Документ z1209-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.10.2011, підстава - z1171-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ
Н А К А З
03.11.2010 N 350/57-0
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 грудня 2010 р.
за N 1209/18504
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
соціальної політики
N 311 ( z1171-11 ) від 12.08.2011 }
Про затвердження Порядку використання
благодійних коштів, що надходять
від фізичних та юридичних осіб
на спеціальний реєстраційний рахунок
Державного комітету України у справах ветеранів

Відповідно до статей 1, 2, 20 Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ),
підпунктів 34, 35 пункту 4 Положення про Міністерство праці та
соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 02.11.2006 N 1543 ( 1543-2006-п ), та
пункту 3, підпунктів 4, 7, 8, 16 пункту 4 Положення про Державний
комітет України у справах ветеранів, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1262 ( 1262-2007-п ),
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок використання благодійних коштів, що
надходять від фізичних та юридичних осіб на спеціальний
реєстраційний рахунок Державного комітету України у справах
ветеранів, що додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра праці та соціальної політики України Лушнікова І.М. та
першого заступника Голови Державного комітету України у справах
ветеранів Цицюрського М.М.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр праці
та соціальної політики України В.Надрага
Голова
Державного комітету України
у справах ветеранів І.Плосконос
ПОГОДЖЕНО:
Голова
Державного казначейства України С.І.Харченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики
України,
Державного комітету України
у справах ветеранів
03.11.2010 N 350/57-0
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 грудня 2010 р.
за N 1209/18504

ПОРЯДОК
використання благодійних коштів,
що надходять від фізичних та юридичних осіб
на спеціальний реєстраційний рахунок
Державного комітету України у справах ветеранів

1. Цей Порядок визначає використання благодійних коштів, що
надходять від фізичних та юридичних осіб на спеціальний
реєстраційний рахунок Державного комітету України у справах
ветеранів, відкритий у Державному казначействі України.
2. Кошти від зазначених надходжень використовуються Державним
комітетом України у справах ветеранів для фінансування заходів,
пов'язаних із Великою Вітчизняною та Другою світовою війнами, для
надання адресної допомоги ветеранам війни, придбання необхідних
матеріальних та інших цінностей для закладів і установ охорони
здоров'я та соціального захисту населення, громадських організацій
ветеранів або окремих ветеранів з метою їх соціального захисту. Придбані матеріальні та інші цінності передаються відповідно
до законодавства у власність, управління або користування закладам
і установам охорони здоров'я та соціального захисту населення
незалежно від форм власності, громадським організаціям ветеранів
або ветеранам.
3. Використання коштів для організації і проведення
зазначених у цьому Порядку заходів здійснюється Державним
комітетом України у справах ветеранів за рішенням Громадської ради
з питань формування та реалізації державної політики у сфері
соціального захисту ветеранів війни, праці, військової служби,
правоохоронних органів і жертв нацистських переслідувань при
Державному комітеті України у справах ветеранів (далі - Громадська
рада), в тому числі на підставі пропозицій, наданих
всеукраїнськими громадськими організаціями ветеранів. Вказане
рішення Громадської ради затверджується наказом Державного
комітету України у справах ветеранів.
4. Операції, пов'язані з використанням Державним комітетом
України у справах ветеранів зазначених благодійних коштів,
проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного
бюджету за видатками та операціями з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету,
затвердженого наказом Державного казначейства України від
25.05.2004 N 89 ( z0716-04 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 10.06.2004 за N 716/9315.
5. Відкриття рахунків в органах Державного казначейства
України, відображення операцій у бухгалтерському обліку
здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства України.
6. Складання та подання фінансової звітності про отримання й
використання благодійних коштів здійснюються в порядку,
визначеному Державним казначейством України.
7. За підсумками фінансового року Державний комітет України у
справах ветеранів складає звіт про використання благодійних коштів
зі спеціального реєстраційного рахунку, який затверджується
Головою Державного комітету України у справах ветеранів та
надається для ознайомлення Громадській раді і надсилається до
Міністерства праці та соціальної політики України.
8. Інформація про цілі, напрями та результати використання
благодійних коштів зі спеціального реєстраційного рахунку
розміщується на сайті Державного комітету України у справах
ветеранів.
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України І.Лушніков
Перший заступник Голови
Державного комітету України
у справах ветеранів М.Цицюрськийвгору