Документ z1201-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.09.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.10.2015. Подивитися в історії? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

21.09.2015  № 176


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 жовтня 2015 р.
за № 1201/27646

Про внесення змін до Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», пункту 5 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 16 липня 2015 року № 629-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Внести до Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 02 липня 2012 року № 1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за № 1273/21585 (зі змінами), такі зміни:

1) у пункті 2 розділу І:

в абзаці третьому слова «(крім фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності)» замінити словами «(у тому числі фізична особа – підприємець)»;

доповнити абзац четвертий після слова «інвестору» словами «(об’єднанню інвесторів)»;

2) в абзаці першому пункту 2 та в абзаці першому пункту 3 розділу ІІ слова «дня одержання» замінити словами «дати видачі»;

3) у розділі ІІІ:

у пункті 8:

в абзаці другому слова «прийняттю такого рішення» замінити словами «дню запровадження процедури ліквідації»;

в абзаці третьому слова «прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку» замінити словами «запровадження процедури ліквідації»;

пункт 11 викласти в такій редакції:

«11. Перехідний банк, утворений відповідно до пункту 1 частини шістнадцятої статті 42 Закону, звільняється від сплати регулярного збору до Фонду.

У разі втрати банком, утвореним відповідно до пункту 1 частини шістнадцятої статті 42 Закону, статусу перехідного такий банк зобов’язаний сплачувати регулярний збір на загальних підставах, починаючи з дня втрати ним статусу перехідного банку.»;

4) у додатку 1 до цього Положення слова «дата отримання» замінити словами «дата видачі».

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичною службою забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Учасники Фонду гарантування вкладів фізичних осіб включають кошти фізичних осіб – підприємців, що обліковуються на їх рахунках, відкритих для здійснення ними підприємницької діяльності, до бази нарахування для розрахунку регулярного збору, починаючи з 01 жовтня 2015 року, незалежно від дати відкриття рахунку.

5. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

В.о. директора-розпорядника

А.Я. Оленчиквгору