Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

13.06.2016  № 1129


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2016 р.
за № 1199/29329

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 894 від 23.08.2018}

Про затвердження Порядку ринкового формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам

Відповідно до частини першої статті 12 Закону України «Про електроенергетику», підпункту 5 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, та постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 року № 1106 «Про внесення зміни до пункту 8 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2005 р. № 745» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок ринкового формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам (додається).

2. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2017 року, але не раніше дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії

Д. Вовк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби України

Міністр енергетики
та вугільної промисловості УкраїниК.М. Ляпіна


І. НасаликЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
13.06.2016  № 1129


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2016 р.
за № 1199/29329

ПОРЯДОК
ринкового формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам

I. Сфера застосування

Цей Порядок застосовується ліцензіатами з постачання електричної енергії за регульованим тарифом (далі - ПРТ), суб’єктами господарювання з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом (далі - ПНТ), розпорядником системи розрахунків Оптового ринку електричної енергії України (далі - розпорядник системи розрахунків ОРЕ) та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, для визначення роздрібних тарифів на електричну енергію для споживачів (крім населення) 1 та 2 класів напруги на території України.

Цей Порядок не поширюється на суб’єктів господарювання, що знаходяться на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.

II. Порядок розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію для споживачів 1 та 2 класів напруги на території України

1. Перехід до ринкового формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам, здійснюється поетапно. На першому етапі граничний рівень підвищення тарифів не може перевищувати 3 % від рівня тарифів на 01 грудня 2016 року з подальшим щомісячним підвищенням не більш ніж на 3 % від рівня тарифів попереднього місяця.

Роздрібні тарифи для споживачів електричної енергії 1 та 2 класів напруги на території України на період відходу від застосування єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію (далі - роздрібні тарифи) установлюються НКРЕКП щомісячно до повного відходу від застосування єдиних роздрібних тарифів. Якщо в розрахунковому місяці не застосовувався граничний рівень підвищення тарифів для жодного з ПРТ, то із зазначеного місяця відбувся повний відхід від застосування єдиних роздрібних тарифів.

2. Розрахунок роздрібних тарифів здійснюється на підставі:

1) розрахункових рівнів роздрібних тарифів на електричну енергію для споживачів 1 та 2 класів напруги, що формуються відповідно до Порядку розрахунку роздрібного тарифу на електричну енергію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869, Тимчасової методики розрахунку роздрібного тарифу на спожиту електроенергію, тарифу на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами та тарифу на постачання електроенергії, затвердженої постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 06 травня 1998 року № 564, та Порядку розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі застосування стимулюючого регулювання, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 11 липня 2013 року № 900, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 липня 2013 року за № 1222/23754;

2) фактичних та прогнозованих обсягів корисного відпуску електричної енергії споживачам відповідно до інформації ПРТ.

3. ПРТ до 20 числа місяця, що передує розрахунковому місяцю, надають НКРЕКП рівні розрахункових роздрібних тарифів на електричну енергію, прогнозовані та фактичні обсяги корисного відпуску електричної енергії споживачам 1 групи з розбивкою за класами напруги з урахуванням обсягів споживання електричної енергії споживачами ПНТ.

4. НКРЕКП на підставі наданої ПРТ інформації проводить розрахунок середньозважених роздрібних тарифів, виходячи з розрахункових роздрібних тарифів ПРТ та загального корисного відпуску електричної енергії споживачам ПРТ та ПНТ (що знаходяться на території ліцензованої діяльності відповідного ПРТ). ПРТ, у яких розрахунковий роздрібний тариф нижчий за середньозважений роздрібний тариф на відповідному класі напруги, належать до ПРТ-донорів, а в яких вищий - до ПРТ-реципієнтів.

5. НКРЕКП визначає граничні рівні роздрібних тарифів на розрахунковий місяць для ПРТ-реципієнтів на рівні роздрібних тарифів, установлених для ПРТ-реципієнтів у попередньому місяці, збільшених на 3 %.

6. Для ПРТ-реципієнтів, у яких розрахункові роздрібні тарифи перевищують граничний рівень роздрібних тарифів, установлюються роздрібні тарифи на рівні граничних роздрібних тарифів, а в яких розрахункові роздрібні тарифи менші від граничного рівня роздрібних тарифів, - установлюються роздрібні тарифи на рівні розрахункового роздрібного тарифу:

якщо Тгр1r < ТI1r, Трт1r = Тгр1r, якщо Тгр1r ТI1r, Трт1r = ТI1r - на 1 класі напруги;

якщо Тгр2r < ТI2r, Трт2r = Тгр2r, якщо Тгр2r ТI2r, Трт2r = ТI2r - на 2 класі напруги,

де

r

-

ПРТ-реципієнт;


Тгр1, Тгр2

-

граничний рівень роздрібного тарифу на електричну енергію на розрахунковий місяць для споживачів 1 та 2 класів напруги, визначається відповідно до пункту 1 цього розділу, коп/кВтгод;


ТI1, ТI2

-

розрахунковий роздрібний тариф для споживачів 1 та 2 класів напруги, розрахований відповідно до чинного законодавства, коп/кВтгод;


Трт1, Трт2

-

роздрібний тариф для споживачів 1 та 2 класів напруги, що встановлюється на розрахунковий місяць, коп/кВтгод.

7. На території здійснення діяльності ПРТ-реципієнтів визначаються суми коригування платежів окремо для ПРТ та для всіх ПНТ, які здійснюють діяльність на території ліцензованої діяльності відповідного ПРТ (без розподілу між окремими ПНТ), за куповану на Оптовому ринку електричної енергії України (далі - ОРЕ) відповідно до розділу III цього Порядку.

Визначається загальна сума коригування платежу на території здійснення діяльності ПРТ-реципієнтів:

1) для 1 класу напруги

де

n

-

кількість ПРТ-реципієнтів;


k

-

ПРТ або ПНТ, які здійснюють ліцензовану діяльність на території відповідного ПРТ;


-

сума коригування платежу окремо для ПРТ та для всіх ПНТ, які здійснюють діяльність на території ліцензованої діяльності відповідного ПРТ (без розподілу між окремими ПНТ), за куповану на ОРЕ електричну енергію на розрахунковий місяць з урахуванням впливу фактичних обсягів корисного відпуску ПРТ та ПНТ для 1 класу напруги, грн;

2) для 2 класу напруги

де 

-

сума коригування платежу окремо для ПРТ та для всіх ПНТ, які здійснюють діяльність на території ліцензованої діяльності відповідного ПРТ (без розподілу між окремими ПНТ), за куповану на ОРЕ електричну енергію на розрахунковий місяць з урахуванням впливу фактичних обсягів корисного відпуску ПРТ та ПНТ для 2 класу напруги, грн.

8. Коригувальна дельта до розрахункових роздрібних тарифів для  ПРТ-донорів у розрахунковому місяці визначається за формулою:

1) для 1 класу напруги

де 

d

-

ПРТ-донор;


m

-

кількість ПРТ-донорів;


-

дельта, що враховує вплив фактичних обсягів корисного відпуску ПРТ або ПНТ, які здійснюють ліцензовану діяльність на території відповідного ПРТ, на 1 класі напруги на суму коригування платежу за куповану на ОРЕ електричну енергію, розраховується за формулою, наведеною в пункті 2 розділу III цього Порядку, грн;


-

прогнозований обсяг корисного відпуску електроенергії споживачам 1 групи 1 класу напруги на розрахунковий місяць, ураховуючи прогнозовані обсяги корисного відпуску ПНТ, відповідно до інформації ПРТ, МВтгод;

2) для 2 класу напруги

де 

-

дельта, що враховує вплив фактичних обсягів корисного відпуску ПРТ або ПНТ, які здійснюють ліцензовану діяльність на території відповідного ПРТ, на 2 класі напруги на суму коригування платежу за куповану на ОРЕ електричну енергію, розраховується за формулою, наведеною в пункті 2 розділу III цього Порядку, грн;


-

прогнозований обсяг корисного відпуску електроенергії споживачам 1 групи 2 класу напруги на розрахунковий місяць, ураховуючи прогнозовані обсяги корисного відпуску ПНТ, відповідно до інформації ПРТ, МВтгод.

9. Кінцеві роздрібні тарифи для ПРТ-донорів визначаються за формулами:

1) для 1 класу напруги

де 

-

кінцевий роздрібний тариф для ПРТ-донора 1 класу напруги з урахуванням коригувальної дельти до розрахункових роздрібних тарифів, коп/кВтгод;

2) для 2 класу напруги

де 

-

кінцевий роздрібний тариф для ПРТ-донора 2 класу напруги з урахуванням коригувальної дельти до розрахункових роздрібних тарифів, коп/кВтгод.

10. Якщо кінцевий роздрібний тариф для будь-якого ПРТ-донора на відповідному класі напруги не перевищує середньозваженого роздрібного тарифу на відповідному класі напруги, то для ПРТ-донорів установлюються роздрібні тарифи на рівні кінцевих роздрібних тарифів.

Якщо на відповідному класі напруги кінцевий роздрібний тариф для ПРТ-донора перевищує середньозважений роздрібний тариф на відповідному класі напруги, то такому ПРТ-донору встановлюється роздрібний тариф на розрахунковий місяць на рівні середньозваженого роздрібного тарифу відповідного класу напруги, а перевищення (залишок коригувальної дельти), перемножене на обсяг прогнозованого корисного відпуску такого ПРТ-донора, з урахуванням прогнозованих обсягів корисного відпуску ПНТ додатково додається до розрахункових роздрібних тарифів інших ПРТ-донорів відповідного класу напруги у вигляді коригувальної дельти, розрахованої за формулами, наведеними в пункті 8 цього розділу. Якщо з урахуванням зазначеного розрахунку роздрібні тарифи для всіх ПРТ-донорів установлені на рівні середньозваженого роздрібного тарифу відповідного класу напруги, то нерозподілене перевищення (залишок коригувальної дельти) переноситься на наступні розрахункові періоди. На підставі здійсненого розрахунку встановлюються остаточні рівні роздрібних тарифів на розрахунковий місяць для ПРТ-донорів на відповідних класах напруги.

11. На підставі встановлених рівнів роздрібних тарифів для ПРТ-донорів на території здійснення діяльності ПРТ-донорів визначаються суми коригування платежів окремо для ПРТ та для всіх ПНТ, які здійснюють діяльність на території ліцензованої діяльності відповідного ПРТ (без розподілу між окремими ПНТ), за куповану на ОРЕ електричну енергію відповідно до розділу III цього Порядку.

12. Рішення НКРЕКП щодо встановлення роздрібних тарифів оформлюється постановою та надсилається ПРТ не пізніше ніж до 23 числа місяця, що передує розрахунковому.

13. Після повного відходу від застосування єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію роздрібні тарифи формуються щомісяця ПРТ відповідно до нормативних документів, наведених у пункті 2 цього розділу.

III. Коригування платежів ПРТ та ПНТ за куповану на ОРЕ електричну енергію в умовах переходу до ринкового формування роздрібних тарифів на електричну енергію

1. Суми коригування платежів окремо для ПРТ та для всіх ПНТ, які здійснюють діяльність на території ліцензованої діяльності відповідного ПРТ (без розподілу між окремими ПНТ), за куповану на ОРЕ електричну енергію розраховуються та затверджуються НКРЕКП щомісяця на підставі даних про розрахункові роздрібні тарифи, установлених рівнів роздрібних тарифів та даних щодо обсягів корисного відпуску електричної енергії ПРТ та ПНТ на відповідному класі напруги.

2. Сума коригування платежу окремо для ПРТ та для всіх ПНТ, які здійснюють діяльність на території ліцензованої діяльності відповідного ПРТ (без розподілу між окремими ПНТ), за куповану на ОРЕ електричну енергію на розрахунковий місяць з урахуванням впливу фактичних обсягів корисного відпуску ПРТ та ПНТ (ДКТПркм) розраховується за формулами:

1) для 1 класу напруги

2) для 2 класу напруги

де 

-

прогнозована сума коригування платежу для ПРТ та для всіх ПНТ, які здійснюють діяльність на території ліцензованої діяльності відповідного ПРТ (без розподілу між окремими ПНТ), за куповану на ОРЕ електричну енергію на розрахунковий місяць на 1 та 2 класах напруги, яка розраховується, виходячи із загальної прогнозованої суми коригування платежу на території здійснення ліцензованої діяльності ПРТ за куповану на ОРЕ електричну енергію на розрахунковий місяць (ДПрім), яка розраховується за формулами:

для 1 класу напруги

де 

i

-

ПРТ;

для 2 класу напруги

Розподіл ДПрім на 1 та 2 класах напруги між ПРТ та ПНТ, які здійснюють ліцензовану діяльність на території відповідного ПРТ (на ДПркм), проводиться пропорційно до питомої ваги ПРТ та ПНТ у загальному прогнозованому обсязі корисного відпуску електричної енергії;

ΔДКТ1км-2, ΔДКТ2км-2 - дельта, що враховує вплив фактичних обсягів корисного відпуску ПРТ або ПНТ, які здійснюють ліцензовану діяльність на території відповідного ПРТ, на 1 та 2 класах напруги на суму коригування платежу за куповану на ОРЕ електричну енергію та розраховується за формулами:

де

-

сума коригування платежу для ПРТ та для всіх ПНТ, які здійснюють діяльність на території ліцензованої діяльності відповідного ПРТ (без розподілу між окремими ПНТ), за куповану на ОРЕ електричну енергію для споживачів 1 та 2 класів напруги, що враховує різницю між розрахунковими роздрібними тарифами ПРТ та встановленими рівнями роздрібних тарифів, розрахованими за фактичними обсягами корисного відпуску електричної енергії споживачам, у місяці, що був за два місяці перед розрахунковим, та визначається згідно з пунктом 3 цього розділу, грн;


-

сума коригування платежу ПРТ або ПНТ, які здійснюють ліцензовану діяльність на території відповідного ПРТ, урахована в розрахунках за куповану на ОРЕ електричну енергію в місяці, що був за два місяці перед розрахунковим (за даними розпорядника системи розрахунків ОРЕ), грн;


-

дельта, що враховує вплив фактичних обсягів корисного відпуску ПРТ або ПНТ, які здійснюють ліцензовану діяльність на території відповідного ПРТ, на 1 та 2 класах напруги на суму коригування платежу за куповану на ОРЕ електричну енергію, визначену в місяці, що був за чотири місяці перед розрахунковим, грн.


Якщо загальна сума коригування платежу ПРТ та ПНТ відповідного класу напруги не дорівнює нулю, позитивна сума небалансу розподіляється між ПРТ-донорами, від’ємна сума небалансу - між ПРТ-реципієнтами пропорційно до їхньої питомої ваги в загальному обсязі корисного відпуску електричної енергії місяця, у якому виникає сума небалансу.

3. Сума коригування платежу для ПРТ та для всіх ПНТ, які здійснюють діяльність на території ліцензованої діяльності відповідного ПРТ (без розподілу між окремими ПНТ), за куповану на ОРЕ електричну енергію для споживачів 1 та 2 класів напруги, що враховує різницю між розрахунковими роздрібними тарифами ПРТ та встановленими рівнями роздрібних тарифів, розрахованими за фактичними обсягами корисного відпуску електричної енергії споживачам у місяці, що був за два місяці перед розрахунковим (ДКТфкм-2), визначається, виходячи із загальної суми коригування платежу на території здійснення ліцензованої діяльності відповідного ПРТ (ДКТфім-2), яка розраховується за формулами:

1) для 1 класу напруги

2) для 2 класу напруги

де

-

фактичні обсяги корисного відпуску електричної енергії споживачам ПРТ та ПНТ, які здійснюють свою діяльність на території відповідного ПРТ, 1 групи 1 та 2 класів напруги відповідно до даних ПРТ у місяці, що був за два місяці перед розрахунковим, МВтгод.

Розподіл ДКТфім-2 на 1 та 2 класах напруги між ПРТ та ПНТ, що здійснюють ліцензовану діяльність на території відповідного ПРТ (на ДКТфкм-2), проводиться пропорційно до питомої ваги ПРТ та ПНТ у загальному фактичному обсязі корисного відпуску електричної енергії.

4. Рішення НКРЕКП щодо сум коригування платежів для ПРТ та для всіх ПНТ, які здійснюють діяльність на території ліцензованої діяльності відповідного ПРТ (без розподілу між окремими ПНТ), оформлюється постановою та надсилається ПРТ, розпоряднику системи розрахунків ОРЕ до 25 числа місяця, що передує розрахунковому.

5. До 25 числа місяця, що передує розрахунковому, ПРТ надає розпоряднику системи розрахунків ОРЕ таку інформацію:

1) прогнозовані місячні обсяги закупівлі електричної енергії в ОРЕ, у тому числі обсяги закупівлі кожного ПНТ, що здійснюють ліцензовану діяльність на території відповідного ПРТ;

2) питому вагу прогнозованого місячного обсягу купівлі ПРТ в ОРЕ, у тому числі обсяги закупівлі кожного ПНТ, що здійснюють ліцензовану діяльність на території відповідного ПРТ, що належить до відповідного класу напруги.

6. До 27 числа місяця, що передує розрахунковому, розпорядник системи розрахунків ОРЕ відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України, що є додатком 2 до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України від 15 листопада 1996 року, здійснює розрахунок вирівнювальної націнки (знижки) з розрахунку на 1 МВтгод відпущеної з ОРЕ електричної енергії для ПРТ та для всіх ПНТ, які здійснюють діяльність на території ліцензованої діяльності відповідного ПРТ (без розподілу між окремими ПНТ), і надає НКРЕКП на затвердження.

Рішення НКРЕКП щодо вирівнювальної націнки (знижки) оформлюється постановою та доводиться до відома ПРТ, ПНТ, розпорядника системи розрахунків ОРЕ не пізніше ніж за 2 робочі дні до початку розрахункового місяця (місяця, у якому буде здійснюватися коригування платежу).

7. До 15 числа місяця, що передує розрахунковому, розпорядник системи розрахунків ОРЕ надає НКРЕКП інформацію щодо сум коригування платежу ПРТ та ПНТ, урахованих у розрахунках за куповану на ОРЕ електричну енергію (з розбивкою по територіях здійснення ліцензованої діяльності ПРТ), у попередньому місяці, які затверджуються постановою НКРЕКП.

8. Через місяць після повного відходу від застосування єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію НКРЕКП на підставі інформації ПРТ розраховує дельту, що враховує вплив фактичних обсягів корисного відпуску ПРТ на 1 та 2 класах напруги (ΔДКТ1км-2, ΔДКТ2км-2) за останній та передостанній місяці до повного відходу від застосування єдиних роздрібних тарифів.

Після цього за кожним ПРТ визначається сумарна дельта за останній та передостанній місяці до повного відходу від застосування єдиних роздрібних тарифів (без розбивки за класами напруги).

9. НКРЕКП звертається листом до Ради Оптового ринку електричної енергії України (далі - Рада ОРЕ) щодо затвердження на відповідний місяць для ПРТ додаткових платежів у разі вирішення спірного питання, уточнення вимірів або іншого узгодженого коригування (далі - додаткові платежі) у розмірі сумарних дельт за останній та передостанній місяці до повного відходу від застосування єдиних роздрібних тарифів, розрахованих згідно з пунктом 8 цього розділу.

У разі прийняття Радою ОРЕ рішення про затвердження на відповідний місяць для ПРТ додаткових платежів НКРЕКП погоджує зазначене рішення в установленому порядку (згідно з Договором між членами Оптового ринку електричної енергії України від 15 листопада 1996 року).

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері енергетикиК. Сушко


Публікації документа