Документ z1202-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.09.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.10.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.09.2017  № 333


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 вересня 2017 р.
за № 1202/31070

Про затвердження Переліку видів тварин, що підлягають особливій охороні на території Донецької області

Відповідно до статті 44 Закону України «Про тваринний світ», абзацу двадцять другого підпункту 37 пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року № 32, та з метою охорони, використання і відтворення видів тварин, які не занесені до Червоної книги України, але мають особливу наукову, природоохоронну та іншу цінність, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік видів тварин, що підлягають особливій охороні на території Донецької області (далі - Перелік) (додається).

2. Державній екологічній інспекції України (Яковлєв І.О.) забезпечити контроль за охороною, раціональним використанням і відтворенням видів тварин, занесених до Переліку.

3. Управлінню охорони біорізноманіття та біобезпеки (Мовчан М.М.) у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра екології та природних ресурсів України Полуйка В.Ю.

Міністр

О. Семерак

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра
аграрної політики та продовольства України

Президент Національної академії наук України
академік НАН України

Заступник Голови
Державної екологічної інспекції УкраїниМ. Мартинюк


Б.Є. Патон


В.В. КанцуракЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
11.09.2017  № 333


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 вересня 2017 р.
за № 1202/31070

ПЕРЕЛІК
видів тварин, що підлягають особливій охороні на території Донецької області

з/п

Тип

Клас

Ряд

Вид

латинська

українська

латинська

українська

латинська

українська

латинська

українська

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Mollusca

Молюски

Gastropoda

Черевоногі

Pulmonata

Легеневі

Cochlicopa nitens

Агатівка широка

2

Mollusca

Молюски

Gastropoda

Черевоногі

Pulmonata

Легеневі

Pupilla triplicata

Равлик моховий тризубий

3

Mollusca

Молюски

Gastropoda

Черевоногі

Pulmonata

Легеневі

Aegopinella minor

Равлик блискучий малий

4

Mollusca

Молюски

Gastropoda

Черевоногі

Pulmonata

Легеневі

Helicopsis dejecta

Равлик степовий схиловий

5

Mollusca

Молюски

Gastropoda

Черевоногі

Pulmonata

Легеневі

Cochlodina laminata

Равлик замкнений блискучий

6

Mollusca

Молюски

Gastropoda

Черевоногі

Pulmonata

Легеневі

Discus ruderatus

Равлик дисковидний звичайний

7

Mollusca

Молюски

Gastropoda

Черевоногі

Pulmonata

Легеневі

Nesovitrea hammonis

Равлик блискучий покреслений

8

Mollusca

Молюски

Gastropoda

Черевоногі

Pulmonata

Легеневі

Helicopsis martynovi

Равлик степовий Мартинова

9

Mollusca

Молюски

Gastropoda

Черевоногі

Pulmonata

Легеневі

Gyraulus rossmaessleri

Котушка Россмесслера

10

Mollusca

Молюски

Gastropoda

Черевоногі

Pulmonata

Легеневі

Gyraulus acronicus

Котушка зігнута

11

Mollusca

Молюски

Gastropoda

Черевоногі

Pulmonata

Легеневі

Gyraulus laevis

Котушка гладенька

12

Mollusca

Молюски

Bivalvia

Двостулкові

Pulmonata

Легеневі

Sphaerium personatum

Горошинка сплющена

13

Arthropoda

Членистоногі

Crustacea

Ракоподібні

Notostraca

Щитні

Lepidunis apus

Щитень весняний

14

Arthropoda

Членистоногі

Arachnida

Павукоподібні

Aranei

Павуки

Atypus muralis

Атіпус мураліс

15

Arthropoda

Членистоногі

Arachnida

Павукоподібні

Aranei

Павуки

Atypus piceus

Атіпус піцеус

16

Arthropoda

Членистоногі

Arachnida

Павукоподібні

Aranei

Павуки

Eresus kollari

Ерезус колларі

17

Arthropoda

Членистоногі

Arachnida

Павукоподібні

Aranei

Павуки

Uloborus walckenaerius

Улоборус Валкенера

18

Arthropoda

Членистоногі

Arachnida

Павукоподібні

Aranei

Павуки

Latrodectus tredecimguttatus

Каракурт

19

Arthropoda

Членистоногі

Arachnida

Павукоподібні

Aranei

Павуки

Argiope lobata

Аргіопа лобата

20

Arthropoda

Членистоногі

Arachnida

Павукоподібні

Aranei

Павуки

Argyroneta aquatica

Павук-сріблянка

21

Arthropoda

Членистоногі

Arachnida

Павукоподібні

Aranei

Павуки

Dolomedes fimbriatus

Доломедес фімбріатус

22

Arthropoda

Членистоногі

Arachnida

Павукоподібні

Aranei

Павуки

Dolomedes plantarius

Доломедес плантаріус

23

Arthropoda

Членистоногі

Arachnida

Павукоподібні

Aranei

Павуки

Zodarion thoni

Зодаріон тоні

24

Arthropoda

Членистоногі

Arachnida

Павукоподібні

Aranei

Павуки

Micrommata virescens

Мікромата зелена

25

Arthropoda

Членистоногі

Arachnida

Павукоподібні

Aranei

Павуки

Synema globosum

Сінема глобозум

26

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Ephemeroptera

Одноденки

Nigrobaetis (Takobia) muticus

Баетіс мутікус

27

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Ephemeroptera

Одноденки

Cloeon (Similecloeon) simile

Клоеон сіміле

28

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Ephemeroptera

Одноденки

Paraleptophlebia submarginata

Паралептофлебія субмаргіната

29

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Ephemeroptera

Одноденки

Serratella ignita

Серрателла вогняна

30

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Ephemeroptera

Одноденки

Ephemera vulgata

Ефемера звичайна

31

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Ephemeroptera

Одноденки

Caenis luctuosa

Ценіс луктуоза

32

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Plecoptera

Веснянки

Zwicknia bifrons

Цвікнія дволика

33

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Odonata

Бабки

Lestes macrostigma

Лютка великовічкова

34

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Odonata

Бабки

Coenagrion scitulum

Стрілка гарна

35

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Odonata

Бабки

Epitheca bimaculata

Епітека двоплямиста

36

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Odonata

Бабки

Leucorrhinia pectoralis

Білоноска болотна

37

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Odonata

Бабки

Sympetrum danae

Тонкочеревець чорний

38

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Odonata

Бабки

Sympetrum fonscolombei

Тонкочеревець Фонсколомба

39

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Mantoptera

Богомоли

Ameles heldreichi

Амелес Хелдриха

40

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Orthoptera

Прямокрилі

Onconotus laxmanni

Лаксманів севчук

41

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hemiptera

Напівтвердокрилі

Aphelocheirus aestivalis

Афелохірус літній

42

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Neuroptera

Сітчастокрилі

Osmylus fulvicephalus

Осміл жовтоголовий

43

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Neuroptera

Сітчастокрилі

Mantispa lobata

Мантіспа лобата

44

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Taphoxenus gigas

Тафоксенус великий

45

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Carabus (Morphocarabus) excellens

Турун чудовий

46

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Platycerus caraboides

Рогачик жужелицеподібний

47

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Sisyphys schaefferi

Сізіф Шеффера

48

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Chioneosoma pulvereum

Хрущ мучнистий

49

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Protaetia lugubris

Бронзівка мармурова

50

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Protaetia hungarica

Бронзівка угорська

51

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Protaetia aeruginosa

Бронзівка велика зелена

52

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Gnorimus variabilis

Пістряк чорний

53

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Pygopleurus vulpes

Хрущик-лисичка

54

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Omias borysthenicus

Оміас дніпровський

55

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Barypeithes lebedevi

Баріпеітес Лебедєва

56

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Ergates faber

Вусач-тесляр

57

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Cerambyx scopolii

Малий дубовий вусач

58

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Plateumaris bracata

Платеумаріс браката

59

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Cryptocephalus octomaculatus

Скритоголов восьмиплямистий

60

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Cryptocephalus pini

Скритоголов сосновий

61

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Chrysochares asiaticа

Хрізохарес азіатський

62

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Timarcha tenebricosa

Листоїд чорнотілковий

63

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Argopus bicolor

Агропус двокольоровий

64

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Colias myrmidone

Жовтюх шапранець

65

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Muschampia tessellum

Головчак мозаїчний

66

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Pyrgus sidae

Головчак Сида

67

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Euphydryas aurinia

Рябець Авринія

68

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Euphydryas maturna

Рябець великий, Матурна

69

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Arethusana arethusa

Оксамитниця Аретуса

70

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Melanargia russiae

Мереживниця російська

71

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Pseudophilotes vicrama

Синявець Вікрама

72

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Phengaris arion

Синявець Аріон

73

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Phengarisalcon

Синявець Алькон

74

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Polyommatus anteros

Синявець Антерос

75

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Smerinthus ocellatus

Вічковий бражник

76

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Utetheisa pulchella

Ведмедиця червонокрапкова

77

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Chelis maculosa mannerheimi

Ведмедиця плямиста Маннергейма

78

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Colpa sexmaculata

Сколія шестикрапкова

79

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Scolia fuciformis

Сколія фуциформіс

80

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Parnopes grandior

Парнопес великий

81

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Stilbum cyanurum

Стильбум синій

82

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Hedychrum nobile

Гедихрум благородний

83

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Chrysis zetterstedti

Хризис Цеттерштедта

84

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Chrysis comparata

Хризис компарата

85

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Chrysis fulgida

Хризис блискучий

86

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Chrysis pulchella

Хризис гарний

87

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Pterocheilus phaleratus

Птерохеілус прикрашений

88

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Katamenes dimidiatus

Катаменес половинчастий

89

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Jucancistrocerus caspicus

Юканцістроцерус каспійський

90

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Bembix olivacea

Бембікс середземноморський

91

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Andrena (Andrena) nycthemera

Андрена чорно-біла

92

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Andrena (Euandrena) colonialis

Андрена колоніальна

93

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Andrena (Ulandrena) osychniukae

Андрена Осичнюк

94

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Andrena (Euandrena) asperula

Андрена шершава

95

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Andrena (Melandrena) albopunctata

Андрена білоплямиста

96

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Andrena (Scitandrena) scita

Андрена витончена

97

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Camptopoeum friesei

Камптопеум Фрізе

98

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Halictus (Tytthalictus) asperulus

Галікт шершавий

99

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Halictus (Hexataenites) resurgens

Галікт відроджений

100

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Evylaeus (Truncevylaeus) corvinus

Евилеус воронячий

101

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Lasioglossum (Ebmeria) costulatum

Ласіоглосум реберчатобокий

102

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Halictus (Mucoreohalictus) mucoreus

Селадонія щільноопушена

103

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Pseudapis bispinosa

Псевдапіс двошиповий

104

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Icteranthidium laterale

Іктерантідіум широкий

105

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Hoplitis (Alcidamea) caularis

Гоплітіс стебловий

106

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Osmia (Neosmia) bicolor

Осмія двокольорова

107

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Osmia (Erythrosmia) andrenoides

Осмія андреноподібна

108

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Colletes nasutus

Колет носатий

109

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Melitta (Cilissa) budensis

Меліта будська

110

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Macropis (Macropis) frivaldskyi

Макропіс Фрівалдського

111

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Dasypoda (Megadasypoda) braccata

Дазипода шаровидна

112

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Anthophora (Pyganthophora) erschowi

Антофора Єршова

113

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Eucera (Synhalonia) velutina

Евцера (Довговуса бджола) оксамитова

114

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Ammobates (Ammobates) vinctus

Амобатес оперезаний

115

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Nomada pectoralis

Номада пекторальна

116

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Diptera

Двокрилі

Mallota eurasiatica

Малота євроазійська

117

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Diptera

Двокрилі

Merodon alexandri

Зубарик Олександра

118

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Diptera

Двокрилі

Doros profuges

Дорос сітчастий

119

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Diptera

Двокрилі

Bombylius sticticus

Бренівка стіктікус

120

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Diptera

Двокрилі

Dalmannia marginata

Далманія окантована

121

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Anguilliformes

Вугреподібні

Anguilla anguilla

Річковий вугор

122

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Cypriniformes

Коропоподібні

Ballerus ballerus

Синець

123

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Cypriniformes

Коропоподібні

Ballerus sapa

Клепець

124

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Cypriniformes

Коропоподібні

Aspius aspius

Білизна

125

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Cypriniformes

Коропоподібні

Petroleuciscus borysthenicus

Бобирець звичайний

126

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Cypriniformes

Коропоподібні

Leuciscus idus

В'язь

127

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Cypriniformes

Коропоподібні

Phoxinus phoxinus

Гольян звичайний

128

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Cypriniformes

Коропоподібні

Misgurnus fossilis

В’юн звичайний

129

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Cypriniformes

Коропоподібні

Barbatula barbatula

Слиж європейський

130

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Siluriformes

Сомоподібні

Silurus glanis

Сом європейський

131

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Perciformes

Окунеподібні

Babka gymnotrachelus

Бичок-гонець

132

Chordata

Хордові

Amphibia

Земноводні

Caudata

Хвостаті земноводні

Lissotriton vulgaris

Тритон звичайний

133

Chordata

Хордові

Amphibia

Земноводні

Anura

Безхвості земноводні

Bombina bombina

Кумка звичайна

134

Chordata

Хордові

Amphibia

Земноводні

Anura

Безхвості земноводні

Bufo bufo

Ропуха звичайна

135

Chordata

Хордові

Amphibia

Земноводні

Anura

Безхвості земноводні

Bufo viridis

Ропуха зелена

136

Chordata

Хордові

Amphibia

Земноводні

Anura

Безхвості земноводні

Hyla arborea

Рахкавка звичайна

137

Chordata

Хордові

Amphibia

Земноводні

Anura

Безхвості земноводні

Rana arvalis

Жаба гостроморда

138

Chordata

Хордові

Reptilia

Плазуни

Testudines

Черепахи

Emys orbicularis

Черепаха болотяна

139

Chordata

Хордові

Reptilia

Плазуни

Squamata

Лускаті

Anguis fragilis

Веретільниця ламка

140

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Gaviiformes

Гагароподібні

Gavia arctica

Гагара чорношия

141

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Podicipediformes

Пірникозоподібні

Podiceps ruficollis

Пірникоза мала

142

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Podicipediformes

Пірникозоподібні

Podiceps nigricollis

Пірникоза чорношия

143

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Podicipediformes

Пірникозоподібні

Podiceps grisegena

Пірникоза сірощока

144

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Ciconiiformes

Лелекоподібні

Botaurus stellaris

Бугай

145

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Ciconiiformes

Лелекоподібні

Nycticorax nycticorax

Квак

146

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Ciconiiformes

Лелекоподібні

Egretta alba

Чепура велика

147

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Ciconiiformes

Лелекоподібні

Egretta garzetta

Чепура мала

148

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Ciconiiformes

Лелекоподібні

Ardea purpurea

Чапля руда

149

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Ciconiiformes

Лелекоподібні

Ciconia ciconia

Лелека білий

150

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Anseriformes

Гусеподібні

Cygnus olor

Лебідь-шипун

151

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Anseriformes

Гусеподібні

Cygnus cygnus

Лебідь-кликун

152

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Anseriformes

Гусеподібні

Tadorna tadorna

Галагаз

153

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Falconiformes

Соколоподібні

Pernis apivorus

Осоїд

154

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Falconiformes

Соколоподібні

Falco subbuteo

Підсоколик великий

155

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Falconiformes

Соколоподібні

Falco columbarius

Підсоколик малий

156

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Falconiformes

Соколоподібні

Falco vespertinus

Кібчик

157

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Gruiformes

Журавлеподібні

Porzana parva

Погонич малий

158

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Gruiformes

Журавлеподібні

Crex crex

Деркач

159

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Charadriiformes

Сивкоподібні

Charadrius dubius

Пісочник малий

160

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Charadriiformes

Сивкоподібні

Lymnocryptes minimus

Баранець малий

161

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Charadriiformes

Сивкоподібні

Larus melanocephalus

Мартин середземноморський

162

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Charadriiformes

Сивкоподібні

Larus ridibundus

Мартин звичайний

163

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Charadriiformes

Сивкоподібні

Larus genei

Мартин тонкодзьобий

164

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Charadriiformes

Сивкоподібні

Chlidonias niger

Крячок чорний

165

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Charadriiformes

Сивкоподібні

Chlidonias leucopterus

Крячок білокрилий

166

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Charadriiformes

Сивкоподібні

Chlidonias hybrida

Крячок білощокий

167

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Strigiformes

Совоподібні

Athene noctua

Сич хатній

168

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Piciformes

Дятлоподібні

Dendrocopos minor

Дятел малий

169

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Passeriformes

Горобцеподібні

Riparia riparia

Ластівка берегова

170

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Passeriformes

Горобцеподібні

Calandrella cinerea

Жайворонок малий

171

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Passeriformes

Горобцеподібні

Melanocorypha calandra

Жайворонок степовий

172

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Passeriformes

Горобцеподібні

Motacilla feldegg

Плиска чорноголова

173

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Passeriformes

Горобцеподібні

Ficedula hypoleuca

Мухоловка строката

174

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Passeriformes

Горобцеподібні

Ficedula parva

Мухоловка мала

175

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Passeriformes

Горобцеподібні

Oenanthe pleshanka

Кам'янка лиса

176

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Passeriformes

Горобцеподібні

Oenanthe isabellina

Кам'янка попеляста

177

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Passeriformes

Горобцеподібні

Phoenicurus phoenicurus

Горихвістка звичайна

178

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Passeriformes

Горобцеподібні

Aegithalos caudatos

Синиця довгохвоста

179

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Passeriformes

Горобцеподібні

Remiz pendulinus

Ремез

180

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Passeriformes

Горобцеподібні

Parus ater

Синиця чорна

181

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Passeriformes

Горобцеподібні

Carpodacus erythrinus

Чечевиця

182

Chordata

Хордові

Mammalia

Ccавці

Soriciformes

Мідицеподібні

Talpa europaea

Кріт європейський

183

Chordata

Хордові

Mammalia

Ccавці

Soriciformes

Мідицеподібні

Neomys fodiens

Рясоніжка велика

184

Chordata

Хордові

Mammalia

Ccавці

Muriformes

Мишоподібні

Spermophilus pygmaeus

Ховрах малий

185

Chordata

Хордові

Mammalia

Ccавці

Muriformes

Мишоподібні

Dryomys nitedula

Вовчок лісовий

Заступник начальника
Управління охорони
біорізноманіття та біобезпеки -
начальник відділу охорони
рослинного світу

М.М. Мовчанвгору