Документ z1211-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.10.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.11.2018. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ  З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

04.10.2018  № 690


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 жовтня 2018 р.
за № 1211/32663

Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 жовтня 2015 року № 1707

Відповідно до статті 2, пункту 18 частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з урахуванням Закону України «Про санкції», з метою уточнення дій депозитарних установ та торговців цінними паперами щодо забезпечення виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), уведених в дію відповідними Указами Президента України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 жовтня 2015 року № 1707 «Щодо порядку виконання учасниками фондового ринку рішень Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2015 року за № 1325/27770 (із змінами), такі зміни:

1) підпункт 1 пункту 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

«не пізніше п’яти робочих днів з дня внесення змін до системи депозитарного обліку щодо стану рахунків у цінних паперах, відомості щодо яких були надані Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до абзацу першого цього підпункту, надавати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо власників таких рахунків інформацію про внесені зміни до системи депозитарного обліку (крім інформації про внесені зміни, пов’язані із закінченням дії застосованих санкцій щодо таких власників);»;

2) у пункті 6:

у підпункті 1 слова «, «запобігання виведенню капіталів за межі України» виключити;

доповнити пункт новим підпунктом 5 такого змісту:

«5) у разі застосування санкції «запобігання виведенню капіталів за межі України» заборонити вчинення дій щодо укладання правочинів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів за участю фізичних та юридичних осіб, зазначених у санкційному списку, до яких застосовано таку санкцію, якщо виконання таких правочинів призведе до виведення цінних паперів або коштів за межі України та/або якщо грошові розрахунки за такими правочинами здійснюються без залучення торговця цінними паперами.».

2. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій (Юшкевич О.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова Комісії

Т. Хромаєввгору