Документ z1188-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.09.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.10.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.09.2017  № 765


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 вересня 2017 р.
за № 1188/31056

Про внесення змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України від 23 березня 2017 року № 1982-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями», Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, а також з метою удосконалення казначейського обслуговування НАКАЗУЮ:

1. Унести до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1569/21881, такі зміни:

1) главу 1 доповнити новим пунктом 1.5 такого змісту:

«1.5. Використання одержувачем бюджетних коштів печатки не є обов’язковим.»;

2) речення перше абзацу третього пункту 10.3 глави 10 після слів «і відбитка печатки установи зразкам» доповнити словами і знаками «(якщо картка із зразками підписів та відбитка печатки установи містить відбиток печатки)».

2. Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України та Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Державної казначейської служби України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту забезпечення комунікацій та організаційно-аналітичної роботи Міністерства фінансів України у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Марченка С.М. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т.Я.

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної казначейської служби України


Т.Я.Слюзвгору