Документ z1208-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.08.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.09.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.08.2016  № 237


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 вересня 2016 р.
за № 1208/29338

Про затвердження Змін до порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення

Відповідно до статті 26-1 Закону України «Про теплопостачання», статті 18-1 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», статті 6 Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання та Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 грудня 2012 року № 630 та постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 14 грудня 2012 року № 381, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 січня 2013 року за № 97/22629, № 98/22630 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики (Корчак Д.В.) разом з Департаментом нормативно-правового регулювання (Вернигор Ю.Ю.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра

В.А. Негода

ПОГОДЖЕНО:

В. о. Голови Державної
регуляторної служби України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні

Голова
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Перший заступник
Виконавчого директора
Асоціації міст України

В. о. Голови
Антимонопольного комітету України

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі УкраїниВ.П. ЗАГОРОДНІЙ
О. МІРОШНИЧЕНКОГ.В. ОСОВИЙО.В. СЛОБОЖАН


Н. СИДОРЕНКОСтепан КУБІВЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України
04.08.2016  № 237
Постанова Національної
комісії, що здійснює
державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг
04.08.2016 № 1372


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 вересня 2016 р.
за № 1208/29338

ЗМІНИ
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання та Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

1. У Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, затвердженому наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 грудня 2012 року № 630 та постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 14 грудня 2012 року № 381, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 11 січня 2013 року за № 97/22629:

1) розділ ІІ доповнити новими пунктами такого змісту:

«2.9. Розроблений з дотриманням вимог цього Порядку проект інвестиційної програми та інформація про порядок подання до нього пропозицій оприлюднюються ліцензіатом шляхом розміщення на його офіційному веб-сайті (за наявності), на офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування у мережі Інтернет (за згодою) та/або на інформаційних стендах.

В засобах масової інформації за місцем виконання інвестиційної програми розміщуються інформаційне повідомлення про розроблений проект інвестиційної програми та інформація про порядок подання до нього пропозицій.

2.10. Ліцензіат під час оприлюднення проекту інвестиційної програми обов’язково зазначає строк, протягом якого від споживачів приймаються пропозиції, а також повідомляє місцезнаходження ліцензіата, за яким необхідно їх подавати.

2.11. Строк, протягом якого від споживачів приймаються пропозиції, встановлюється ліцензіатом, але він не може бути меншим за 14 календарних днів та більшим, ніж 30 календарних днів з дня розміщення проекту інвестиційної програми.

2.12. Пропозиції споживачів до проекту інвестиційної програми, подані у процесі відкритого обговорення, розглядаються ліцензіатом.

Пропозиції до проекту інвестиційної програми, отримані органом місцевого самоврядування, подаються для розгляду ліцензіату.

2.13. За результатами розгляду пропозицій до проекту інвестиційної програми ліцензіат приймає рішення про врахування поданих пропозицій у проекті інвестиційної програми або про їх вмотивоване відхилення та розміщує інформацію щодо прийнятого рішення на своєму офіційному веб-сайті (за наявності), на офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування у мережі Інтернет (за згодою) та/або на інформаційних стендах.»;

2) абзац перший пункту 3.1 розділу ІІІ після слова «Порядку» доповнити словами «та з урахуванням прийнятих рішень про врахування поданих пропозицій відповідно до пункту 2.13 розділу ІІ цього Порядку»;

3) пункт 4.10 розділу IV викласти у такій редакції:

«4.10. Схвалена (погоджена) уповноваженим органом інвестиційна програма розміщується ліцензіатом на його офіційному веб-сайті (за наявності), на офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування у мережі Інтернет (за згодою) та/або на інформаційних стендах.

В засобах масової інформації за місцем виконання інвестиційної програми розміщується інформаційне повідомлення про схвалення (погодження) уповноваженим органом інвестиційної програми.

Схвалена (погоджена) уповноваженим органом інвестиційна програма оформлюється у трьох примірниках та протягом 10 робочих днів перший примірник та його електронна версія подаються уповноваженому органу, другий примірник та його електронна версія подаються відповідному територіальному органу уповноваженого органу (у разі утворення), третій залишається у ліцензіата.»;

4) розділ V доповнити новим пунктом такого змісту:

«5.6. Ліцензіат на своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет (за наявності) та/або на інформаційних стендах, що розміщуються в абонентських відділах ліцензіата, протягом першого кварталу поточного календарного року розміщує звіт про виконання затвердженої інвестиційної програми за минулий календарний рік.»;

5) у тексті та додатках до Порядку слова «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг» у всіх відмінках замінити словами «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

2. У Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженому наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 грудня 2012 року № 630 та постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 14 грудня 2012 року № 381, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 11 січня 2013 року за № 98/22630:

1) розділ ІІ доповнити новими пунктами такого змісту:

«2.9. Розроблений з дотриманням вимог цього Порядку проект інвестиційної програми та інформація про порядок подання до нього пропозицій оприлюднюються ліцензіатом шляхом розміщення на його офіційному веб-сайті (за наявності), на офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування у мережі Інтернет (за згодою) та/або на інформаційних стендах.

В засобах масової інформації за місцем виконання інвестиційної програми розміщуються інформаційне повідомлення про розроблений проект інвестиційної програми та інформація про порядок подання до нього пропозицій.

2.10. Ліцензіат під час оприлюднення проекту інвестиційної програми обов’язково зазначає строк, протягом якого від споживачів приймаються пропозиції, а також повідомляє місцезнаходження ліцензіата, за яким необхідно їх подавати.

2.11. Строк, протягом якого від споживачів приймаються пропозиції, встановлюється ліцензіатом, але він не може бути меншим за 14 календарних днів та більшим, ніж 30 календарних днів з дня розміщення проекту інвестиційної програми.

2.12. Пропозиції споживачів до проекту інвестиційної програми, подані у процесі відкритого обговорення, розглядаються ліцензіатом.

Пропозиції до проекту інвестиційної програми, отримані органом місцевого самоврядування, подаються для розгляду ліцензіату.

2.13. За результатами розгляду пропозицій до проекту інвестиційної програми ліцензіат приймає рішення про врахування поданих пропозицій у проекті інвестиційної програми або про їх вмотивоване відхилення та розміщує інформацію щодо прийнятого рішення на своєму офіційному веб-сайті (за наявності), на офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування у мережі Інтернет (за згодою) та/або на інформаційних стендах.»;

2) абзац перший пункту 3.1 розділу ІІІ після слова «Порядку» доповнити словами «та з урахуванням прийнятих рішень про врахування поданих пропозицій відповідно до пункту 2.13 розділу ІІ цього Порядку»;

3) пункт 4.10 розділу IV викласти у такій редакції:

«4.10. Схвалена (погоджена) уповноваженим органом інвестиційна програма розміщується ліцензіатом на його офіційному веб-сайті (за наявності), на офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування у мережі Інтернет (за згодою) та/або на інформаційних стендах.

В засобах масової інформації за місцем виконання інвестиційної програми розміщується інформаційне повідомлення про схвалення (погодження) уповноваженим органом інвестиційної програми.

Схвалена (погоджена) уповноваженим органом інвестиційна програма оформлюється у трьох примірниках та протягом 10 робочих днів перший примірник та його електронна версія подаються уповноваженому органу, другий примірник та його електронна версія подаються відповідному територіальному органу уповноваженого органу (у разі утворення), третій залишається у ліцензіата.»;

4) розділ V доповнити новим пунктом такого змісту:

«5.6. Ліцензіат на своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет (за наявності) та/або на інформаційних стендах, що розміщуються в абонентських відділах ліцензіата, протягом першого кварталу поточного календарного року розміщує звіт про виконання затвердженої інвестиційної програми за минулий календарний рік.»;

5) у тексті та додатках до Порядку слова «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг» у всіх відмінках замінити словами «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

Директор
Департаменту систем
життєзабезпечення
та житлової політики
Міністерства регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України
Д.В. Корчак

Заступник
директора Департаменту
стратегічного розвитку
та планування -
начальник відділу
стратегічного розвитку
енергетичних ринків
Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сферах
енергетики та комунальних
послуг
В.П. Дятловськавгору