Документ z1205-08, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.12.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.12.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
05.12.2008 N 1483
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 грудня 2008 р.
за N 1205/15896

Про затвердження Змін до Порядку
формування тарифів на послуги міського
електричного транспорту (метрополітену)

Відповідно до статей 9 та 14 Закону України "Про міський
електричний транспорт" ( 1914-15 ) та з метою реалізації державної
тарифної політики у сфері міського електричного транспорту,
зокрема перевезень громадян поїздами метрополітену,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Порядку формування тарифів на послуги
міського електричного транспорту (метрополітену), затвердженого
наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 05.03.2007
N 191 ( z0276-07 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
27.03.2007 за N 276/13543 (із змінами), що додаються.
2. Департаменту фінансового регулювання та
соціально-економічної політики (Демчук А.І.) у встановленому
порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Фоменко К.О.
Міністр Й.Вінський
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.Ващенко
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Перший заступник Голови
Антимонопольного комітету України Ю.Кравченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
05.12.2008 N 1483
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 грудня 2008 р.
за N 1205/15896

ЗМІНИ
до Порядку формування тарифів
на послуги міського електричного
транспорту (метрополітену)
( z0276-07 )

1. В абзаці першому пункту 2.3 розділу 2 слова "та податку на
прибуток" виключити.
2. Після пункту 3.12 розділу 3 слова "Податок на прибуток
підприємств" замінити словами "Плановий прибуток".
3. Пункт 3.13 розділу 3 викласти в такій редакції: "3.13. До розрахунку тарифів на послуги з перевезень
пасажирів включається плановий прибуток, який спрямовується для
здійснення капітальних інвестицій, технічне переоснащення
підприємств та досягнення інших цілей відповідно до законодавства.
При розрахунку планового прибутку враховуються також планові
витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності
підприємства".
4. Пункт 3.15 розділу 3 виключити.
5. Пункт 4.3 розділу 4 доповнити новим абзацом такого змісту: "Розрахунки тарифів на послуги міського електричного
транспорту (метрополітену), підготовлені згідно з цим Порядком, за
місяць до прийняття рішення щодо зміни таких тарифів погоджуються
з Мінекономіки та Мінтрансзв'язку".
Директор Департаменту
фінансового регулювання
та соціально-економічної
політики А.Демчуквгору