Документ z1202-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.10.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.11.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.10.2018  № 808


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 жовтня 2018 р.
за № 1202/32654

Про затвердження Порядку дій органів (підрозділів) Національної поліції в разі виявлення осіб, транспортних засобів і документів, відомості щодо яких містяться в банках даних інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерполу

Відповідно до статей 208 та 582 Кримінального процесуального кодексу України, статті 23 Закону України «Про Національну поліцію», пункту 4 Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877, з метою визначення чіткої послідовності дій поліцейських органів (підрозділів) Національної поліції в разі виявлення осіб, транспортних засобів і документів, відомості щодо яких містяться в банках даних інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерполу, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок дій органів (підрозділів) Національної поліції в разі виявлення осіб, транспортних засобів і документів, відомості щодо яких містяться в банках даних інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерполу, що додається.

2. Управлінню взаємодії з Національною поліцією Міністерства внутрішніх справ України (Соколовський О.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України Трояна В.А.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної поліції УкраїниС.М. Князєв


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
02 жовтня 2018 року № 808


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 жовтня 2018 р.
за № 1202/32654

ПОРЯДОК
дій органів (підрозділів) Національної поліції в разі виявлення осіб, транспортних засобів і документів, відомості щодо яких містяться в банках даних інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерполу

1. Цей Порядок визначає чітку послідовність дій та механізм взаємодії поліцейських у разі виявлення осіб, транспортних засобів і документів, відомості щодо яких містяться в банках даних інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерполу (далі - Інтерпол), та/або таких, інформація про які отримана органами (підрозділами) Національної поліції України під час здійснення службової діяльності та місцезнаходження яких невідоме.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають такі значення:

банки даних - складова інформаційної системи Інтерполу, яка являє сукупність інформаційних ресурсів, що містять дані щодо осіб, предметів і явищ, які обробляються Генеральним секретаріатом Інтерполу з метою забезпечення співробітництва правоохоронних органів держав - членів Інтерполу в боротьбі зі злочинністю;

особа - громадянин іншої держави (іноземець) та/або особа без громадянства;

уповноважений підрозділ - структурний підрозділ центрального органу управління поліції, на який покладено виконання функцій Національного центрального бюро Інтерполу в Україні;

уповноважений територіальний підрозділ - структурний підрозділ територіальних органів поліції, діяльність яких координується уповноваженим підрозділом.

Інші терміни, що вживаються у цьому Порядку, використовуються у значеннях, визначених Законом України «Про Національну поліцію», Кримінальним процесуальним кодексом України, постановами Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993 року № 220 «Про Національне центральне бюро Інтерполу» (зі змінами), від 11 квітня 2012 року № 295 «Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» (зі змінами), Інструкцією з організації діяльності чергової служби органів (підрозділів) Національної поліції України, затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23 травня 2017 року № 440, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 15 червня 2017 року за № 750/30618, Інструкцією з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні, затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07 липня 2017 року № 575, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 31 липня 2017 року за № 937/30805, Інструкцією з організації реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України, затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ України від 16 лютого 2018 року № 111, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 28 березня 2018 року за № 371/31823.

3. У разі виявлення особи, щодо якої в банках даних є відомості, що передбачають її затримання (арешт) та подальшу екстрадицію, поліцейський невідкладно інформує про факт виявлення особи за скороченим номером екстреного виклику поліції «102» та доповідає керівнику територіального органу (підрозділу) рапортом, який надалі реєструє в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події згідно з вимогами Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06 листопада 2015 року № 1377, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2015 року за № 1498/27943 (далі - Інструкція), а також уживає інших заходів відповідно до законодавства України.

Керівник територіального органу (підрозділу) вживає заходів із надсилання повідомлення з відомостями про особу на адресу електронної пошти або факсимільним зв’язком уповноваженому підрозділу та інформування телефонним зв’язком про надсилання такого повідомлення.

Уповноважений підрозділ упродовж трьох годин з моменту отримання такої інформації підтверджує актуальність розшуку особи та намірів компетентного органу іноземної держави запитувати її екстрадицію.

Територіальний орган (підрозділ) поліції після отримання від уповноваженого підрозділу підтвердження про наміри ініціатора розшуку запитувати екстрадицію вживає заходів щодо затримання особи в порядку, передбаченому статтями 208 та 582 Кримінального процесуального кодексу України.

4. У разі виявлення особи, щодо якої в банках даних є відомості, що не передбачають затримання (арешт) цієї особи, поліцейський невідкладно інформує за скороченим номером екстреного виклику поліції «102» про факт виявлення особи та доповідає керівнику територіального органу (підрозділу) рапортом, який надалі реєструє в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події згідно з вимогами Інструкції.

Керівник територіального органу (підрозділу) вживає заходів із надсилання повідомлення з відомостями про особу на адресу електронної пошти або факсимільним зв’язком уповноваженому підрозділу та інформування телефонним зв’язком про направлення такого повідомлення.

5. У разі виявлення особи, щодо якої в банках даних є відомості як про зниклу безвісти особу, поліцейський:

повідомляє особі про те, що про неї в банках даних є відомості як про зниклу безвісти особу, та в установленому законодавством порядку проводить її опитування;

невідкладно доповідає про факт виявлення особи керівнику територіального органу (підрозділу) рапортом, який надалі реєструє в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події згідно з вимогами Інструкції.

Керівник територіального органу (підрозділу) вживає заходів із надсилання повідомлення з відомостями про особу на адресу електронної пошти або факсимільним зв’язком уповноваженому підрозділу та інформування телефонним зв’язком про надсилання такого повідомлення.

6. У разі виявлення транспортного засобу, щодо якого в банках даних є інформація як про викрадений, поліцейський:

затримує транспортний засіб в установленому законодавством порядку та вживає заходів щодо встановлення особи водія та осіб, які знаходяться в транспортному засобі;

про факт виявлення транспортного засобу інформує за скороченим номером екстреного виклику поліції «102» та доповідає керівнику територіального органу (підрозділу) рапортом, який надалі реєструє в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події згідно з вимогами Інструкції.

Чергова служба підрозділу поліції:

надсилає електронне повідомлення про виявлення зазначеного транспортного засобу з інформацією про транспортний засіб та про всіх осіб, які знаходяться в транспортному засобі, на адресу електронної пошти або факсимільним зв’язком уповноваженому підрозділу та черговій службі територіального органу (підрозділу) поліції, у межах територіальної юрисдикції якого виявлено транспортний засіб;

реєструє факт виявлення транспортного засобу в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події згідно з вимогами Інструкції.

Територіальний орган (підрозділ) поліції:

приймає та реєструє інформацію про викрадений транспортний засіб у порядку, визначеному Інструкцією;

негайно направляє на місце події слідчо-оперативну групу для проведення огляду та тимчасового вилучення транспортного засобу;

забезпечує збереження транспортного засобу відповідно до вимог законодавства.

Уповноважений підрозділ:

підтверджує наявність в банках даних інформації про розшук транспортного засобу черговій службі підрозділу, який затримує транспортний засіб, а також надсилає цю інформацію уповноваженому територіальному підрозділу;

здійснює перевірку щодо розшуку виявленого транспортного засобу із використанням каналів міжнародного поліцейського співробітництва, про результати перевірки інформує територіальний орган (підрозділ) поліції через уповноважений територіальний підрозділ (у виняткових випадках - безпосередньо територіальний орган (підрозділ) поліції).

7. У разі виявлення збігу даних про викрадені/втрачені чи визнані недійсними документи, інформація про які міститься в банках даних, з даними документів, отриманих із джерел інформації про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, передбачених Інструкцією, поліцейський інформує про цей факт чергову службу територіального органу (підрозділу) поліції, у межах територіальної юрисдикції якого виявлено документ.

Чергова служба територіального органу (підрозділу) поліції в установленому законодавством порядку вживає заходів щодо направлення на місце події слідчо-оперативної групи і реєструє факт виявлення документа в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події цього органу (підрозділу) поліції згідно з вимогами Інструкції.

8. У разі отримання під час перевірки за банками даних позитивного результату щодо розшуку осіб або транспортних засобів оперативний працівник письмово інформує уповноважений територіальний підрозділ (для оперативних працівників центрального органу управління поліції - уповноважений підрозділ) про підстави здійснення перевірки та місцезнаходження об’єкта перевірки (якщо воно відоме). До листа додається роздрукована копія документа про результати перевірки.

9. Під час досудового розслідування слідчий у разі отримання інформації про осіб, транспортні засоби і документи, відомості про які містяться в банках даних, негайно доповідає про це керівнику органу досудового розслідування.

Керівник органу досудового розслідування вживає заходів щодо надсилання такої інформації на адресу електронної пошти або факсимільним зв’язком уповноваженому підрозділу із зазначенням номера кримінального провадження, із матеріалів якого отримано зазначену інформацію, із дотриманням вимог статті 222 Кримінального процесуального кодексу України.

У разі затримання особи, інформація про яку міститься в банках даних, у повідомленні, крім даних про цю особу, зазначаються відомості про обраний запобіжний захід, місцезнаходження такої особи, правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням частини статті Кримінального кодексу України, а також надається стислий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, учиненого зазначеною особою.

У разі якщо затримана особа підозрюється в учиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, разом із повідомленням уповноваженому підрозділу надсилається дактилоскопічна карта затриманого (в електронному форматі.nst) для перевірки за обліками банків даних.

У разі отримання під час досудового розслідування інформації про особу, відомості про яку містяться в банках даних, але якій у межах кримінального провадження не повідомлено про підозру, у повідомленні, яке надсилається уповноваженому підрозділу, зазначаються статус цієї особи в кримінальному провадженні, а також джерело отримання інформації про цю особу.

10. Поліцейським забороняється:

використовувати банки даних в особистих цілях або цілях, не пов’язаних із службовою діяльністю;

розголошувати інформацію, яка стала відома їм у зв’язку з використанням банків даних, третім особам.

Начальник
Управління взаємодії
з Національною поліцією
Міністерства внутрішніх
справ України

О.О. Соколовськийвгору