Документ z1211-05, чинний, поточна редакція — Державна реєстрація від 17.10.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.10.2005. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.09.2005 N 308
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 жовтня 2005 р.
за N 1211/11491

Про внесення змін до Правил роздрібної
торгівлі тютюновими виробами

Відповідно до Закону України "Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів" ( 481/95-ВР )
Н А К А З У Ю:
1. Унести до Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами,
затверджених наказом Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України від 24.07.2002 N 218 ( z0679-02 )
і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20.08.2002 за
N 679/6967, такі зміни: а) у пунктах 4 та 10 слова "(спеціальний дозвіл)" у всіх
відмінках виключити; б) пункт 8 викласти в такій редакції: "8. Тютюнові вироби, що надходять до продажу, повинні бути з
відповідними документами, наявність яких передбачена
законодавством"; в) абзац другий пункту 9 викласти в такій редакції: "Роздрібна торгівля тютюновими виробами здійснюється за
наявності в документах, згідно з якими вони надійшли,
реєстраційних номерів сертифіката відповідності чи свідоцтва про
визнання відповідності"; г) у пункті 13: абзац другий викласти в такій редакції: "на кожній одиниці тютюнової продукції (сигареті, цигарці
тощо) - власна назва виробу"; абзац третій викласти в такій редакції: "на кожній пачці, коробці або сувенірній коробці -
найменування підприємства-виробника або тютюнової компанії;
загальної та власної назви; наявність фільтрувального мундштука;
кількість одиниць у пачці, коробці чи сувенірній коробці;
відомості про вміст смол та нікотину в димі однієї сигарети (щодо
сигарет), які нанесені на одну з бокових площин пачки, коробки або
сувенірної коробки та займають не менше 10 відсотків цієї площини;
тексту такого змісту: "Міністерство охорони здоров'я попереджає:
куріння шкодить здоров'ю", який нанесений на лицьову та тильну
площини пачки, коробки або сувенірної коробки та займає не менше
10 відсотків кожної із цих площин; позначення нормативного
документа (для продукції вітчизняного виробництва, призначеної для
реалізації на території України); штрихового коду"; абзаци восьмий - дванадцятий замінити абзацами такого змісту: "З 1 січня 2006 року в продажу можуть знаходитися тільки
тютюнові вироби, на пачках, коробках та сувенірних коробках яких
зазначено максимальну роздрібну ціну та дату їх виготовлення. Вироблені в Україні або імпортовані в Україну до 1 липня 2005
року тютюнові вироби, на пачках, коробках та сувенірних коробках
яких не зазначено максимальної роздрібної ціни та дати їх
виготовлення, знаходяться в продажу до 1 січня 2006 року. Встановлена виробником або імпортером максимальна роздрібна
ціна на тютюнові вироби повинна бути зазначена на пачці, коробці
або сувенірній коробці тютюнових виробів разом з датою їх
виготовлення. Максимальна роздрібна ціна за пачку, коробку або сувенірну
коробку тютюнових виробів складається з її цифрового виразу та
скороченого найменування грошової одиниці України. Дата
виготовлення складається із шести цифр, перші дві з яких означають
день, наступні дві - місяць, останні дві - рік такої дати. За наявності в місці торгівлі тютюнових виробів однієї
власної назви, на пачках, коробках та сувенірних коробках яких
зазначені різні максимальні роздрібні ціни, продаж таких тютюнових
виробів здійснюється за цінами, не вищими, ніж ті, що вказані на
відповідних пачках, коробках та сувенірних коробках. Максимально допустимі рівні вмісту смол та нікотину в димі
сигарет, які реалізуються в Україні, встановлюються Законом
України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів" ( 481/95-ВР ) і становлять: смол - 15 мг, нікотину - 1,3
мг у димі однієї сигарети з фільтром; смол - 22 мг, нікотину - 1,5
мг у димі однієї сигарети без фільтра. Тютюнові вироби, вироблені в Україні або імпортовані в
Україну до набрання чинності внесеними відповідним законом змінами
щодо рівнів вмісту смол та нікотину, знаходяться в продажу до їх
повної реалізації в межах терміну придатності для споживання"; ґ) пункт 15 викласти в такій редакції: "15. Приміщення для зберігання тютюнових виробів повинні бути
сухими, чистими, з відносною вологістю повітря 60 (+- 10)
відсотків. Ящики з тютюновими виробами повинні розміщуватися на
піддонах, брусках або інших конструкціях (пристроях) на висоті не
менше ніж 10 см від підлоги з проміжками для циркуляції повітря в
штабелях висотою, що унеможливлює деформацію нижнього ящика.
Відстань від штабеля до джерела тепла та стін повинна бути не
менше 1 м".
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Романюка С.А.
Міністр економіки України С.Терьохін
ПОГОДЖЕНО: 
  
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва  А.В.Дашкевич
Заступник Міністра фінансів
України  В.В.Регурецький
Заступник Міністра охорони
здоров'я України  С.П.Бережнов
Голова Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики  М.Негрич
Заступник Голови Державної
податкової адміністрації України С.І.Лекарь
Перший заступник голови
Правління Укоопспілки  І.М.Фільо вгору