до мандатної комісії до початку зважування.

4. Мандатну комісію очолює головний суддя змагань. До складу мандатної комісії входять:

заступник головного судді;

головний секретар;

лікар;

представник організації, що проводить змагання.

5. Допуск учасників до змагань здійснює мандатна комісія, яка перевіряє заявки і документи учасників на відповідність вимогам цих Правил та Положення.

6. Відповідальним за допуск учасників до змагань у спірних ситуаціях є головний суддя змагань.

7. Організатори змагань не несуть відповідальності за отримані учасниками травми або нещасні випадки, що можуть статися під час змагань.

Організатори змагань забезпечують присутність бригади швидкої допомоги під час проведення змагань.

8. Учасники допускаються до змагань на підставі допуску лікаря шляхом проведення медичного огляду та за наявності страхового свідоцтва (поліса, сертифіката), передбаченого пунктом 2 частини 6 Закону України «Про страхування». Незастраховані учасники до змагань не допускаються.

3. Вагові категорії

Учасники змагань поділяються на такі вагові категорії:

Молодші юнаки
8-9 років

Молодші юнаки
10-11 років

Юнаки
12-13 років

Юнаки
14-15 років

25 кг

30 кг

40 кг

50 кг / 42 кг

30 кг

35 кг

45 кг

55 кг / 47 кг

35 кг

40 кг

50 кг

60 кг / 53 кг

40 кг

45 кг

55 кг

65 кг/ 58 кг

45 кг

50 кг

60 кг

70 кг / 64 кг

понад 45 кг

55 кг

65 кг

75 кг / 70 кг

-

понад 55 кг

понад 65 кг

понад 75 кг / 70 кг

Юніори
16-17 років

Дорослі жінки

Дорослі чоловіки

55 кг / 47 кг

50 кг

57 кг

60 кг / 53 кг

56 кг

63 кг

65 кг / 59 кг

62 кг

70 кг

70 кг / 65 кг

68 кг

77 кг

75 кг / 71 кг

74 кг

85 кг

80 кг / 77 кг

80 кг

92 кг

понад 80 кг / 77 кг

понад 80 кг

понад 92 кг

4. Зважування учасників

1. Під час процедури зважування встановлюється відповідність ваги учасника межам однієї з вагових категорій. Учасник має право виступати в тій ваговій категорії, яку встановлено для нього під час зважування, та вище.

2. Порядок і час зважування учасників змагань зазначено у Положенні. Спортсмен, що спізнився або не з’явився на зважування, до змагань не допускається.

3. Протягом 1 години до початку зважування учасникам надається право проводити контроль своєї ваги на вагах, на яких буде проводитися офіційне зважування.

4. Зважування проводиться один раз у перший день змагань або напередодні.

5. Якщо зважування проводиться в день змагань, воно починається не менше ніж за 3 години до початку змагань.

6. Учасники однієї вагової категорії повинні зважуватися на одних тих самих вагах.

7. Зважування проводить бригада суддів, призначена головним суддею, до якої входять заступник головного судді (один з керівників килима), представник секретаріату змагань і двоє суддів.

8. Перед зважуванням усі учасники проходять зовнішній медичний контроль у лікаря змагань.

9. Учасників зважують у плавках (купальниках).

10. Під час зважування учасник зобов’язаний надати документ, що засвідчує його особу.

11. Результати зважування вносять до протоколу, який підписують усі члени бригади.

5. Обов’язки та права учасників

1. Обов’язки учасників:

дотримуватись вимог цих Правил та Положення;

виконувати вимоги суддів;

негайно бути на майданчику за викликом суддівської колегії;

у разі неможливості з якихось причин продовжувати змагання негайно повідомити про це до суддівської колегії;

виконувати вітання і ритуал, прийнятий на змаганнях;

бути коректним щодо всіх учасників, суддів, осіб, які проводять і обслуговують змагання, глядачів;

мати під час виступів коротко підстрижені нігті, бути в охайній сертифікованій спортивній формі, виключно з символікою федерації.

2. Учасник має право:

звертатися до суддів через представника своєї команди; під час проведення особистих змагань (за відсутності представника) звертатися жестами до рефері;

за 1 годину до початку зважування проводити контроль своєї ваги на вагах офіційного зважування;

своєчасно отримувати необхідну інформацію про хід змагань: програму змагань, зміни в програмі змагань, склад пар чергового кола, результати поєдинків тощо;

використовувати в ході кожного поєдинку не більше ніж 3 хв на отримання медичної допомоги.

6. Форма та екіпірування учасника

1. Гі - традиційна, допущена федерацією, форма для занять Комбат Дзю-Дзюцу білого або синього кольору, що складається зі штанів і куртки з символікою федерації.

Рукави куртки покривають ліктьовий суглоб (досягають більше ніж середини передпліччя витягнутої вперед руки) і мають бути досить широкими, щоб просвіт між рукавом і рукою був не менше ніж 5 см.

Поли куртки мають доходити до середини стегна.

Пояс, обгорнений двічі навколо стегон або попереку і зав’язаний плоским вузлом, має стягувати куртку так, щоб поли куртки не розходилися. Кінці зав’язаного пояса не мають звисати нижче колін.

Штани за довжиною мають покривати не менше двох третин гомілки і бути досить широкими, щоб просвіт між холошею і ногою був не менше ніж 5 см.

2. Перед виходом на майданчик для поєдинку учаснику, викликаному першим, пов’язується червоний пояс, а його супротивнику - білий або синій.

3. Учасники проводять поєдинки босоніж або в м’якому взутті (з дозволу рефері).

4. Учасникам поєдинку забороняється мати на тілі предмети, що можуть призвести до травми - каблучки, намисто, годинники, ланцюжки тощо.

5. Обов’язковим захисним екіпіруванням учасника є бандаж (захист на пах), що одягається під штани, спеціальні ударно-захватні рукавички вагою не менше ніж 227 грамів (8 унцій), капа (для розділу фулл-контакт), м’який захист на гомілку.

Рукавички встановленого зразка з відкритими для захватів пальцями повинні мати пружний захисний наповнювач, який не видалено та не зіпсовано. Вони мають бути безпечними на весь час їх використання.

6. Для вікових категорій молодших юнаків, юнаків та юніорів застосовуються додаткові вимоги щодо використання захисного екіпірування (для розділу фулл-контакт):

юнаки 12-15 років - бандаж (захист на пах), спеціальні ударно-захватні рукавички вагою не менше ніж 284 грами (10 унцій), м’який захист на гомілку, шолом з жорстким захистом обличчя та передньої частини голови, капа (за бажанням спортсмена), м’який захист корпусу для дівчат;

юніори 16-17 років - бандаж (захист на пах), спеціальні ударно-захватні рукавички вагою не менше ніж 284 грами (10 унцій), м’який захист на гомілку, шолом з відкритим обличчям, капа, м’який захист корпусу для дівчат.

7. За бажанням учасник може використовувати додаткове захисне екіпірування, якщо це дозволено Положенням: капу, налокітники, накладки на ноги, що оберігають спортсменів від можливих ушкоджень. Накладки на ноги (щитки) не мають містити будь-які тверді частини (пластик, метал, бамбук тощо).

8. Перед поєдинком захисне спорядження має бути перевірено та підтверджено рефері або боковими суддями.

7. Представники, тренери і капітани команд

1. Посередником між суддівською колегією і учасниками є представник (керівник) команди. Якщо команда не має спеціального представника, його обов’язки виконує тренер або капітан команди.

2. Представник команди відповідає за дисципліну учасників команди та забезпечує своєчасну явку їх на змагання.

3. Представник команди, присутній на нараді суддівської колегії, бере участь у жеребкуванні, якщо воно проводиться спільно з представниками.

4. Представник команди може подати головному судді письмовий протест у разі порушення цих Правил або Положення в письмовій формі із зазначенням пункту, який, на його думку, було порушено.

5. Представникам команди забороняється втручатися в дії суддів та осіб, які проводять змагання.

6. Представник команди під час змагань перебуває на місці, спеціально відведеному для представників.

7. Представник (тренер) команди не може бути одночасно суддею цих змагань.

8. За невиконання своїх обов’язків представника може бути відсторонено від керівництва командою.

8. Ритуал змагань

1. Рефері й бокові судді перед початком проведення поєдинку вишиковуються і виконують загальний уклін на краю майданчика для проведення змагань. Рефері розташовується в центрі. Перед виходом з майданчика судді знову збираються разом і повторюють загальний уклін.

Перед початком поєдинку за командою рефері спортсмени виконують спочатку уклін один одному, потім, повертаючись до столу головного судді, виконують уклін колегії суддів.

2. Спортсмен після оголошення оцінки, покарання чи попередження, виконує уклін в бік рефері.

У разі вимушеного очікування одного з учасників (під час надання медичної допомоги або контролю його стану) спортсмен, який залишився на майданчику, сідає зі свого боку на виході з майданчика на коліна, спиною до центру майданчика.

3. Після закінчення поєдинку і оголошення переможця, спортсмени виконують уклін і виходять з майданчика.

4. Спортсмени виконують уклін під час виходів на майданчик та з майданчика.

IV. Суддівська колегія

1. Склад суддівської колегії

1. Для суддівства змагань організатор утворює суддівську колегію, чисельність якої залежить від статусу змагань.

2. До складу головної суддівської колегії змагань входять головний суддя, заступник головного судді (у тому числі керівники майданчиків), головний секретар, судді-рефері, бокові судді, хронометристи, інформатори, судді при учасниках.

3. Обслуговувальний персонал - коментатори, лікарі, комендант та інші.

4. Поєдинок судить суддівська бригада, що має у складі керівника майданчика, рефері, 2 бокових судді, хронометриста, технічного секретаря, інформатора.

5. Дії учасників у поєдинку оцінює нейтральна суддівська трійка суддів, що представляє різні команди. Кожен з них приймає рішення щодо оцінки дій учасників самостійно і під час розбору протестів і спірних моментів зобов’язаний аргументувати свої дії відповідними положеннями цих Правил.

6. Суддя зобов’язаний мати посвідчення спортивного судді, знати вимоги цих Правил.

7. Суддівська форма складається з темного костюма, краватки, сорочки білого кольору, спортивного взуття. З дозволу головного судді рефері та бокові судді можуть бути без піджаків з метеликом замість краватки. У літню пору року допускається використання темних брюк і тенісок-поло з логотипами федерації та суддівським значком.

2. Головний суддя

1. Головний суддя організовує проведення змагань та суддівство згідно з цими Правилами та Положенням і взаємодіє з організатором змагань.

2. Обов’язки головного судді:

перевірити готовність до змагань приміщення, обладнання, інвентарю, їх відповідність, а також переконатися в наявності необхідної документації;

призначити бригади суддів на зважування;

провести жеребкування учасників;

затвердити графік ходу змагань;

розподілити суддів по бригадах на окремі майданчики;

проводити засідання суддівської колегії за участю представників команд перед початком змагань (для оголошення Програми змагань і порядку роботи суддівської колегії) і щодня після їх закінчення (для обговорення ходу змагань, результатів дня), а також за потреби;

вживати всіх необхідних заходів для того, щоб виключити, а за потреби - виправити помилки, допущені суддями;

своєчасно винести рішення за протестами, що надійшли від представників (тренерів, капітанів) команд, відповідно до цих Правил;

затвердити склад пар фіналістів і призначити бригади для їх проведення;

дати оцінку роботи кожного члена суддівської колегії за п’ятибальною системою;

у встановлений термін подати звіт до організації, що проводить змагання.

3. Права головного судді:

відмінити змагання, якщо до їх початку місце проведення, обладнання або інвентар виявляться не відповідними вимогам цих Правил;

перервати поєдинок, влаштувати перерву або припинити змагання у разі несприятливих умов, що заважають нормальному проведенню змагань;

внести зміни до Програми і графіка ходу змагань;

змінити функції суддів у ході змагань;

відсторонити суддів, які вчинили грубі помилки або не справляються з виконанням покладених на них обов’язків, зазначивши це у звіті;

зробити попередження представникам, тренерам і капітанам команд, що допустили грубість або вступили в суперечку з суддями, а також подали необґрунтовані протести, або усунути їх від виконання обов’язків;

затримати оголошення оцінки технічної дії або результату двобою, якщо думки суддів розходяться, а також, якщо він не згоден з їх рішенням, для додаткового обговорення та винесення остаточного рішення;

не допускати до змагань учасників, які за віком, спортивною кваліфікацією та за станом екіпірування не відповідають вимогам цих Правил або Положення про ці змагання.

4. Головний суддя не має права змінити Положення, а також відсторонити або замінити суддів під час поєдинку.

Виконання розпоряджень головного судді обов’язкове для учасників, суддів, представників і тренерів команд.

За дорученням головного судді його функції на змаганнях може виконувати один з його заступників чи керівників майданчиків.

3. Головний секретар

1. Головний секретар призначає своїх заступників та формує Секретаріат змагань.

2. Головний секретар керує роботою секретаріату змагань, а також:

1) входить до мандатної комісії та бригади суддів на зважуванні;

2) бере участь у проведенні жеребкування;

3) складає графік ходу змагань;

4) складає порядок зустрічей із кіл;

5) контролює оформлення протоколів поєдинків;

6) оформляє розпорядження і рішення головного судді;

7) представляє головному судді результати змагань на затвердження і необхідні дані для підсумкового звіту;

8) з дозволу головного судді надає відомості представникам, коментаторам і кореспондентам;

9) перед початком змагань перевіряє наявність учасників цього дня змагань і відповідність їх форми вимогам цих Правил;

10) знайомить учасників з програмою та графіком ходу змагань;

11) попереджає учасників про порядок їх виходу на майданчик;

12) повідомляє головного суддю про неявку і зняття учасників зі змагань.

4. Керівник майданчика

Керівник майданчика під час суддівства поєдинку розташовується за суддівським столом і керує роботою суддівської бригади, а також:

комплектує бригади суддів на поєдинок з дозволу головного судді;

викликає на майданчик і представляє учасників поєдинку, а також оголошує результат (за відсутності коментатора);

фіксує попередження, яке показує рефері;

за потреби може поєднувати роботу керівника майданчика і бокового судді;

дає свою оцінку дій учасників і ситуацій, за більшістю голосів суддів оголошує остаточне рішення у разі поєднання роботи керівника майданчика і бокового судді.

5. Рефері

1. Рефері, перебуваючи на майданчику, керує ходом поєдинку, оцінює дії і положення учасників, стежить за тим, щоб поєдинок проходив згідно з вимогами цих Правил.

2. Рефері може подавати команди українською, англійською, японською мовами.

3. Рефері:

1) бере участь у представленні учасників;

2) перевіряє перед початком поєдинку наявність, відповідність і якість необхідного екіпірування учасників;

3) перед початком поєдинку дає команду «Зайняти свої місця» для виходу учасників на майданчик;

4) на початку і в кінці поєдинку дає команду «Уклін» («Рей») для виконання учасниками привітання;

5) дає команду «Бій» («Хаджиме») про початок поєдинку і його відновлення після перерв поєдинку;

6) перериває поєдинок командою «Стоп» («Яме»).

4. Рефері перериває поєдинок:

1) якщо учасники виявилися поза майданчиком;

2) якщо учасники не досить активні та не роблять реальних спроб проведення будь-яких технічних дій;

3) якщо одному з учасників слід надати медичну допомогу, що супроводжується командою «Зупинити час»;

4) якщо виявлено непорядок у костюмі або екіпіруванні учасників;

5) якщо учасник порушив ці Правила або проводить заборонений прийом і йому потрібно оголосити зауваження або попередження;

6) за сигналом секундометриста після закінчення часу, відведеного на поєдинок;

7) на вимогу керівника майданчика;

8) на вимогу бокового судді, якщо це можливо на цей момент;

9) на прохання учасника, якщо це можливо на цей момент;

10) якщо потрібна консультація з приводу ситуацій, не передбачених цими Правилами;

11) у разі подання сигналу захопленим на больовий або задушливий прийом учасником про те, що він готовий здатися;

12) у разі нокауту одного з учасників;

13) якщо в поєдинку має місце явна перевага одного з учасників;

14) якщо приймається рішення про зняття учасника з поєдинку або його дискваліфікацію;

15) під час оголошення результату поєдинку. Стоячи в центрі майданчика, вказує на переможця жестом руки в його бік і вгору.

5. Якщо під час поєдинку один з учасників виявився поза майданчиком, рефері зупиняє поєдинок, повертає учасників у центр майданчика і оголошує «Вихід» («Дзьогай»), а потім оголошує зауваження учаснику, який вийшов за межі майданчика.

6. Якщо спортсмен, що захищається, проводить заборонений прийом, рефері, не зупиняючи поєдинку, вимагає від нього припинити проведення забороненого прийому і робить йому усне зауваження. У разі ігнорування зауважень рефері перериває поєдинок, оголошуючи попередження за проведення забороненого прийому.

7. Якщо один з учасників у результаті удару, кидка або інших технічних дій виявився не в змозі продовжувати бій деякий час, рефері повинен зупинити поєдинок та почати голосно і чітко посекундний відлік від одного до п’яти, по черзі випрямляючи пальці піднятої вгору правої руки та уважно спостерігаючи за станом учасника. Рефері має відправити учасника, що атакував, на його вихідне місце в центр майданчика.

Якщо учасник устиг відновитися на рахунок «чотири», рефері дає команду продовження бою. У разі отримання другого нокдауну рефері віддає перемогу супернику.

Якщо учасник не встиг відновитися на рахунок «п’ять», рефері оголошує перемогу його суперникові.

8. Якщо один з учасників тимчасово залишає майданчик з метою звернення до лікаря за наданням медичної допомоги, рефері відправляє другого учасника на вихідне місце в центр килима в положення сидячи на колінах спиною до центру килима.

6. Боковий суддя

1. Бокових суддів може бути від 2 до 4 осіб.

2. Бокові судді розташовуються по кутах майданчика. За потреби боковий суддя переміщується уздовж краю майданчика, щоб підійти ближче до учасників, краще бачити ситуацію, що склалася, а також допомогти рефері зупинити поєдинок для запобігання отримання травм спортсменами.

3. Боковий суддя допомагає учасникам для перевірки рефері підготувати екіпірування або привести його до ладу під час поєдинку або виступу.

4. У разі активної технічної дії або порушення правил спортсменами під час поєдинку, що призводять до зупинення поєдинку, боковий суддя подає сигнал про це рефері поєдинку, піднявши руку вгору, у разі оцінки «Вадза-арі», - відвівши руку вбік, у разі оцінки «Юкка», - опустивши руку вниз під кутом 45 градусів.

5. Боковий суддя може запропонувати, щоб учаснику (учасникам) оголосили попередження або зняли його (їх) з поєдинку.

6. За потреби переривання поєдинку боковий суддя робить відповідний жест, привертаючи увагу рефері, і вказує йому на ті чи інші моменти поєдинку.

7. Визначаючи результат поєдинку, боковий суддя робить жест в бік спортсмена, якого вважає переможцем цього поєдинку. У спірних ситуаціях бере участь у нараді суддівської колегії, висловлюючи свою думку з певного епізоду поєдинку.

7. Суддя-хронометрист

1. Суддя-хронометрист перебуває за столом керівника майданчика. За командою про початок поєдинку включає секундомір. Подає сигнал про закінчення часу, обов’язкового для фіксування.

2. Суддя-хронометрист фіксує:

1) початок і закінчення поєдинку;

2) час запізнення спортсмена на майданчик після першого дзвінка;

3) оголошує час після перших і кожних наступних 30 с.

3. Суддя-хронометрист за жестом рефері «Зупинити час» зупиняє секундомір і знову пускає його за командою «Бій».

8. Технічний секретар, інформатор, коментатор

1. Технічний секретар перебуває за столом керівника майданчика і після закінчення поєдинку записує у відповідні графи суддівського протоколу інформацію поєдинку.

2. Зняття учасника з поєдинку за чергове порушення цих Правил зазначається в протоколі знаком «Х», у разі зняття учасника в ході поєдинку зі змагань використовується знак «Х» з поясненням «травма» або «порушення Правил».

3. Якщо учасник не вийшов на поєдинок, його знімають зі змагань. Проти його прізвища записують або «н/я» (неявка), або «мед.» (знято лікарем).

Робити в протоколі інші записи заборонено.

4. Коментатор оголошує програму і порядок проведення змагань, представляє учасників чергового поєдинку, дає їм спортивні характеристики, пояснює окремі положення та оголошує результат кожного поєдинку з дозволу головного судді.

5. Залежно від характеру технічного обладнання допускається поєднувати роботу судді-хронометриста й інформатора або технічного секретаря та інформатора.

6. Якщо коментатор відсутній, з дозволу головного судді керівники майданчиків можуть представляти суддівську бригаду майданчика, викликати на поєдинок і представляти чергову пару учасників, у ході поєдинку оголошувати оцінки прийомів, а після його закінчення - результат.

9. Лікар змагань

Лікар змагань входить до складу суддівської колегії на правах заступника головного судді з медичних питань, бере участь у її роботі, а також:

входить до складу комісії з приймання місця змагань;

перевіряє правильність оформлення заявок, наявність візи лікаря про допуск учасників до змагань;

присутній на зважуванні, проводить медичний контроль (зовнішній огляд) учасників;

стежить за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у місцях проведення змагань;

здійснює медичне обстеження і спостереження за учасниками в процесі змагань;

безпосередньо на майданчику надає медичну допомогу, робить висновок про можливість або неможливість продовження поєдинку або змагання, негайно повідомляє про це головного суддю змагань і надає йому відповідну довідку для секретаріату;

після закінчення змагань надає звіт про медико-санітарне забезпечення змагань із зазначенням випадків захворювань і ушкоджень.

10. Комендант змагань

1. Комендант змагань відповідає за своєчасну підготовку, художнє оформлення місць змагань, безпеку учасників і глядачів, радіофікацію приміщення, підтримання порядку під час змагань, а також забезпечує всі необхідні заходи за вказівкою головного судді.

2. Комендант змагань відповідає за підготовку та придатність до використання обладнання та інвентарю для проведення змагань.

11. Жести суддів

1. Сигнали до учасників подають рефері, бокові судді, керівник майданчика жестами, що характеризують певну дію:

№ з/п

Жест

Рефері

Боковий суддя

Керівник майданчика

Опис жестів

1

Представлення учасників

×Стоїть обличчям до суддівського столу і симетрично щодо учасників. Представляючи учасника, простягає в його бік пряму руку

2

«Учасники по місцях»

×Прямими руками з розкритими долонями, спрямованими вниз, вказує на місця в центрі майданчика, призначені для початку поєдинку

3

«Вітайте поклоном» («Рей»)

×Вказує на учасників, потім, згинаючи руки в ліктьових суглобах, направляє пальці один до одного (долоні спрямовано вниз, передпліччя паралельно підлозі) і оголошує «Рей» («Уклін»)

4

Зупинки або переривання поєдинку («Яме»)

×Піднімає руку на рівні особи долонею вперед, пальці вертикально вгору, оголошуючи «Яме» («Стоп»)

5

Вихід за межі майданчика

×

×


Малюючи вказівним пальцем у повітрі дві перпендикулярні лінії, уявні межі майданчика, оголошує «Дзьогай» («Вихід»)

6

Попередження та дискваліфікація

×Ставить учасників на їхні місця, повернувшись у бік покараного, вказівним пальцем показує послідовно:
1) у напрямку його ніг та оголошує «Шидо» («Перше попередження»);
2) у напрямку середини тулуба та оголошує «Чуй» («Друге попередження»);
3) у напрямку голови та оголошує «Хансоку Маке» («Дискваліфікація»), після цього вказує в напрямку за межі майданчика з вимогою покинути його

7

Зупинити час

×Накласти кисть однієї руки долонею на пальці другої руки, розташованої перед грудьми розкритою долонею пальцями вгору

8

Оголошення переможця

×Поставити обох учасників на їх місця. Оголошуючи переможця, підняти від своїх грудей в напрямку голови переможця найближчу до нього руку

9

Якщо в основний або додатковий час не виявлено переможця

×Схрещує прямі руки знизу долонями до себе

10

Сигнали бокових суддів рефері про активну технічну дію або порушення правил


×


Якщо боковий суддя побачив активну технічну дію або порушення правил, які мають призвести до зупинення поєдинку, він має подати сигнал про це рефері поєдинку, піднявши руку вгору, у разі оцінки «Вадза-арі», - відвівши руку вбік, у разі оцінки «Юкка», - опустивши руку вниз під кутом 45 градусів

11

Рішення суддів

×

×

×

Підняти руку вгору в бік учасника, якого суддя вважає переможцем

2. Жести показують близько 3 с. Спочатку показують виконану дію, а потім відповідну оцінку, зауваження або попередження.

V. Обладнання місць змагань

1. Майданчик для поєдинку

1. Змагання з Комбат Дзю-Дзюцу проводять на борцівському килимі або татамі розміром не менше ніж 8 × 8 м і не більше ніж 10 × 10 м.

2. Місце змагань поділяють на дві зони - змагань і безпеки.

3. Зона змагань відділяється від зони безпеки кольоровою смугою навколо майданчика (зазвичай червоного кольору) завширшки 1 м. Кольорова смуга навколо майданчика називається зоною небезпеки; вона входить до розміру майданчика, на якому проводяться поєдинки.

4. Зона безпеки поза майданчиком має бути завширшки не менше ніж 1 м.

2. Інвентар для проведення змагань

1. Звуковий сигнал (гонг) може бути будь-якої системи, що забезпечує гучне звучання.

2. Ваги для зважування мають бути точно вивірені згідно з еталоном.

3. Секундоміри повинні мати пристрій для зупинення та включення без скидання показань до закінчення поєдинку.

4. Для інформування учасників змагань і представників про програму, графіки та хід змагань встановлюють інформаційний щит. Розміри і конструкцію щита, місце його встановлення узгоджують із секретаріатом змагань до початку проведення змагань.

5. Кожний майданчик забезпечують належною кількістю поясів червоного і білого (синього) кольорів, а також рукавичками з відкритими пальцями вагою не менше ніж 227 грамів (8 унцій).

3. Вимоги до місць змагань

1. Майданчик має бути освітлений зверху світильниками відбитого або розсіяного світла із захисною сіткою. Коефіцієнт природного освітлення залу має бути не менше ніж 1 : 6.

2. Під час проведення змагань у приміщенні температура повітря має бути від +15 до +25 °C. Вентиляція має забезпечувати триразовий обмін повітря за годину.

3. Під час проведення змагань на відкритому повітрі температура має бути від +15 до +25 °C. Майданчик має бути захищений від потрапляння прямих сонячних променів.

VI. Правила суддівства

1. Зміст поєдинку

1. Дозволяється виконувати кидки, больові і задушливі прийоми, удари руками і ногами, імітацію ударів, а також інші атакуючі та захисні дії у певних положеннях учасників.

2. Положення учасників:

1) стоячи - положення спортсмена, за якого він торкається майданчика тільки ступнями ніг (стоїть на ногах);

2) партер - положення спортсмена, за якого він торкається майданчика ще якою-небудь частиною тіла, крім ступнів ніг.

3. Кидком вважаються:

дія учасника, в результаті якої супротивник втрачає рівновагу і падає на майданчик, торкаючись його поверхні якою-небудь частиною тіла, крім ступнів ніг, тобто опиняється в положенні партер;

дія, за якої учасник, що захищається, перехоплює ініціативу і кидає сам того, хто атакує, змінюючи характер або напрямок його падіння.

4. Виконання таких дій вважається прийомами:

больовим - захват руки або ноги супротивника, що дозволяє проводити перегинання (важіль) або обертання в суглобі (вузол), утиск сухожиль або м’язів (утиск) і змушує супротивника визнати себе переможеним;

задушливим - механічне здавлювання органів дихання і кровообігу шляхом затягування, в результаті якого супротивник подає сигнал про те, що готовий здатися, або починає втрачати свідомість.

5. Ударами та імітацією ударів вважаються такі дії:

удари, що виконують руками і ногами (у тому числі колінами) в дозволені для їх завдавання місця. При цьому оцінюють тільки точні акцентовані удари, які спричинили втрату рівноваги в додатковий час або неможливість продовжувати поєдинок понад 3 с;

імітацію удару оцінюють тільки в тому разі, якщо її було виконано точно, з широкою амплітудою та перенесенням маси тіла в удар по татамі, чітко (з повною фіксацією супротивника) в незахищену поверхню, мінімум тричі. Якщо супротивник встиг закритися, імітацію не зараховують. Імітацію удару рукою оцінюють тільки у разі, якщо учасник, що атакує, перебуває у стійкому положенні, стоячи або стоячи на колінах, а його супротивник - у положенні лежачи. Імітацію удару ногою виконують з положення стоячи ударом стопою у поверхню майданчика біля голови супротивника.

2. Початок і кінець поєдинку

1. Перед початком поєдинку учасники (після їхнього виклику) стають по краях майданчика.

2. Учасник, викликаний першим (з червоним поясом), стає праворуч від рефері, а його супротивник (з білим або синім поясом) - зліва. Виходячи на майданчик і йдучи з нього, учасники повинні виконати уклін.

3. Перед початком поєдинку учасники за командою рефері займають свої місця в центрі майданчика, за командою «Уклін» («Рей») виконують уклін рефері, а потім один одному.

4. Поєдинок закінчується за командою рефері.

5. Після закінчення поєдинку учасники займають ті самі місця на майданчику, що й перед початком поєдинку для оголошення переможця. Після оголошення переможця учасники виконують уклін один одному, потім рефері та виходять з майданчика.

6. Удар або кидок, розпочатий або той, що проводиться одночасно з сигналом про закінчення поєдинку, підлягає оцінці.

3. Хід і тривалість поєдинку

1. Тривалість поєдинку встановлюється Положенням у таких межах:

1) для дорослих та юніорів - 2-6 хв. Для дорослих основний час поєдинку становить 2-3 хв, додатковий час триває до першої активної технічної дії. Додатковий час не перевищує 3 хв чистого часу. Якщо переможця не виявлено за основний і додатковий час, результат поєдинку визначають за рішенням суддівської бригади (більшістю голосів) голосуванням, головний суддя (за потреби) може брати участь у голосуванні;

2) для юнаків - 2-4 хв. Відлік часу поєдинку починається з першої команди рефері «Бій» («Хаджиме»). Час перерв, супроводжуваних жестом рефері «Зупинити час», не включають у чистий час поєдинку.

2. Протягом поєдинку учасники не мають права йти з майданчика без дозволу рефері. За потреби учасник може за вказівкою рефері покинути майданчик для приведення в порядок костюма (екіпірування).

4. Кількість поєдинків

1. Якщо змагання тривають один день, кількість поєдинків для дорослих не має перевищувати 8.

2. Якщо змагання тривають більше ніж один день, кількість поєдинків на день не має перевищувати 5.

3. Якщо для юнаків змагання проходять в один день, кількість поєдинків не має перевищувати 6.

4. Відпочинок між поєдинками має бути не менше ніж 20 хв.

5. Результат і оцінка поєдинку

1. Результатом поєдинку може бути перемога одного з учасників і поразка іншого, а також поразка обох учасників.

2. Перемога може бути:

1) чистою (в основний або додатковий час);

2) за попередженнями (штрафи за заборонені дії чи виходи за межі майданчика);

3) за рішенням суддів.

6. Чиста перемога

1. Чисту перемогу («Іппон») присуджують:

1) за виконання больового або задушливого прийому, нокауту, повторного нокдауну;

2) у разі явної переваги одного з учасників;

3) у разі зняття з поєдинку або дискваліфікації суперника;

4) у разі неможливості продовжувати поєдинок (відмова, неявка, зняття лікарем, представником);

5) за безконтактну імітацію ударів у голову або хребет за повного контролю суперника в партері, якщо суперник не здатний захиститися від удару, що завдається.

2. Задушливий прийом зараховують, якщо один з учасників під час проведення йому задушення подає сигнал про те, що готовий здатися, або наявні ознаки втрати свідомості.

3. Больовий прийом зараховують, якщо один з учасників під час захоплення руки або ноги на больовий прийом подає сигнал про те, що готовий здатися, або рефері визначає чітке виконання больового прийому, у разі подальшого виконання якого можлива травма спортсмена, і зупиняє поєдинок до такого сигналу. Сигнал про поразку подають дворазовим сплеском рукою, ногою по майданчику чи тілу суперника. Будь-який вигук учасника, взятого на больовий або задушливий прийом, розглядається як сигнал про поразку. Рефері може сам зупинити бій, якщо учасники - юнаки або діти і подальше продовження бою може призвести до травми.

4. Нокаут зараховують, якщо один з учасників у результаті отриманого удару, кидка або іншої технічної дії не в змозі продовжувати поєдинок протягом 5 с.

5. Повторний нокдаун зараховують, якщо один з учасників у результаті отриманого удару, кидка або іншої технічної дії вдруге не в змозі продовжувати поєдинок протягом 3 с.

6. Якщо в ході поєдинку один з учасників демонструє втрату бажання продовжувати поєдинок або атака ведеться в односторонньому порядку без відповіді з боку суперника понад 5 с, поєдинок зупиняють і його супернику присуджують перемогу у вигляді явної переваги.

7. Якщо в ході поєдинку один з учасників у положенні партер зафіксував другого учасника, який у результаті фіксації не здатний захистити життєво важливі органи і змінити положення тіла, та робить трикратну чітку імітацію ударів у голову або хребет (або поряд з головою або хребтом - у татамі) руками, ліктями або колінами. Таку імітацію оцінюють як чисту перемогу, завдавання ударів у хребет або колінами і ліктями в голову призводить до дискваліфікації учасника, який б’є.

Імітацію не оцінюють, якщо другий учасник активно фіксує ногами або руками тулуб або кінцівки учасника, що б’є, і центр ваги учасника, який б’є, не надає фіксуючого впливу на учасника, що захищається. Якщо учасник, що атакує, переносить центр ваги до голови суперника і створює фіксуючий вплив на суперника, в результаті чого фіксація ногами або руками того, хто атакує, не веде до активних захисних дій того, хто захищається, - імітацію добивання оцінюють.

8. Зняття з поєдинку або дискваліфікації супротивника відбуваються після триразового попередження учасника про заборонені дії чи виходи за межі майданчика, а також після забороненої дії, яка спричинила травму суперника.

Учасникам дозволяється вибивати суперника за межі майданчика ударами або кидками, в результаті чого суперника карають попередженням за вихід. Вибиванням не вважається виштовхування суперника за межі майданчика обома руками або вихід в обопільному захваті.

7. Перемога до першої активної дії

1. Після закінчення основного і додаткового часу дається час до першої активної дії.

2. Активними вважаються такі дії:

удар, що спричинив втрату рівноваги;

амплітудний кидок на спину з відривом обох ніг супротивника від татамі;

кидок звалюванням з подальшою фіксацією супротивника на спині понад 3 с, коли зафіксовано понад 50 % хребта;

тривала атака понад 3 с та понад 5 влучних ударів без відповіді, що призводять до втрати рівноваги та спроможності захищатись супротивником (одностороння дія);

витіснення суперника ударами або кидком за межі майданчика;

безконтактна імітація ударів у голову або хребет у разі повного контролю супротивника в партері, якщо суперник не здатний захиститися від ударів;

дискваліфікація учасника за вихід за межі майданчика або будь-яка заборонена технічна дія.

8. Перемога за рішенням суддів

1. Якщо після закінчення основного і додаткового часу переможець не визначився, судді визначають переможця суб’єктивно, за загальним враженням від поєдинку, враховуючи активність учасників у поєдинку, їх фізичну підготовку, якість виконання атакуючих і захисних дій.

2. Переможець визначається голосуванням суддівської бригади (рефері та бокові судді) методом одночасного підняття руки в бік спортсмена, який переміг, на думку кожного з суддів. У окремих випадках (за своїм рішенням) у голосуванні може взяти участь головний суддя змагань.

3. У разі рівності голосів голос головного судді вважається переважним.

9. Зняття, дискваліфікація

1. Учасник знімається з поєдинку рішенням головного судді з присудженням його супротивникові чистої перемоги:

у разі якщо учасник за висновком лікаря не може продовжувати поєдинок через травму, отриману ним під час поєдинку;

за неявку на килим протягом понад 2 хв після першого виклику;

за непідготовленість до поєдинку (відсутність необхідного екіпірування, костюма) протягом 2 хв після першого виклику;

після отримання двох попереджень та за потреби оголосити йому третє попередження, за умови одностайності рішення суддівської колегії та підтримання головним суддею;

за грубе і неетичне поводження щодо супротивника, учасників, суддів і глядачів, за відмову виконувати ритуал змагань, привітання супротивника або за виконання їх некоректно;

за проведення забороненого прийому, в результаті якого супротивник отримав травму і за висновком лікаря не може продовжувати участь у змаганнях;

за невихід на поєдинок;

за обман суддів.

2. Якщо учасники одночасно допускають порушення правил і підлягають дискваліфікації, обидва вважаються такими, які програли.

10. Ухилення від боротьби

1. Ухиленням від боротьби вважаються:

1) вихід за межі майданчика в поєдинку стоячи (якщо обидві ноги опинилися за межами майданчика) або лежачи (якщо центр ваги перемістився за межі майданчика);

2) умисне звернення до лікаря з метою відпочити та відновитися;

3) використання захватів тільки для захисту, без реальних спроб атаки;

4) умисне «затягування часу» (учасник навмисно приводить у безлад костюм або екіпірування, потім довго поправляє його тощо).

2. Учасників, знятих з поєдинку за ухилення від боротьби у фіналі, позбавляють медалей.

11. Поєдинок у межах та поза межами майданчика

1. Положення «поза межами майданчика» виникає, якщо:

у поєдинку стоячи один з учасників заступив за межі майданчика обома ногами;

у поєдинку лежачи один із учасників висунувся всім тілом за межі майданчика.

У ході поєдинку положення «поза межами майданчика» визначає рефері, а під час обговорення спірних моментів - більшість суддівської трійки.

2. Якщо учасники опинилися в положенні «поза майданчиком», вони за командою рефері повертаються в центр майданчика і відновлюють поєдинок у стійці. Без команди рефері учасник не повинен припиняти поєдинок поблизу межі майданчика.

3. Будь-яку технічну дію, розпочату в положенні «поза майданчиком», не оцінюють. Кидок, розпочатий на майданчику, оцінюють і тоді, якщо він закінчується «поза майданчиком».

4. Утримання, небезпечні позиції, больові й задушливі прийоми, розпочаті на майданчику, дозволяється проводити доти, поки один з учасників торкається будь-якою частиною тіла робочої зони майданчика.

12. Заборонені прийоми і дії

1. У змаганнях забороняється:

1) кидати суперника на голову;

2) кидати захватом за голову обома руками (без захвату руки або костюма суперника, якого атакують);

3) навмисно затискати суперникові рот і ніс, перешкоджаючи диханню;

4) дряпати, кусати, щипати;

5) скручувати або прогинати назад шию, хребет суперника;

6) ліктями і колінами натискати на горло або скроні суперника;

7) захоплювати, натискати або упиратися руками, ногами в пах, а також в обличчя суперника між бровами і лінією рота;

8) хапати за пальці, волосся, вуха;

9) проводити «важіль» коліна, перегинаючи ногу не в площині її природного згину;

10) проводити больові й задушливі прийоми ривком;

11) обмотувати кінцем пояса або полою куртки будь-яку частину тіла суперника;

12) навмисно відповзати, йти з майданчика або виштовхувати суперника обома руками;

13) завдавати будь-яких ударів у пах, хребет, потилицю, тім’я, по суглобах проти їхнього природного згину, прямі удари ногою нижче коліна та по стопах;

14) виконувати стусани й удари пальцями, долонею, ребром долоні, відкритою рукавичкою, головою в обличчя;

15) завдавати ударів коліном і ліктем у голову;

16) завдавати ударів ногами з положення стоячи супернику, що перебуває в положенні «поєдинок лежачи»;

17) виходити або виповзати за межі майданчика;

18) в категорії юнаків заборонено піднімати суперника, що лежить на спині, і бити його тілом по татамі.

Якщо судді не помічають проведення забороненого прийому одним із учасників, потерпілому дозволяється подати сигнал голосом чи жестом. Подання помилкового сигналу розглядається і карається як заборонений прийом або сигнал про поразку.

2. Заборонено також такі дії:

1) захват за край або покриття майданчика;

2) навмисне приведення свого костюма в безлад, зняття або викидання будь-якої частини екіпірування, перев’язування пояса і поправлення костюма без дозволу рефері;

3) розмова учасників між собою.

13. Зауваження та попередження

1. Залежно від серйозності порушення рефері у такій послідовності оголошує учаснику: перше зауваження (усне) або відразу перше попередження, друге попередження, дискваліфікацію.

2. Рефері має право зробити учаснику усне зауваження за дії, які можуть призвести до порушення цих Правил.

3. Усне зауваження не фіксується і не впливає на результат поєдинку.

4. Попередження оголошують учаснику за значне порушення цих Правил або за повторне порушення після отримання усного зауваження.

5. Порушеннями цих Правил, за які учаснику може бути зроблено попередження або за які його можуть зняти з одного поєдинку чи зі змагань, вважаються:

1) запізнення на майданчик;

2) всі види ухилення від боротьби та інші заборонені дії;

3) порушення дисципліни;

4) розмови на майданчику;

5) вихід за межі майданчика;

6) підказки, супроводжувані неетичним поводженням представника, тренера або інших учасників його команди, що перебувають поблизу майданчика;

7) за непідготовленість або запізнення на поєдинок на понад 30 с після першого виклику учаснику оголошують зауваження, понад 1 хв - попередження, понад 2 хв - дискваліфікацію;

8) якщо учасник, захоплений на больовий, задушливий прийоми або утримання, виповз за межі майданчика, йому відразу оголошується попередження за умисний вихід за межі майданчика - перше, друге попередження або зняття з поєдинку.

14. Оголошення результату поєдинку

Результат поєдинку оголошують так:

у разі перемоги нокаутом, больовим або задушливим прийомом, з причини переконливої переваги - у цьому поєдинку перемогу здобув боєць з червоним (білим або синім) поясом (прізвище, команда переможця);

у разі зняття, дискваліфікації, відмови або неявки суперника - у цьому поєдинку дострокову перемогу здобув учасник з червоним (білим або синім) поясом (прізвище, команда переможця);

у разі перемоги на думку суддів - у цьому поєдинку перемогу, на думку суддів, здобув учасник з червоним (білим або синім) поясом (прізвище, команда переможця).

15. Протести

1. Протест подають у письмовій формі у зв’язку з появою претензій однієї з команд до суддівського рішення, яке, на її погляд, є порушенням цих Правил або має ознаки неординарної ситуації.

2. Процедура подання протесту:

1) протест головному судді змагань подає представник (тренер, капітан) команди;

2) у протесті формулюють причину його появи і обов’язково зазначають посилання на пункт цих Правил, що було порушено;

3) протест щодо результату поєдинку подають після поєдинку та до закінчення кола у певній ваговій категорії;

4) протест у разі виникнення неординарної ситуації, порушення Положення, порядку зважування, жеребкування учасників, складання пар, неправдивої інформації, що виходить від офіційних осіб, тощо подають відразу після виникнення з тим, щоб суддівська колегія мала змогу оперативно прийняти рішення з мінімальним збитком для ходу і результатів змагань.

3. Розгляд протесту:

1) прийнятий протест розглядає головний суддя, залучаючи суддів та осіб, які, можливо, допустили порушення цих Правил, що спричинило появу протесту, а також представників зацікавлених сторін без права участі в обговоренні протесту;

2) рішення за поданими протестами виносять в день їх подання:

за результатами поєдинку в особистих змаганнях - до початку поєдинків наступного кола;

у командній зустрічі - до початку наступного поєдинку;

в інших випадках - у строки, що забезпечують можливість виправлення допущених помилок з мінімальним збитком для ходу змагань;

3) головний суддя під час розгляду протесту за потреби може здійснити перегляд відеозапису;

4) головний суддя щодо протесту приймає рішення, про яке письмово інформують зацікавлені сторони.

4. Грубе наполягання на своїй думці з боку представника команди або спортсмена вважається образою всієї суддівської колегії, що призводить (у виняткових випадках) до зняття спортсмена або всієї команди зі змагань.

VII. Правила суддівства фулл-контакту (повного контакту)

1. Зміст поєдинку

1. Дозволено виконувати кидки, не заборонені цими Правилами.

Больові й задушливі прийоми, удари руками і ногами в голову, тулуб та по ногах, виконують у межах, дозволених цими Правилами.

Імітацію ударів, а також інші атакуючі та захисні дії учасники здійснюють у певних положеннях.

2. Не дозволяється здійснювати/виконувати дії, заборонені згідно з цими Правилами.

3. Екіпірування учасників складається з допущеного гі із символікою федерації, замісних рукавичок вагою 227 грамів (8 унцій), пахового бандажу, захисного бандажу на гомілки, м’якого захисного шолому згідно з віковими категоріями.

2. Початок і кінець поєдинку

1. Перед початком поєдинку учасники після виклику шикуються по краях майданчика.

2. За командою рефері:

1) учасники підходять до центру майданчика та стають один від одного на відстані двох метрів;

2) учасник, викликаний першим (з червоним поясом), стає праворуч від рефері, а його супротивник (з білим або синім поясом ) - ліворуч;

3) перед початком поєдинку учасники за командою рефері виконують вищезазначений ритуал змагань;

4) поєдинок починається та закінчується за командою рефері.

3. Після закінчення поєдинку учасники займають ті самі місця на майданчику, що й перед початком поєдинку для оголошення переможця. Після оголошення переможця учасники виконують уклін один одному, потім - рефері та виходять з майданчика.

3. Особливості проведення поєдинків і суддівства для юнаків 12-15 років

1. Змагання для вікової категорії 12-15 років (юнаки/дівчата) проводять аналогічно до змагань дорослої вікової категорії, починаючи з позиції стоячи. Особливості екіпірування учасників зазначено у статті 6 глави 6 розділу III цих Правил.

2. Дозволеними діями вважаються ударна техніка і техніка боротьби, включаючи кидки і боротьбу в партері до виконання дозволеної технічної дії. Дозволено проводити будь-які технічні дії, спрямовані на зміну позиції суперника з метою проведення оцінюваних дій.

3. Оцінювані дії:

1) оцінка «Іппон» (чиста перемога - бій закінчується достроково):

небажання або нездатність суперника продовжувати поєдинок;

нокаут у результаті удару або кидка (5 с без відновлення);

больовий або задушливий прийом до моменту, коли суперник подасть сигнал, що готовий здатися;

повторна оцінка «Вадза-арі» для одного з учасників;

2) оцінка «Вадза-арі» (половина перемоги):

нокдаун від удару або кидка (3 с без відновлення);

одностороння ударна серія протягом 3-4 с;

амплітудний кидок з відривом від татамі обох ніг на спину або на бік;

імітація добивання руками по татамі поруч з головою суперника за його повної фіксації і неможливості захисних дій;

3) активність.

Показником активності може бути оцінка «Юкка», яку дають за чіткий удар у голову, що спричинив явну зміну положення голови, за кидок з відривом однієї ноги або кидок звалюванням з фіксацією або продовженням активних дій.

4. Якщо учасник заробив одну оцінку «Вадза-арі» за основний час, бій вважається виграним з перевагою у «Вадза-арі».

Якщо обидва учасники змогли заробити оцінки «Вадза-арі» за основний час, дається додатковий час. Якщо не було оцінюваних технічних дій, що дають оцінку «Вадза-арі» або «Іппон», або у разі рівності оцінок, щоб визначити переможця оцінюють активність учасників.

5. Обопільну ударну серію, удари в будь-яку частину тіла, крім голови, або кидок звалюванням, у результаті якого суперник перейшов на домінуючу позицію, - не оцінюють. Якщо в результаті поєдинку жоден учасник ні за основний, ні за додатковий час не заробив жодної оцінки ні за технічні дії, ні за активність або якщо оцінки однакові, результат поєдинку визначає суддівська бригада.

6. Основний та додатковий час поєдинку - по 2 хв.

7. Додатковий час триває до першої активної оцінюваної технічної дії згідно з правилами змагань для дорослої вікової категорії.

8. Додатково забороненою технічною дією є імітація добивання коліном у голову і хребет.

Під час оцінювання технічних дій, крім оцінки «Іппон», бій не зупиняють.

9. Фіксацію оцінок робить кожен суддя суддівської бригади на татамі своїми жестами. Облік та протокол веде суддя за столом - «Тейбл-рефері». Дії «Тейбл-рефері» контролює головний суддя змагань. Оцінку вносять до протоколу, якщо жест зробили мінімум двоє з трьох суддів на татамі. У ході бою, якщо дію не оцінюють, судді показують 2-3 рухи схрещеними руками з розкритими долонями, що означає «дію не оцінено». У разі обопільної атаки судді показують «Торі-масен».

10. Будь-яка технічна дія, виконана учасниками, не має залишитися без уваги суддів. У разі присудження «Вадза-арі» судді відводять руку з розкритою долонею з пов’язкою відповідного кольору паралельно підлозі; «Іппон» - руку підіймають вертикально вгору; активність «Юкка» - руку опускають вниз під кутом 45 градусів.

VIII. Правила суддівства клоз-контакту (ближнього контакту)

1. Зміст поєдинку

1. Дозволено виконувати кидки, больові й задушливі прийоми, удари ліктями, колінами і ногами в корпус та по стегнах, імітацію ударів, а також інші атакуючі та захисні дії у певних положеннях учасників. Удари виконують ліктями і ногами (у тому числі колінами) в дозволені для їх завдавання місця (тулуб і стегна) тільки в захваті. Оцінюють тільки точні акцентовані удари, які спричинили втрату рівноваги в додатковий час або неможливість продовжувати поєдинок понад 3 с.

Імітацію удару оцінюють тільки в тому разі, якщо її було виконано точно, з широкою амплітудою та перенесенням маси тіла в удар по татамі (килиму), чітко (з повною фіксацією супротивника в домінуючому положенні) в незахищену поверхню, мінімум тричі. Якщо супротивник встиг закритися, імітацію не зараховують.

2. Заборонено, крім зазначених у главі 12 розділу VI цих Правил, також будь-які удари ногами та руками в голову супротивника.

3. Учасники змагань екіпіруються згідно з цими Правилами (гі з символікою федерації, паховий бандаж).

2. Початок і кінець поєдинку

1. Перед початком поєдинку учасники після їх виклику шикуються по краях майданчика та за командою рефері:

1) підходять до центру майданчика та стають один від одного на відстані двох метрів;

2) учасник, викликаний першим (з червоним поясом), стає праворуч від рефері, його супротивник (з білим або синім поясом) - ліворуч;

3) виконують перед початком поєдинку зазначений у главі 8 розділу III цих Правил ритуал змагань;

4) роблять обопільний захват гі суперника правою рукою за вилогу, лівою рукою - за рукав. Положення корпусу має бути прямим.

2. Поєдинок починають та закінчують за командою рефері.

У разі розірвання захвату та розташування учасників на дистанції понад 1 м рефері зупиняє поєдинок та повертає бійців у початкове положення.

Після закінчення поєдинку учасники займають ті самі місця на майданчику, що й перед початком поєдинку, для оголошення переможця. Після оголошення переможця учасники виконують уклін один одному, потім - рефері та виходять з майданчика.

3. Особливості проведення поєдинків і суддівства для молодших юнаків 8-11 років

1. Змагання для цієї вікової категорії проводять у положеннях стоячи і партер. Поєдинки починають з позиції стоячи обличчям один до одного.

2. Дозволені дії під час поєдинку:

боротьба в позиціях стоячи і партер до виконання дозволеної технічної дії;

проведення будь-яких технічних дій, спрямованих на зміну позиції суперника з метою проведення оцінюваних дій.

3. Оцінювані дії:

1) оцінка «Вадза-арі»:

амплітудний кидок з відривом обох ніг суперника від татамі на спину або бік;

вихід на больовий або задушливий прийом.

Дві оцінки «Вадза-арі» для одного спортсмена дають оцінку «Іппон» (чиста перемога), у такому разі бій закінчується достроково. Якщо спортсмен заробив одну оцінку «Вадза-арі», бій вважається виграним з перевагою «Вадза-арі». У разі якщо обидва спортсмени змогли заробити оцінки «Вадза-арі» за основний час, дається додатковий час. За відсутності оцінюваних технічних дій, що дають оцінку «Вадза-арі», або якщо оцінки виявляться однаковими, для визначення переможця оцінюють активність учасників;

2) активність.

Показником активності може бути оцінка «Юкка», яку дають за будь-який кидок звалюванням з відривом однієї ноги від татамі, утримання суперника в положенні на спині зверху, з боку голови, поперек тіла, з боку тіла протягом 10 с. В одному бою утримання оцінюється тільки двічі. Якщо в результаті поєдинку жоден спортсмен ні за основний, ні за додатковий час не заробив жодної оцінки ні за технічні дії, ні за активність, результат поєдинку визначає суддівська трійка.

4. Крім усіх заборонених технічних дій, зазначених у цих Правилах для дорослої вікової категорії, також заборонено будь-які удари будь-якою частиною тіла, задушливі прийоми двома руками і двома ногами, різке виконання больових або задушливих прийомів (за дотриманням цих Правил стежить суддівська бригада, яка зобов’язана фіксувати тільки чіткий вихід на больовий або задушливий прийом, не чекаючи, поки суперник подасть сигнал, що готовий здатися).

5. Бій зупиняється у разі фіксації оцінювання технічних дій, порушення правил одним із учасників, відсутності зміни позиції протягом 10 с.

6. Основний час поєдинку - 2 хв, додатковий - 1 хв.

4. Особливості проведення поєдинків і суддівства для юнаків 12-15 років

1. Змагання для цієї вікової категорії проводять аналогічно змаганням у дорослій віковій категорії, починаючи з позиції стоячи в захваті. Особливості екіпірування учасників зазначено у статті 6 глави 6 розділу III цих Правил.

2. Дозволеними діями є ударна і борцівська техніки (удари ногами, колінами, ліктями в корпус та стегна супротивника в позиції стоячи), кидки і боротьба в партері до виконання дозволеної технічної дії. Дозволено проводити будь-які технічні дії, спрямовані на зміну позиції суперника з метою проведення оцінюваних дій.

3. Оцінювані дії:

1) оцінка «Іппон» (чиста перемога):

небажання або нездатність суперника продовжувати поєдинок;

нокаут у результаті удару або кидка (5 с без відновлення);

больовий або задушливий прийом до подання супротивником сигналу, що він готовий здатися;

повторна оцінка «Вадза-арі» для одного зі спортсменів дає оцінку «Іппон» (чиста перемога) - бій закінчується достроково;

2) оцінка «Вадза-арі» (половина перемоги):

нокдаун від удару або кидка (3 с без відновлення);

одностороння ударна серія протягом 3–4 с та понад 5 ударів;

амплітудний кидок з відривом від татамі обох ніг на спину або на бік;

імітація добивання руками по татамі поруч з головою суперника за його повної фіксації і неможливості захисних дій;

3) активність.

Показником активності може бути оцінка «Юкка», яку дають за чіткий удар у корпус, що спричинив явну втрату рівноваги супротивником, за кидок з відривом однієї ноги або кидок звалюванням з фіксацією або продовженням активних дій.

4. У разі якщо спортсмен заробив одну оцінку «Вадза-арі» за основний час, бій вважається виграним з перевагою у «Вадза-арі». У разі якщо обидва спортсмени змогли заробити оцінки «Вадза-арі» за основний час, дається додатковий час. За відсутності оцінюваних технічних дій, що дають оцінку «Вадза-арі» або «Іппон», або якщо оцінки виявилися однаковими, для визначення переможця оцінюють активність учасників.

5. Обопільну ударну серію або кидок звалюванням, у результаті якого суперник перейшов на домінуючу позицію, не оцінюють. Якщо в результаті поєдинку жоден спортсмен ні за основний, ні за додатковий час не заробив жодної оцінки ні за технічні дії, ні за активність або якщо оцінки виявилися однаковими, результат поєдинку визначає суддівська трійка.

6. Заборонено технічні дії, визначені у главі 12 розділу VI цих Правил для дорослої вікової категорії, додатково заборонено імітацію добивання коліном у голову і хребет.

7. Під час оцінювання технічних дій, крім оцінки «Іппон», бій не зупиняється.

8. Основний і додатковий час поєдинку - по 2 хв.

9. Додатковий час триває до першої активної оцінюваної технічної дії згідно з правилами змагань для дорослої вікової категорії.

10. Фіксацію оцінок робить кожен суддя суддівської бригади на татамі своїми жестами. Облік та протокол веде суддя за столом - «Тейбл-рефері». Дії «Тейбл-рефері» контролює головний суддя змагань. Оцінку вносять до протоколу, якщо жест зробили мінімум двоє з трьох суддів на татамі. У ході бою, якщо дію не оцінюють, судді показують 2–3 рухи схрещеними руками з розкритими долонями до себе, що означає «дію не оцінено». У разі обопільної атаки судді показують «Торі-масен». Будь-яка технічна дія, виконана спортсменами, не має залишитися без уваги суддів. У разі присудження «Вадза-арі» судді відводять руку з розкритою долонею з пов’язкою відповідного кольору паралельно підлозі; «Іппон» - руку підіймають вертикально вгору; активність «Юкка» - руку опускають вниз під кутом 45 градусів.

IX. Правила суддівства самозахисту

1. Системи і способи проведення змагань

1. Під час проведення змагань учасники виступають в одній загальній групі.

2. У самозахисті вагові категорії не передбачено.

3. Порядок виступів учасників визначають жеребкуванням і вибраною системою та способом проведення змагань.

2. Склад суддівської колегії

1. Суддівська бригада складається з керівника майданчика, рефері, двох бокових суддів, хронометриста, технічного секретаря, інформатора, трійки суддів, що оцінюють дії учасників.

2. Суддівська трійка суддів оцінює дії учасників та веде підрахунок балів у виступі.

Суддівська трійка суддів є нейтральною та представляє різні команди.

Кожен з трійки суддів оцінює дії учасників самостійно та під час протестів і спірних моментів зобов’язаний аргументувати свої дії відповідно до цих Правил.

3. Рефері, перебуваючи на майданчику, керує ходом виступу, контролює темп нападів і дії асистентів, дає команди асистентам на атаку і зміну характеру атак, стежить за тим, щоб поєдинок проходив у суворій відповідності до цих Правил.

3. Учасники змагань та асистенти

1. Учасник змагань проводить виступ, відбиває напади та демонструє техніку, яку оцінюють судді.

2. Асистенти, у складі чотирьох чоловік, представляють різні команди, виконують різноманітні атакуючі дії за командою рефері.

4. Зміст виступів

1. Під час проведення змагань із самозахисту асистентам дозволяється виконувати атаки імітаторами ножа, палиці, робити захвати та кидки, удари руками і ногами.

Спортсмен, що виступає, повинен знешкодити атаки суперників будь-якою з таких дозволених дій: поштовхом, вклинюванням, ударом, кидком, больовим прийомом, а також вкластися у відведений час - 2,5-3 с.

2. Положення учасників: спортсмен стає в центрі татамі розміром 6 × 6 м. Четверо асистентів стають по кутах татамі і за сигналом рефері по черзі атакують спортсмена через 2,5-3 с (однаково для всіх учасників). Ще двоє асистентів перебувають поряд з татамі, готуючись замінити асистента, який отримав ушкодження або недобросовісно виконує свої обов’язки.

3. Використовуються 4 види нападу по 1 хв або 45 с на кожен вид, залежно від вікової категорії учасників:

атака імітатором ножа;

атака палицею;

атака ударами рук і ніг;

атака захватами.

4. Кожен напад має бути нейтралізовано. Поняття нейтралізації нападу включає:

1) відхід з лінії атаки;

2) виведення нападника з рівноваги ривком, поштовхом, кидком або ударом;

3) відбирання зброї під час атаки ножем і палицею або контратака ударами, кидками, больовими прийомами під час атаки ударами і захватами.

5. Допускається одиничний відхід з лінії атаки без її нейтралізації. Повторний відхід карається штрафними балами.

5. Початок і кінець виступу

1. До початку виступу асистенти після виклику стають по кутах майданчика, спортсмен, який виступає, - у центр майданчика.

2. Входячи на майданчик і виходячи з нього, учасники мають виконати уклін.

3. До початку виступу учасники за командою рефері займають свої місця в центрі і по кутах майданчика і за командою «Уклін» («Рей») виконують уклін рефері, а потім - один одному.

4. Виступ закінчується за командою рефері.

6. Хід і тривалість виступу

1. Час кожного виду нападу складає 45-60 с або по 15-20 атак кожного виду з тактом 2,5-3 с (усього 60-80 атак за 4 хв чистого часу).

2. Атака проводиться з ходу в одному темпі, одним атакуючим рухом без використання техніки перенесення під час роботи зі зброєю і зміни захвату.

3. Виступ починається за командою рефері.

4. Асистенти стежать за жестами рефері й атакують тільки за його командою кожні 2,5-3 с.

5. Командою рефері вважається жест, спрямований на асистента, якому належить вчинити наступну атаку.

6. Асистенти атакують у довільному порядку.

7. Атаки мають бути реалістичними і націленими на спортсмена або проходити через місце, де він мав перебувати.

8. Асистенти, які несумлінно виконують свої ролі, підлягають заміні під час зміни виду атаки. Усього можливі дві такі заміни.

9. Асистент має право обмежити силу атаки в кінцевій її фазі, якщо бачить, що спортсмен, який виступає, її не побачив і атаку спрямовано в життєво важливі органи, з метою уникнення пошкодження учасника. У такому разі атака має досягати мети, але з обмеженням зусилля, що додається.

10. Якщо спортсмен не зумів звільнитися від захвату, рефері подає команду «Стоп», атаку припиняють і відновлюють після його команди.

7. Результат і оцінювання виступу

1. Оцінюють насамперед практичність техніки у виконанні спортсмена.

2. Трійка суддів оцінює дії спортсмена за наявністю штрафних балів шляхом вирахування штрафних балів від 100 балів, які є в кожного спортсмена на початку виступу.

3. Кожен суддя з трьох веде підрахунок штрафних балів окремо.

4. Після виступу трійка суддів подає свої результати головному судді, який підсумовує бали спортсмена від кожного судді, що залишилися після вирахування штрафних балів, визначає загальний результат кожного спортсмена.

5. Штрафні бали присуджуються за:

1) дворазовий пасивний відхід - 2 бали;

2) втрату балансу і ритму - 1 бал;

3) невідхід з лінії атаки - 1 бал;

4) невиведення з рівноваги асистента, що атакує, - 1 бал;

5) відсутність відбирання зброї або контратаки - 1 бал;

6) пропуск удару ножа в корпус, голову або поріз шиї - 25 балів;

7) пропуск удару ножа в кінцівки або поріз корпусу і кінцівок - 15 балів;

8) пропуск удару палицею в голову - 15 балів;

9) пропуск удару палицею в корпус або по кінцівках - 10 балів;

10) пропуск удару руками або ногами - 10 балів;

11) несвоєчасне звільнення від захвату - 10 балів;

12) вихід за межі майданчика - 10 балів.

6. Якщо сума штрафних очок перевищила 100 балів, спортсмена дискваліфікують.

8. Заборонені прийоми і дії

1. У змаганнях із самозахисту додатково до основних положень заборонено:

1) використовувати зустрічний удар без відходу з лінії атаки;

2) завдавати ударів у повний контакт;

3) виконувати кидки і больові прийоми із завданням ушкоджень асистентам;

4) асистент не має імітувати дії прийому або кидка;

5) атака не має продовжуватися після команди «Стоп».

2. Асистенти, які постійно використовують серійну техніку або техніку перенесення акценту атаки та регулярно проводять атаки занадто жорстко, підлягають заміні під час чергової зміни характеру нападів.

9. Оголошення результату виступу

1. Оголошення результату виступів відбувається після виступів усіх учасників, підрахунку штрафних балів кожного учасника і розподілу учасників за місцями кожним із трьох суддів.

2. Позицію учасників у підсумковій таблиці визначають сумою місць цього учасника у кожного судді.

10. Особливості проведення поєдинків і суддівства для різних вікових категорій учасників

1. Поєдинки юнаків 14-15 років мають такі особливості:

1) ритм атак 3,5-4 с;

2) не більше ніж 12 атак у кожному виді нападу;

3) не більше ніж 30-40 с на кожен вид нападу;

4) екіпірування учасників під час проведення виступів:

шолом із захистом лицьової частини;

м’який захист гомілки;

захист паху;

капа;

для асистентів допускається м’який захист тулуба.

2. Поєдинки юніорів 16-17 років та ветеранів понад 36 років мають такі особливості:

1) ритм атак 3,5 с;

2) не більше ніж 15 атак у кожному виді нападу;

3) не більше ніж 45 с на кожен вид нападу;

4) екіпірування учасників під час проведення виступів:

шолом з відкритою лицьовою частиною;

м’який захист гомілки;

захист паху;

капа;

для асистентів допускається м’який захист тулуба.

Директор департаменту
фізичної культури
та неолімпійських видів спорту

М.В. БіднийДодаток
до Правил спортивних змагань
з Комбат Дзю-Дзюцу
(пункт 2 глави 2 розділу III)

ПОІМЕННА ЗАЯВКАвгору