Документ z1189-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2016, підстава - z1213-15

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
23.10.2009 N 392
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 грудня 2009 р.
за N 1189/17205
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 1192 ( z1213-15 ) від 23.09.2015 }
Про внесення зміни до Порядку атестації
державних повірників та повірників,
затвердженого наказом Держспоживстандарту
від 03.03.2005 N 55

Відповідно до статей 14, 15 та 28 Закону України "Про
метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ) та з метою
вдосконалення теоретичної підготовки державних повірників та
повірників Н А К А З У Ю:
1. Внести зміну до Порядку атестації державних повірників та
повірників, затвердженого наказом Держспоживстандарту від
03.03.2005 N 55 ( z0317-05 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 21.03.2005 за N 317/10597, виклавши абзац
четвертий підпункту 1.5.1 пункту 1.5 цього Порядку в такій
редакції: " - мають необхідну теоретичну підготовку та кваліфікацію
повірника з відповідного виду вимірювань, одержану в
ДП "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем
стандартизації, сертифікації та якості", в Національному науковому
центрі "Інститут метрології" Держспоживстандарту України або на
відповідній кафедрі (факультеті) навчального закладу
III - IV рівнів акредитації;".
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Черепкова С.Т.
3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації.
Голова Л.Лосюк

ПОГОДЖЕНО:
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужельвгору