Документ z1201-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.09.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.11.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.09.2017  № 234


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 вересня 2017 р.
за № 1201/31069

Про затвердження Змін до Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад

Відповідно до статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та пункту 8 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30 липня 2012 року № 390, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2012 року за № 1380/21692 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту економіки систем життєзабезпечення (Хоцянівська Н.В.) разом з Юридичним департаментом (Даніш І.О.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Кругляка Е.Б.

Перший заступник Міністра

В.А. Негода

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови
Державної регуляторної служби України

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

Виконавчий директор Всеукраїнської асоціації
органів місцевого самоврядування
"Асоціація міст України"

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг

Голова
Антимонопольного комітету України

Міністр соціальної політики УкраїниО.М. МірошніченкоР. Іллічов


О. МірошниченкоО.В. СлобожанД.В. Вовк


Ю. Терентьєв

А. РеваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
08.09.2017  № 234


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 вересня 2017 р.
за № 1201/31069

ЗМІНИ
до Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад

1. У розділі І:

1) у пункті 1.1 слова «уповноваженими органами» замінити словами «органами місцевого самоврядування (далі - орган, уповноважений встановлювати тарифи)»;

2) після пункту 1.1 доповнити новим пунктом 1.2 такого змісту:

«1.2. Цей Порядок не застосовується суб’єктами господарювання, тарифи для яких встановлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.».

У зв’язку з цим пункт 1.2 вважати пунктом 1.3.

2. У розділі ІІ:

1) у пункті 2.1 слова «уповноваженим здійснювати встановлення тарифів» замінити словами «уповноваженим встановлювати тарифи»;

2) пункт 2.2 викласти у такій редакції:

«2.2. Протягом п’яти робочих днів з дня подання відповідних розрахунків (в тому числі здійснених за результатами коригування встановлених тарифів) до органу, уповноваженого встановлювати тарифи, суб’єкти господарювання інформують споживачів про намір здійснити зміну тарифів за визначеними цим Порядком способами та доводять до відома споживачів інформацію, передбачену цим Порядком.

Зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються суб’єктом господарювання у строк, що визначений відповідно до пункту 2.12 цього Порядку.»;

3) у пункті 2.3:

в абзаці другому слова «розмір тарифу» замінити словами «розмір планованого тарифу, поданого до органу, уповноваженого встановлювати тарифи,»;

в абзаці п’ятому після слів «веб-сайті суб’єкта господарювання (за наявності)» доповнити словами «, на інформаційних стендах в абонентських відділах суб’єктів господарювання»;

після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

«Суб’єкт господарювання може обрати один із вищеперелічених способів доведення інформації (крім розміщення на інформаційних стендах в абонентських відділах суб’єктів господарювання та інформаційних стендах біля адміністративних будинків органів місцевого самоврядування) як основний для розміщення всього масиву необхідної інформації, визначеної цим Порядком. При цьому за допомогою інших способів, передбачених в абзаці п’ятому цього пункту, суб’єкт господарювання повідомляє споживачів про намір зміни тарифів на відповідні комунальні послуги та обов’язково вказує на джерело розміщення всієї необхідної інформації, з якою без перешкод може ознайомитися споживач.».

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

в абзаці сьомому:

слово «інформацію» замінити словами «інформацію про намір зміни тарифів»;

доповнити новим реченням такого змісту: «Вибір та використання додаткових способів доведення до споживачів інформації про намір зміни тарифів здійснюються за бажанням суб’єкта господарювання.»;

4) у пункті 2.4:

в абзаці другому слова «розмір тарифу (з податком на додану вартість)» замінити словами «розмір планованого тарифу (з податком на додану вартість), поданого до органу, уповноваженого встановлювати тарифи,»;

після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

«Суб’єкт господарювання може обрати один із вищеперелічених способів доведення інформації (крім розміщення в кожному конкретному будинку (на прибудинковій території), зокрема на інформаційних стендах у під’їздах будинків та біля них) як основний для розміщення всього масиву необхідної інформації, визначеної цим Порядком. За допомогою інших способів, передбачених в абзаці сьомому цього пункту, суб’єкт господарювання повідомляє споживачів про намір зміни тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та обов’язково вказує на джерело розміщення всієї необхідної інформації, з якою без перешкод може ознайомитися споживач.».

У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;

в абзаці дев’ятому:

слово «інформацію» замінити словами «інформацію про намір зміни тарифів»;

доповнити новим реченням такого змісту: «Вибір та використання додаткових способів доведення до споживачів інформації про намір зміни тарифів здійснюються за бажанням суб’єкта господарювання.»;

5) у пункті 2.5:

в абзаці другому слова «розмір тарифу для кожного виду побутових відходів» замінити словами «розмір планованого тарифу для кожного виду побутових відходів, поданого до органу, уповноваженого встановлювати тарифи,»;

після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

«Суб’єкт господарювання може обрати один із вищеперелічених способів доведення інформації (крім розміщення на інформаційних стендах біля адміністративних будинків органів місцевого самоврядування, балансоутримувачів багатоквартирних будинків) як основний для розміщення всього масиву необхідної інформації, визначеної цим Порядком. За допомогою інших способів, передбачених в абзаці п’ятому цього пункту, суб’єкт господарювання повідомляє споживачів про намір зміни тарифів на послуги з вивезення побутових відходів та обов’язково вказує на джерело розміщення всієї необхідної інформації, з якою без перешкод може ознайомитися споживач.».

У зв’язку з цим абзац шостий вважати відповідно абзацом сьомим;

в абзаці сьомому:

слово «інформацію» замінити словами «інформацію про намір зміни тарифів»;

доповнити новим реченням такого змісту: «Вибір та використання додаткових способів доведення до споживачів інформації про намір зміни тарифів здійснюються за бажанням суб’єкта господарювання.»;

6) пункт 2.9 після слів «повідомляє споживача, який» доповнити словами «протягом встановленого строку»;

7) пункт 2.10 доповнити новими абзацами такого змісту:

«У такому випадку процедура доведення до відома споживачів інформації про намір зміни цін/тарифів повторно суб’єктом господарювання не здійснюється.

Якщо у період доведення до відома споживачів інформації суб’єктом господарювання перераховано тариф у сторону зменшення у зв’язку із виявленням ним технічних помилок, неточностей у розрахунках тарифів, поданих органу, уповноваженому встановлювати тарифи, процедура доведення до відома споживачів інформації про намір зміни цін/тарифів повторно суб’єктом господарювання не здійснюється. Розрахунки тарифів з відповідними обґрунтуваннями надсилаються до органу, уповноваженого встановлювати тарифи, для прийняття рішення про встановлення тарифів.»;

8) пункт 2.11 після слів «суб’єкт господарювання» доповнити словами «після закінчення встановленого строку приймання пропозицій/зауважень (наступного робочого дня після останнього дня приймання пропозицій/зауважень)»;

9) у пункті 2.12:

цифри «14», «20» замінити відповідно цифрами «7», «14»;

доповнити пункт новим абзацом другим такого змісту:

«У разі здійснення суб’єктом господарювання коригування встановлених цін/тарифів відповідно до вимог частини десятої статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження і пропозиції, встановлюється суб’єктом господарювання.»;

10) пункт 2.13 викласти у такій редакції:

«2.13. Суб’єктом господарювання під час доведення до відома споживачів інформації про намір зміни цін/тарифів обов’язково вказується форма (спосіб) зміни цін/тарифів: повний перегляд цін/тарифів чи коригування окремих їх складових. При цьому зазначається строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження і пропозиції, а також повідомляється адреса, на яку необхідно їх надсилати.».

Директор
Департаменту економіки
систем життєзабезпеченняН.В. Хоцянівськавгору