Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

04.10.2018  № 691


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 жовтня 2018 р.
за № 1203/32655

Про внесення зміни до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 листопада 2014 року № 1511

Відповідно до статей 2, 3, пункту 4 частини першої та пункту 18 частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Законів України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», з метою забезпечення захисту прав інвесторів і запобігання та уникнення ризиків у діяльності професійних учасників фондового ринку Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Підпункт 8 пункту 1 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 листопада 2014 року № 1511 «Щодо запобігання порушенням прав інвесторів та уникнення ризиків професійних учасників», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2014 року за № 1534/26311, викласти у такій редакції:

«8) ДУ після набрання чинності рішенням Президента України щодо встановлення факту остаточного виведення та повної відсутності всіх збройних формувань Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та створення умов, необхідних для відновлення провадження професійної діяльності на фондовому ринку, повідомити Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку та Центральний депозитарій цінних паперів про намір відновлення провадження професійної діяльності на фондовому ринку та виконання функцій депозитарної установи в установленому законодавством порядку.».

2. Департаменту регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.Ю.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій (Юшкевич О.І.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарабакіна Д.В.

Голова Комісії

Т. Хромаєв


Публікації документа