Про затвердження Порядку підвищення рівня кваліфікації приватних нотаріусів із спадкового права
Наказ Міністерства юстиції України; Порядок, Перелік від 12.12.20082152/5
Документ z1188-08, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.09.2012, підстава - z1470-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.12.2008 N 2152/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 грудня 2008 р.
за N 1188/15879
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства юстиції
N 1282/5 ( z1470-12 ) від 29.08.2012 }
Про затвердження Порядку підвищення
рівня кваліфікації приватних
нотаріусів із спадкового права

На виконання вимог статей 5 і 34 Закону України "Про
нотаріат" ( 3425-12 ) та пункту 7 Прикінцевих та перехідних
положень Закону України від 01.10.2008 N 614-VI ( 614-17 ) "Про
внесення змін до Закону України "Про нотаріат" та з метою
встановлення єдиного порядку підвищення кваліфікації приватних
нотаріусів із спадкового права Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок підвищення рівня кваліфікації приватних
нотаріусів із спадкового права (далі - Порядок), що додається.
2. Начальникам Головного управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь
юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, Центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції
(С.О.Дубовик):
2.1. До 01.05.2009 організувати й забезпечити вивчення
законодавства та проведення теоретичних та практичних занять у
державних нотаріальних конторах з приватними нотаріусами, які
мають стаж нотаріальної діяльності менше ніж 10 років, по вчиненню
нотаріальних дій, пов'язаних із вжиттям заходів щодо охорони
спадкового майна, видачею свідоцтв про право на спадщину та
свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя
у разі смерті одного з подружжя, та користування Спадковим
реєстром.
2.2. Скласти та затвердити графіки проведення теоретичних та
практичних занять, а також занять з користування Спадковим
реєстром, копії яких направити до Міністерства юстиції у
десятиденний строк з дня набрання чинності цим наказом.
2.3. Графіки проведення теоретичних та практичних занять
оприлюднити і довести до відома приватних нотаріусів з метою їх
уключення до навчальних груп.
2.4. Для перевірки рівня знань приватних нотаріусів до
01.05.2009 провести підвищення рівня кваліфікації приватних
нотаріусів із спадкового права та складання заліку.
3. Установити, що з 01.06.2009 приватні нотаріуси, які мають
стаж нотаріальної діяльності не менше 10 років, та приватні
нотаріуси, які мають стаж нотаріальної діяльності менше ніж
10 років і отримали свідоцтво про підвищення кваліфікації,
вчиняють нотаріальні дії, пов'язані із вжиттям заходів щодо
охорони спадкового майна, видачею свідоцтв про право на спадщину
та свідоцтв про право власності на частку в спільному майні
подружжя в разі смерті одного з подружжя.
4. Оформлення спадкових прав здійснюється приватними
нотаріусами щодо спадщини, яка відкрилась з 01.06.2009, за місцем
відкриття спадщини в межах нотаріального округу.
5. Директору державного підприємства "Інформаційний центр"
Міністерства юстиції України (В.Б.Добжанський) спільно з
начальниками Головного управління юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі забезпечити:
5.1. До 01.03.2009 проведення навчання та підключення до
Спадкового реєстру в повному обсязі приватних нотаріусів, які
мають стаж нотаріальної діяльності не менше 10 років.
5.2. До 01.05.2009 завершити навчання та підключення до
Спадкового реєстру в повному обсязі приватних нотаріусів, які
мають стаж нотаріальної діяльності менше ніж 10 років, пройшли
підвищення рівня кваліфікації приватних нотаріусів із спадкового
права відповідно до цього Порядку та отримали свідоцтво про
підвищення кваліфікації.
6. До 15.05.2009 Головному управлінню юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, головним управлінням
юстиції в областях, містах Києві та Севастополі надати
Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських об'єднань
інформацію про виконання цього наказу.
7. Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських
об'єднань (Н.В.Ященко):
7.1. Забезпечити подання на державну реєстрацію цього наказу
відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493
( 493/92 ) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів
міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами).
7.2. Довести цей наказ до відома та виконання начальника
Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, начальників головних управлінь юстиції
в областях, містах Києві та Севастополі та забезпечити належне
його виконання.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Л.В.Єфіменка.
Міністр Микола Оніщук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
12.12.2008 N 2152/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 грудня 2008 р.
за N 1188/15879

ПОРЯДОК
підвищення рівня кваліфікації приватних
нотаріусів із спадкового права

1. Приватні нотаріуси, які на день набрання чинності Законом
України від 01.10.2008 N 614-VI ( 614-17 ) "Про внесення змін до
Закону України "Про нотаріат" мають стаж нотаріальної діяльності
менше ніж 10 років, допускаються до вчинення нотаріальних дій,
пов'язаних із вжиттям заходів щодо охорони спадкового майна,
видачею свідоцтв про право на спадщину та свідоцтв про право
власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті
одного з подружжя, лише після обов'язкового підвищення рівня
кваліфікації із спадкового права.
2. Підвищення рівня кваліфікації приватних нотаріусів із
спадкового права полягає в навчанні з метою засвоєння знань та
набуття практичних навичок, необхідних для вчинення таких
нотаріальних дій, як вжиття заходів щодо охорони спадкового майна,
видачі свідоцтв про право на спадщину та свідоцтв про право
власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті
одного з подружжя.
3. Підвищення рівня кваліфікації приватних нотаріусів із
спадкового права організовується та забезпечується Головним
управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах
Києві та Севастополі (далі - управління юстиції) та Центром
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції
(далі - Центр). Управління юстиції спільно з Центром розробляють і
затверджують графіки проведення теоретичних та практичних занять,
формують навчальні групи приватних нотаріусів, складають та
затверджують план проведення підвищення рівня кваліфікації
приватних нотаріусів із спадкового права з урахуванням переліку
тем, за яким проводиться навчання нотаріусів із спадкового права
(додаток). 3.1.1. План підвищення кваліфікації має передбачати
теоретичний та практичний курс для оволодіння теоретичними
знаннями та практичними навичками з оформлення спадкових прав. 3.1.2. На проведення теоретичного курсу відводиться від двох
до п'яти робочих днів для вивчення питань спадкового права з
обов'язковим проведенням семінару за участю представника
державного підприємства "Інформаційний центр" Міністерства юстиції
України. У цей період управління юстиції та Центр організовують та
проводять лекційні заняття за участю науковців - викладачів з
питань спадкового права. Викладачами можуть бути нотаріуси і
працівники відділів нотаріату управлінь юстиції, які володіють
законодавством із спадкового права, мають позитивні результати
роботи та досвід публічних виступів. 3.1.3. На засвоєння практичних навичок відводиться не менше
п'яти робочих днів. У цей час приватний нотаріус, який проходить
підвищення рівня кваліфікації на базі державної нотаріальної
контори, працює із спадковими справами, що включає в себе
виготовлення проектів заяв, запитів, свідоцтв про право на
спадщину, свідоцтв про право власності на частку в спільному майні
подружжя у разі смерті одного з подружжя та отримання витягів із
Спадкового реєстру.
3.2. Завершенням підвищення рівня кваліфікації приватних
нотаріусів із спадкового права є перевірка рівня підготовки з
теоретичних знань та практичних навичок шляхом проведення заліку. Для проведення заліку створюється комісія у складі п'яти
осіб. Склад комісії затверджується наказом відповідного управління
юстиції. Комісію очолює її голова, який має заступника. Головою
комісії є начальник управління юстиції або його заступник, до
повноважень якого належать питання діяльності нотаріату. Заступником голови комісії призначається представник Центру. До складу комісії входять: представник легалізованого в
установленому порядку територіального об'єднання нотаріусів та два
нотаріуси. Залік проводиться із застосуванням білетів, що формуються з
теоретичних питань та практичних завдань. Перелік питань та
практичних завдань до білетів затверджується Центром за
погодженням з Міністерством юстиції України. 3.2.1. Особам, які пройшли навчання та успішно склали залік,
видається свідоцтво про підвищення кваліфікації. Отримання свідоцтва про підвищення кваліфікації є підставою
для підключення таких приватних нотаріусів до Спадкового реєстру
без обмежень.
4. Особи, які не склали залік, мають право подати до
екзаменаційної комісії заяву про їх допуск до повторного складання
заліку. Управління юстиції можуть складати та затверджувати додаткові
графіки проведення теоретичних та практичних занять підвищення
рівня кваліфікації приватних нотаріусів із спадкового права щодо
нотаріусів, які з поважних причин не пройшли підвищення
кваліфікації. Копії затверджених додаткових графіків направляються
до Міністерства юстиції України.
5. Приватні нотаріуси, які за станом на 01.06.2009 без
поважних причин не пройшли обов'язкове підвищення рівня
кваліфікації із спадкового права та/або не склали залік, не
допускаються до вчинення нотаріальних дій, пов'язаних з
оформленням спадкових прав. Щодо зазначених нотаріусів управління юстиції зобов'язані
вжити заходів реагування, передбачених статтею 12 Закону України
"Про нотаріат" ( 3425-12 ).
6. Приватні нотаріуси, які займаються приватною нотаріальною
діяльністю понад 10 років, мають право пройти підвищення рівня
кваліфікації із спадкового права на бажання.
Директор Департаменту
нотаріату та реєстрації
адвокатських об'єднань Н.В.Ященко

Додаток
до Порядку підвищення рівня
кваліфікації приватних
нотаріусів із спадкового
права

ПЕРЕЛІК
тем, за яким проводиться навчання
приватних нотаріусів із спадкового права

1. Поняття та підстави спадкування:
1.1. Час відкриття спадщини.
1.2. Місце відкриття спадщини.
1.3. Право на спадкування.
1.4. Спадкоємці. Усунення від права на спадкування.
2. Види спадкування та їх характеристика:
2.1. Спадкування за заповітом.
2.2. Спадкування за законом.
2.3. Особливості спадкування обов'язкової частки в спадщині.
3. Виконання заповіту.
4. Відкриття спадкової справи. Провадження за спадковою
справою:
4.1. Строки прийняття та відмови від спадщини.
4.2. Продовження строку на прийняття спадщини.
4.3. Визначення кола спадкоємців.
4.4. Перехід права на прийняття спадщини (спадкова
трансмісія).
4.5. Поділ спадщини між спадкоємцями. Перерозподіл спадщини.
4.6. Пред'явлення претензій кредитором.
5. Спадкове майно. Спільне майно подружжя. Видача свідоцтва
про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі
смерті одного з подружжя.
6. Видача свідоцтва про право на спадщину.
7. Вжиття заходів до охорони спадкового майна:
7.1. Опис спадкового майна.
7.2. Передача спадкового майна на зберігання.
7.3. Управління спадщиною.
8. Робота нотаріуса із Спадковим реєстром.вгору