Документ z1192-07, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.10.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.10.2007. Подивитися в історії? )

                                                          
ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
12.10.2007 N 18-7
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 жовтня 2007 р.
за N 1192/14459

Про внесення змін до Порядку
підтвердження періодів роботи,
що зараховуються до трудового стажу
для призначення пенсії
на пільгових умовах
або за вислугу років

Відповідно до пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України,
затвердженого Указом Президента України від 01.03.2001 N 121
( 121/2001 ) (із змінами), правління Пенсійного фонду України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Унести зміни до Порядку підтвердження періодів роботи, що
зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на
пільгових умовах або за вислугу років, затвердженого постановою
правління Пенсійного фонду України від 10.11.2006 N 18-1
( z1231-06 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
24.11.2006 за N 1231/13105:
1.1 пункт 2 після слів "які відповідно до законодавства, що
діяло раніше, мали право на пенсію на пільгових умовах або за
вислугу років" доповнити словами "а також на осіб, яким призначено
пенсію до набрання чинності цим Порядком";
1.2 підпункт 2 пункту 11 викласти в такій редакції: "2) довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр), а
для підприємств, установ, організацій, ліквідованих до 01.07.2004
та/або щодо яких відсутні дані про проведення реєстраційних дій в
Єдиному державному реєстрі, - інші документи, які мають
підтверджувати факт припинення підприємства, установи, організації
в результаті їх ліквідації" ( у тому числі архівні).
2. Юридичному управлінню (Рябцева Т.Б.) подати цю постанову
для державної реєстрації до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого
заступника Голови правління В.М.Новака.
Голова правління Б.Зайчук
ПОГОДЖЕНО:    
Перший заступник
Міністра фінансів України  В.А.Копилов
Міністр праці та соціальної
політики України  М.Папієв
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва  К.О.Ващенковгору