Документ z1190-11, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.09.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.10.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.09.2011 N 720
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 жовтня 2011 р.
за N 1190/19928

Про затвердження Переліку посад
військовослужбовців Державної прикордонної
служби України з установленими граничними
строками перебування на них та Порядку планової
заміни військовослужбовців Державної
прикордонної служби України
на посадах з установленими
граничними строками
перебування на них

Відповідно до абзацу третього підпункту 5 пункту 93 та абзацу
шостого пункту 126 Положення про проходження громадянами України
військової служби в Державній прикордонній службі України,
затвердженого Указом Президента України від 29.12.2009 N 1115
( 1115/2009 ), з метою забезпечення умов професійного розвитку і
службового зростання військовослужбовців Державної прикордонної
служби України, удосконалення системи планової заміни на посадах з
установленим строком перебування на них Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Перелік посад військовослужбовців Державної
прикордонної служби України з установленими граничними строками
перебування на них (додається).
2. Затвердити Порядок планової заміни військовослужбовців
Державної прикордонної служби України на посадах з установленими
граничними строками перебування на них (додається) ( z1191-11 ).
3. Управлінню кадрів разом з управлінням правового
забезпечення Міжнародно-правового департаменту подати наказ на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації
Держприкордонслужби України від 30.03.2011 N 190 ( z0516-11 ) "Про
затвердження Переліку посад військовослужбовців Державної
прикордонної служби України з установленими граничними строками
перебування на них та Порядку планової заміни військовослужбовців
Державної прикордонної служби України на посадах з установленими
граничними строками перебування на них", зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 22.04.2011 за N 516/19254.
5. Наказ надіслати до кожного органу Державної прикордонної
служби України.
6. Установити, що наказ набирає чинності з дня його
офіційного опублікування.
Голова Державної прикордонної
служби України
генерал армії України М.М.Литвин

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Держприкордонслужби України
29.09.2011 N 720
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 жовтня 2011 р.
за N 1190/19928

ПЕРЕЛІК
посад військовослужбовців Державної
прикордонної служби України з установленими
граничними строками перебування на них

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Граничний строк | | | перебування на | | | посаді | |--------------------------------------------+-------------------| |Дільничний інспектор прикордонної служби 1, | не більше 5 років | |2 категорій відділу прикордонної служби усіх| | |категорій та типів прикордонного загону | | |--------------------------------------------+-------------------| |Інспектор прикордонної служби 1, 2 категорій| не більше 4 років | |усіх найменувань відділу прикордонної служби| | |усіх категорій та типів прикордонного | | |загону, окремого контрольно-пропускного | | |пункту | | |--------------------------------------------+-------------------| |Старшина - начальник відділення логістики | не більше 4 років | |відділу прикордонної служби усіх категорій | | |та типів прикордонного загону, окремого | | |контрольно-пропускного пункту | | |--------------------------------------------+-------------------| |Старший технік - начальник групи | не більше 4 років | |автоматизованих систем управління відділу | | |прикордонної служби усіх категорій та типів | | |прикордонного загону, окремого | | |контрольно-пропускного пункту | | |--------------------------------------------+-------------------| |Технік групи автоматизованих систем | не більше 4 років | |управління відділу прикордонної служби усіх | | |категорій та типів прикордонного загону, | | |окремого контрольно-пропускного пункту | | |--------------------------------------------+-------------------| |Старший інспектор прикордонної служби усіх | не більше 3 років | |найменувань відділу прикордонної служби усіх| | |категорій та типів прикордонного загону, | | |окремого контрольно-пропускного пункту | | |--------------------------------------------+-------------------| |Начальник групи усіх найменувань, | не більше 3 років | |прикордонного (інспекторського, | | |контролерського) поста відділу прикордонної | | |служби усіх категорій та типів прикордонного| | |загону, окремого контрольно-пропускного | | |пункту | | |--------------------------------------------+-------------------| |Заступник начальника відділення інспекторів | не більше 3 років | |прикордонної служби відділу прикордонної | | |служби усіх категорій та типів прикордонного| | |загону, окремого контрольно-пропускного | | |пункту | | |--------------------------------------------+-------------------| |Начальник відділення інспекторів | не більше 3 років | |прикордонної служби (дільничних інспекторів,| | |кінологічного відділення) відділу | | |прикордонної служби усіх категорій та типів | | |прикордонного загону, окремого | | |контрольно-пропускного пункту | | |--------------------------------------------+-------------------| |Перший заступник, заступник (помічник) усіх | не більше 3 років | |найменувань начальника відділу прикордонної | | |служби усіх категорій та типів прикордонного| | |загону, окремого контрольно-пропускного | | |пункту | | |--------------------------------------------+-------------------| |Начальник відділу прикордонної служби* усіх | не більше 2 років | |категорій та типів прикордонного загону, | | |окремого контрольно-пропускного пункту | | |--------------------------------------------+-------------------| |Офіцер, старший офіцер групи відділення | не більше 3 років | |(відділу), відділення, відділу внутрішньої | | |безпеки | | |--------------------------------------------+-------------------| |Заступник начальника відділення, відділу | не більше 3 років | |внутрішньої безпеки | | |--------------------------------------------+-------------------| |Начальник групи відділення (відділу), | не більше 3 років | |відділення, відділу внутрішньої безпеки | | |--------------------------------------------+-------------------| |Заступник начальника оперативно-розшукового | не більше 4 років | |відділу прикордонного загону, окремого | | |контрольно-пропускного пункту | | |--------------------------------------------+-------------------| |Начальник відділу управління прикордонного | не більше 4 років | |загону, окремого контрольно-пропускного | | |пункту, загону Морської охорони, органу | | |забезпечення, навчального центру | | |--------------------------------------------+-------------------| |Заступник начальника штабу - начальник | не більше 4 років | |відділу (прикордонної служби, прикордонного | | |контролю) штабу прикордонного загону | | |--------------------------------------------+-------------------| |Заступник начальника головного відділу - | не більше 4 років | |начальник відділу (прикордонної служби, | | |прикордонного контролю) прикордонного | | |загону, окремого контрольно-пропускного | | |пункту | | |--------------------------------------------+-------------------| |Офіцер-викладач, старший офіцер - старший | не більше 4 років | |викладач навчального центру | | |--------------------------------------------+-------------------| |Викладач кафедри** вищого військового | не більше 4 років | |навчального закладу | | |--------------------------------------------+-------------------| |Начальник навчального відділення (курсовий | не більше 4 років | |офіцер) факультету вищого військового | | |навчального закладу | | |--------------------------------------------+-------------------| |Начальник відділення, відділу, циклу | не більше 4 років | |підготовки (перепідготовки) усіх найменувань| | |навчального центру, заступник усіх | | |найменувань начальника відділення, відділу, | | |циклу підготовки (перепідготовки) усіх | | |найменувань навчального центру | | |--------------------------------------------+-------------------| |Командир навчального дивізіону, заступник | не більше 4 років | |усіх найменувань командира навчального | | |дивізіону вищого військового навчального | | |закладу | | |--------------------------------------------+-------------------| |Начальник курсу (центру) усіх найменувань, | не більше 4 років | |заступник начальника курсу (центру) усіх | | |найменувань у складі факультету вищого | | |військового навчального закладу | | |--------------------------------------------+-------------------| |Доцент, професор, старший викладач усіх | не більше 4 років | |найменувань кафедри** вищого військового | | |навчального закладу | | |--------------------------------------------+-------------------| |Заступник усіх найменувань начальника | не більше 4 років | |кафедри** вищого військового навчального | | |закладу | | |--------------------------------------------+-------------------| |Начальник кафедри** вищого військового | не більше 4 років | |навчального закладу | | |--------------------------------------------+-------------------| |Начальник служби (відділення) тилу, | не більше 4 років | |технічної частини (відділу тилового, | | |матеріального, матеріально-технічного | | |забезпечення, інженерного та технічного | | |забезпечення, логістики) прикордонного | | |загону, окремого контрольно-пропускного | | |пункту, загону Морської охорони, органу | | |забезпечення, навчального центру, вищого | | |військового навчального закладу | | |--------------------------------------------+-------------------| |Заступник усіх найменувань начальника тилу, | не більше 4 років | |технічної частини (відділу тилового, | | |матеріального, матеріально-технічного, | | |технічного забезпечення, інженерного та | | |технічного забезпечення, логістики) | | |прикордонного загону, окремого | | |контрольно-пропускного пункту, загону | | |Морської охорони, органу забезпечення, | | |навчального центру, вищого військового | | |навчального закладу | | |--------------------------------------------+-------------------| |Перший заступник, заступник усіх найменувань| не більше 4 років | |начальника прикордонного загону, окремого | | |контрольно-пропускного пункту, загону | | |Морської охорони, органу забезпечення | | |--------------------------------------------+-------------------| |Начальник прикордонного загону, окремого | не більше 3 років | |контрольно-пропускного пункту | | |--------------------------------------------+-------------------| |Командир загону Морської охорони, начальник | не більше 4 років | |навчального центру, органу забезпечення *** | | |--------------------------------------------+-------------------| |Начальник факультету, заступник начальника | не більше 4 років | |факультету усіх найменувань вищого | | |військового навчального закладу | | |--------------------------------------------+-------------------| |Перший заступник, заступник усіх найменувань| не більше 4 років | |начальника (ректора) вищого військового | | |навчального закладу | | |--------------------------------------------+-------------------| |Перший заступник, заступник усіх найменувань| не більше 4 років | |начальника регіонального управління | | |--------------------------------------------+-------------------| |Начальник регіонального управління | не більше 5 років | |--------------------------------------------+-------------------| |Начальник (ректор) вищого військового | не більше 7 років | |навчального закладу | | ------------------------------------------------------------------ _______________
* Граничний строк перебування на посаді начальника відділу
прикордонної служби: "Новоазовськ", "Амвросіївка", "Краснодон",
"Мілове", "Дергачі", "Шалигіне", "Сопич", "Білопілля", "Середина
Буда", "Гірськ", "Добрянка", "Овруч", "Березове", "Ягодин",
"Пархоменкове", "Рава-Руська", "Шегіні", "Краківець", "Лужанка",
"Паладь Комарівці", "Великий Березний", "Ужгород", "Саловка",
"Тиса", "Красноїльськ", "Сокиряни", "Мамалига", "Порубне",
"Могилів-Подільський", "Болган", "Ямпіль", "Гребеники",
"Лиманське", "Степанівка", "Ткаченкове", "Кучурган",
"Старокозаче", "Рені", "Іллічівськ", "Одеса", "Південний",
"Скадовськ", "Севастополь", "Ялта", "Керч" зменшується на один
рік. ** Кафедри інтегрованого управління кордоном, оперативного
мистецтва, прикордонології, зв'язку, автоматизації та захисту
інформації, тактики прикордонної служби, прикордонного контролю,
загальновійськових дисциплін, управління оперативно-розшуковою
діяльністю, спеціальних дисциплін, кримінального аналізу та
оперативно-технічного забезпечення, транспортних засобів та
спеціальної техніки, інженерного та технічного забезпечення
охорони державного кордону, педагогіки та психології,
соціально-економічних дисциплін, особистої безпеки. *** Начальник центральної бази зберігання та постачання,
складу пального, голова центральної військово-лікарської комісії.
Начальник управління кадрів
Адміністрації Державної
прикордонної служби України
генерал-майор Д.В.Іщенковгору