Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.12.2003 N 331
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 грудня 2003 р.
за N 1206/8527
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
праці та соціальної політики
N 1 ( z0023-07 ) від 09.01.2007 }
Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення
населення України технічними засобами реабілітації
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства праці
та соціальної політики
N 11 ( z0091-05 ) від 21.01.2005 N 180 ( z0615-06 ) від 15.05.2006 }
Відповідно до статті 36 Закону України "Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ), а також з метою
вдосконалення системи забезпечення населення України технічними
засобами реабілітації Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок забезпечення населення
України технічними засобами реабілітації (додається).
2. Зареєструвати в Міністерстві юстиції України Інструкцію
про порядок забезпечення населення України технічними засобами
реабілітації.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
праці та соціальної політики України від 9 березня 2000 року N 53
( z0277-00 ) "Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення
населення України протезно-ортопедичними виробами" (зареєстрований
в Міністерстві юстиції України 15 травня 2000 року за N 277/4498).
4. Скасувати наказ Міністерства праці та соціальної політики
України від 20 серпня 2003 року N 231 "Про затвердження Інструкції
про порядок забезпечення населення України технічними засобами
реабілітації".
Міністр М.Папієв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики
України
08.12.2003 N 331
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 грудня 2003 р.
за N 1206/8527

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок забезпечення населення України
технічними засобами реабілітації

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція визначає порядок забезпечення технічними
засобами реабілітації (протезно-ортопедичними виробами, в тому
числі ортопедичним взуттям, засобами пересування, допоміжними
засобами особистого захисту, догляду та для ходіння) для
максимального відновлення втрачених функцій органів інвалідів,
пенсіонерів та інших осіб з ушкодженнями і захворюваннями
опорно-рухового апарату, іншими захворюваннями, що викликають
потребу в ортопедичній допомозі, та які мають право на таке
забезпечення згідно з чинним законодавством.
1.2. Виготовлення технічних засобів реабілітації для
забезпечення населення України за рахунок коштів Державного
бюджету здійснюють казенні та державні протезно-ортопедичні
підприємства сфери управління Міністерства праці та соціальної
політики України та підприємства інших форм власності, їх
відокремлені структурні підрозділи (далі - підприємства), що мають
необхідне обладнання, відповідних фахівців та отримали у
визначеному законодавством порядку державне замовлення на
виготовлення технічних засобів реабілітації. Вимоги до підприємств, що виготовляють технічні засоби
реабілітації, розробляються Українським науково-дослідним
інститутом протезування, протезобудування та відновлення
працездатності (далі УкрНДІ протезування) та затверджуються
Міністерством праці та соціальної політики України.
1.3. Інваліди, пенсіонери та інші особи, які мають право на
безплатне забезпечення технічними засобами реабілітації відповідно
до чинного законодавства, забезпечуються ними за рахунок коштів
Державного бюджету, передбачених Фонду соціального захисту
інвалідів на забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними
виробами, засобами пересування та реабілітації. Інваліди від трудового каліцтва та професійних захворювань
забезпечуються технічними засобами реабілітації за рахунок коштів
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України. Інваліди від трудового каліцтва та професійних захворювань,
які у відповідності з чинним законодавством не підлягають
забезпеченню технічними засобами реабілітації за рахунок коштів
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України, забезпечуються ними за рахунок
коштів Державного бюджету, передбачених Фонду соціального захисту
інвалідів на забезпечення інвалідів протезноортопедичними
виробами, засобами пересування та реабілітації в порядку,
передбаченому цією Інструкцією.
1.4. Види технічних засобів реабілітації, якими підприємства
забезпечують інвалідів, пенсіонерів та інших осіб, які мають право
на безплатне забезпечення: протези верхніх і нижніх кінцівок та пристосування до них,
чохли на кукси, шкіряні рукавички на протези верхніх кінцівок,
ортези (ортопедичні апарати, корсети, тутори, ін.), бандажні
вироби, обтуратори, реклінатори, протези молочних залоз із ліфом
для них, відвідні пристосування при вроджених вивихах стегна,
ортопедичні штани, ортопедичне взуття, взуття на протези, коляски
для пересування, крісло-коляски з електричним приводом, палиці,
милиці й інші індивідуальні пристрої для компенсації втрачених
функцій опорно-рухового апарату або користування з
лікувально-профілактичною метою, передбачені Номенклатурою
технічних засобів реабілітації осіб з дефектами опорно-рухового
апарату, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної
політики України від 17 березня 2003 року N 59 (зі змінами та
доповненнями). Протезами очей, зубів, щелеп, слуховими і
голосоутворювальними апаратами, ендопротезами, сечо- та
калоприймачами й іншими засобами медичної реабілітації населення
забезпечують спеціалізовані заклади Міністерства охорони здоров'я
України.
1.5. Потребу інвалідів, пенсіонерів та інших осіб, які мають
право на безплатне забезпечення технічними засобами реабілітації,
визначають медико-соціальні експертні комісії (далі - МСЕК) або
лікувально-профілактичні установи Міністерства охорони здоров'я
України, медичні фахівці УкрНДІ протезування та лікарі
підприємств, що отримали у визначеному законом порядку державне
замовлення на виготовлення технічних засобів реабілітації .
1.6. Підприємства, що отримали у визначеному законодавством
порядку державне замовлення на виготовлення технічних засобів
реабілітації, приймають замовлення від інвалідів, пенсіонерів,
інших осіб, які мають право на безплатне забезпечення (незалежно
від місця проживання, одержання пенсії, роботи, служби, навчання),
у тому числі від тих, які перебувають у будинках-інтернатах для
громадян похилого віку, інвалідів та дітей, дитячих будинках і
школах-інтернатах, у лікувально-профілактичних закладах,
здійснюють загальну реєстрацію та облік інвалідів, пенсіонерів та
інших осіб, які мають право на безплатне забезпечення технічними
засобами реабілітації відповідно до чинного законодавства, з
обов'язковим уведенням інформації щодо кожного інваліда, який
пройшов обслуговування на підприємстві, до електронної системи
обліку та контролю за виготовленням та видачею технічних засобів
реабілітації.
1.7. Управління праці та соціального захисту населення
районних державних адміністрацій, виконкомів міських, районних рад
у містах: 1.7.1. Ведуть облік інвалідів, пенсіонерів та інших осіб, які
підлягають безплатному забезпеченню технічними засобами
реабілітації за місцем проживання, у разі потреби надають їм
допомогу в оформленні замовлень на виготовлення цих виробів. У виключних випадках Управління праці та соціального захисту
населення районних державних адміністрацій, виконкомів міських,
районних рад у містах за погодженням з Міністерством праці та
соціального захисту Автономної Республіки Крим, головними
управліннями праці та соціального захисту населення обласних
державних адміністрацій, Головним управлінням соціального захисту
населення Київської міської держадміністрації, Управлінням праці
та соціального захисту населення Севастопольської міської
держадміністрації можуть видавати населенню технічні засоби
реабілітації за місцем тимчасової реєстрації місця проживання. 1.7.2. Щоквартально, не пізніше 10 числа за звітним
кварталом, надсилають підприємствам, що отримали у визначеному
законодавством порядку державне замовлення на виготовлення
технічних засобів реабілітації, інформацію про інвалідів,
пенсіонерів та інших осіб, які перебували на обліку для
безкоштовного одержання технічних засобів реабілітації і були
зняті з обліку з різних причин (переїзд на нове місце проживання,
смерть та ін.). 1.7.3. Щомісячно, не пізніше 10 числа за звітним місяцем,
подають Міністерству праці та соціального захисту Автономної
Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту
населення обласних державних адміністрацій, Головному управлінню
соціального захисту населення Київської міської держадміністрації,
Управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської
міської держадміністрації інформацію про інвалідів, пенсіонерів та
інших осіб, які перебувають на обліку для безкоштовного одержання
технічних засобів реабілітації, зняті з обліку з різних причин
(переїзд на нове місце проживання, смерть та ін.), а також
інформацію про кількість отриманих технічних засобів реабілітації,
їх вартість, кількість виданих інвалідам, пенсіонерам та іншим
особам технічних засобів реабілітації, залишок на кінець місяця
тощо. Зазначена інформація подається у формі, що затверджується
Міністерством праці та соціальної політики України.
1.8. Фонд соціального захисту інвалідів у строки, установлені
для підготовки бюджетного запиту, на підставі даних Міністерства
праці та соціального захисту Автономної Республіки Крим, головних
управлінь праці та соціального захисту населення обласних
державних адміністрацій, Головного управління соціального захисту
населення Київської міської держадміністрації, Управління праці та
соціального захисту населення Севастопольської міської
держадміністрації, промислового об'єднання "Укрпротез" (далі -
об'єднання "Укрпротез") та підприємств, що приймають участь у
виконанні державного замовлення, визначає потребу на наступний рік
в технічних засобах реабілітації, що видаються безплатно
інвалідам, пенсіонерам і іншим особам відповідно до чинного
законодавства, потребу у коштах для їх оплати та подає цю
інформацію Міністерству праці та соціальної політики України для
підготовки бюджетного запиту на наступний рік. Порядок обробки
цієї інформації для включення її до проекту державного замовлення
на наступний рік визначається наказом Міністерства праці та
соціальної політики України. У разі необхідності Фонд соціального захисту інвалідів на
підставі даних Міністерства праці та соціального захисту
Автономної Республіки Крим, головних управлінь праці та
соціального захисту населення обласних державних адміністрацій,
Головного управління соціального захисту населення Київської
міської держадміністрації, Управління праці та соціального захисту
населення Севастопольської міської держадміністрації, об'єднання
"Укрпротез" та підприємств, що беруть участь у виконанні
державного замовлення, у порядку, визначеному чинним
законодавством, здійснює уточнення обсягів державного замовлення
на технічні засоби реабілітації на поточний рік.
1.9. Відповідно до визначених обсягів державного замовлення
на технічні засоби реабілітації, що видаються безплатно інвалідам,
пенсіонерам та іншим особам, які мають право на таке забезпечення
відповідно до чинного законодавства, та обсягів бюджетних
асигнувань, передбачених на ці цілі, Фонд соціального захисту
інвалідів у порядку, установленому законодавством з питань
закупівлі товарів за державні кошти, визначає підприємства
(враховуючи специфіку виробництва), що будуть виконувати державне
замовлення, укладає з ними договори про виготовлення та поставку
технічних засобів реабілітації згідно з примірними договорами
(додатки 1, 2). Перелік технічних засобів реабілітації, що поставлятимуться
виконавцями державного замовлення в поточному році, а також
поквартальний графік їх поставки Фонд соціального захисту
інвалідів надсилає Міністерству Автономної Республіки Крим,
головним управлінням праці та соціального захисту населення
обласних державних адміністрацій, Головному управлінню соціального
захисту населення Київської міської державної адміністрації,
Управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської
міської державної адміністрації та ПО "Укрпротез" для керівництва
у роботі.
1.10. Первинне та складне протезування інвалідів
здійснюється, як правило, відповідно до нормативно-правових актів,
що регулюють порядок індивідуальної реабілітації та первинного
протезування інвалідів з патологією опорно-рухового апарату, що
затверджуються Міністерством праці та соціальної політики України,
та проводиться в стаціонарі первинного та складного протезування
підприємства, що отримало у визначеному законодавством порядку
державне замовлення на виготовлення технічних засобів
реабілітації, або в клініці УкрНДІ протезування. Направлення інвалідів до стаціонару підприємства здійснює
заступник керівника з медичної роботи, а в клініку УкрНДІ
протезування - начальник медичного відділу об'єднання "Укрпротез",
керівники підприємств, що отримали у визначеному законодавством
порядку державне замовлення на виготовлення технічних засобів
реабілітації, за погодженням з УкрНДІ протезування.
1.11. Інваліди, пенсіонери та інші особи, які мають право на
безоплатне забезпечення технічними засобами реабілітації та згідно
з висновком МСЕК або лікувально-профілактичної установи потребують
технічних засобів реабілітації, для оформлення замовлення на їх
виготовлення мають звернутися безпосередньо на підприємство, що
отримало у визначеному законом порядку державне замовлення на
виготовлення технічних засобів реабілітації, або до працівників
виїзної медико-технічної бригади такого підприємства, або до
управлінь праці та соціального захисту населення районних
державних адміністрацій, виконкомів міських, районних у містах рад
за місцем проживання. Приймання замовлень у інвалідів, пенсіонерів, інших осіб за
місцем проживання здійснюється спеціалістами медико-технічних
бригад підприємств, що отримали у визначеному законом порядку
державне замовлення на виготовлення технічних засобів
реабілітації, за графіком, узгодженим із відповідними управліннями
праці та соціального захисту населення. При оформленні замовлення на виготовлення технічних засобів
реабілітації замовники повинні подати такі документи: - паспорт або документ, що його замінює; - для дітей до 16 років - свідоцтво про народження, а також
паспорт одного з батьків; - довідку медико-соціальної експертної комісії або
направлення лікувально-профілактичної установи; - посвідчення інваліда, пенсіонера чи інший документ, що
посвідчує право на пільги; - довідку з протезно-ортопедичного підприємства будь-якої
форми власності про останню дату отримання технічного засобу
реабілітації та його вид, про що робиться запис у карті
протезування (за відсутності інформації з електронної системи
контролю за виготовленням та видачею технічних засобів
реабілітації про останню дату протезування). Інваліди від трудового каліцтва та професійних захворювань,
які забезпечуються технічними засобами реабілітації за рахунок
коштів Державного бюджету в порядку, передбаченому цією
Інструкцією, крім передбачених вище документів подають також
довідку органів Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України про
відмову у забезпеченні засобами технічної реабілітації у зв'язку з
відсутністю у переліку категорій осіб, що підлягають забезпеченню
за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України. Діти до 18 років, які перебувають в будинках-інтернатах і
позбавлені батьківської опіки, особи, які перебувають у
лікувально-профілактичних закладах і потребують первинного
протезування, замість довідки МСЕК подають довідку про потребу в
забезпеченні технічними засобами реабілітації, підписану
керівником цього закладу, завірену печаткою.
1.12. Підприємства, що отримали у визначеному законодавством
порядку державне замовлення на виготовлення технічних засобів
реабілітації, на кожного замовника, якому вони виготовляють
технічні засоби реабілітації за рахунок коштів Державного бюджету,
оформляють замовлення і карту протезування (форми затверджує
Міністерство праці та соціальної політики України за поданням
Фонду соціального захисту інвалідів та об'єднання "Укрпротез"), де
зазначається: - тип технічного засобу реабілітації; - потрібні антропометричні дані замовника; - результати примірок; - дата видачі та вартість виробу.
1.13. Карти протезування і замовлення є документами, що
містять дані, що підтверджують право інвалідів, пенсіонерів та
інших осіб на безплатне забезпечення технічними засобами
реабілітації відповідно до чинного законодавства, та відображають
необхідні дані для виготовлення й видачі виробів замовникам. Ці
документи, підписані лікарем й інспектором з обліку замовлень, або
іншими особами, уповноваженими керівником підприємства,
зберігаються підприємствами як документи суворої звітності: карта
протезування - постійно, реєстри та замовлення - 3 роки. Замовлення затверджується керівником підприємства.
1.14. Тип технічного засобу реабілітації визначає лікар
медичного відділу підприємства, що отримало у визначеному
законодавством порядку державне замовлення на виготовлення
технічних засобів реабілітації. Зміни або виправлення в карті
протезування й замовленні, що стосуються діагнозу, конструкції
виробу, розмірів і т. ін., може зробити лише лікар, який визначив
тип технічного засобу реабілітації. Зміни в замовленні
затверджуються керівником підприємства.
1.15. Готовий технічний засіб реабілітації видається особисто
замовнику з обов'язковою приміркою, в окремих випадках
допускається видача технічного засобу реабілітації, що
випускається серійно, іншій особі за наявності доручення на його
одержання. Технічні засоби реабілітації, що випускаються серійно, за
письмовою заявою замовника можуть надсилатись поштою з
відшкодуванням витрат за рахунок коштів Державного бюджету. До кожного виданого замовнику технічного засобу реабілітації
підприємство видає керівництво з експлуатації з талоном на
гарантійний ремонт. Підпис інваліда в карті протезування й замовленні про
одержання виробу обов'язковий. При надсиланні виробів поштою у
бланку замовлення зазначаються дата й номер поштової квитанції.
1.16. При первинному протезуванні інваліди в разі потреби
забезпечуються лікувально-тренувальними протезами на строки,
необхідні для формування кукси. Час перебування інвалідів у стаціонарі первинного та
складного протезування або клініці УкрНДІ протезування визначають
відповідно заступник керівника підприємства з медичної роботи або
головний лікар клініки УкрНДІ протезування в залежності від
складності протезування.
1.17. Інваліди, пенсіонери та інші особи, які підлягають
забезпеченню засобами технічної реабілітації за рахунок коштів
Державного бюджету, за бажанням можуть замовити потрібні засоби
технічної реабілітації на підприємствах усіх форм власності, з
яким Фондом соціального захисту інвалідів укладено відповідний
договір на поточний рік.
2. Забезпечення населення
технічними засобами реабілітації
2.1. Технічними засобами реабілітації забезпечуються
безплатно за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті
Фонду соціального захисту інвалідів на забезпечення інвалідів
протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та
реабілітації: - інваліди всіх категорій незалежно від факту призначення і
виду одержуваної пенсії, за винятком інвалідів від трудового
каліцтва та професійних захворювань; - пенсіонери незалежно від виду одержуваної пенсії; - особи похилого віку; - діти до 18 років; - підопічні будинків-інтернатів для громадян похилого віку,
інвалідів та дітей; - підопічні дитячих будинків і шкіл-інтернатів; - особи, які навчаються в загальноосвітніх, професійних,
навчально-виховних та вищих навчальних закладах (денна форма
навчання); - особи, які перебувають у лікувально-профілактичних закладах
на стаціонарному лікуванні, за діагнозом та медичними показаннями
потребують протезно-ортопедичної допомоги і не мають групи
інвалідності; - жінки, які потребують протезування молочних залоз; - інваліди від трудового каліцтва та професійних захворювань,
за винятком тих осіб, які у відповідності з чинним законодавством
підлягають забезпеченню технічними засобами реабілітації за
рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань України. Особи, які не належать до перелічених категорій населення,
мають право на придбання технічних засобів реабілітації за власний
рахунок.
2.2. Особи, зазначені в пункті 2.1 цієї Інструкції, технічні
засоби реабілітації отримують у такій кількості і на такі строки: 2.2.1. Протези нижніх і верхніх кінцівок та ортези (апарати,
тутори, корсети), спиноутримувачі - 1 шт. на 2,5 роки (з
проведенням у разі потреби необхідного ремонту або відновлення
косметики), дітям до 18 років - у міру зростання. Протези нижніх і верхніх кінцівок та ортези (апарати, тутори,
корсети), спиноутримувачі виготовлені за сучасними технологіями та
з використанням імпортних напівфабрикатів та комплектуючих,- 1 шт.
на 3 роки. В окремих випадках за медичними показаннями можлива заміна
технічних засобів реабілітації раніше встановленого строку. Остаточне рішення щодо дострокової заміни технічного засобу
реабілітації приймає керівник підприємства, що отримало державне
замовлення, заступник керівника або лікар УкрНДІ протезування або
начальник медичного відділу об'єднання "Укрпротез" . Працюючим інвалідам, пенсіонерам, особам похилого віку та
особам, які навчаються в загальноосвітніх, професійних
навчально-виховних та вищих навчальних закладах (денна і вечірня
форми навчання), зазначені технічні засоби реабілітації видаються
незалежно від технології виготовлення та використання імпортних
напівфабрикатів і комплектуючих по 1 шт. на 2 роки при поданні
довідки про роботу або навчання. Дозволяється видавати одночасно 2 протези на 4 роки. До робочого протеза верхньої кінцівки можуть видаватися
насадки (пристрої), потрібні для виробничої діяльності й побуту,-
на 1 рік. Чохли для упакування протезів рук і ніг, апаратів, корсетів і
туторів видаються одночасно з виробами - 1 чохол на 1 виріб. Запис про видачу чохлів, рукавичок та пристроїв робиться в
карті протезування у встановленому порядку. 2.2.2. Протези рук із біоелектричною або міотонічною
системами управління - 1 шт. на 3 роки; працюючим інвалідам - 1
шт. на 2 роки. 2.2.3. Парні протези й апарати кінцівок при двосторонній
ампутації кінцівок або ураженні опорно-рухового апарату незалежно
від технології та використання імпортних напівфабрикатів і
комплектуючих - 1 комплект на 1 рік. 2.2.4. Ортопедичні штани при двобічній екзартикуляції
тазостегнових суглобів, двобічних куксах стегна довжиною до 10 см
або за наявності протипоказань до користування протезами
(незалежно від довжини кукси) - 1 шт. на 1 рік. 2.2.5. Протези ніг для купання - 1 шт. на 3 роки. 2.2.6. Бандажі грижові та лікувальні, текстильні корсети,
реклінатори, вкладні черевички - 1 шт. на 1 рік. 2.2.7. Шкіряні рукавички на протези рук при користуванні
активними протезами - 1 пара на 1 рік, при користуванні
косметичними протезами -1 пара на 2 роки. Шкіряні рукавички на деформовані верхні кінцівки інвалідів -
1 пара на 2 роки. 2.2.8. Чохли на кукси ніг особам, які користуються протезами
ніг,- 3 шт. вовняних і 3 шт. бавовняних на 1 рік на кожну куксу. 2.2.9. Чохли на кукси рук особам, які користуються протезами
рук,- 2 шт. бавовняних на 1 рік на кожну куксу. 2.2.10. Милиці й палиці - у комплектності, що визначає лікар
медичного відділу підприємства, яке отримало державне замовлення:
милиці - на 3 роки, палиці - на 2 роки. Інвалідам без однієї ноги,
які не користуються протезами, милиці - на 1 рік. Милиці і палиці видаються особам: - із захворюваннями або ушкодженнями хребта з порушенням руху
в ньому; - із стійкими контрактурами у кульшових і колінних суглобах,
які обмежують згинання тулуба; - при користуванні протезами нижніх кінцівок, ортопедичними
апаратами або ортезами на нижні кінцівки. Особи з ампутацією однієї або двох кінцівок можуть
забезпечуватися одночасно милицями і палицею. Палиці видаються особам, які користуються ортопедичним
взуттям. Милиці видаються особам при укороченні нижньої кінцівки
від 10 см і більше. 2.2.11. Косметичні оболонки (запасні) на активні протези рук
і ніг - 1 шт. на протез. Дітям на протези рук видаються запасні косметичні оболонки -
2 шт. на протез. 2.2.12. Елемент опорний вологовбиральний або опорні подушки -
у разі потреби. 2.2.13. Вкладні пристрої (ортопедичні устілки): інвалідам з
однобічною ампутацією ніг - 2 півпари на 1,5 року, іншим особам,
переліченим в п. 2.1 Інструкції та хворим з діабетичною
ангіопатією нижніх кінцівок за висновком лікувального закладу або
лікаря медичного відділу підприємства,- 2 пари на 1,5 роки; дітям
до 18 років - у міру зростання.
2.3. За наявності направлення лікувально-профілактичного
закладу безплатно видаються: 2.3.1. Жінкам (при повторному зверненні - без направлення
лікувального закладу): 2.3.1.1. Протези молочних залоз: при односторонній ампутації
- 1 шт. на 1,5 року, при двосторонній - 2 шт. на 1,5 року. 2.3.1.2. Ліф для кріплення протеза молочної залози - 3 шт. на
1,5 року. ( Пункт 2.3.1 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 11 ( z0091-05 ) від 21.01.2005 )
2.3.2. Дітям: 2.3.2.1. Абдукційні пристрої (апарати Гневковського і
Шнейдерова, шини Віленського, стремена Павлика, профілактичні
штанці та ін.) - у міру зростання.
2.4. В разі необхідності забезпечення населення технічними
засобами реабілітації, не зазначеними в договорі між Фондом та
підприємством, що отримало у визначеному законодавством порядку
державне замовлення на виготовлення технічних засобів реабілітації
на поточний рік, але які передбачені Номенклатурою технічних
засобів реабілітації для осіб з вадами опорно-рухового апарату,
виготовлення й видача їх може здійснюватися після укладання
відповідної додаткової угоди.
2.5. Заміна технічних засобів реабілітації на нові раніше
встановленого строку проводиться у разі призначення інваліду нової
прогресивної конструкції протеза або за неможливості
відремонтувати його. Якщо виріб став непридатним для користування внаслідок зміни
розмірів кукси чи хвороби кукси, здійснюється заміна куксоприймача
та інших необхідних для цього деталей. Висновок про потребу заміни або ремонту виробу дають лікар і
технік-протезист медичного відділу підприємства, про що в карті
протезування робиться відповідний запис. Остаточне рішення про продовження строку експлуатації
технічного засобу реабілітації чи заміну його на новий приймає
керівник підприємства або його заступник. Після закінчення терміну
користування протезно-ортопедичним виробом за письмовою заявою
інваліда дозволяється проводити великий ремонт технічного засобу
реабілітації з використанням комплектуючих та напівфабрикатів, що
були у користуванні інваліда.
2.6. Швейно-бандажні й інші дрібні протезно-ортопедичні
вироби ремонту не підлягають.
3. Забезпечення населення ортопедичним взуттям
3.1. Забезпечення ортопедичним взуттям, взуттям на протези та
апарати (ортези) ніг осіб, перелічених у п. 2.1 цієї Інструкції,
здійснюється за умови наявності у осіб наступних захворювань
опорно-рухового апарату: деформація стопи, що потребує виготовлення взуття за гіпсовим
зліпком або на спеціальних копилах; падуча стопа; укорочення ноги більше 3 см (дітям до 18 років - більше 2
см); ампутація стопи за Лісфранком, Шопаром, Гаранжо; різко виражена деформація стопи - варусна, вальгусна з
відхиленням першого пальця III ступеня; облітеруючий ендартеріїт (атеросклероз) однієї або двох ніг
III ступеня за наявності трофічних виразок; слоновість однієї або обох ніг; збільшення головок перших плюсневих кісток; різні розміри стоп (різниця в 2 см і більше); вроджена клишоногість і плоско-вальгусна установка стоп у
дітей і провадиться на підставі висновку МСЕК, або
лікувально-профілактичного закладу, або медичного відділу
підприємства.
3.2. Ортопедичне взуття, взуття на протези, апарати (ортези)
ніг і взуття на гумках видається безплатно за рахунок коштів,
передбачених у державному бюджеті за заходами Фонду соціального
захисту інвалідів на забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними
виробами, засобами пересування та реабілітації (крім інвалідів від
трудового каліцтва, перелічених в п. 1.3, травма яких пов'язана з
виробництвом, та професійних захворювань): інвалідам війни і прирівняним до них інвалідам - 2 пари на
1 рік; працюючим-інвалідам незалежно від виду одержуваної пенсії ( у
разі подання довідки з місця роботи) - 2 пари на 1 рік; непрацюючим - 2 пари на 2 роки; дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства внаслідок дитячого
церебрального паралічу - 2 пари на 1 рік. При важкій формі
дитячого церебрального паралічу зі значним ураженням нижніх
кінцівок рішення щодо дострокової (у разі потреби) заміни
ортопедичного взуття приймає заступник керівника з медичної
роботи; дітям до 18 років - 2 пари на 1 рік; підопічним будинків-інтернатів для громадян похилого віку,
інвалідів - 2 пари на 1,5 року; підопічним дитячих будинків і шкіл-інтернатів - 2 пари на 1
рік; пенсіонерам, особам похилого віку - 2 пари на 2 роки; особам, які навчаються в загальноосвітніх, професійних
навчально-виховних та вищих навчальних закладах (денна і вечірня
форми навчання) - 2 пари на 2 роки; особам із патологією, зазначеною в пункті 3.1 цієї
Інструкції, які не мають групи інвалідності, - 2 пари на 2 роки. Інваліди, які не користуються протезами ніг, одержують 2
півпари взуття на збережену ногу на 1 рік. Особи, які не належать до перелічених категорій, ортопедичне
взуття купують за готівку. Інваліди від трудового каліцтва та професійних захворювань,
крім випадків, перелічених в п. 1.3 Інструкції, забезпечуються
взуттям за рахунок коштів Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України. У першу чергу забезпечуються ортопедичним взуттям інваліди
всіх категорій, у тому числі діти-інваліди. { Пункт 3.2 доповнено
абзацом згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики
N 180 ( z0615-06 ) від 15.05.2006 }
3.3. Взуття на гумках, застібках-блискавках та текстильних
застібках видається за призначенням лікаря медичного відділу
підприємства інвалідам з ампутацією або тяжким ушкодженням однієї
чи обох рук, захворюванням або ушкодженням хребта з порушенням
руху в ньому, з стійкими розгинальними контрактурами або
анкілозами у тазостегнових і колінних суглобах, які обмежують
згинання тулуба, а також інвалідам I групи за зором 1 пара на 1
рік. Інваліди без видимої патології, які звернулися для замовлення
взуття на гумках, застібках-блискавках та текстильних застібках,
повинні подати в медичний відділ підприємства рентгенівський
знімок хребта чи кінцівки та довідку лікувально-профілактичного
закладу про потребу користування таким взуттям.
3.4. Замовлення на ортопедичне взуття оформляється, як
правило, на 1 пару на півріччя - літнє чи зимове. При потребі, з
дозволу заступника керівника підприємства з медичної роботи,
замовлення можуть прийматися на 2 пари взуття одночасно. Виготовлення утепленого взуття, зокрема чобіт, провадиться за
призначенням лікаря медичного відділу підприємства та за медичними
висновками МСЕК або ЛКК. На протези видається взуття серійного виробництва. За
індивідуальним замовленням взуття на протези виготовляється за
призначенням лікаря медичного відділу підприємства при деформації
стопи збереженої ноги.
3.5. Фасон і модель ортопедичного взуття призначається за
Каталогом. Колір шкіри для верху взуття та вид підкладки (вовна,
сукно, хутро штучне, байка і т. ін.) вибираються замовником за
зразками матеріалів, що є в медичному відділі підприємства на день
замовлення. Висоту каблука і халяв, вид застібки визначає лікар медичного
відділу підприємства за медичними показаннями.
3.6. Чохли або коробки для упакування взуття видаються
одночасно з його одержанням - 1 шт. на 1 пару взуття.
4. Забезпечення інвалідів, пенсіонерів та інших осіб засобами пересування і засобами побутової реабілітації
4.1. Коляски для пересування (з ручним приводом) надаються
згідно з медичними показаннями незалежно від наявності у населення
моторизованих засобів пересування. Підставою для забезпечення інвалідів кріслами-колясками з
електричним приводом є висновок обласної, центральної міської - у
містах Києві та Севастополі, Кримської - в Автономній Республіці
Крим медико-соціальної експертної комісії (далі - відповідно
облМСЕК, ЦМСЕК, КМСЕК) про наявність у інвалідів медичних показань
для їх отримання, визначених згідно з Переліком медичних показань
для отримання і протипоказань до управління особами з обмеженими
функціями руху крісел-колясок з електроприводом, затвердженим
спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України
та Міністерства охорони здоров'я України від 15.07.2002 N 317/300
( z0622-02 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
1 серпня 2002 року за N 622/6910. Взяття на облік інвалідів, які мають право на забезпечення
кріслами-колясками з електроприводом, здійснюється Міністерством
праці та соціального захисту Автономної Республіки Крим, головними
управліннями праці та соціального захисту населення обласних
державних адміністрацій, Головним управлінням соціального захисту
населення Київської міськдержадміністрації, Управлінням праці та
соціального захисту населення Севастопольської
міськдержадміністрації в розрізі моделей крісел-колясок і
категорій інвалідів, з дати медичного огляду медико-соціальної
експертної комісії, що надала інваліду висновок про показання на
забезпечення кріслом-коляскою з електричним приводом. Першочергове забезпечення населення кріслами-колясками з
електричним приводом здійснюється за відсутності автомобіля для
перевезення інваліда, який виданий органами праці та соціального
захисту населення. Після забезпечення інваліда автомобілем, виданим через органи
праці та соціального захисту населення, крісло-коляска з
електричним приводом повертається органу, який видав її, у повній
комплектності, з наступним правом інваліда на забезпечення (у разі
потреби) іншим засобом пересування з ручним приводом. Повернуті
крісла-коляски з електричним приводом, технічно придатні для
подальшої експлуатації, видаються інвалідам, які перебувають на
обліку для забезпечення аналогічним засобом пересування. У такому
випадку термін користування кріслами-колясками з електричним
приводом визначається з дати її первинної видачі. Інваліди, які за рахунок коштів державного бюджету або за
рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань України забезпечені
дорожньою коляскою з ручним приводом, забезпечуються
кріслом-коляскою з електроприводом за умови повернення дорожньої
коляски органу, який видав її, у повній комплектності. Міністерство праці та соціального захисту Автономної
Республіки Крим, головні управління праці та соціального захисту
населення обласних державних адміністрацій, Головне управління
соціального захисту населення Київської міської держадміністрації,
Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської
міської держадміністрації видають населенню коляски та інші
технічні засоби реабілітації за місцем реєстрації постійного
проживання в Україні. У виключних випадках, за погодженням з
Фондом соціального захисту інвалідів, коляски та інші засоби
технічної реабілітації видаються особам за місцем реєстрації
тимчасового проживання, здійсненої у встановленому законодавством
порядку. У такому випадку органи праці та соціального захисту
населення, які видали технічні засоби реабілітації, у десятиденний
термін з дня їх видачі письмово повідомляють про це органи праці
та соціального захисту населення за місцем реєстрації постійного
проживання отримувача. Інвалід, який користується кріслом-коляскою з
електроприводом, отриманою через органи праці та соціального
захисту населення, і якого забезпечено спецавтотранспортом на
пільгових умовах як члена сімТї, що складається з двох і більше
інвалідів, за умови реєстрації автотранспорту в органах Державної
автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ, повертає
таку крісло-коляску органу, який її видав. { Пункт 4.1 доповнено
абзацом згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики
N 180 ( z0615-06 ) від 15.05.2006 }
4.2. Особи, зазначені в п. 2.1 цієї Інструкції, які
потребують за висновками МСЕК або лікувально-профілактичних
закладів засобів пересування і засобів побутової реабілітації,
забезпечуються ними за рахунок коштів Державного бюджету,
передбачених Фонду соціального захисту інвалідів на забезпечення
інвалідів протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та
реабілітації, окрім інвалідів від трудового каліцтва та
професійних захворювань з урахуванням вимог п.1.3 цієї Інструкції. Інваліди від трудового каліцтва та професійних захворювань
забезпечуються засобами пересування за рахунок коштів Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України. Засоби пересування та засоби побутової реабілітації інвалідів
видаються без права продажу, дарування або передавання іншій
особі. Інші особи засоби пересування купують за власні кошти. Для користування може видаватися 1 кімнатна і 1 дорожня
коляски одночасно. Коляски видаються на такі строки експлуатації: коляска важільна (дорожня) - на 3 роки, для дітей-інвалідів -
на 2 роки; коляска-крісло (кімнатна) - на 4 роки, для дітей-інвалідів -
на 2 роки; коляска-ліжко - на 4 роки, для дітей-інвалідів - на 2 роки; коляска активна - на 3 роки, для дітей-інвалідів - на 2 роки; коляска малогабаритна - на 1 рік; крісло-коляска з електричним приводом - на 8 років (з
проведенням у разі потреби необхідного ремонту). Після закінчення
восьмирічного терміну користування коляскою з електроприводом для
вирішення питання про її заміну провадиться повторне медичне
обстеження інваліда в органах МСЕК. За наявності медичних показань
замість дорожньої коляски може видаватися коляска з електричним
приводом. Інвалідам з ампутаційними куксами обох стегон при стійких
контрактурах у тазостегнових суглобах за призначенням лікаря
одночасно з кімнатною та дорожньою колясками може видаватися
коляска малогабаритна. Засоби побутової реабілітації (відповідно до Номенклатури
технічних засобів реабілітації для осіб з вадами опорно-рухового
апарату) у межах обсягів затвердженого на поточний рік державного
замовлення видаються на такі строки: для дітей-інвалідів - на 3 роки; для дорослих - на 4 роки.
4.3. Міністерство праці та соціального захисту Автономної
Республіки Крим, головні управління праці та соціального захисту
населення обласних державних адміністрацій, Головне управління
соціального захисту населення Київської міської держадміністрації,
Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської
міської держадміністрації на підставі заявок управлінь праці та
соціального захисту населення районних державних адміністрацій,
виконкомів міських, районних у містах рад подають Фонду
соціального захисту інвалідів дані про забезпечення засобами
технічної реабілітації (у тому числі засобами пересування)
інвалідів, пенсіонерів та інших осіб з ушкодженнями
опорно-рухового апарату.
4.4. Спеціальні коляски (кімнатні, дорожні, коляски з
електроприводом) за індивідуальними замовленнями виготовляються за
погодженням з Фондом соціального захисту інвалідів, якщо інвалід
за висновками облМСЕК (ЦМСЕК, КМСЕК) не може користуватися
коляскою серійного виробництва.
4.5. Дострокова заміна засобів пересування провадиться при
зміні медичних показань або на підставі акта, складеного
представниками органу праці та соціального захисту населення,
Фонду соціального захисту інвалідів та підприємством-виробником,
про непридатність даного засобу пересування для подальшої
експлуатації.
4.6. Післягарантійний ремонт колясок з ручним приводом та
крісел-колясок з електроприводом, засобів побутової реабілітації
відповідно до Номенклатури технічних засобів реабілітації осіб з
вадами опорно-рухового апарату здійснюється на підприємствах, що
беруть участь у виконанні державного замовлення та мають
відповідну технічну базу і фахівців, з відшкодуванням вартості
наданих послуг з Державного бюджету України.
4.7. У разі смерті користувача коляска може залишатись у
сім'ї, якщо в ній є інвалід чи інша особа, яка перебуває на обліку
в органах праці та соціального захисту населення для безкоштовного
отримання такої моделі коляски. В інших випадках коляска
повертається органам праці та соціального захисту населення для
подальшого передання інвалідам, які перебувають на обліку і
потребують забезпечення таким засобом пересування. Повернуті
коляски можуть бути передані органами праці та соціального захисту
населення у встановленому порядку для укомплектування пунктів
прокату засобів пересування, територіальних центрів соціального
обслуговування населення, будинків-інтернатів, інших установ сфери
управління Міністерства праці та соціальної політики України, а
також в майстерні з ремонту засобів пересування.
5. Строки виготовлення та ремонту
технічних засобів реабілітації
5.1. Строки виготовлення протезно-ортопедичних виробів та
ортопедичного взуття: протезів і апаратів рук і ніг, корсетів (крім текстильних без
шин, виготовлених без гіпсових зліпків) - 45 робочих днів; ортопедичного взуття - 30 робочих днів; дрібних протезно-ортопедичних виробів та взуття на протези
(обтураторів, спиноутримувачів, корсетів текстильних,
реклінаторів, лікувальних бандажів, кистеутримувачів, супінаторів,
пронаторів та ін.) - 10 робочих днів. Строки виготовлення протезно-ортопедичних виробів та
ортопедичного взуття збільшуються: при виготовленні гіпсової моделі - на 5 робочих днів; при кожній додатковій примірці - на 5 робочих днів; при виготовленні спеціального напівфабрикату - на 5 робочих
днів; при двосторонніх ампутаціях або ушкодженнях кінцівок - на 10
робочих днів.
5.2. Строки виготовлення на нетипові й особливо складні
вироби або вироби, що виготовляються в лабораторіях складного
протезування, у кожному окремому випадку встановлюються керівником
підприємства.
5.3. Строки виготовлення протезно-ортопедичних виробів та
ортопедичного взуття зменшуються на 10 робочих днів дітям до 18
років та інвалідам, які перебувають у лікувально-профілактичних
закладах.
5.4. Строки ремонту технічних засобів реабілітації. 5.4.1. Строки ремонту протезно-ортопедичних виробів та
ортопедичного взуття: великого ремонту (заміна одного із основних елементів
протеза: куксоприймача, колінного і гомілкостопного вузлів,
косметичної оболонки та ін.) - 10 робочих днів; середнього ремонту (заміна вузлів протеза із частковим
розбиранням його) - 5 робочих днів; дрібного ремонту (заміна напівкілець, гортів, а також
часткове розбирання для регулювання і мащення) - протягом дня; ремонту ортопедичного взуття - до 5 робочих днів. 5.4.2. Гарантійний ремонт провадиться за рахунок
підприємства-виробника. Ремонт технічних засобів реабілітації після закінчення
гарантійного терміну експлуатації провадиться підприємствами, що
отримали у визначеному законодавством порядку державне замовлення
на цей вид послуг, незалежно від місця проживання інвалідів. Особам, які придбали технічні засоби реабілітації за готівку,
ремонт (після закінчення гарантійного терміну експлуатації)
здійснюється за їх рахунок.
5.5. Строк виконання замовлення обчислюється з дня запуску
його у виробництво, але не пізніше 10 календарних днів з дня
приймання замовлення медичним відділом підприємства (цехом,
дільницею) або медико-технічною бригадою. У строк виготовлення не
враховується час, протягом якого замовник не прибув на примірку
або для одержання готового виробу.
5.6. Оформлення чергових замовлень на всі види технічних
засобів реабілітації після закінчення встановленого строку
користування ними здійснюється на підставі даних карти
протезування і електронної системи обліку та контролю за
виготовленням та видачею технічних засобів реабілітації. Підприємства можуть відкривати замовлення на виготовлення
технічних засобів реабілітації раніше закінчення строку
користування на 1,5-2 місяці. Для чергової заміни технічних засобів реабілітації інваліди
звертаються особисто в медичний відділ підприємства (або воно само
запрошує їх листом чи поштовою карткою). Якщо в день надходить замовлень більше денної виробничої
потужності підприємства, дозволяється строк запуску у виробництво
замовлень, прийнятих понад денну потужність, переносити в порядку
послідовного надходження замовлень на наступні дні, але не більше
ніж на 1 місяць.
5.7. Строк користування новим технічним засобом реабілітації
обчислюється з дня його отримання. Для технічних засобів
реабілітації, повернутих органам праці та соціального захисту
населення і повторно виданих інвалідам, термін їх експлуатації
визнається з дня їх первинної видачі.
5.8. У разі тривалої неявки (понад 1 рік) інвалідів,
пенсіонерів та інших осіб, які підлягають безплатному забезпеченню
технічними засобами реабілітації відповідно до чинного
законодавства, без поважних причин для проведення примірок та
одержання готових виробів, підприємства за пропущений період
вироби не видають.
5.9. При неявці замовника на примірку або для одержання
технічного засобу реабілітації протягом 4 місяців із моменту
направлення йому повідомлення підприємство надсилає повторне
повідомлення рекомендованою кореспонденцією з оповіщенням про
вручення. Якщо протягом 15 днів після направлення повторного
повідомлення замовник не з'являється за одержанням виробу,
підприємства у письмовій формі запрошують представника Фонду
соціального захисту інвалідів для складання акта на виготовлений
та невиданий засіб технічної реабілітації. Один екземпляр акта надсилається Фонду соціального захисту
інвалідів разом з рахунком, який включає в себе вартість виробу,
його демонтажу, за винятком вартості комплектуючих і матеріалів,
що підлягають повторному використанню. При цьому до рахунку
додається копія калькуляції.
5.10. При оформленні замовлення на виріб замовнику видається
талон установленого зразка, де зазначаються його прізвище з
ініціалами, номер замовлення і дати його приймання, примірок та
одержання готового виробу.
6. Гарантійні зобов'язання підприємств-виробників
6.1. На всі вироби, що виготовляються підприємствами,
установлюються гарантійні терміни експлуатації згідно з чинною
технічною документацією, видається керівництво з експлуатації та
пам'ятка щодо правил користування ними.
6.2. Підприємство повинно гарантувати: відповідність якості технічних засобів реабілітації вимогам
чинних нормативних документів та технічній документації; технічне обслуговування та гарантійний ремонт.
6.3. Гарантійний термін експлуатації встановлюється від дня
видачі (придбання) готового виробу в експлуатацію.
6.4. У разі виявлення браку або поломки виробів не з вини
інваліда протягом гарантійного терміну експлуатації підприємство
зобов'язане за свій рахунок у 14-денний строк або за згодою сторін
в інший термін усунути несправність і оплатити проїзд замовнику. Замовник має право пред'явити підприємству вимогу про
усунення браку після закінчення гарантійного терміну експлуатації
виробу (протягом установленого терміну експлуатації виробу), якщо
у виробі був виявлений брак, допущений з вини
підприємства-виробника.
6.5. При виявленні браку, який неможливо ліквідувати,
підприємство зобов'язане запропонувати (за наявності обмінного
фонду) аналогічний виріб належної якості або ж відновити поза
чергою замовлення і виготовити виріб у найкоротший термін, але не
довше 30 днів.
6.6. Претензії до якості виробів розглядаються керівником
підприємства після подання письмової заяви згідно з чинним
законодавством. При незгоді замовника з рішенням керівника
підприємства претензія розглядається Міністерством праці та
соціального захисту Автономної Республіки Крим, головними
управліннями праці та соціального захисту населення обласних
державних адміністрацій, Головним управлінням соціального захисту
населення Київської міської держадміністрації, Управлінням праці
та соціального захисту населення Севастопольської міської
держадміністрації, у разі незгоди з прийнятим рішенням -
об'єднанням "Укрпротез" разом з Фондом соціального захисту
інвалідів, Міністерством праці та соціальної політики України або
іншими органами згідно з чинним законодавством.
7. Оплата технічних засобів реабілітації та їх ремонту
7.1. Фонд соціального захисту інвалідів у міру надходження
фінансування із Державного бюджету на забезпечення інвалідів
протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та
реабілітації згідно з укладеними договорами оплачує підприємствам,
з якими укладено договори на виконання державного замовлення: вартість усіх видів технічних засобів реабілітації,
виготовлених і безплатно виданих (або поставлених) інвалідам,
пенсіонерам та іншим особам та їх ремонт після гарантійного
строку; витрати на зберігання технічних засобів реабілітації,
транспортні витрати в разі їх доставки (у тому числі поштою)
інвалідам, пенсіонерам та іншим особам; проїзд інвалідів, пенсіонерів та інших осіб на підприємство
для оформлення замовлень на виготовлення протезно-ортопедичних
виробів та взуття, примірок та одержання готових виробів, що
видаються безплатно, а також проведення післягарантійних ремонтів; витрати на відрядження спеціалістів виїзних медико-технічних
бригад, які надають інвалідам, пенсіонерам та іншим особам
протезно-ортопедичну допомогу за місцем реєстрації постійного
місця проживання; витрати на відрядження інженерів-конструкторів, які
виїжджають до інвалідів, пенсіонерів та інших осіб для оформлення
замовлень на виготовлення індивідуальних інвалідних колясок для
пересування та інших засобів технічної реабілітації.
7.2. Відшкодування вартості технічних засобів реабілітації,
виготовлених підприємствами, здійснюється на підставі цін, що
регулюються Міністерством праці та соціальної політики України
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96
N 1548 ( 1548-96-п ) (із змінами та доповненнями). В окремих випадках, при потребі протезування підвищеної
складності, вартість протезно-ортопедичного виробу сплачується за
рахунок коштів штрафних санкцій Фонду соціального захисту
інвалідів. Рішення щодо складного протезування приймається
лікарями медичних відділів підприємств, що отримали у визначеному
законом порядку державне замовлення на виготовлення технічних
засобів реабілітації, відповідно до нормативно-правових актів, що
регулюють порядок індивідуальної реабілітації та первинного
протезування інвалідів з патологією опорно-рухового апарату, що
видаються Міністерством праці та соціальної політики України.
Питання відшкодування вартості виготовленого для інваліда виробу
підвищеної складності вирішується керівниками територіальних
відділень Фонду соціального захисту інвалідів у межах кошторисних
призначень шляхом укладання договору з підприємствами, що отримали
державне замовлення, з обов'язковим додержанням вимог чинного
законодавства. Право на отримання цих виробів та терміни їх використання
визначаються цією Інструкцією.
7.3. Підприємства, що виконують державне замовлення,
оплачують інвалідам, пенсіонерам та іншим особам вартість проїзду
на протезування в обидва кінці (від місця проживання до пункту
протезування і назад) при пред'явленні квитка в один кінець у
таких розмірах: залізницею - за фактичними витратами, але не вище тарифу
плацкартного вагона; автобусом - за фактичними витратами; водним транспортом - за тарифом III класу.
7.4. Якщо інваліди I групи або діти-інваліди до 18 років
потребують супровідника при виїзді на підприємство для замовлення,
примірки, одержання готового виробу, а також проведення
післягарантійного ремонту, то витрати на проїзд в обидва кінці
відшкодовуються й особі, яка його супроводжує. Гроші за проїзд інвалід та супровідник одержують при
пред'явленні бухгалтеру медичного відділу паспорта і квитків.
Виплата грошей проводиться за відомостями, до яких додаються всі
необхідні документи.
7.5. Для відшкодування витрат, пов'язаних із забезпеченням
інвалідів, пенсіонерів та інших осіб згідно з чинним
законодавством технічними засобами реабілітації, підприємства, що
виконують державне замовлення, в міру видачі готових технічних
засобів реабілітації інвалідам, пенсіонерам та іншим особам
заповнюють реєстри (додатки 3, 4), де на кожну особу
відображаються дані щодо категорії інвалідності або інших підстав
для забезпечення необхідними виробами, номера пенсійного
посвідчення або іншого документа, що посвідчує право на отримання
технічних засобів реабілітації за рахунок коштів Державного
бюджету України, отриманих нею технічних засобів реабілітації, їх
вартості, і на підставі цих реєстрів виставляють рахунки Фонду
соціального захисту інвалідів. Зазначені реєстри складаються у чотирьох примірниках,
підписуються директором, головним (старшим) бухгалтером
підприємства і скріплюються печаткою. Перший примірник реєстру разом з рахунком направляється Фонду
соціального захисту інвалідів для оплати, другий - разом із
бланками виконаних замовлень залишається в бухгалтерії
підприємства і є підставою для списання готових виробів зі складу,
третій примірник передається працівнику, який видає готові вироби,
четвертий - направляється Міністерству праці та соціального
захисту Автономної Республіки Крим, Головному управлінню праці та
соціального захисту населення обласних державних адміністрацій,
Головному управлінню соціального захисту населення Київської
міської держадміністрації, Управлінню праці та соціального захисту
населення Севастопольської міської держадміністрації для
здійснення обліку.
7.6. При передаванні підприємствами, що виконують державне
замовлення, технічних засобів реабілітації (засобів пересування,
допоміжних засобів особистого захисту, догляду та для ходіння)
Міністерству праці та соціального захисту Автономної Республіки
Крим, головним управлінням праці та соціального захисту населення
обласних державних адміністрацій, Головному управлінню соціального
захисту населення Київської міської держадміністрації, Управлінню
праці та соціального захисту населення Севастопольської міської
держадміністрації для їх подальшої безоплатної видачі інвалідам,
пенсіонерам та іншим особам сторонами складаються накладні або
акти приймання-передання, в яких відображаються дані про вид
технічних засобів реабілітації, їх кількість і вартість. Зазначені документи складаються у трьох примірниках,
підписуються директором, головним (старшим) бухгалтером
підприємства, керівником та головним бухгалтером органу праці та
соціального захисту населення і скріплюються їх печатками. Перший примірник такого документа разом з рахунком
направляється Фонду соціального захисту інвалідів для оплати,
другий - залишається в бухгалтерії підприємства і є підставою для
списання готових виробів зі складу, третій примірник передається
Міністерству праці та соціального захисту Автономної Республіки
Крим, головним управлінням праці та соціального захисту населення
обласних державних адміністрацій, Головному управлінню соціального
захисту населення Київської міської держадміністрації, Управлінню
праці та соціального захисту населення Севастопольської міської
держадміністрації.
7.7. Міністерство праці та соціального захисту Автономної
Республіки Крим, головні управління праці та соціального захисту
населення обласних державних адміністрацій, Головне управління
соціального захисту населення Київської міської держадміністрації,
Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської
міської держадміністрації щоквартально до 20 числа наступного
місяця за звітним кварталом подають Фонду соціального захисту
інвалідів інформацію про надходження, видачу та залишки технічних
засобів реабілітації (додаток 5), про забезпечення інвалідів
технічними засобами реабілітації (додаток 6) та реєстр виданих
технічних засобів реабілітації (додаток 7).
Директор департаменту державної
політики у справах інвалідів та
людей похилого віку І.І. Тарабукіна

Додаток 1
до пункту 1.9 Інструкції про
порядок забезпечення
населення України технічними
засобами реабілітації

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
про виготовлення та поставку технічних засобів
реабілітації інвалідів (протезно-ортопедичних виробів,
включаючи ортопедичне взуття та взуття на протези)

N _________
м. Київ ___ __________ 200_ р.
Фонд соціального захисту інвалідів, що іменується надалі
Замовник, в особі _______________________________________________,
який діє на підставі ____________ , з одного боку, та _____(назва
підприємства)_______________________, що іменується надалі
Виконавець, в особі ____________________________________________,
який діє на підставі _____________________, з іншого боку, іменовані разом Сторони, уклали договір про виготовлення та поставку технічних засобів
реабілітації інвалідів (протезно-ортопедичних виробів,
ортопедичного взуття та взуття на протези) (надалі - Договір) про
нижченаведене:
1. Предмет договору
1.1. З урахуванням вимог Інструкції про порядок забезпечення
населення України технічними засобами реабілітації, затвердженої
наказом Міністерства праці та соціальної політики України від
__.__.2003 N ______ та зареєстрованої Міністерством юстиції
України __.__.2003 за N _______ (далі - Інструкція), Виконавець
зобов'язується виготовити технічні засоби реабілітації інвалідів
(протезно-ортопедичні вироби, включаючи ортопедичне взуття та
взуття на протези) (далі - протезно-ортопедичні вироби) та надати
інвалідам, пенсіонерам та іншим особам, які підлягають безплатному
забезпеченню вказаними виробами згідно з чинним законодавством
України (далі - інваліди), інші послуги відповідно до Специфікації
(додаток 1 до Договору).
1.2. Замовник зобов'язується оплатити протезно-ортопедичні
вироби та компенсувати вартість інших послуг згідно з Інструкцією.
2. Якість і комплектність
протезно-ортопедичних виробів
2.1. Якість протезно-ортопедичних виробів, що виготовляє та
видає інвалідам Виконавець у відповідності з цим Договором, має
відповідати діючій нормативній та технічній документації.
2.2. Виконавець на кожний протезно-ортопедичний виріб, що
виготовляється, видає керівництво з експлуатації з талоном на
гарантійний ремонт, у якому засвідчує якість виробу.
2.3. Ремонт протезно-ортопедичних виробів у період
гарантійного строку експлуатації, а також усунення браку
Виконавець здійснює за свій рахунок.
3. Ціна та загальна вартість
протезно-ортопедичних виробів, порядок розрахунків
3.1. Виконавець виготовляє та видає інвалідам
протезно-ортопедичні вироби згідно з цим Договором за цінами,
визначеними на підставі фактичних витрат на виготовлення продукції
та нормативу рентабельності до повної собівартості продукції,
встановленого Міністерством праці та соціальної політики України
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96
N 1548, але не вище цін, указаних у Розрахунку вартості до
Договору (додаток 2 до Договору).
3.2. Розрахунки між Виконавцем та Замовником здійснюються на
підставі рахунків, що складаються згідно реєстрів (порядок
складання яких визначається Інструкцією). У разі необхідності на
запит Замовника Виконавцем подаються калькуляції фактичної
собівартості продукції щодо кожного протезно-ортопедичного виробу
та документи, що підтверджують виготовлення та передавання
протезно-ортопедичних виробів інвалідам. Рахунки виставляються Виконавцем щомісячно та оплачуються
Замовником на протязі 5-ти днів з моменту надходження на
казначейський рахунок Замовника коштів з Державного бюджету на
оплату протезно-ортопедичної продукції, засобів пересування та
реабілітації. Замовник у разі отримання від Виконавця письмового
повідомлення про готовність виготовити, надати і поставити
протезно-ортопедичні вироби відповідно до специфікації до Договору
має право здійснити попередню оплату на термін, що не перевищує 30
днів. У разі отримання попередньої оплати від Замовника Виконавець
протягом 30 днів зобов'язаний поставити на суму отриманої
передплати протезно-ортопедичні вироби відповідно до специфікації
і умов Договору. У разі порушення термінів поставки
протезно-ортопедичних виробів Замовник припиняє подальше
авансування Виконавця до повного виконання ним своїх обов'язків. У разі наявності невідповідності цін на протезно-ортопедичні
вироби, зазначених у рахунку та реєстрах, цінам, установленим у
Розрахунку вартості до Договору (додаток 2 до Договору), Замовник
має право зупинити оплату до отримання висновку експертизи
Замовника щодо наявності підстав для збільшення вартості таких
протезно-ортопедичних виробів. У разі підтвердження обґрунтованості збільшення вартості
таких протезно-ортопедичних виробів укладається відповідна
додаткова угода. Указана зупинка оплати не є порушенням строку
оплати з боку Замовника. У разі встановлення факту про недоцільність виготовлення та
видачі інваліду протезно-ортопедичного виробу із перевищенням
вартості такого виробу, що міститься у додатках до Договору,
Замовник оплачує Виконавцю вартість лише в частині, яка відповідає
вартості, визначеній у додатках до Договору. Витрати з оплати
різниці між вартістю, оплаченою Замовником, та вартістю, що
міститься в рахунку виставленому Виконавцем, покладаються на
Виконавця.
3.3. Загальна сума Договору згідно з Специфікацією (додаток 1
до Договору) та Розрахунком вартості до Договору (додаток 2 до
Договору) складає ________________________________________________
(_________________________________________________________________ _____________________________________________) гривень.
При зменшенні обсягів фінансування з Державного бюджету
відповідні зміни вносяться до загальної вартості
протезно-ортопедичних виробів, що підлягають виготовленню та
видачі інвалідам, про що Сторонами укладаються відповідні
додаткові угоди. Розрахунок вартості до Договору (додаток 2) не може бути
підставою для включення зазначених у ньому цін в реєстри та
рахунки на оплату виданих виробів. Зазначені ціни застосовуються
для визначення вартості договору.
3.4. Ціна на протезно-ортопедичні вироби, що виготовляються
та поставляються за умовами даного Договору, може змінюватися лише
за згодою Сторін, про що укладається відповідна додаткова угода до
Договору.
3.5. В разі виникнення заборгованості Замовника перед
Виконавцем за виготовлені та передані інвалідам
протезно-ортопедичні вироби на суму, яка перевищує ________
(________________________________________________) гривень,
Виконавець має право не здійснювати подальше виготовлення та
передавання інвалідам протезно-ортопедичних виробів без
попереднього погодження з Замовником.
4. Права та обов'язки Сторін
4.1. Виконавець при виготовленні протезно-ортопедичних
виробів на підставі даного Договору зобов'язаний: 4.1.1. При відкритті замовлення в установленому Міністерством
праці та соціальної політики України порядку отримати
підтвердження з електронної системи обліку та контролю за
виготовленням та видачею технічних засобів реабілітації (або
довідку протезно-ортопедичного підприємства усіх форм власності)
про останню дату отримання протезно-ортопедичного виробу інвалідом
та його вид. 4.1.2. При оформленні замовлення на виготовлення
протезно-ортопедичного виробу вимагати від інвалідів наступні
документи: - паспорт або документ, що його замінює; - для дітей до 16 років свідоцтво про народження, а також
паспорт одного з батьків; - довідку медико-соціальної експертної комісії або
направлення лікувально-профілактичної установи; - посвідчення інваліда, пенсіонера чи інший документ, що
посвідчує право на пільги; - довідку з протезно-ортопедичного підприємства усіх форм
власності про останню дату отримання технічного засобу
реабілітації та його вид, про що робиться запис у карті
протезування (за відсутності інформації з електронної системи
контролю за виготовленням та видачею технічних засобів
реабілітації про останню дату протезування). Інваліди від трудового каліцтва та професійних захворювань,
які забезпечуються протезно-ортопедичними виробами за рахунок
коштів Державного бюджету в порядку, передбаченому Інструкцією,
крім вище передбачених документів подають також довідку
територіальних органів Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України про
відмову у забезпеченні протезно-ортопедичними виробами у зв'язку з
невходженням до переліку категорій осіб, що підлягають указаному
забезпеченню за рахунок коштів Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України. 4.1.3. Оформляти замовлення та карту протезування на кожного
інваліда за затвердженими Міністерством праці та соціальної
політики України формами, у яких зазначаються: - тип протезно-ортопедичного виробу; - потрібні антропометричні дані інваліда; - результати примірок; - дати видачі та вартість протезно-ортопедичного виробу. 4.1.4. Отримати підпис інваліда в замовленні та карті
протезування при видачі протезно-ортопедичного виробу. 4.1.5. Забезпечити обов'язкове користування електронною
системою обліку та контролю за виготовленням та видачею технічних
засобів реабілітації при відкритті замовлення та/або видачі
протезно-ортопедичного виробу інваліду. Недотримання з боку Виконавця вимог щодо користування
електронною системою обліку та контролю за виготовленням та
видачею технічних засобів реабілітації є підставою для розірвання
Замовником даного Договору в порядку, передбаченому чинним
законодавством. 4.1.6. Передати на вимогу Замовника будь-які документи та/або
обґрунтування, що стосуються виготовлених та виданих інвалідам
згідно з реєстрами та рахунками на оплату протезно-ортопедичних
виробів, їх виду та вартості. Недотримання з боку Виконавця вимог указаного пункту щодо
надання Замовнику документів та/або обґрунтувань, що стосуються
виготовлених та виданих інвалідам протезно-ортопедичних виробів,
їх виду та вартості є підставою для відмови проведення оплати за
такими рахунками та підставою для розірвання Замовником даного
Договору у порядку, передбаченому чинним законодавством.
4.2. Замовник, враховуючи, що оплата протезно-ортопедичних
виробів, які виготовляються та видаються Виконавцем інвалідам,
проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України, має
право вимагати від Виконавця чіткого дотримання вимог Інструкції
та перевіряти: 4.2.1. Порядок реєстрації інвалідів, які обслуговуються
Виконавцем, наявність карт протезування та замовлень на
виготовлення протезно-ортопедичних виробів. 4.2.2. Відображення в документації, що ведеться Виконавцем
даних, які підтверджують право інваліда на безкоштовне отримання
необхідного йому протезно-ортопедичного виробу. 4.2.3. Наявність інформації в електронній системі обліку та
контролю за виготовленням та видачею технічних засобів
реабілітації (або довідки протезно-ортопедичного підприємства
будь-якої форми власності) про останню дату отримання
протезно-ортопедичного виробу інвалідом та його вид. 4.2.4. Наявність та видачу керівництва щодо правил
користування протезно-ортопедичними виробами з талоном на
гарантійний ремонт, доцільність проведення ремонтів. 4.2.5. Правильність застосування Інструкції при відшкодуванні
Виконавцю вартості виготовлених та виданих інвалідам
протезно-ортопедичних виробів та п. 3.1 цього Договору щодо
визначення фактичної вартості протезно-ортопедичних виробів при
поданні реєстрів та рахунків на оплату виготовлених та виданих
інвалідам протезно-ортопедичних виробів. 4.2.6. Порядок заповнення реєстрів на видані інвалідам
протезно-ортопедичні вироби. 4.2.7. З метою контролю за ефективністю використання коштів
Державного бюджету Замовник має право в будь-який момент
витребувати у Виконавця будь-які документи та/або обґрунтування,
що стосуються виготовлених та виданих інвалідам згідно з реєстрами
та рахунками на оплату протезно-ортопедичних виробів, їх виду та
вартості. 4.2.8. У разі необхідності у випадку наявності розбіжності
між вартістю протезно-ортопедичних виробів, зазначених у реєстрах,
надісланих Виконавцем, та вартістю, що міститься у Додатках до
даного Договору, з метою перевірки достовірності (обґрунтованості)
зміни вартості протезно-ортопедичного виробу та відповідно до
визначення наявності законних підстав для їх оплати Замовник
зобов'язаний провести експертизу щодо наявності підстав для
збільшення вартості таких протезно-ортопедичних виробів.
5. Видача інвалідам протезно-ортопедичних
виробів, тара та упаковка
Протезно-ортопедичні вироби, що видаються Виконавцем
інвалідам, мають бути в упаковці, яка виключає їх псування та
ушкодження.
6. Відповідальність Сторін
Відповідальність сторін за порушення умов цього Договору
встановлюється чинним законодавством України.
7. Особливі умови
7.1. При зміні законодавчих та нормативних актів у сфері
забезпечення населення України технічними засобами реабілітації
Сторони зобов'язані вносити відповідні зміни до даного Договору.
7.2. Замовник має право делегувати повноваження, передбачені
пп. 4.2.1-4.2.7 даного Договору, своїм територіальним відділенням.
При цьому передавання вказаних повноважень оформляється
довіреністю згідно з чинним законодавством.
8. Обставини непереборної сили
Сторони в порядку, передбаченому чинним законодавством,
звільняються від відповідальності за часткове або повне
невиконання обов'язків за цим Договором, якщо це стало наслідком
непереборної сили.
9. Вирішення спорів
Всі спори між сторонами, з яких не досягнуто згоди Сторонами,
розглядаються відповідно до чинного законодавства України.
10. Умови припинення дії Договору
10.1. Цей Договір припиняється при виконанні Сторонами своїх
зобов'язань.
10.2. Цей Договір може бути достроково припинений за згодою
Сторін. У такому разі кожна із Сторін зобов'язана попередити про
свій намір іншу Сторону не менше ніж за два місяці до дати
припинення Договору.
10.3. Замовник має право у випадках, передбачених даним
Договором, у порядку, установленому чинним законодавством,
вимагати розірвання дії даного Договору.
11. Строк дії Договору
Строк дії цього договору з __.___. 200_ року до 31.12.200_
року.
12. Юридичні адреси Сторін
------------------------------------------------------------------ |Замовник: |Виконавець: | |Фонд соціального захисту інвалідів| | |----------------------------------+-----------------------------| |Адреса: _____, м. Київ, |Адреса: _____________________| |вул. Глибочицька, 72, 4-й поверх |_____________________________| |Банківські реквізити: |Банківські реквізити: | |__________________________________|_____________________________| |__________________________________|_____________________________| |ЄДРПОУ |ЄДРПОУ | |__________________________________|_____________________________| |тел. |тел. | |__________________________________|_____________________________| |факс |факс | |__________________________________|_____________________________| | | | |Директор _________________________| ______________| |(____________) (підпис) |(____________) (підпис) | | | | | М.П. | М.П. | ------------------------------------------------------------------

Додаток 1
до Договору про виготовлення
та поставку технічних
засобів реабілітації
інвалідів
(протезно-ортопедичних
виробів, включаючи
ортопедичне взуття та
взуття на протези)

СПЕЦИФІКАЦІЯ
до договору N _______ від __.__.200_ року
про виготовлення та поставку технічних засобів
реабілітації інвалідів
(протезно-ортопедичних виробів, включаючи
ортопедичне взуття та взуття на протези)
по управлінню праці та соціального захисту населення
______________________ обласної (міської) державної
адміністрації на ________ рік
1. Вартість виготовлених і виданих: протезно-ортопедичних виробів ___________________ гривень, у тому числі ортопедичного взуття _______________ гривень.
2. Вартість інших виробів (чохлів вовняних і бавовняних,
косметичних оболонок, вкладних пристроїв, ортопедичних устілок,
елементів опорних вологовбиральних, опорних подушок, взуття на
протези серійного виробництва, пакувальних чохлів, милиць, палиць
та ін.) __________________ гривень.
3. Витрати на доставку протезно-ортопедичних виробів та інших
виробів інвалідам __________ гривень.
4. Витрати на проїзд інвалідів на підприємство для оформлення
замовлень, примірок та одержання готових виробів _________
гривень.
5. Витрати на відрядження працівників виїзних
медико-технічних бригад та інженерів-конструкторів ________
гривень.
6. Вартість ремонту протезно-ортопедичних виробів, виданих
безплатно, після закінчення гарантійного терміну __________
гривень.
Загальна сума договору ____________ гривень.
------------------------------------------------------------------ |Директор |Директор | |Фонду соціального захисту інвалідів| | |___________________________________|____________________________| |___________________________________|____________________________| | (підпис) | (підпис) | ------------------------------------------------------------------
Погоджено:
Начальник Головного управління праці соціального захисту населення _______________________ ___________________ обласної (міської)
державної адміністрації
________________________ ________________________
(підпис)

Додаток 2
до Договору про виготовлення
та поставку технічних
засобів реабілітації
інвалідів
(протезно-ортопедичних
виробів, включаючи
ортопедичне взуття та
взуття на протези)

РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ
до договору N _______ від __.__.200_ року
про виготовлення та поставку технічних засобів
реабілітації інвалідів
(протезно-ортопедичних виробів,
включаючи ортопедичне взуття та взуття на протези)
з _______________________________________________.
(назва підприємства)
1. Виготовлення протезно-ортопедичних виробів Усього: _____________________________________________________
гривень, у тому числі за номенклатурою:
------------------------------------------------------------------ | Найменування | Од. виміру | Ціна | Кількість | Сума | |-----------------+--------------+--------+-------------+--------| | | | | | | |-----------------+--------------+--------+-------------+--------| | | | | | | |-----------------+--------------+--------+-------------+--------| | | | | | | |-----------------+--------------+--------+-------------+--------| | | | | | | |-----------------+--------------+--------+-------------+--------| | | | | | | |-----------------+--------------+--------+-------------+--------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
2. Інші вироби Усього: _____________________________________________________
гривень, у тому числі за номенклатурою:
------------------------------------------------------------------ | Найменування |Од. виміру|Ціна|Кількість|Сума| |---------------------------------+----------+----+---------+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---------------------------------+----------+----+---------+----| |Чохли вовняні |шт. | | | | |---------------------------------+----------+----+---------+----| |Чохли бавовняні |шт. | | | | |---------------------------------+----------+----+---------+----| |Вкладні пристрої |пар | | | | |---------------------------------+----------+----+---------+----| |Ортопедичні устілки |пар | | | | |---------------------------------+----------+----+---------+----| |Елементи опорні |шт. | | | | |---------------------------------+----------+----+---------+----| |Опорні подушки |шт. | | | | |---------------------------------+----------+----+---------+----| |Взуття на протези |шт. | | | | |серійного виробництва | | | | | |---------------------------------+----------+----+---------+----| |Протези молочної залози |шт. | | | | |---------------------------------+----------+----+---------+----| |Пакувальні чохли |шт. | | | | |---------------------------------+----------+----+---------+----| |Інші вироби (розшифрувати) | | | | | ------------------------------------------------------------------
3. Витрати на доставку протезно-ортопедичних виробів та інших
виробів інвалідам ________ гривень.
4. Витрати на проїзд інвалідів на підприємство для оформлення
замовлень, примірок та одержання готових виробів __________
гривень.
5. Витрати на відрядження працівників виїзних
медико-технічних бригад та інженерів-конструкторів ___________
гривень.
6. Вартість ремонту протезно-ортопедичних виробів, виданих
безплатно, після закінчення гарантійного терміну ________ гривень.
Загальна сума договору _________ гривень.
------------------------------------------------------------------ |Директор |Директор | |Фонду соціального захисту інвалідів| | |___________________________________|____________________________| |___________________________________|____________________________| | (підпис) | (підпис) | ------------------------------------------------------------------
Погоджено:
Начальник Головного управління праці соціального захисту населення _______________________ ___________________ обласної (міської)
державної адміністрації
________________________ ________________________
(підпис)

Додаток 2
до пункту 1.9 Інструкції про
порядок забезпечення
населення України технічними
засобами реабілітації

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
про виготовлення та поставку технічних засобів
реабілітації інвалідів (інвалідних колясок, палиць,
милиць, ходунків, засобів побутової реабілітації тощо)
N _________ м. Київ ___.__________.200_ р. Фонд соціального захисту інвалідів, що іменується надалі
Замовник, в особі _______________________________________________,
який діє на підставі ____________ , з одного боку, та _____(назва
підприємства)_______________________, що іменується надалі
Виконавець, в особі ____________________________________________,
який діє на підставі _____________________, з іншого боку, іменовані разом Сторони, уклали договір про виготовлення та поставку технічних засобів
реабілітації інвалідів (інвалідних колясок, палиць, милиць,
ходунків, засобів побутової реабілітації тощо) (надалі - Договір)
про нижченаведене:
1. Предмет Договору
1.1. З урахуванням вимог Інструкції про порядок забезпечення
населення України технічними засобами реабілітації, затвердженої
наказом Міністерства праці та соціальної політики України від
__.__.2003 N ______ та зареєстрованої Міністерством юстиції
України __.__.2003 за N _______ (надалі - Інструкція), Виконавець
зобов'язується відповідно до Специфікації (додаток 1 до Договору)
та Розподілу (додаток 2 до Договору) виготовити технічні засоби
реабілітації інвалідів (інвалідні коляски, палиці, милиці,
ходунки, засоби побутової реабілітації тощо) (надалі - технічні
засоби реабілітації) та поставити їх відповідно Міністерству праці
та соціального захисту Автономної Республіки Крим, головним
управлінням праці та соціального захисту населення обласних
державних адміністрацій, Головному управлінню соціального захисту
населення Київської міської держадміністрації, Управлінню праці та
соціального захисту населення Севастопольської міської
держадміністрації.
1.2. Замовник зобов'язується оплатити технічні засоби
реабілітації, поставлені Виконавцем згідно з умовами цього
договору.
2. Якість і комплектність
технічних засобів реабілітації
2.1. Якість технічних засобів реабілітації, що виготовляються
Виконавцем у відповідності з цим Договором, має відповідати діючій
нормативній та технічній документації.
2.2. Виконавець на кожний технічний засіб реабілітації, що
виготовляється, видає паспорт, у якому штампом виробничо-технічної
комісії (ВТК) засвідчує якість засобу.
2.3. Ремонт технічних засобів реабілітації у період
гарантійного строку експлуатації, а також усунення браку
Виконавець здійснює за свій рахунок.
3. Ціна та загальна вартість технічних засобів
реабілітації, порядок розрахунків
3.1. Виконавець виготовляє та поставляє технічні засоби
реабілітації згідно з цим Договором за цінами, визначеними в
Специфікації (додаток 1 до Договору). 3.2. Оплата Замовником здійснюється на підставі рахунків
Виконавця разом з доданими документами, що підтверджують факт
поставки технічних засобів реабілітації (накладних, актів
прийняття-передання тощо) відповідно Міністерству праці та
соціального захисту Автономної Республіки Крим, головним
управлінням праці та соціального захисту населення обласних
державних адміністрацій, Головному управлінню соціального захисту
населення Київської міської держадміністрації, Управлінню праці та
соціального захисту населення Севастопольської міської
держадміністрації протягом 5-ти днів з моменту надходження на
казначейський рахунок Замовника коштів з Державного бюджету на
оплату протезно-ортопедичної продукції, засобів пересування та
реабілітації. Замовник у разі отримання від Виконавця письмового
повідомлення про готовність виготовити і поставити технічні засоби
реабілітації відповідно до специфікації до Договору має право
здійснити попередню оплату на термін, що не перевищує 30 днів. У разі отримання попередньої оплати від Замовника Виконавець
протягом 30 днів зобов'язаний поставити на суму отриманої
передплати технічні засоби реабілітації відповідно до специфікації
й умов Договору. У разі порушення термінів поставки технічних
засобів реабілітації Замовник припиняє подальше авансування
Виконавця до повного виконання ним своїх обов'язків.
3.3. Загальна сума Договору з урахуванням транспортних витрат
згідно з Специфікацією (додаток 1 до Договору), складає _________________________________
(________________________________________) гривень. При зменшенні обсягів фінансування із Державного бюджету
відповідні зміни вносяться до загальної вартості технічних засобів
реабілітації, що підлягають виготовленню та поставці за даним
Договором, про що Сторонами укладаються відповідні додаткові
угоди. 3.4. Ціна на технічні засоби реабілітації, що виготовляються
та поставляються за умовами даного Договору, може змінюватися лише
за згодою Сторін, про що укладається відповідна додаткова угода до
Договору.
3.5. У разі виникнення заборгованості Замовника перед
Виконавцем за виготовлені та поставлені технічні засоби
реабілітації на суму, яка перевищує ________________
(________________________________________________) гривень,
Виконавець має право не здійснювати подальше виготовлення та
поставку технічних засобів реабілітації без попереднього
погодження з Замовником.
4. Права та обов'язки Сторін
4.1. Виконавець при виготовленні та поставці технічних
засобів реабілітації на підставі даного Договору зобов'язаний: 4.1.1. Передати на вимогу Замовника будь-які документи та/або
обґрунтування, що стосуються виготовлених та поставлених технічних
засобів реабілітації, їх виду та вартості. Недотримання з боку Виконавця вимог указаного пункту щодо
надання Замовнику документів та/або обґрунтувань, що стосуються
виготовлених та поставлених згідно з виставленими рахунками
технічних засобів реабілітації, їх виду та вартості є підставою
для відмови проведення оплати за такими рахунками та підставою для
розірвання Замовником даного Договору у порядку, передбаченому
чинним законодавством.
4.2. Замовник, враховуючи, що оплата технічних засобів
реабілітації, які виготовляються та передаються Виконавцем
відповідно Міністерству праці та соціального захисту Автономної
Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту
населення обласних державних адміністрацій, Головному управлінню
соціального захисту населення Київської міської держадміністрації,
Управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської
міської держадміністрації, проводиться за рахунок коштів
Державного бюджету України, має право вимагати від Виконавця
чіткого дотримання вимог Інструкції та перевіряти: 4.2.1. Наявність та видачу паспорту з талоном на гарантійний
ремонт, доцільність проведення ремонтів, для колясок з
електроприводом додатково - правил експлуатації та техніки безпеки
при користуванні коляскою. 4.2.2. Вартість на засоби технічної реабілітації, що
міститься у документах, які підтверджують факт поставки технічних
засобів реабілітації (накладних, актів прийняття-передання тощо). 4.2.3. З метою контролю за ефективністю використання коштів
Державного бюджету Замовник має право в будь-який момент
витребувати у Виконавця будь-які документи та/або обґрунтування,
що стосуються виготовлених та поставлених згідно з документами,
які підтверджують факт поставки, технічних засобів реабілітації
(накладних, актів прийняття-передання тощо) та рахунків на оплату
технічних засобів реабілітації, їх виду та вартості.
5. Передавання технічних засобів реабілітації,
тара та упаковка
5.1. Технічні засоби реабілітації, що виготовляються
Виконавцем та поставляються згідно з умовами даного Договору,
мають бути в упаковці, яка унеможливлює їх псування та ушкодження.
5.2. Приймання технічних засобів реабілітації за кількістю та
якістю проводиться відповідно Міністерством праці та соціального
захисту Автономної Республіки Крим, головними управліннями праці
та соціального захисту населення обласних державних адміністрацій,
Головним управлінням соціального захисту населення Київської
міської держадміністрації, Управлінням праці та соціального
захисту населення Севастопольської міської держадміністрації або
за їх дорученням представниками інших організацій.
6. Відповідальність Сторін
Відповідальність сторін за порушення умов цього Договору
встановлюється чинним законодавством України.
7. Особливі умови
7.1. При зміні законодавчих та нормативних актів у сфері
забезпечення населення України технічними засобами реабілітації
Сторони зобов'язані вносити відповідні зміни до даного Договору.
7.2. Замовник має право делегувати повноваження, передбачені
пп. 4.2.1-4.2.3 даного Договору, своїм територіальним відділенням.
При цьому передавання вказаних повноважень оформляється
довіреністю згідно з чинним законодавством.
8. Обставини непереборної сили
Сторони в порядку, передбаченому чинним законодавством,
звільняються від відповідальності за часткове або повне
невиконання обов'язків за цим Договором, якщо це стало наслідком
непереборної сили.
9. Вирішення спорів
Всі спори між сторонами, з яких не досягнуто згоди Сторонами,
розглядаються відповідно до чинного законодавства України.
10. Умови припинення дії Договору
10.1. Цей Договір припиняється при виконанні Сторонами своїх
зобов'язань.
10.2. Цей Договір може бути достроково припинений за згодою
Сторін. У такому разі кожна із сторін зобов'язана попередити про
такий свій намір іншу Сторону не менше ніж за два місяці до дати
припинення Договору.
10.3. Замовник має право у випадках, передбачених даним
Договором, у порядку, встановленому чинним законодавством,
вимагати розірвання дії даного Договору.
11. Строк дії Договору
Строк дії цього договору з __.___. 200_ року до 31.12.200_
року.
12. Юридичні адреси Сторін
------------------------------------------------------------------ |Замовник: |Виконавець: | |Фонд соціального захисту інвалідів| | |----------------------------------+-----------------------------| |Адреса: _____, м. Київ, |Адреса: _____________________| |вул. Глибочицька, 72, 4-й поверх |_____________________________| |Банківські реквізити: |Банківські реквізити: | |__________________________________|_____________________________| |__________________________________|_____________________________| |ЄДРПОУ |ЄДРПОУ | |__________________________________|_____________________________| |тел. |тел. | |__________________________________|_____________________________| |факс |факс | |__________________________________|_____________________________| | | | |Директор _________________________| ______________| |(____________) (підпис) |(____________) (підпис) | | | | | М.П. | М.П. | ------------------------------------------------------------------

Додаток 1
до Договору на виготовлення
та поставку технічних
засобів реабілітації
(інвалідних колясок, палиць,
милиць, ходунків, засобів
побутової реабілітації тощо)

СПЕЦИФІКАЦІЯ
до договору N _______ від __.__.200_ року
на виготовлення та поставку технічних
засобів реабілітації
(інвалідних колясок, палиць, милиць, ходунків, засобів
побутової реабілітації тощо)

------------------------------------------------------------------ |N |Назва технічного |Тип|Од. |Кількість|Ціна за |Сума,| |з/п|засобу реабілітації| |виміру | |од., грн.|грн. | |---+-------------------+---+----------+---------+---------+-----| |1 | | | | | | | |---+-------------------+---+----------+---------+---------+-----| |2 | | | | | | | |---+-------------------+---+----------+---------+---------+-----| |3 | | | | | | | |---+-------------------+---+----------+---------+---------+-----| |4 | | | | | | | |---+-------------------+---+----------+---------+---------+-----| |5 | | | | | | | |-----------------------+---+----------+---------+---------+-----| |Усього: | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Витрати на доставку технічних засобів реабілітації ___________________ гривень.
Загальна сума договору ______гривень.
------------------------------------------------------------------ |Замовник: |Виконавець: | |Фонд соціального захисту інвалідів| | |----------------------------------+-----------------------------| | | | |Директор _________________________| ______________| |(____________) (підпис) |(____________) (підпис) | | | | | М.П. | М.П. | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Договору на виготовлення
та поставку технічних
засобів реабілітації
(інвалідних колясок, палиць,
милиць, ходунків, засобів
побутової реабілітації тощо)

РОЗПОДІЛ
засобів технічної реабілітації для поставки головним
управлінням праці та соціального захисту населення
обласних (міських) державних адміністрацій
згідно з договором N _______ від __.__.200_ року

------------------------------------------------------------------ | N | Назва області |Назви технічних засобів | | з/п| (міста) |реабілітації/кількість у штуках | | | |---------------------------------------| | | | | | | | |----+-------------------+---------+---------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----+-------------------+---------+---------+---------+---------| | 1 | Вінницька | | | | | |----+-------------------+---------+---------+---------+---------| | 2 | Волинська | | | | | |----+-------------------+---------+---------+---------+---------| | 3 | Луганська | | | | | |----+-------------------+---------+---------+---------+---------| | 4 | Дніпропетровська | | | | | |----+-------------------+---------+---------+---------+---------| | 5 | Донецька | | | | | |----+-------------------+---------+---------+---------+---------| | 6 | Житомирська | | | | | |----+-------------------+---------+---------+---------+---------| | 7 | Закарпатська | | | | | |----+-------------------+---------+---------+---------+---------| | 8 | Запорізька | | | | | |----+-------------------+---------+---------+---------+---------| | 9 | Івано-Франківська | | | | | |----+-------------------+---------+---------+---------+---------| | 10 | Київська | | | | | |----+-------------------+---------+---------+---------+---------| | 11 | Кіровоградська | | | | | |----+-------------------+---------+---------+---------+---------| | 12 | АР Крим | | | | | |----+-------------------+---------+---------+---------+---------| | 13 | Львівська | | | | | |----+-------------------+---------+---------+---------+---------| | 14 | Миколаївська | | | | | |----+-------------------+---------+---------+---------+---------| | 15 | Одеська | | | | | |----+-------------------+---------+---------+---------+---------| | 16 | Полтавська | | | | | |----+-------------------+---------+---------+---------+---------| | 17 | Рівненська | | | | | |----+-------------------+---------+---------+---------+---------| | 18 | Сумська | | | | | |----+-------------------+---------+---------+---------+---------| | 19 | Тернопільська | | | | | |----+-------------------+---------+---------+---------+---------| | 20 | Харківська | | | | | |----+-------------------+---------+---------+---------+---------| | 21 | Херсонська | | | | | |----+-------------------+---------+---------+---------+---------| | 22 | Хмельницька | | | | | |----+-------------------+---------+---------+---------+---------| | 23 | Черкаська | | | | | |----+-------------------+---------+---------+---------+---------| | 24 | Чернівецька | | | | | |----+-------------------+---------+---------+---------+---------| | 25 | Чернігівська | | | | | |----+-------------------+---------+---------+---------+---------| | 26 | м. Київ | | | | | |----+-------------------+---------+---------+---------+---------| | 27 | м. Севастополь | | | | | |----+-------------------+---------+---------+---------+---------| | | Усього | | | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Замовник: |Виконавець: | |Фонд соціального захисту інвалідів| | |----------------------------------+-----------------------------| | | | |Директор _________________________| ______________| |(____________) (підпис) |(____________) (підпис) | | | | | М.П. | М.П. | ------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до пункту 7.5. Інструкції
про порядок забезпечення
населення України технічними
засобами реабілітації
Фонд соціального захисту інвалідів

РЕЄСТР N _______
на видані протезно-ортопедичні вироби
______________________ в __________________ 200__ р.
(назва підприємства)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |N |N |ПІБ|Рік |N |До- |Гру-|Місце|Да-|Протезно-ортопе- | Чохли | Палиці, | Устілки | Протези | Інші |Вар- | |з/п|кар-|за- | |на- |пенс. |маш-|па |робо-|та |дичні вироби | | милиці | | молочної | (розшифрувати) |тість,| | |ти |мов-| |родж.|посв.,|ня |та |ти |ви-| | | | | залози | |усього| | |про-|лен-| | |сві- |ад- |ка- |(для |да-| | | | | | |(грн.)| | |те- |ня | | |доцтва|реса|те- |пра- |чі |-----------------+------------+------------+------------+------------+-----------------| | | |зу- | | | |про | |го- |цю- |ПОВ|най-|кільк.|вар- |кільк.|вар- |кільк.|вар- |кільк.|вар- |кільк.|вар- |най-|кільк.|вар- | | | |ван-| | | |на- | |рія |ючих)| |ме- | |тість| |тість| |тість| |тість| |тість|ме- | |тість| | | |ня | | | |родж.,| |інв.| | |ну- | | | | | | | | | | |ну- | | | | | | | | | |довід-| | | | |ван-| | | | | | | | | | |ван-| | | | | | | | | |ки, | | | | |ня | | | | | | | | | | |ня | | | | | | | | | |ким | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |видано| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----+----+---+-----+------+----+----+-----+---+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |---+----+----+---+-----+------+----+----+-----+---+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----+----+---+-----+------+----+----+-----+---+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----+----+---+-----+------+----+----+-----+---+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----+----+---+-----+------+----+----+-----+---+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----+----+---+-----+------+----+----+-----+---+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----+----+---+-----+------+----+----+-----+---+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----+----+---+-----+------+----+----+-----+---+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----+----+---+-----+------+----+----+-----+---+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----+----+---+-----+------+----+----+-----+---+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----+----+---+-----+------+----+----+-----+---+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----+----+---+-----+------+----+----+-----+---+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----+----+---+-----+------+----+----+-----+---+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----+----+---+-----+------+----+----+-----+---+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----+----+---+-----+------+----+----+-----+---+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----+----+---+-----+------+----+----+-----+---+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----+----+---+-----+------+----+----+-----+---+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----+----+---+-----+------+----+----+-----+---+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----+----+---+-----+------+----+----+-----+---+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----+----+---+-----+------+----+----+-----+---+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----+----+---+-----+------+----+----+-----+---+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----+----+---+-----+------+----+----+-----+---+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----+----+---+-----+------+----+----+-----+---+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----+----+---+-----+------+----+----+-----+---+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----+----+---+-----+------+----+----+-----+---+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----+----+---+-----+------+----+----+-----+---+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| | Усього:| | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор підприємства ____________ Головний бухгалтер ___________

Додаток 4
до пункту 7.5. Інструкції
про порядок забезпечення
населення України технічними
засобами реабілітації
Фонд соціального захисту інвалідів

РЕЄСТР N _______
на видане ортопедичне взуття та взуття на протези
______________________ в __________________ 200__ р.
(назва підприємства)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |N |N |ПІБ|Рік |N |До- |Гру-|Місце|Дата | | | |Вар- | |з/п|кар-|за- | |на- |пенс. |маш-|па |робо-|вида-|Ортопедичне |Взуття на | Інше |тість,| | |ти |мов-| |родж.|посв.,|ня |та |ти |чі |взуття |протези | (розшифрувати) |усього| | |про-|лен-| | |сві- |ад- |ка- |(для |взут-| | | |(грн.)| | |те- |ня | | |доцтва|реса|те- |пра- |тя |------------+------------+-----------------| | | |зу- | | | |про | |го- |цю- | |кільк.|вар- |кільк.|вар- |най-|кільк.|вар- | | | |ван-| | | |на- | |рія |ючих)| | |тість| |тість|ме- | |тість| | | |ня | | | |родж.,| |інв.| | | | | | |ну- | | | | | | | | | |довід-| | | | | | | | |ван-| | | | | | | | | |ки, | | | | | | | | |ня | | | | | | | | | |ким | | | | | | | | | | | | | | | | | | |видано| | | | | | | | | | | | | |---+----+----+---+-----+------+----+----+-----+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |---+----+----+---+-----+------+----+----+-----+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----+----+---+-----+------+----+----+-----+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----+----+---+-----+------+----+----+-----+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----+----+---+-----+------+----+----+-----+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----+----+---+-----+------+----+----+-----+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----+----+---+-----+------+----+----+-----+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----+----+---+-----+------+----+----+-----+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----+----+---+-----+------+----+----+-----+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----+----+---+-----+------+----+----+-----+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----+----+---+-----+------+----+----+-----+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----+----+---+-----+------+----+----+-----+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----+----+---+-----+------+----+----+-----+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----+----+---+-----+------+----+----+-----+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----+----+---+-----+------+----+----+-----+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----+----+---+-----+------+----+----+-----+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----+----+---+-----+------+----+----+-----+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----+----+---+-----+------+----+----+-----+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----+----+---+-----+------+----+----+-----+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----+----+---+-----+------+----+----+-----+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----+----+---+-----+------+----+----+-----+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----+----+---+-----+------+----+----+-----+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----+----+---+-----+------+----+----+-----+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----+----+---+-----+------+----+----+-----+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----+----+---+-----+------+----+----+-----+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----+----+---+-----+------+----+----+-----+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| | Усього:| | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор підприємства ____________ Головний бухгалтер ___________

Додаток 5
до пункту 7.7. Інструкції
про порядок забезпечення
населення України технічними
засобами реабілітації
Фонд соціального захисту інвалідів

ІНФОРМАЦІЯ
про надходження, видачу та залишки
технічних засобів реабілітації
за ________________________ 200 ___ р.
__________________________ область (республіка, місто)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Найме-|Залишки засо- | | | | |Залишки тех- | |нуван-|бів реабіліта-| | | | |нічних засобів| |ня |ції на початок| Потреба в технічних | План Державного замовлення | Надійшло технічних засобів | Видано технічних засобів |реабілітації | |тех- |звітного | засобах реабілітації | | реабілітації | реабілітації |на кінець | |нічно-|кварталу | | | | |звітного | |го за-| | | | | |періоду | |собу |--------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------| |реабі-|шт.|ціна|сума,| на рік | у т.ч. на | на рік | у т.ч. на | на рік | у т.ч. на | на рік | у т.ч. на |шт.|ціна|сума,| |літа- | |за |грн. | | звітний | | звітний | | звітний | | звітний | |за |грн. | |ції та| |шт.,| | | квартал | | квартал | | квартал | | квартал | |шт.,| | |модель| |грн.| |--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| |грн.| | | | | | |шт.|ціна|сума,|шт.|ціна|сума,|шт.|ціна|сума,|шт.|ціна|сума,|шт.|ціна|сума,|шт.|ціна|сума,|шт.|ціна|сума,|шт.|ціна|сума,| | | | | | | | | |за |грн. | |за |грн. | |за |грн. | |за |грн. | |за |грн. | |за |грн. | |за |грн. | |за |грн. | | | | | | | | | |шт.,| | |шт.,| | |шт.,| | |шт.,| | |шт.,| | |шт.,| | |шт.,| | |шт.,| | | | | | | | | | |грн.| | |грн.| | |грн.| | |грн.| | |грн.| | |грн.| | |грн.| | |грн.| | | | | |------+---+----+-----+---+----+-----+---+----+-----+---+----+-----+---+----+-----+---+----+-----+---+----+-----+---+----+-----+---+----+-----+---+----+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+---+----+-----+---+----+-----+---+----+-----+---+----+-----+---+----+-----+---+----+-----+---+----+-----+---+----+-----+---+----+-----+---+----+-----| |УСЬОГО| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_____________________ 200 ___ р. Начальник управління
Головний бухгалтер

Додаток 6
до пункту 7.7. Інструкції
про порядок забезпечення
населення України технічними
засобами реабілітації
Фонд соціального захисту інвалідів

ІНФОРМАЦІЯ
про забезпечення інвалідів технічними засобами
реабілітації (засобами пересування та реабілітації)
за ________________________ 200 ___ р. ________________________ область (республіка, місто)

-------------------------------------------------------------------------------------------------- |Найме-|Кіль- | | |Кіль- | |нуван-|кість | | |кість | |ня |інвалі- | | |інвалі- | |тех- |дів, не | | |дів, які| |нічно-|забезпе-| Кількість інвалідів, яким | Кількість інвалідів, які |не за- | |го за-|чених | заплановано надати технічні | отримали технічні засоби |безпече-| |собу |техніч- | засоби реабілітації | реабілітації |ні засо-| |реабі-|ними за-| | |бами | |літа- |собами | | |реабілі-| |ції та|реабілі-| | |тації на| |модель|тації у | | |кінець | | |минулому| | |звітного| | |році | | |періоду | | |--------+-----------------------------------+-----------------------------------+--------| | |осіб|на | у звітному році |у т.ч. у звітному| у звітному році |у т.ч. у звітному|осіб|на | | | |су-| | кварталі | | кварталі | |су-| | | |му |-----------------+-----------------+-----------------+-----------------| |му | | | | |осіб| на суму |осіб| на суму |осіб| на суму |осіб| на суму | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+----+---+----+------------+----+------------+----+------------+----+------------+----+---| | | | | | | | | | | | | | | |------+----+---+----+------------+----+------------+----+------------+----+------------+----+---| |УСЬОГО| | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------
_____________________ 200 ___ р. Начальник управління
Головний бухгалтер

Додаток 7
до пункту 7.7. Інструкції
про порядок забезпечення
населення України технічними
засобами реабілітації
Фонд соціального захисту інвалідів

РЕЄСТР N _______
на поставлені технічні засоби реабілітації
в _____________________ області
в ______ кварталі 200__ року ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | Назва технічного засобу реабілітації | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------| | | | N |ПІБ|Рік |N |До- |Гру-|ка- |Да-| електричні | механічні | палиці, |ходунки |Засоби побутової |Вар- | |з/п| |на- |пенс. |маш-|па |те- |та | коляски | коляскиі | милиці | | реабілітації |тість,| | | |родж.|посв.,|ня |ін- |го- |ви-| | | | | (розшифрувати) |усього| | | | |сві- |ад- |ва- |рія |да-| | | | | |(грн.)| | | | |доцтва|реса|лід-|ін- |чі |------------+------------+------------+------------+-----------------| | | | | |про | |нос-|ва- |ТЗР|кільк.|вар- |кільк.|вар- |кільк.|вар- |кільк.|вар- |най-|кільк.|вар- | | | | | |на- | |ті |лід-| | |тість| |тість| |тість| |тість|ме- | |тість| | | | | |родж.,| | |нос-| | | | | | | | | |ну- | | | | | | | |довід-| | |ті | | | | | | | | | |ван-| | | | | | | |ки, | | | | | | | | | | | | |ня | | | | | | | |ким | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |видано| | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---+-----+------+----+----+----+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |---+---+-----+------+----+----+----+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---+-----+------+----+----+----+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---+-----+------+----+----+----+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---+-----+------+----+----+----+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---+-----+------+----+----+----+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---+-----+------+----+----+----+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---+-----+------+----+----+----+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---+-----+------+----+----+----+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---+-----+------+----+----+----+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---+-----+------+----+----+----+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---+-----+------+----+----+----+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---+-----+------+----+----+----+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---+-----+------+----+----+----+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---+-----+------+----+----+----+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---+-----+------+----+----+----+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---+-----+------+----+----+----+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---+-----+------+----+----+----+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---+-----+------+----+----+----+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---+-----+------+----+----+----+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---+-----+------+----+----+----+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---+-----+------+----+----+----+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---+-----+------+----+----+----+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---+-----+------+----+----+----+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---+-----+------+----+----+----+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---+-----+------+----+----+----+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| |25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------+------+-----+------+-----+------+-----+----+------+-----+------| | Усього:| | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління ____________ Головний бухгалтер ___________


Публікації документа