Документ z1186-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.09.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.11.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.09.2018  № 1411


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 жовтня 2018 р.
за № 1186/32638

Про затвердження Положення про міжвідомчу комісію з питань установлення фактів отримання особами поранень чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення антитерористичної операції

Відповідно до абзацу другого пункту 3 Порядку встановлення зв’язку інвалідності з пораненнями чи іншими ушкодженнями здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 306, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про міжвідомчу комісію з питань установлення фактів отримання особами поранень чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення антитерористичної операції, що додається.

2. Департаменту у справах ветеранів, осіб з інвалідністю та постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи (Дейнега О.П.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Генерального прокурора України

Перший заступник Голови Державної
служби України у справах ветеранів війни
та учасників антитерористичної операції

Перший заступник Голови Служби
безпеки України

Т.в.о. Голови Національної поліції України

Голова Державної прикордонної служби України

Командувач Національної гвардії України

Т.в.о. Міністра внутрішніх справ України

В.о. Міністра охорони здоров’я України

Міністр оборони України
генерал армії УкраїниА. СтрижевськаІ. Мальцев


П. Демчина

В.В. Аброськін

П. Цигикал

Ю.В. Аллеров

С.А. Яровий

У. Супрун


С.Т. ПолторакЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
25 вересня 2018 року № 1411


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 жовтня 2018 р.
за № 1186/32638

ПОЛОЖЕННЯ
про міжвідомчу комісію з питань установлення фактів отримання особами поранень чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення антитерористичної операції

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок створення, організації та роботи, основні функції та завдання міжвідомчої комісії з питань установлення фактів отримання особами поранень чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення антитерористичної операції (далі - міжвідомча комісія).

2. Міжвідомчу комісію утворює Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції відповідно до абзацу першого пункту 3 Порядку встановлення зв’язку інвалідності з пораненнями чи іншими ушкодженнями здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 306 (далі - Порядок встановлення зв’язку інвалідності).

3. У своїй діяльності міжвідомча комісія керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, зокрема й цим Положенням.

ІІ. Завдання та повноваження

1. Основним завданням міжвідомчої комісії є прийняття рішень про встановлення (відмову у встановленні) фактів отримання особами поранень чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних від вибухових речовин, боєприпасів, військового озброєння (далі - ушкодження здоров’я від боєприпасів) до 01 грудня 2014 року,- на території проведення антитерористичної операції, з 01 грудня 2014 року - на території проведення антитерористичної операції, де органи державної влади здійснюють свої повноваження, та в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення (розмежування), під час проведення антитерористичної операції (далі - територія проведення антитерористичної операції).

2. Міжвідомча комісія:

1) розглядає документи, що надіслали Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції особи, які одержали ушкодження здоров’я від боєприпасів (далі - постраждала особа) на території проведення антитерористичної операції, або їхні представники за дорученням, оформленим в установленому законом порядку, щодо встановлення факту одержання ушкодження здоров’я від боєприпасів на території проведення антитерористичної операції;

2) надсилає необхідні запити, за потреби уточнює інформацію про постраждалу особу, стосовно якої подано документи;

3) ухвалює рішення про встановлення (відмову у встановленні) факту одержання постраждалою особою ушкодження здоров’я від боєприпасів на території проведення антитерористичної операції;

4) скасовує ухвалене рішення про встановлення факту одержання постраждалою особою ушкодження здоров’я від боєприпасів на території проведення антитерористичної операції.

ІІІ. Порядок встановлення факту одержання ушкодження здоров’я

1. Рішення про встановлення факту одержання ушкодження здоров’я від боєприпасів на території проведення антитерористичної операції міжвідомча комісія ухвалює на підставі заяви за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення, та документів, визначених пунктом 4 Порядку встановлення зв’язку інвалідності, які надіслала Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції постраждала особа або її представник за дорученням, оформленим в установленому законом порядку.

2. Міжвідомча комісія розглядає подані документи, надсилає необхідні запити (за підписом її голови) підприємствам, установам та організаціям (відповіді на такі запити надають у чотирнадцятиденний строк, якщо інше не передбачено порядками надання відповідної інформації), за потреби уточнює інформацію про постраждалу особу, стосовно якої подано документи, і в місячний строк з дня надходження документів ухвалює рішення про встановлення (відмову в установленні) факту одержання постраждалою особою ушкодження здоров’я від боєприпасів на території проведення антитерористичної операції за формою, наведеною у додатку 2 до цього Положення.

У разі надходження уточненої інформації про постраждалу особу строк ухвалення рішення міжвідомчою комісією продовжується до п’ятнадцяти днів.

Ухвалене міжвідомчою комісією рішення не пізніше ніж через три робочі дні надсилають особі, яка подала документи на розгляд.

3. Міжвідомча комісія відмовляє у встановленні факту одержання постраждалою особою ушкодження здоров’я від боєприпасів на території проведення антитерористичної операції на підставах, визначених пунктом 5 Порядку встановлення зв’язку інвалідності.

4. Міжвідомча комісія може скасувати ухвалене рішення про встановлення факту одержання постраждалою особою ушкодження здоров’я від боєприпасів на території проведення антитерористичної операції за умови виявлення підстав, визначених пунктом 5 Порядку встановлення зв’язку інвалідності.

У разі скасування раніше ухваленого рішення про встановлення факту одержання постраждалою особою ушкодження здоров’я від боєприпасів на території проведення антитерористичної операції міжвідомча комісія протягом трьох робочих днів повідомляє про це медико-соціальній експертній комісії, Мінсоцполітики та постраждалій особі.

Мінсоцполітики інформує структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (якщо вони утворені) рад за зареєстрованим місцем проживання постраждалої особи про скасування ухваленого рішення щодо встановлення факту одержання постраждалою особою ушкодження здоров’я від боєприпасів на території проведення антитерористичної операції.

5. У разі ухвалення рішення про відмову у встановленні факту одержання постраждалою особою ушкодження здоров’я від боєприпасів на території проведення антитерористичної операції відповідне питання можна повторно виносити на розгляд міжвідомчої комісії за рішенням її голови на підставі повторного звернення постраждалої особи та/або після надходження уточненої інформації про постраждалу особу.

6. Рішення міжвідомчої комісії можна оскаржувати в судовому порядку.

IV. Склад міжвідомчої комісії

1. Міжвідомча комісія складається з голови, яким за посадою є Голова Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, першого заступника голови, заступника голови, секретаря та інших членів міжвідомчої комісії, які є представниками Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, Мінсоцполітики, МОЗ, Міноборони, МВС, Національної поліції, Національної гвардії, Адміністрації Держприкордонслужби. Також до складу міжвідомчої комісії входять за згодою представники Генеральної прокуратури України, СБУ.

До роботи міжвідомчої комісії можна залучати за згодою фахівців інших державних органів і представників громадських об’єднань.

2. Персональний склад міжвідомчої комісії на підставі пропозицій міністерств, інших центральних органів виконавчої влади чи інших державних органів і представників громадських об’єднань, зазначених у пункті 1 цього розділу, затверджує своїм наказом Мінсоцполітики.

3. Голова міжвідомчої комісії:

1) очолює міжвідомчу комісію, здійснює загальне керівництво її діяльністю та забезпечує організацію її роботи;

2) головує на засіданнях міжвідомчої комісії;

3) організовує в межах повноважень взаємодію міжвідомчої комісії з органами виконавчої влади;

4) підписує запити міжвідомчої комісії;

5) підписує разом із членами міжвідомчої комісії протоколи засідань міжвідомчої комісії;

6) підписує разом із секретарем міжвідомчої комісії рішення, що ухвалює міжвідомча комісія;

7) бере участь у заходах щодо висвітлення діяльності міжвідомчої комісії.

4. Якщо голова міжвідомчої комісії відсутній або не може виконувати своїх повноважень, його обов’язки виконує перший заступник голови міжвідомчої комісії.

Якщо відсутні голова міжвідомчої комісії та перший заступник голови міжвідомчої комісії або вони не можуть виконувати своїх повноважень, обов’язки голови міжвідомчої комісії виконує заступник голови міжвідомчої комісії.

5. Секретар міжвідомчої комісії організовує підготовку та розсилає всім членам міжвідомчої комісії повідомлення про час і дату засідання, проект порядку денного засідання, оформлює його протокол.

V. Організація роботи

1. Формою роботи міжвідомчої комісії є засідання, які проводять щонайменше один раз на місяць (за наявності документів для розгляду).

Про дату проведення засідання та порядок денний членів міжвідомчої комісії слід інформувати не пізніше ніж за три робочі дні до засідання.

2. Проведення засідань міжвідомчої комісії організовує Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

У разі надходження документів, розгляд яких не належить до повноважень міжвідомчої комісії, визначених розділом II цього Положення, Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції повертає ці документи заявнику не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дати їх отримання.

3. Засідання міжвідомчої комісії є правоможним, якщо на ньому присутні більше ніж половина її членів.

4. Рішення міжвідомчої комісії ухвалюють відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів міжвідомчої комісії, присутніх на засіданні.

5. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови міжвідомчої комісії.

6. Рішення міжвідомчої комісії підписують голова і секретар міжвідомчої комісії.

7. Документи, на підставі яких міжвідомча комісія ухвалила рішення, зберігають відповідно до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року № 578/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 року за № 571/20884 (зі змінами).

Директор Департаменту
у справах ветеранів, осіб
з інвалідністю та постраждалих
внаслідок Чорнобильської
катастрофи

О. ДейнегаДодаток 1
до Положення про міжвідомчу комісію
з питань установлення фактів
отримання особами поранень
чи інших ушкоджень здоров’я,
одержаних від вибухових речовин,
боєприпасів і військового озброєння
на території проведення
антитерористичної операції
(пункт 1 розділу III)

ЗАЯВА

Директор Департаменту
у справах ветеранів, осіб
з інвалідністю та постраждалих
внаслідок Чорнобильської
катастрофи

О. Дейнега


Додаток 2
до Положення про міжвідомчу комісію
з питань установлення фактів
отримання особами поранень
чи інших ушкоджень здоров’я,
одержаних від вибухових речовин,
боєприпасів і військового озброєння
на території проведення
антитерористичної операції
(пункт 2 розділу III)

РІШЕННЯ
міжвідомчої комісії з питань установлення фактів отримання особами поранень чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення антитерористичної операції

Директор Департаменту
у справах ветеранів, осіб
з інвалідністю та постраждалих
внаслідок Чорнобильської
катастрофи

О. Дейнегавгору