Про затвердження Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності
Наказ Міністерства юстиції України; Положення, Форма типового документа від 12.12.20082151/5
Документ z1187-08, перша редакція — Прийняття від 12.12.2008
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.12.2008 N 2151/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 грудня 2008 р.
за N 1187/15878

Про затвердження Положення
про порядок реєстрації приватної
нотаріальної діяльності

Відповідно до статті 24 Закону України "Про нотаріат"
( 3425-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок реєстрації приватної
нотаріальної діяльності, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
юстиції України від 04.03.94 N 10/5 ( z0041-94 ) "Про затвердження
Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної
діяльності", зареєстрований у Міністерстві юстиції України
10.03.94 N 41/250 (зі змінами).
3. Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських
об'єднань (Н.В.Ященко):
3.1. Забезпечити подання на державну реєстрацію цього наказу
відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493
( 493/92 ) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів
міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами).
3.2. Довести цей наказ до відома начальника Головного
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, начальників головних управлінь юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі.
4. Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських
об'єднань (Н.В.Ященко) та начальнику Головного управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
начальникам головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та
Севастополі забезпечити належне виконання цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Л.В.Єфіменка.
Міністр М.Оніщук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
12.12.2008 N 2151/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 грудня 2008 р.
за N 1187/15878

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок реєстрації приватної
нотаріальної діяльності

1. Реєстрація приватної нотаріальної діяльності провадиться
Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі (далі - управління юстиції). Реєстрація приватної нотаріальної діяльності здійснюється в
межах визначеного для приватного нотаріуса нотаріального округу.
2. Особа, яка має намір зареєструвати приватну нотаріальну
діяльність, подає до відповідного управління юстиції заяву та акт
про сертифікацію про відповідність робочого місця (контори)
приватного нотаріуса встановленим Законом України "Про нотаріат"
( 3425-12 ) вимогам. У заяві зазначається назва нотаріального
округу, в якому особа буде займатися нотаріальною діяльністю. Робоче місце (контора) приватного нотаріуса повинно
розташовуватися в межах визначеного для нього нотаріального
округу. Вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса
встановлюються Міністерством юстиції України. До заяви про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності
додаються: свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю та
його засвідчена в установленому порядку копія; документ, що підтверджує право власності або право оренди на
приміщення для розташування робочого місця (контори) приватного
нотаріуса, чи договір про співпрацю з іншим приватним нотаріусом,
який надає заявнику відповідне приміщення, та його засвідчена в
установленому порядку копія; довідка про відсутність судимості; довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців про те, що особа не займається
підприємницькою діяльністю; дві фотокартки розміром 3 х 4 см; паспорт громадянина України та трудова книжка, які подаються
особисто. Довідки, фотокартки, трудова книжка з унесеним до неї
приватним нотаріусом записом про реєстрацію приватної нотаріальної
діяльності та копії вищезазначених документів зберігаються в
реєстраційній справі приватного нотаріуса. Свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю з
відміткою управління юстиції про реєстрацію приватної нотаріальної
діяльності та паспорт повертаються особі, яка їх подала.
3. Відмова в реєстрації приватної нотаріальної діяльності
допускається лише в разі, коли подані документи не відповідають
установленим вимогам.
4. Реєстраційне посвідчення про реєстрацію приватної
нотаріальної діяльності (далі - реєстраційне посвідчення), форма
якого наведена в додатку 1, видається управлінням юстиції у
семиденний строк після подання заяви.
5. У реєстраційному посвідченні вказуються прізвище, ім'я, по
батькові, нотаріальний округ та адреса розташування робочого місця
(контори) приватного нотаріуса.
6. Бланк реєстраційного посвідчення заповнюється за допомогою
загальноприйнятих технічних засобів.
7. При одержанні реєстраційного посвідчення особа, якій
вперше надається право займатися нотаріальною діяльністю, в
управлінні юстиції в урочистій обстановці приносить присягу. Підписаний текст присяги приватного нотаріуса зберігається в
його реєстраційній справі.
8. У разі зміни адреси розташування робочого місця (контори)
приватного нотаріуса управлінням юстиції протягом 15 днів з
моменту отримання заяви про зміну адреси розташування робочого
місця (контори) проводиться перевірка відповідності робочого місця
(контори) приватного нотаріуса встановленим Законом України "Про
нотаріат" ( 3425-12 ) умовам, за результатами якої складається акт
про сертифікацію робочого місця (контори) приватного нотаріуса або
акт про відмову у сертифікації робочого місця (контори) приватного
нотаріуса. Про зміну адреси розташування робочого місця (контори)
приватний нотаріус зобов'язаний протягом трьох робочих днів
повідомити управління юстиції для внесення відповідних відомостей
у реєстраційне посвідчення.
9. При зміні адреси розташування робочого місця (контори)
більше 3 разів приватному нотаріусу видається нове реєстраційне
посвідчення під тим самим номером.
10. Про видане реєстраційне посвідчення, а також про зміни
адреси розташування робочого місця (контори) приватного нотаріуса
управління юстиції кожного разу повідомляє державну податкову
інспекцію за місцезнаходженням робочого місця (контори) приватного
нотаріуса.
11. Реєстраційне посвідчення є підставою для виготовлення
печатки, відкриття поточних та вкладних (депозитних) рахунків у
банках, встановлення графіка часу прийому громадян тощо.
12. Для обліку виданих реєстраційних посвідчень в управлінні
юстиції ведеться Журнал обліку виданих реєстраційних посвідчень,
форма якого наведена у додатку 2.
13. Про анулювання реєстраційного посвідчення управління
юстиції вносить відповідний запис до Журналу обліку виданих
реєстраційних посвідчень та повідомляє державну податкову
інспекцію за місцезнаходженням робочого місця (контори) приватного
нотаріуса, приватна діяльність якого припинена.
Директор Департаменту
нотаріату та реєстрації
адвокатських об'єднань Н.В.Ященко

Додаток 1
до Положення про порядок
реєстрації приватної
нотаріальної діяльності

Лицьова сторінка
(Державний Герб України)

РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ
про реєстрацію приватної
нотаріальної діяльності

Зворотна сторінка Адреса розташування робочого місця (контори) приватного нотаріуса _____________________________________________ ____________________________ _______________________________________________________ (назва управління юстиції) ____________________________ печатка підпис __________ "___"___________ посадової особи управління юстиції РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ
про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності Адреса розташування робочого місця (контори) приватного нотаріуса _____________________________________________ _____________________________
(назва нотаріального округу) печатка підпис __________ "___"___________ посадової особи N ______ управління юстиції
Прізвище ___________________ Адреса розташування робочого місця (контори) приватного Ім'я _______________________ нотаріуса _____________________________________________ По батькові ________________
печатка підпис __________ "___"___________ Фотокартка посадової особи управління юстиції Печатка Підпис ___________
посадової особи Примітка. Про зміну адреси розташування робочого управління юстиції місця (контори) приватний нотаріус зобов'язаний у 3-денний термін повідомити управління юстиції для Дата видачі внесення відповідних відомостей у реєстраційне посвідчення.

Додаток 2
до Положення про порядок
реєстрації приватної
нотаріальної діяльності

ЖУРНАЛ
обліку виданих реєстраційних посвідчень

--------------------------------------------------------------------------------------------------- | Номер | Дата видачі | Прізвище, | Назва | Адреса | Дата та | Підпис | |реєстраційного|реєстраційного| ім'я, по |нотаріального|розташування| підстава | приватного | | посвідчення | посвідчення | батькові | округу | робочого | анулювання | нотаріуса, | | | | приватного | | місця |реєстраційного| який | | | | нотаріуса, | | (контори) | посвідчення | одержав | | | | що одержав | | приватного | |реєстраційне| | | |реєстраційне| | нотаріуса | |посвідчення | | | |посвідчення,| | | | | | | | та місце | | | | | | | | його | | | | | | | | проживання | | | | | |--------------+--------------+------------+-------------+------------+--------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------вгору