Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 31.10.2006 N 83/5
Наказ Міністерства юстиції України; Реєстр, Форма типового документа, Форма від 11.12.20082147/5
Документ z1186-08, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.12.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.12.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
11.12.2008 N 2147/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 грудня 2008 р.
за N 1186/15877

Про внесення змін до наказу Міністерства
юстиції України від 31.10.2006 N 83/5

Відповідно до статей 245 і 1252 Цивільного кодексу України
( 435-15 ) та статті 40 Закону України "Про нотаріат" ( 3425-12 )
Н А К А З У Ю:
1. Унести до додатків 1, 2, 3, 5 до наказу Міністерства
юстиції України від 31.10.2006 N 83/5 ( z1175-06 ) "Про
затвердження форм реєстру для реєстрації заповітів та
довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених,
посвідчувальних написів на них та зразків цих документів",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.10.2006 за
N 1175/13049, такі зміни:
1.1. Викласти додаток 1 у новій редакції (додається).
1.2. У текстах додатків 2 та 3 слова "чи державної
нотаріальної контори" виключити.
1.3. У назві форми N 5, викладеної у додатку 5: після слова "вади" доповнити словом "або"; слова "або з інших поважних причин" виключити.
2. Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських
об'єднань (Н.В.Ященко):
2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до
Указу Президента України від 03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади" (із змінами).
2.2. Довести цей наказ до відома начальників Головного
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах
Києві та Севастополі.
3. Начальникам Головного управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь
юстиції в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити
належне виконання цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Л.В.Єфіменка.
Міністр Микола Оніщук

Додаток 1
до наказу Міністерства
юстиції України
31.10.2006 N 83/5
( z1175-06 )
(у редакції наказу
Міністерства юстиції України
від 11.12.2008 N 2147/5)

Форма N 1
Реєстр для реєстрації
заповітів і довіреностей,
що прирівнюються
до нотаріально посвідчених

РЕЄСТР
для реєстрації заповітів і довіреностей,
що прирівнюються до нотаріально посвідчених
_________________ на ____ рік

-------------------------------------------------------------------------------------------------- |Реєстровий| Дата |Прізвище, ім'я, |Документи, за| Зміст | Підпис | Відмітка про | | номер | посвідчення | по батькові, | якими |посвідченого | особи, |передачу заповіту| | | заповіту | місце | встановлено | заповіту | що | до державного | | |(довіреності)| проживання, | особу, що |(довіреності)|одержала| нотаріального | | | |ідентифікаційний|звернулась за| |документ| архіву (вказати | | | | номер фізичної |посвідченням | | | повне | | | |особи за даними | заповіту | | | найменування та | | | | Державного |(довіреності)| | |місцезнаходження)| | | |реєстру фізичних| | | | | | | |осіб - платників| | | | | | | | податків та | | | | | | | | інших | | | | | | | | обов'язкових | | | | | | | | платежів (за | | | | | | | |наявності), від | | | | | | | | імені якої | | | | | | | | посвідчується | | | | | | | | заповіт | | | | | | | | (довіреність) | | | | | |----------+-------------+----------------+-------------+-------------+--------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | --------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
нотаріату та реєстрації
адвокатських об'єднань Н.В.Ященковгору