Інструкція щодо заповнення форми звітності № ЗВ-1 “Зведений звіт вечірніх (змінних) шкіл”
МОНмолодьспорт України; Наказ, Форма, Звіт [...] від 02.07.2012766
Документ z1211-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.07.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.08.2012. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту України
02.07.2012  № 766

ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ
вечірніх (змінних) шкіл
(Форма № ЗВ-1)

Директор департаменту
економіки та фінансування


С.В. Даниленко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту України
02.07.2012  № 766


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 липня 2012 р.
за № 1211/21523

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № ЗВ-1 “Зведений звіт вечірніх (змінних) шкіл”

I. Загальні положення

1.1. Форма звітності № ЗВ-1 “Зведений звіт вечірніх (змінних) шкіл” (далі - звіт) поширюється на Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

1.2. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою. Звіт підписується керівником або його заступником.

1.3. Якщо після відправлення звіту до нього вносилися зміни та доповнення, про це повідомляється адресат.

II. Порядок та строки подання звіту

2.1. Звіт щороку складається станом на початок навчального року Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій і щороку подається не пізніше 18 жовтня:

відділенню інформаційних систем управління науково-освітньою галуззю Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

Головному управлінню статистики в Автономній Республіці Крим, головним управлінням статистики в областях, м. Києві та м. Севастополі.

2.2. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України подає зведений звіт та звіт в розрізі регіонів Державній службі статистики України не пізніше 2 листопада.

2.3. Зведені звіти складаються на основі первинних звітів за формою звітності № ЗНЗ-2 “Звіт вечірньої (змінної) школи” на початок 20 __/ 20__ навчального року.

III. Заповнення розділу I “Загальні відомості про школи”

3.1. У рядках 02-04 розділу І дані про кількість шкіл розподіляються за формою навчання.

3.2. Дані рядка 01 дорівнюють сумі даних рядків 02-04 за всіма графами.

3.3. За рядками 05-10 наводиться інформація про школи (класи) для осіб, які потребують корекції фізичного розвитку.

3.4. Дані рядка 11 дорівнюють сумі даних рядків 01 і 08 за всіма графами.

3.5. Дані рядка 15 дорівнюють сумі даних рядків 11 і 13 за графами 2-4.

3.6. Дані рядка 16 дорівнюють сумі даних рядків 12 і 14 за графами 2-4.

IV. Заповнення розділу II “Кількість класів (груп) та учнів у них”

4.1. За рядками 01-12 граф 1, 3 наводиться кількість класів (груп), за графами 2, 4-7 - кількість учнів у цих класах (групах).

4.2. Дані рядка 07 дорівнюють сумі даних рядків 02-06 за всіма графами.

4.3. Дані рядка 11 дорівнюють сумі даних рядків 08-10 за всіма графами.

4.4. Дані рядка 13 дорівнюють сумі даних рядків 01, 07, 11, 12 за всіма графами та даним рядка 15 графи 2 розділу I.

V. Заповнення розділу III “Віковий склад учнів”
(уключаючи осіб, які потребують корекції фізичного розвитку)

5.1. За рядком 01 за віком розподіляється загальна кількість учнів, за рядками 02-14 - учнів 5-12(16)-х класів, за рядком 15 - жінок.

5.2. Дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 2-13 за всіма рядками.

5.3. Дані графи 1 за рядками 02-14 повинні збігатися з даними рядка 13 графи 5 розділу ІІ за відповідними рядками.

5.4. Дані рядка 01 графи 1 дорівнюють даним рядка 13 графи 5 розділу II.

VI. Заповнення розділу IV “Відомості про книжковий фонд”

6.1. У розділі IV наводять інформацію про книжковий фонд (рядки 02-05).

6.2. Дані рядка 03 дорівнюють сумі рядків 04 і 05.

VII. Заповнення розділу V “Відомості про учнів, які закінчили школу
або переведені до наступного класу в 20__ році”
(без учнів, залишених на повторний курс навчання)

У рядку 01 кількість учнів, які закінчили цей даний клас і переведені до наступного класу або закінчили школу, розподіляється за графами 1-13 за класами, які вони закінчили: за рядком 01 - усіх учнів, за рядком 02 - у тому числі осіб, які потребують корекції фізичного розвитку.

VIII. Заповнення розділу VI “Відомості про мови навчання”

8.1. У цьому розділі за рядками 02-09 наводяться дані про розподіл шкіл та учнів за мовами навчання.

8.2. Дані рядка 01 повинні дорівнювати сумі даних рядків 02-09 за графами 2, 4.

8.3. Дані рядка 01 графи 1 повинні дорівнювати сумі даних граф 2 і 3, а також даним рядка 11 графи 1 розділу I.

8.4. Дані рядка 01 графи 4 повинні дорівнювати даним рядка 15 графи 2 розділу І.

IX. Заповнення розділу VII “Відомості про приміщення вечірніх (змінних) шкіл”

9.1. Площа класних кімнат (графа 3) наводиться у квадратних метрах, цілими числами без десяткових знаків.

9.2. У графах 4-7 за всіма рядками наводяться дані про кількість шкіл, які мають відповідні кабінети, а не про кількість самих кабінетів.

Директор департаменту
економіки та фінансування


С.В. Даниленковгору