Про затвердження Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
Державне казначейство; Наказ, Положення, Форма типового документа [...] від 17.11.2010428
Документ z1207-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.10.2011, підстава - z1095-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
17.11.2010 N 428
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 грудня 2010 р.
за N 1207/18502
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів
N 1077 ( z1095-11 ) від 31.08.2011 }
Про затвердження Положення про рух коштів
єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування

Відповідно до частини шостої статті 9 Закону України "Про
збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування" ( 2464-17 ) та Положення про Державне
казначейство України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 21.12.2005 N 1232 ( 1232-2005-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про рух коштів єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що додається.
2. Департаменту методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) та Юридичному
департаменту (Зіневич О.Л.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту інформаційних технологій та корпоративної
телекомунікації (Ковтонюк О.А.) та Управлінню платіжної системи
(Перейма Б.М.) забезпечити Державне казначейство України та його
територіальні органи відповідними програмними засобами.
4. Департаменту методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) довести цей наказ
до відома заступників голови, керівників самостійних структурних
підрозділів центрального апарату Державного казначейства України,
начальників Головних управлінь Державного казначейства України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
5. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2011 року.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників голови Державного казначейства України відповідно до
розподілу обов'язків.
Голова С.І.Харченко
ПОГОДЖЕНО:
В.о. директора виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності О.І.Леонов
Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України Ю.Мельников

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
казначейства України
17.11.2010 N 428,
Постанова правління
Пенсійного фонду України
17.11.2010 N 26-1
( za207-10 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 грудня 2010 р.
за N 1207/18502

ПОЛОЖЕННЯ
про рух коштів єдиного внеску
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

I. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до статей 8, 9, 11,
25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування" ( 2464-17 )
(далі - Закон) з метою регламентування руху коштів єдиного внеску
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(далі - єдиний внесок) та фінансових санкцій (штрафів та пені), що
застосовуються згідно із Законом (далі - фінансові санкції), на
рахунках, відкритих в органах Державного казначейства України
відповідно до вимог законодавства.
1.2. У цьому Положенні терміни "єдиний внесок", "страхові
кошти", "фінансові санкції (штрафи та пеня)", "страхувальники"
вживаються у значеннях, наведених у Законі ( 2464-17 ).
II. Порядок відкриття рахунків
для зарахування єдиного внеску
та фінансових санкцій в органах
Державного казначейства України
2.1. Пенсійний фонд України та територіальні органи
Пенсійного фонду України (далі - органи Пенсійного фонду України)
відкривають в органах Державного казначейства України небюджетні
рахунки за балансовим рахунком 3719 "Рахунок для зарахування
коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового
державного соціального страхування" (далі - рахунок 3719) Плану
рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих
бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України
від 28.11.2000 N 119 ( v0119506-00 ) (далі - План рахунків), для
зарахування та розподілу коштів єдиного внеску та фінансових
санкцій (далі - страхові кошти). Рахунки 3719 відкриваються в розрізі категорій платників та
класів професійного ризику виробництва, визначених Законом
( 2464-17 ). Рахунки 3719 відкриваються територіальним органам Пенсійного
фонду України на балансі Головних управлінь Державного
казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі (далі - Головні управління Державного
казначейства України), Пенсійному фонду України - на балансі
Державного казначейства України.
2.2. Відкриття рахунків 3719 здійснюється на підставі заяв
органів Пенсійного фонду України та інших документів, визначених у
главі 6 Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах
Державного казначейства України, затвердженого наказом Державного
казначейства України від 02.12.2002 N 221 ( z0976-02 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.12.2002 за
N 976/7264 (із змінами) (далі - Порядок). Розрахункове обслуговування органів Пенсійного фонду України
здійснюється органами Державного казначейства України відповідно
до умов договорів між органами Державного казначейства України і
власниками рахунків згідно з вимогами Порядку ( z0976-02 ). Договори укладаються: управліннями Пенсійного фонду України в районах, містах,
районах у містах (далі - управління Пенсійного фонду України) з
районними, міськими, районними у містах управліннями Державного
казначейства України (далі - управління Державного казначейства
України); головними управліннями Пенсійного фонду України в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
(далі - Головні управління Пенсійного фонду України) з Головними
управліннями Державного казначейства України; Пенсійним фондом України з Державним казначейством України.
III. Порядок проходження
та розподілу страхових коштів
3.1. Страхові кошти, що сплачуються страхувальниками,
зараховуються на рахунки 3719, відкриті на ім'я управлінь
Пенсійного фонду України.
3.2. На кінець операційного дня у регламентований час
засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних
документів страхові кошти, які надійшли за день (з урахуванням
повернення помилково або надміру сплачених сум та/або безпідставно
стягнутих сум єдиного внеску) на рахунки 3719 управлінь Пенсійного
фонду України, перераховуються Головними управліннями Державного
казначейства України на відповідні рахунки Головних управлінь
Пенсійного фонду України на підставі договорів про здійснення
розрахунково-касового обслуговування, укладених органами
Державного казначейства України з власниками рахунків.
3.3. До 10-ї години наступного операційного дня страхові
кошти з рахунків 3719 Головних управлінь Пенсійного фонду України
засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних
документів перераховуються Головними управліннями Державного
казначейства України на відповідні рахунки 3719, відкриті на ім'я
Пенсійного фонду України в Державному казначействі України, на
підставі договорів про здійснення розрахунково-касового
обслуговування, укладених з власниками рахунків.
3.4. Страхові кошти, акумульовані на рахунках 3719 Пенсійного
фонду України, об 11-й годині засобами програмного забезпечення
розподіляються автоматично за видами загальнообов'язкового
державного соціального страхування відповідно до визначених
Законом ( 2464-17 ) пропорцій (у відсотках) та перераховуються за
призначенням - на рахунки, відкриті в Державному казначействі
України за балансовим рахунком 3717 "Рахунки державних
позабюджетних фондів" Плану рахунків ( v0119506-00 )
(далі - рахунок 3717) на ім'я фондів загальнообов'язкового
державного соціального страхування відповідно до договорів про
здійснення розрахунково-касового обслуговування, укладених
Державним казначейством України з власниками рахунків. У разі якщо Пенсійний фонд України до 10.30 надав Державному
казначейству України розрахунковий документ на перерахування
коштів з його рахунку 3719 на рахунок Головного управління
Пенсійного фонду України для здійснення повернення помилково або
надміру сплачених сум та/або безпідставно стягнутих сум єдиного
внеску, розподіл страхових коштів за видами загальнообов'язкового
державного соціального страхування здійснюється після
перерахування коштів Головному управлінню Пенсійного фонду України
для здійснення повернення помилково або надміру сплачених сум
та/або безпідставно стягнутих сум єдиного внеску. У разі надання Пенсійним фондом України зазначеного
розрахункового документа після 10.30 Державне казначейство України
виконує його наступного операційного дня.
3.5. За результатами розподілу страхових коштів Державне
казначейство України формує відомість розподілу страхових коштів
за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування
(додаток 1).
3.6. Органи Державного казначейства України засобами
програмного забезпечення формують за попередній операційний день
виписки з рахунків 3717 та 3719 (додатки 2, 3) та
оборотно-сальдові відомості за рахунками 3719 (додаток 4).
3.7. Органи Державного казначейства України відображають суми
перерахованих страхових коштів на рахунках управлінського обліку.
IV. Порядок надання інформації
про рух страхових коштів
4.1. Головні управління Державного казначейства України
щоденно наступного робочого дня після зарахування страхових коштів
на рахунки територіальних органів Пенсійного фонду України
передають Головним управлінням Пенсійного фонду України до
11-ї години такі документи: виписки з рахунків 3719, відкритих на ім'я Головних управлінь
Пенсійного фонду України, в електронному вигляді у текстовому
форматі (додаток 2) та у форматі dbf файлу (додаток 3); оборотно-сальдову відомість за рахунками 3719, відкритими на
ім'я Головних управлінь Пенсійного фонду України, на паперових
носіях (додаток 4). Головні управління Пенсійного фонду України щоденно після
отримання виписок з рахунків 3719, відкритих на ім'я Головних
управлінь Пенсійного фонду України, в електронному вигляді у
текстовому форматі друкують їх та подають до Головних управлінь
Державного казначейства України. Головні управління Державного казначейства України щоденно в
межах операційного дня завіряють в установленому порядку виписки
на паперових носіях з рахунків 3719, подані Головними управліннями
Пенсійного фонду України.
4.2. Головні управління Державного казначейства України
щоденно наступного робочого дня після зарахування страхових коштів
на рахунки управлінь Пенсійного фонду України передають
управлінням Державного казначейства України до 10-ї години виписки
з рахунків 3719, відкритих на ім'я управлінь Пенсійного фонду
України (додатки 2, 3), та оборотно-сальдові відомості за цими
рахунками (додаток 4) в електронному вигляді засобами електронного
зв'язку. Управління Державного казначейства України передають
управлінням Пенсійного фонду України до 11-ї години такі
документи: виписки з рахунків 3719, відкритих на ім'я управлінь
Пенсійного фонду України, в електронному вигляді у текстовому
форматі (додаток 2) та у форматі dbf файлу (додаток 3); оборотно-сальдову відомість за рахунками 3719, відкритими на
ім'я управлінь Пенсійного фонду України, на паперових носіях
(додаток 4). Управління Пенсійного фонду України щоденно після отримання
виписок з рахунків 3719, відкритих на ім'я управлінь Пенсійного
фонду України, в електронному вигляді у текстовому форматі
друкують їх та подають до управлінь Державного казначейства
України. Управління Державного казначейства України щоденно в межах
операційного дня завіряють в установленому порядку виписки на
паперових носіях з рахунків 3719, подані управліннями Пенсійного
фонду України.
4.3. Державне казначейство України щоденно наступного
робочого дня після зарахування страхових коштів на рахунки 3719
Пенсійного фонду України передає Пенсійному фонду України до 11-ї
години такі документи: відомість розподілу страхових коштів за видами
загальнообов'язкового державного соціального страхування в
електронному вигляді та на паперових носіях (додаток 1); виписки з рахунків 3719, відкритих на ім'я Пенсійного фонду
України, в електронному вигляді у текстовому форматі (додаток 2)
та у форматі dbf файлу (додаток 3); оборотно-сальдову відомість за аналітичними рахунками 3719,
відкритими на ім'я Пенсійного фонду України, на паперових носіях
(додаток 4). Пенсійний фонд України щоденно після отримання виписок з
рахунків 3719 в електронному вигляді у текстовому форматі друкує
їх та подає до Державного казначейства України. Державне казначейство України щоденно в межах операційного
дня завіряє в установленому порядку виписки на паперових носіях з
рахунків 3719, подані Пенсійним фондом України.
4.4. Державне казначейство України щоденно наступного
робочого дня після зарахування коштів на рахунки 3717, відкриті на
ім'я фондів загальнообов'язкового державного соціального
страхування, надає власникам рахунків виписки з цих рахунків у
електронному вигляді та/або на паперових носіях відповідно до умов
договорів про здійснення розрахунково-касового обслуговування.
4.5. Порядок надання інформації в електронному вигляді
визначається протоколами обміну інформацією між Державним
казначейством України та фондами загальнообов'язкового державного
соціального страхування.
4.6. Пенсійний фонд України надає Державному казначейству
України інформацію про перелік органів Пенсійного фонду України,
їх розташування, в яких органах Державного казначейства України
вони будуть обслуговуватись і в яких органах державної податкової
служби України вони перебувають на обліку. При виникненні змін у складі та/або розташуванні органів
Пенсійного фонду України протягом трьох робочих днів з дня
виникнення зазначених змін Пенсійний фонд України надає відповідну
інформацію Державному казначейству України.
Директор Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності
Державного казначейства України Н.І.Сушко
Директор Департаменту
зведеного бюджету
Пенсійного фонду України Т.Г.Придня

Додаток 1
до Положення про рух коштів
єдиного внеску
на загальнообов'язкове
державне соціальне
страхування
Державне казначейство України

ВІДОМІСТЬ
розподілу страхових коштів
за видами загальнообов'язкового державного
соціального страхування
за __________________________
(число, місяць, рік)

Дата виписки ________________
(грн., коп.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Надходження| Відрахування | |рахунку| за день |-------------------------------------------------------------------------------| | | (з | на | на | на | на | | |урахуванням|загальнообов'язкове|загальнообов'язкове|загальнообов'язкове|загальнообов'язкове| | |повернень) | державне пенсійне | державне соціальне| державне соціальне| державне соціальне| | | | страхування | страхування на | страхування у | страхування від | | | | (до солідарної | випадок безробіття| зв'язку з | нещасного випадку | | | | системи) | | тимчасовою втратою| на виробництві та | | | | | | працездатності та | професійного | | | | | | витратами, | захворювання, які | | | | | | зумовленими | спричинили втрату | | | | | | похованням | працездатності | | | |-------------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | | відсоток | сума | відсоток | сума | відсоток | сума | відсоток | сума | |-------+-----------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-------+-----------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+-------| | | | | | | | | | | | |-------+-----------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+-------| | | | | | | | | | | | |-------+-----------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+-------| | | | | | | | | | | | |-------+-----------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+-------| |ВСЬОГО | | Х | | Х | | Х | | Х | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Виконавець: __________ _______________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Головний бухгалтер __________ _______________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
М.П.

Додаток 2
до Положення про рух коштів
єдиного внеску
на загальнообов'язкове
державне соціальне
страхування
________________________________
(код та найменування органу
Державного казначейства України)

ВИПИСКА
з рахунку ____________________
(дата)

Клієнт: _________________________________________
(код та найменування власника рахунку)
Рахунок: ________________________________________
(номер рахунку)
_______________ _________________ Вхідний залишок ______________
(остання дата (попередня дата (сума)
руху коштів) руху коштів)
--------------------------------------------------------------------- | Код ОП |Код банку| Номер |Кореспондуючий| Обороти |Вик.| N | |Референція| (МФО) |документа| рахунок |------------| | | | | | | |ДЕБЕТ|КРЕДИТ| | | ---------------------------------------------------------------------
______________________________________
(найменування банку)
______________________________________
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
(ідентифікаційний номер за ДРФО,
у разі наявності) та найменування
(прізвище та ініціали) платника)
Дата прийняття документа: ___________________ _____________________________________________
(призначення платежу)
Всього оборотів за день _______________ ________________
(дебет) (кредит)
Вихідний залишок ___________________ _____________
(дебет, кредит) (сума)

Додаток 3
до Положення про рух коштів
єдиного внеску
на загальнообов'язкове
державне соціальне
страхування

СТРУКТУРА ВИПИСКИ
у форматі dbf файлу

------------------------------------------------------------------ | Найменування поля |Ідентифікатор|Формат|Значність| |---------------------------------+-------------+------+---------| |Дата валютування | FDAT | D | 8 | |---------------------------------+-------------+------+---------| |Найменування клієнта | NMK | C | 38 | |---------------------------------+-------------+------+---------| |Особовий рахунок клієнта, по | NLS | C | 14 | |якому надається виписка | | | | |---------------------------------+-------------+------+---------| |Найменування рахунку клієнта | NMS | C | 70 | |---------------------------------+-------------+------+---------| |Вхідний залишок на дату звіту | OSTF | N | 16 | |---------------------------------+-------------+------+---------| |Сума платежу | S | N | 16 | |---------------------------------+-------------+------+---------| |Номер (операційний) платежу | ND | C | 10 | |---------------------------------+-------------+------+---------| |Ознака "дебет/кредит 0/1" платежу| DK | N | 1 | |---------------------------------+-------------+------+---------| |Референс | REF | N | 10 | |---------------------------------+-------------+------+---------| |Тип операції | TT | C | 3 | |---------------------------------+-------------+------+---------| |Призначення платежу | NAZN | C | 160 | |---------------------------------+-------------+------+---------| |Дата попереднього руху | DAPP | D | 8 | |---------------------------------+-------------+------+---------| |Дата надходження | DATP | D | 8 | |---------------------------------+-------------+------+---------| |Особовий рахунок контрагента | NLSK | C | 14 | |---------------------------------+-------------+------+---------| |МФО банку контрагента | MFO | C | 6 | |---------------------------------+-------------+------+---------| |Найменування банку контрагента | NB | C | 38 | |---------------------------------+-------------+------+---------| |Найменування контрагента | NAMK | C | 70 | |---------------------------------+-------------+------+---------| |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | OKPO | C | 14 | |(ідентифікаційний номер за ДРФО, | | | | |у разі наявності) контрагента | | | | ------------------------------------------------------------------
Дані в полі "Сума платежу" надаються в копійках без
розділового знака.

Додаток 4
до Положення про рух коштів
єдиного внеску
на загальнообов'язкове
державне соціальне
страхування
________________________________
(код та найменування органу
Державного казначейства України)
Клієнт: ________________________
(код та найменування
власника рахунку)

ОБОРОТНО-САЛЬДОВА ВІДОМІСТЬ
за аналітичними рахунками за "__" _________ 20__ року

------------------------------------------------------------------ | N рахунку |Сальдо на початок| Обороти |Сальдо на кінець| | |-----------------+----------------+----------------| | | дебет | кредит | дебет | кредит | дебет |кредит | |------------+-------+---------+-------+--------+-------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-------+---------+-------+--------+-------+--------| |Всього | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Виконавець: __________ _______________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Головний бухгалтер __________ _______________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
М.П.вгору