Документ z1186-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.06.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.08.2012. Подивитися в історії? )

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
26.06.2012 N 273
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 липня 2012 р.
за N 1186/21498

Про затвердження Змін
до Інструкції про порядок відкриття,
використання і закриття рахунків у національній
та іноземних валютах

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ), статті 48 Закону України "Про вибори народних
депутатів України" ( 4061-17 ) та з метою вдосконалення порядку
ведення банками рахунків клієнтів Правління Національного банку
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок відкриття,
використання і закриття рахунків у національній та іноземних
валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку
України від 12.11.2003 N 492 ( z1172-03 ), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за N 1172/8493 (зі
змінами), що додаються.
2. Генеральному департаменту інформаційних технологій та
платіжних систем (Синявська Н.Б.) після державної реєстрації в
Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до
відома Операційного, територіальних управлінь Національного банку
України та банків України для керівництва та використання в
роботі.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови Національного банку України Прохоренка В.П.
4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування.
В.о. Голови І.В.Соркін
ПОГОДЖЕНО:
Голова Центральної
виборчої комісії В.Шаповал
В.о. Голови Державної служби
фінансового моніторингу України В.П.Зубрій
Голова Державної податкової
служби України О.В.Клименко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
26.06.2012 N 273
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 липня 2012 р.
за N 1186/21498

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок відкриття,
використання і закриття рахунків
у національній та іноземних валютах
( z1172-03 )

1. У главі 1:
1.1. В абзаці другому пункту 1.1 слова "виборчим блокам
політичних партій" виключити.
1.2. Абзац другий пункту 1.4 викласти в такій редакції: "Відкриття і закриття рахунків виборчих фондів кандидатів на
пост Президента України, політичних партій (далі - партії),
кандидати в народні депутати України від яких зареєстровані в
загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, кандидатів у
народні депутати України в одномандатних виборчих округах,
місцевих організацій партій, кандидати в депутати від яких
зареєстровані в багатомандатних виборчих округах, кандидатів у
депутати в одномандатних, одномандатних мажоритарних виборчих
округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського
голови здійснюються в порядку, визначеному законодавством України,
у тому числі цією Інструкцією".
2. У главі 17:
2.1. Абзац перший пункту 17.1 викласти в такій редакції: "17.1. Банки відкривають за відповідними балансовими
рахунками накопичувальний та поточні рахунки виборчого фонду
кандидата на пост Президента України згідно із Законом України
"Про вибори Президента України" ( 474-14 ), накопичувальний та
поточні рахунки виборчого фонду партії, кандидати в народні
депутати України від якої зареєстровані в загальнодержавному
багатомандатному виборчому окрузі (далі - виборчий фонд партії),
поточний рахунок виборчого фонду кандидата в народні депутати
України в одномандатному виборчому окрузі згідно із Законом
України "Про вибори народних депутатів України" ( 4061-17 ) та
поточні рахунки виборчих фондів місцевої організації партії,
кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних
виборчих округах, кандидата в депутати в одномандатному,
одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду
сільського, селищного, міського голови згідно із Законом України
"Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" ( 2487-17 ).
2.2. Пункт 17.2 викласти в такій редакції: "17.2. Кандидат на пост Президента України відкриває один
накопичувальний рахунок власного виборчого фонду в банку України в
місті Києві та не більше одного поточного рахунку в банку в межах
одного територіального виборчого округу. Партія, кандидати в народні депутати України від якої
зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому
окрузі, відкриває один накопичувальний рахунок виборчого фонду
партії в банку України в місті Києві та не більше одного поточного
рахунку в банку на території одного одномандатного виборчого
округу. Кандидат у народні депутати України в одномандатному
виборчому окрузі відкриває один поточний рахунок власного
виборчого фонду в банку України за місцезнаходженням окружної
виборчої комісії. Місцева організація партії, кандидати в депутати від якої
зареєстровані в багатомандатних виборчих округах, кандидат у
депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому
окрузі, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови
відкривають один поточний рахунок власного виборчого фонду в банку
України, який визначається територіальною виборчою комісією за
місцезнаходженням відповідної виборчої комісії".
2.3. Пункт 17.4 викласти в такій редакції: "17.4. Банк відкриває накопичувальний рахунок виборчого фонду
партії на підставі таких документів: заяви про відкриття рахунку (додаток 9); копії рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію
кандидатів у народні депутати України, уключених до виборчого
списку партії, засвідченої Центральною виборчою комісією; копії свідоцтва про реєстрацію партії, виданого Міністерством
юстиції України; копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців, що підтверджує державну реєстрацію
партії; картки із зразками підписів (додаток 10), яка має містити
зразки підписів не більше двох розпорядників накопичувального
рахунку виборчого фонду партії. У картку із зразками підписів
уключаються зразок відбитка печатки партії та код згідно з Єдиним
державним реєстром підприємств та організацій України. Зразки
підписів розпорядників накопичувального рахунку засвідчуються в
нотаріальному порядку. Банк відкриває поточний рахунок виборчого фонду партії на
підставі таких документів: заяви про відкриття рахунку (додаток 9); довідки банку про відкриття накопичувального рахунку
виборчого фонду партії в довільній формі, яка має містити такі
основні реквізити: повну назву партії, якій відкрито
накопичувальний рахунок; номер накопичувального рахунку;
найменування та код банку, у якому відкрито накопичувальний
рахунок; копії свідоцтва про реєстрацію партії, виданого Міністерством
юстиції України; копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців, що підтверджує державну реєстрацію
партії; картки із зразками підписів (додаток 10), яка має містити
зразок підпису розпорядника поточного рахунку виборчого фонду
партії у відповідному одномандатному виборчому окрузі. У картку із
зразками підписів уключаються зразок відбитка печатки партії та
код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій
України. Зразок підпису розпорядника поточного рахунку
засвідчується в нотаріальному порядку".
2.4. У другому реченні абзацу шостого пункту 17.5 слова
"ідентифікаційний код" замінити словами "код згідно з Єдиним
державним реєстром підприємств та організацій України".
2.5. У пункті 17.6: абзац перший після слів "Банк відкриває поточний рахунок
виборчого фонду" доповнити словами "кандидата в народні депутати
України в одномандатному виборчому окрузі"; абзац третій викласти в такій редакції: "копії рішення Центральної виборчої комісії/територіальної
виборчої комісії про реєстрацію відповідного кандидата,
засвідченої Центральною виборчою комісією/територіальною виборчою
комісією".
2.6. Абзац другий пункту 17.8 викласти в такій редакції: "Порядок формування виборчого фонду партії, кандидата в
народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі та
використання його коштів визначається Законом України "Про вибори
народних депутатів України" ( 4061-17 ).
2.7. Абзац другий пункту 17.9 замінити двома новими абзацами
такого змісту: "Банк закриває рахунки виборчого фонду партії на п'ятнадцятий
календарний день з дня офіційного оприлюднення Центральною
виборчою комісією результатів виборів народних депутатів України. Банк закриває рахунок виборчого фонду кандидата в народні
депутати України в одномандатному виборчому окрузі на третій
календарний день з дня офіційного оприлюднення Центральною
виборчою комісією результатів виборів народних депутатів України у
відповідному одномандатному виборчому окрузі". У зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом четвертим.
3. У тексті Інструкції ( z1172-03 ) слова "ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ" замінити словами "код за ЄДРПОУ".
4. Додатки 7, 8, 9 та 10 до Інструкції ( z1172-03 ) викласти
в такій редакції:
"Додаток 7
до Інструкції про порядок
відкриття, використання
і закриття рахунків
у національній та іноземних
валютах
ЗАЯВА
про відкриття рахунку
Найменування банку __________________________________________
Особа, яка відкриває рахунок виборчого фонду, _______________
(прізвище, ім'я,
по батькові
_________________________________________________________________
кандидата/представника кандидата)
Реєстраційний номер облікової ------------------------------- картки платника податків | | кандидата/представника кандидата -------------------------------
Прошу відкрити ______________________ рахунок виборчого фонду
(накопичувальний, поточний)
кандидата _______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові кандидата
на пост Президента України, кандидата
_________________________________________________________________
в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі,
кандидата в депутати в
_________________________________________________________________
одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі,
кандидата на посаду
_______________________________________.
сільського, селищного, міського голови)
Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і
закриття рахунків у національній та іноземних валютах
ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції для мене обов'язкові. Даю
дозвіл на надання виборчій комісії відомостей про операції на
цьому рахунку.
Додаткова інформація ________________________________________ _________________________________________________________________
Кандидат/представник кандидата ____________________________
(підпис, прізвище, ініціали) "____" ______________ 20__ року
_________________________________________________________________
Відмітки банку
Відкрити рахунок виборчого Документи на оформлення відкриття
фонду дозволяю рахунку перевірив __________________________________
(посада і підпис уповноваженої
особи, на яку покладено обов'язок
відкривати рахунки клієнтів)
Керівник _________ (уповноважена керівником особа) (підпис)
Дата відкриття рахунку "____" ___________ 20__ року
---------------------------------- Головний бухгалтер ___________ |N балансового |N особового | (підпис) |рахунку |рахунку | |---------------+----------------| (інша відповідальна особа, яка | | | контролює правильність ---------------------------------- присвоєння номера рахунку)
Додаток 8
до Інструкції про порядок
відкриття, використання
і закриття рахунків
у національній та іноземних
валютах
КАРТКА
із зразками підписів
Кандидат________________________________________|Відмітка банку (прізвище, ім'я, по батькові кандидата
|Дозвіл на
________________________________________________ прийняття
на пост Президента України, кандидата в народні |зразків підписів депутати України в
|Головний ________________________________________________ бухгалтер (інша
одномандатному виборчому окрузі, кандидата в |уповноважена на депутати в це особа банку)
| ________________________________________________ ________________
одномандатному, одномандатному мажоритарному | (підпис) виборчому окрузі,
|---------------- ________________________________________________ Інші відмітки
кандидата на посаду сільського, селищного, | міського голови)
| Реєстраційний номер облікової картки платника
податків | ------------------------------------- | | | ------------------------------------- Місце проживання кандидата | _________________________________________ _________________________________________ | тел. ____________________________________
Найменування банку _____________________________| ________________________________________________ --------------- | Код банку | | --------------- | Місцезнаходження банку _________________________ ________________________________________________|
Прошу вважати обов'язковим(и) під час здійснення операцій за
рахунком виборчого фонду ________________________________________
нижчезазначений(і) зразок (зразки) підпису(ів)
------------------------------------------------------------------ | Розпорядники виборчого | Прізвище, ім'я, по |Зразок підпису| | фонду | батькові | | |------------------------+------------------------+--------------| | 1 | | | |------------------------+------------------------+--------------| | 2 | | | ------------------------------------------------------------------
Кандидат ____________________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________
Місце для посвідчувального напису нотаріуса за відповідною
формою.
Додаток 9
до Інструкції про порядок
відкриття, використання
і закриття рахунків
у національній та іноземних
валютах
ЗАЯВА
про відкриття рахунку
Найменування банку __________________________________________
Найменування клієнта банку, що відкриває ----------------------- рахунок | Код за ЄДРПОУ | ________________________________________ |---------------------| (повна назва партії, місцевої | | організації партії) -----------------------
________________________________________
Прошу відкрити ______________________ рахунок виборчого фонду
(накопичувальний, поточний)
партії.
Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і
закриття рахунків у національній та іноземних валютах
ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції для мене обов'язкові. Даю
дозвіл на надання виборчій комісії відомостей про операції на
цьому рахунку.
Додаткова інформація ________________________________________ _________________________________________________________________
Керівник партії/місцевої організації партії ____________________________
(підпис, прізвище, ініціали) "____" ______________ 20__ року
М.П. партії/місцевої організації партії _________________________________________________________________
Відмітки банку
Відкрити рахунок виборчого Документи на оформлення відкриття
фонду дозволяю рахунку перевірив _________________________________
(посада і підпис уповноваженої
особи, на яку покладено обов'язок
відкривати рахунки клієнтів)
Керівник _________ (уповноважена керівником особа) (підпис)
Дата відкриття рахунку "____" ___________ 20__ року
---------------------------------- Головний бухгалтер ___________ |N балансового |N особового | (підпис) |рахунку |рахунку | |---------------+----------------| (інша відповідальна особа, | | | яка контролює правильність ---------------------------------- присвоєння номера рахунку)
Додаток 10
до Інструкції про порядок
відкриття, використання
і закриття рахунків
у національній та іноземних
валютах
КАРТКА
із зразками підписів
Повна назва партії, місцевої організації |Відмітка банку партії _____________________________________________ Дозвіл на прийняття
|зразків підписів Скорочена назва партії, місцевої організації
партії |Головний бухгалтер _____________________________________________ (інша уповноважена
|на це особа банку) Код за ЄДРПОУ -------------------------------- |___________________ | | (підпис) -------------------------------- | Місцезнаходження партії, місцевої організації Інші відмітки
партії | _____________________________________________ _____________________________________________| тел. ________________________________________
Найменування банку __________________________| _____________________________________________ ------------ | Код банку | | ------------ | Місцезнаходження банку ______________________ _____________________________________________|
Прошу вважати обов'язковими під час здійснення операцій за ____________________ рахунком виборчого фонду партії ____________
(накопичувальним,
поточним)
нижчезазначені зразки підпису(ів) і відбитка печатки:
------------------------------------------------------------------ | Розпорядники | Прізвище, ім'я, |Зразок підпису|Зразок відбитка| | виборчого | по батькові | | печатки | | фонду партії | | | | |---------------+-----------------+--------------+---------------| | 1 | | | | |---------------+-----------------+--------------| | | 2 | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник партії/місцевої ____________________________
організації партії (підпис, прізвище, ініціали)
М.П. партії/місцевої
організації партії
_________________________________________________________________
Місце для посвідчувального напису нотаріуса за відповідною
формою".
Директор Генерального
департаменту інформаційних
технологій та платіжних систем Н.Б.Синявськавгору