Про затвердження Порядку роботи складу митного органу
Держмитслужба України; Наказ, Порядок від 05.12.2003835
Документ z1186-03, попередня редакція — Редакція від 03.05.2011, підстава - z0462-11
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
05.12.2003 N 835
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 грудня 2003 р.
за N 1186/8507

Про затвердження Порядку роботи складу митного органу
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
митної служби
N 1 ( z0066-05 ) від 04.01.2005
N 821 ( z0760-08 ) від 29.07.2008
N 1155 ( z1093-08 ) від 16.10.2008
N 1538 ( z0057-11 ) від 27.12.2010
N 222 ( z0462-11 ) від 18.03.2011 }

Відповідно до глави 24 Митного кодексу України від 11.07.2002
N 92-IV ( 92-15 ) і з метою встановлення єдиного порядку роботи
складів митних органів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок роботи складу митного органу (далі -
Порядок), що додається.
2. Начальникам митних органів:
2.1. При формуванні кошторису витрат на рік ураховувати
кошти, потрібні для забезпечення роботи складу митного органу та
для придбання технічного обладнання.
2.2. Проінформувати громадян і суб'єктів підприємницької
діяльності про вимоги Порядку шляхом висвітлення його в місцевих
засобах масової інформації та на наочних інформаційних стендах у
місцях розташування пунктів пропуску через державний кордон
України.
3. Управлінню фінансів та бухгалтерського обліку
(Олійник Д.С.) забезпечити фінансування витрат регіональних
митниць, митниць на придбання технічного обладнання, потрібного
для забезпечення роботи складів митних органів.
4. Управлінню технологій митного контролю (Сьомка С.М.) і
Управлінню правової роботи (Будаков А.Ю.) забезпечити подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
5. Установити, що цей наказ застосовується з дня набрання
чинності Митним кодексом України ( 92-15 ).
6. Відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації
та зв'язків з громадськістю (Гунько С.О.) забезпечити висвітлення
цього наказу в засобах масової інформації.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Служби Іванюка М.М.
Голова Служби М.М.Каленський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
05.12.2003 N 835
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 грудня 2003 р.
за N 1186/8507

ПОРЯДОК
роботи складу митного органу

1. Загальні положення
1.1. Як склади митних органів можуть використовуватися
визначені митним органом приміщення, резервуари, криті та відкриті
майданчики, що належать митним органам й спеціально обладнані для
зберігання товарів і транспортних засобів.
1.2. Робота складу митного органу повинна бути організована
таким чином, щоб увезення на склад і вивезення зі складу товарів
здійснювалися відповідно до вимог митного законодавства, а порядок
зберігання товарів гарантував їх постійне перебування під митним
контролем та унеможливлював надходження (вилучення) товарів поза
митним контролем.
1.3. Строк зберігання товарів і транспортних засобів під
митним контролем на складі митного органу обчислюється з дати їх
фактичного передання на зберігання, тобто з дати оформлення
первинного документа (уніфікованої митної квитанції форми МД-1;
акта про прийняття-передання; опису предметів, форму якого
наведено в додатку 1 до цього Порядку) про прийняття товарів на
зберігання. Заповнення та використання уніфікованої митної квитанції МД-1
(далі - квитанція МД-1) здійснюється відповідно до порядку,
встановленого Держмитслужбою України. ( Абзац другий пункту 1.3 в
редакції Наказу Державної митної служби N 1 ( z0066-05 ) від
04.01.2005 )
1.4. У разі неналежного зберігання товарів на складі митного
органу начальник митного органу несе відповідальність, установлену
законодавством України.
2. Вимоги до складу митного органу та до зберігання
товарів і транспортних засобів
2.1. Приміщення складу митного органу (крім критих і
відкритих майданчиків) повинні відповідати таким вимогам: 2.1.1. Бути ізольованими від інших службових і допоміжних
приміщень. Доступ на склад митного органу особам, які не
забезпечують його роботи, забороняється, крім осіб, які є понятими
в установлених законодавством випадках. { Підпункт 2.1.1 пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державної митної служби N 1155 ( z1093-08 ) від
16.10.2008 }
2.1.2. Мати огороджувальні конструкції, що забезпечують
належне зберігання, а також міцні стіни, перегородки, перекриття
підлоги й стелі. Віконні отвори між рамами або з внутрішнього боку приміщення,
а також місця проходження теплопроводів, димоходів, вентиляційних
каналів та інші місця, доступні для проникнення на склад ззовні,
обов'язково повинні мати металеві ґрати. 2.1.3. Замикатися на двоє дверей: зовнішні, що відкриваються назовні, мають зсередини оглядове
вічко, замикаються на два внутрішні врізні замки; внутрішні, що відкриваються всередину, виготовлені у вигляді
ґрат і замикаються на навісний замок. Зовнішні двері повинні навішуватися щільно, без щілин на
внутрішні завіси й обладнуватися металевими накладками завширшки
40 - 60 мм за всією шириною дверей. Накладки повинні замикатися на навісні замки. Якщо двері складу виходять у приміщення, у якому встановлено
постійну зону митного контролю, то зовнішні двері складу
металевими накладками можуть не обладнуватися. Двері складу митного органу повинні бути забезпечені
пристроєм для опечатування їх особистою металевою печаткою
завідуючого складом. 2.1.4. Бути укомплектованими необхідною кількістю
вогнегасників.
2.2. Приміщення складу митного органу обладнуються охоронною
та протипожежною сигналізаціями з урахуванням таких вимог: 2.2.1. Першим рубежем охоронної сигналізації захищаються
віконні й дверні отвори, люки, вентиляційні канали, теплові
введення, тонкостінні перегородки та інші елементи приміщень,
доступні для проникнення ззовні, у тому числі й обладнані
металевими ґратами. 2.2.2. Кожне приміщення складу митного органу обладнується
другим рубежем охоронної сигналізації за допомогою ультразвукових,
оптико-електронних, радіохвильових та інших приладів, які
виявляють будь-які переміщення в контрольованому просторі. 2.2.3. Охоронна та протипожежна сигналізації обов'язково
обладнуються звуковим і світловим приладами, які роблять можливим
реагування чергового персоналу митного органу, який, у свою чергу,
забезпечується засобами радіо- або телефонного зв'язку з
підрозділом Міністерства внутрішніх справ України. 2.2.4. Охоронна й протипожежна сигналізації та освітлення
складу монтуються окремо, при чому передбачається електроживлення
з незалежних джерел. Проводки усіх видів повинні бути схованими. У
виняткових випадках допускається прокладення шлейфів у металевих
трубах зсередини приміщення по залізобетонних або бетонних
будівельних конструкціях. 2.2.5. Склади митних органів можуть здаватися під охорону
підрозділу Державної служби охорони Міністерства внутрішніх справ
України.
2.3. Територія складу, розташованого поза спорудами митного
органу, повинна бути огороджена й обладнана охоронною
сигналізацією.
2.4. Склад митного органу повинен бути укомплектований
необхідною кількістю технічного обладнання, а саме: навантажувально-розвантажувальної техніки й транспортних
засобів; складського устаткування; засобів зв'язку; оргтехніки; меблів; засобів обліку та контролю - для складів, призначених для
зберігання наливних і насипних товарів.
2.5. На складах митних органів товари, як правило,
зберігаються на піддонах розмірами 800 х 1200 мм, транспортні
засоби - на відкритих майданчиках або в пристосованих приміщеннях.
Наливні й насипні товари зберігаються в ємностях, які дають
можливість накладення митного забезпечення. { Абзац перший пункту
2.5 глави 2 в редакції Наказу Державної митної служби N 821
( z0760-08 ) від 29.07.2008 } Товари й транспортні засоби, що потребують спеціальних умов
зберігання та спеціального обладнання, не можуть зберігатися на
тих складах митних органів, де не можуть бути створені такі умови
чи де відсутнє відповідне обладнання.
2.6. На складах митного органу товари, що зазначені в пунктах
1 - 4 статті 166, а також у пунктах 1, 4, 5, 6, 7 статті 168, та
транспортні засоби, зазначені в пункті 3 статті 168 Митного
кодексу України ( 92-15 ), розміщуються окремо. При цьому товари,
що належать різним власникам, а також товари, заявлені в різні
митні режими, повинні зберігатися на складах митних органів окремо
з дотриманням порядку, установленого законодавством для
відповідних митних режимів, та з урахуванням специфіки товарів і
вимог маркування. { Абзац перший пункту 2.6 глави 2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державної митної служби N 821
( z0760-08 ) від 29.07.2008 } До товарів і транспортних засобів завідуючий складом
прикріплює ярлики з відомостями щодо: найменування первинного документа, за яким прийнято товари й
транспортні засоби, його номера, дати складання; назв товару й транспортного засобу (стисло); кількості товару та його ваги.
2.7. Для забезпечення надійного зберігання товарів і
транспортних засобів начальники митних органів забезпечують
функціонування складів митних органів відповідно до вимог цього
Порядку.
3. Завідуючий складом митного органу
3.1. Начальник митного органу, призначаючи на посаду
завідуючого складом митного органу (далі - завідуючий), укладає з
ним договір про повну матеріальну відповідальність. У митних органах, де штатним розписом не передбачено посаду
завідуючого, виконання його обов'язків може бути покладене наказом
митного органу на іншу посадову особу, з якою укладається договір
про повну матеріальну відповідальність.
3.2. Завідуючий приступає до роботи на підставі наказу
митного органу. При цьому завідуючий обов'язково має бути ознайомленим з
правилами пожежної безпеки, посадовою інструкцією та цим Порядком.
3.3. У митних органах, де штатним розписом передбачено одну
посаду завідуючого, у разі його тимчасової відсутності виконання
обов'язків завідуючого покладається наказом митного органу на іншу
посадову особу, з якою укладається договір про повну матеріальну
відповідальність на час виконання нею обов'язків завідуючого. У цьому разі обов'язково проводиться інвентаризація товарів і
транспортних засобів, що зберігаються на складі, з оформленням
необхідних документів.
3.4. У завідуючого зберігаються ключі від металевих шаф
(сейфів) і дверей складу митного органу, особиста металева
печатка. Завідуючому забороняється залишати ключі від металевих шаф
(сейфів) і дверей складу в місцях, не передбачених для зберігання,
а також передавати їх стороннім особам або виготовляти невраховані
дублікати. Ураховані дублікати ключів в опечатаних завідуючим пакетах,
скриньках тощо зберігаються в начальника митного органу або особи,
що його заміщує. Не рідше одного разу на квартал проводиться комісійна
перевірка врахованих дублікатів ключів з розпечатанням місць їх
зберігання. При виявленні втрати врахованого дубліката комісія
з'ясовує обставини втрати й у разі потреби проводить службову
перевірку, уживає заходів для негайної заміни замка.
3.5. Перед відкриттям приміщень складу, а також металевих шаф
(сейфів) завідуючий зобов'язаний оглянути цілість замків, дверей,
віконних ґрат, печаток і переконатися в справності охоронної
сигналізації. У разі пошкодження або зняття печатки, поломки замка, дверей
чи ґрат завідуючий зобов'язаний негайно доповісти про це
начальникові митного органу. У цьому разі обов'язково проводиться інвентаризація.
4. Товари й транспортні засоби, що зберігаються
на складі митного органу
4.1. Обов'язковому переданню на склад митного органу
підлягають такі товари (крім валютних цінностей): не пропущені на митну територію України внаслідок
установлених законом заборон чи обмежень на їх ввезення в Україну
або транзит через територію України й не вивезені за межі митної
території України в день їх ввезення; що ввозяться громадянами на митну територію України й
підлягають обкладенню податками та зборами, якщо останні не
сплачено; що до закінчення строку зберігання на складі тимчасового
зберігання не були задекларовані власником або вповноваженою ним
особою до відповідного митного режиму; заявлені до митного режиму відмови на користь держави.
4.2. Можуть зберігатися на складі митного органу: 4.2.1. Товари, що перебувають на тимчасовому зберіганні під
митним контролем з моменту пред'явлення митному органу й до
випуску відповідно до обраного митного режиму. 4.2.2. Товари, що вивозяться за межі митної території України
та після завершення митного оформлення зберігаються під митним
контролем до фактичного їх вивезення. 4.2.3. Товари й транспортні засоби, що заявлені до митного
режиму транзиту. 4.2.4. Товари, що перебувають у режимі митного складу. { Підпункт 4.2.4 пункту 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державної митної служби N 1538 ( z0057-11 ) від
27.12.2010 }
4.2.5. Зразки товарів і техніко-технологічна документація,
узяті митними органами для проведення експертизи з метою
встановлення достовірних відомостей про товари та їх відповідності
опису класифікаційних угруповань Української класифікації товарів
зовнішньоекономічної діяльності ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 ) (далі - УКТЗЕД). 4.2.6. Зразки товарів і документація, одержані митними
органами в підприємств-виробників товарів під час проведення
верифікації сертифікатів про походження товарів з України. 4.2.7. Проби та зразки товарів, потрібні для проведення
експертизи в справах про порушення митних правил і взяті на
підставі постанови про взяття проб та зразків, винесеної посадовою
особою митного органу, у провадженні якої перебуває справа про
порушення митних правил. 4.2.8. Товари й транспортні засоби, вилучені в справах про
порушення митних правил, у тому числі такі, що: є безпосередніми предметами порушення митних правил; товари
зі спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що
використовувалися для приховування від митного контролю
безпосередніх предметів порушення митних правил; транспортні
засоби, що використовувалися для переміщення безпосередніх
предметів порушення митних правил через митний кордон України; вилучені в особи, яка не має в Україні постійного місця
проживання або адреси, відповідно до частини другої статті 377 і
частини третьої статті 405 Митного кодексу України ( 92-15 ).
4.3. За зберігання товарів і транспортних засобів на складах
митних органів справляється плата відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 11 червня 2008 року N 533 ( 533-2008-п )
"Про запровадження плати за зберігання товарів і транспортних
засобів на складах митних органів". { Пункт 4.3 глави 4 в редакції Наказу Державної митної служби
N 821 ( z0760-08 ) від 29.07.2008 }
5. Строки зберігання товарів і транспортних засобів
на складі митного органу
5.1. Товари, зазначені в пункті 4.1 (крім товарів, заявлених
до митного режиму відмови на користь держави) і підпунктах 4.2.1 -
4.2.3 цього Порядку, можуть зберігатися на складі митного органу
протягом трьох місяців.
5.2. Товари, що перебувають у режимі митного складу й
зазначені в підпункті 4.2.4 цього Порядку, можуть зберігатися на
складі митного органу протягом таких строків з дати розміщення їх
у режим митного складу: товари, увезені на митну територію України, - не більше трьох
років з дати поміщення їх у цей режим; підакцизні товари, увезені на митну територію України, - не
більше трьох місяців з дати поміщення їх у цей режим; товари, що вивозяться за межі митної території України, -
протягом трьох місяців з дати поміщення їх у цей режим.
5.3. Товари, заявлені до митного режиму відмови на користь
держави, а також зразки товарів і документація, зазначені в
підпунктах 4.2.5 - 4.2.8 цього Порядку, зберігаються протягом
строків, визначених наказом Державної митної служби України від
28.08.2003 N 579 ( z0807-03 ), зареєстрованим Міністерством
юстиції України 15.09.2003 за N 807/8128.
5.4. Товари, що швидко псуються або мають обмежений строк
зберігання, у тому числі товари - предмети порушення митних
правил, зберігаються на складі митного органу з урахуванням строку
їх придатності.
6. Поміщення товарів і транспортних засобів
на склад митного органу
6.1. Поміщення товарів і транспортних засобів на склад
митного органу здійснюється на підставі таких документів: 6.1.1. Квитанції МД-1 ( z0066-05 ), оформленої на ім'я особи,
яка має право розпоряджатися товарами, зазначеними в пункті 4.1
(крім товарів, заявлених до митного режиму відмови на користь
держави) цього Порядку. Товари, зазначені в абзацах другому та третьому пункту 4.1
глави 4 цього Порядку, підлягають поміщенню на склад митного
органу за відповідним документом не пізніше наступного дня від дня
встановлення підстави, що обумовлює таке поміщення. { Підпункт
6.1.1 пункту 6.1 глави 6 доповнено абзацом згідно з Наказом
Державної митної служби N 1538 ( z0057-11 ) від 27.12.2010 }
6.1.2. Повідомлення (заяви) власника складу тимчасового
зберігання про передання товарів і транспортних засобів на склад
митного органу; наявних документів на товари й транспортні засоби;
акта про прийняття-передання (довільної форми) - при переданні
товарів і транспортних засобів, що зберігаються на складі
тимчасового зберігання, власник яких не звернувся до закінчення
строку тимчасового зберігання. Зазначені в цьому підпункті документи оформлюються в такому
порядку: першого робочого дня після закінчення строку тимчасового
зберігання товарів і транспортних засобів власник складу подає
начальнику митного органу або його заступнику повідомлення (заяву)
про передання товарів на склад митного органу, у якому
зазначаються відомості про товари. Копії документів, що
супроводжують передання товарів на склад митного органу,
залишаються на складі тимчасового зберігання; товари передаються посадовою особою складу тимчасового
зберігання на склад митного органу в присутності посадової особи
(посадових осіб) підрозділу митного оформлення, до обов'язків якої
входить контроль за діяльністю складу тимчасового зберігання. При
цьому в трьох примірниках складається акт про прийняття-передання
товарів, який підписується всіма особами, що брали участь у
прийнятті-переданні. Примірники акта розподіляються таким чином: перший передається на склад митного органу; другий передається на склад тимчасового зберігання; третій зберігається в підрозділі митного оформлення, який
здійснює контроль за діяльністю складу тимчасового зберігання. Переміщення товарів зі складу тимчасового зберігання на склад
митного органу здійснюється під контролем посадової особи
(посадових осіб) підрозділу митного оформлення, до обов'язків якої
входить контроль за діяльністю складу тимчасового зберігання. У
разі потреби таке переміщення може здійснюватися із залученням
посадових осіб митної варти. 6.1.3. Відповідно оформленого дозволу митного органу на
розміщення товарів у митний режим відмови на користь держави й
квитанції МД-1 ( z0066-05 ) - при поміщенні товарів, заявлених
громадянином до митного режиму відмови на користь держави. 6.1.4. Дозволу митного органу на розміщення товарів у митний
режим відмови на користь держави, вантажної митної декларації
(далі - ВМД), оформленої в митному режимі відмови на користь
держави, і квитанції МД-1 ( z0066-05 ) - при поміщенні товарів, що
заявляються суб'єктом господарювання до митного режиму відмови на
користь держави. 6.1.5. Дозволу митного органу на поміщення товарів і
транспортних засобів на склад митного органу, примірника ВМД і
квитанції МД-1 ( z0066-05 ) - при поміщенні товарів, що вивозяться
за межі митної території України та після завершення митного
оформлення зберігаються під митним контролем до фактичного їх
вивезення. При цьому при поміщенні на склад митного органу товарів,
митна вартість яких не перевищує еквівалента 100 євро, і товарів,
що вивозяться громадянами за межі митної території України,
замість примірника ВМД можуть бути подані товаросупровідні
документи з відбитком особистої номерної печатки (далі - ОНП)
посадової особи митного органу, що свідчить про завершення митного
оформлення, та оформлена квитанція МД-1 ( z0066-05 ). 6.1.6. Дозволу митного органу на поміщення товарів і
транспортних засобів на склад митного органу, примірника ВМД,
оформленого відповідно до митного режиму транзиту,- при поміщенні
товарів і транспортних засобів, що перебувають у митному режимі
транзиту. 6.1.7. Дозволу митного органу на поміщення товарів на склад
митного органу, примірника ВМД або завіреної копії ВМД - при
поміщенні товарів, що перебувають в митному режимі митного складу. 6.1.8. Акта про взяття (надання) проб і зразків, а також
квитанції МД-1 ( z0066-05 ) - при поміщенні зразків товарів та
техніко-технологічної документації, узятих митними органами від
суб'єктів господарювання і громадян для проведення експертизи з
метою встановлення достовірних відомостей про товари та їх
відповідності опису класифікаційних угруповань УКТЗЕД ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) або одержаних митними органами в
підприємств - виробників товарів під час проведення верифікації
сертифікатів. 6.1.9. Опису предметів, складеного на підставі первинних
процесуальних документів (протоколу про взяття проб і зразків,
протоколу про порушення митних правил, протоколу огляду, протоколу
обшуку, протоколу виїмки), - при розміщенні: проб і зразків, потрібних для проведення експертизи в справах
про порушення митних правил і взятих з товарів, що не зберігаються
на складі митного органу; предметів, вилучених у справах про порушення митних правил. Опис складається в трьох примірниках. Два примірники разом із
зазначеними в них пробами й зразками товарів передаються посадовою
особою підрозділу митного оформлення на склад митного органу,
третій примірник із підписом завідуючого, що засвідчує прийняття
проб і зразків товарів чи товарів та транспортних засобів на склад
митного органу, долучається до матеріалів справи про порушення
митних правил. Посадова особа митного органу, що склала протокол і
опис, несе відповідальність за достовірність записів у них. 6.1.10. Копії експертного висновку із зазначенням у
супровідному листі чи у висновку кількості проб і зразків, які не
повертаються на склад після проведення експертизи з використанням
руйнівних методів, а також акта про прийняття-передання - при
поміщенні проб і зразків, що залишилися після проведення
експертизи.
6.2. Дозвіл митного органу на поміщення товарів і
транспортних засобів на склад митного органу у випадках,
зазначених у підпунктах 6.1.5 - 6.1.7 цього Порядку, надається
особі, яка їх поміщує, на підставі: заяви на ім'я начальника митного органу або начальника
митного поста з обґрунтуванням потреби такого поміщення; { Абзац
другий пункту 6.2 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної митної служби N 222 ( z0462-11 ) від 18.03.2011 } документів, відповідно до заявленого митного режиму. Дозвіл оформлюється у вигляді резолюції "Дозволено", що
накладається на заяві відповідно начальником (заступником
начальника) митного органу або начальником митного поста (особою,
яка його заміщує), як правило, протягом доби. { Абзац четвертий
пункту 6.2 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної митної служби N 222 ( z0462-11 ) від 18.03.2011 } У разі прийняття рішення про відмову в поміщенні товарів і
транспортних засобів на склад митного органу начальник (заступник
начальника) митного органу або начальник митного поста (особа, яка
його заміщує) накладає на заяві резолюцію "Заборонено" із
зазначенням причин відмови. { Абзац п'ятий пункту 6.2 глави 6 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державної митної служби N 222
( z0462-11 ) від 18.03.2011 } Оригінальний примірник заяви з резолюцією начальника
(заступника начальника) митного органу або начальника митного
поста (особи, яка його заміщує) в установленому порядку
передається заявникові (уповноваженій ним особі) для подальшого
передання на склад митного органу, копія заяви з резолюцією
начальника (заступника начальника) митного органу зберігається в
загальному відділі митного органу. { Абзац шостий пункту 6.2 глави
6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної митної служби
N 222 ( z0462-11 ) від 18.03.2011 } Не може бути наданий дозвіл на поміщення на склад митного
органу товарів і транспортних засобів, що потребують спеціальних
умов зберігання чи спеціального обладнання, якщо на цьому складі
не можуть бути створені належні умови чи відсутнє відповідне
обладнання.
7. Операції, які можуть здійснюватися підприємствами з
товарами, що зберігаються на складах митних органів
7.1. Підприємство (суб'єкт господарювання), що зберігає
товари на складі митного органу, з дозволу цього митного органу
може здійснювати операції, визначені в статтях 63 і 170 Митного
кодексу України ( 92-15 ) та під контролем цього органу.
7.2. Операції, зазначені в пункті 7.1 цього Порядку,
здійснюються на підставі заяви власника товару або вповноваженої
ним особи й з дозволу начальника митного органу або вповноваженої
ним особи. Заява подається у двох примірниках. Дозвіл оформлюється у вигляді резолюції "Дозволено"
начальника митного органу або уповноваженої ним особи на обох
примірниках заяви. Резолюція завіряється печаткою митного органу. У разі прийняття рішення про відмову в наданні дозволу на
проведення операцій начальник митного органу або уповноважена ним
особа накладає на обох примірниках заяви резолюцію "Заборонено" із
зазначенням причин відмови. Резолюція завіряється печаткою митного
органу. Перший примірник заяви з резолюцією начальника митного органу
або уповноваженої ним особи зберігається в митному органі, другий
- видається заявникові (уповноваженому представникові заявника).
8. Випуск товарів зі складу митного органу
8.1. Видача зі складу митного органу товарів їх власникам
або вповноваженим особам здійснюється лише після їх митного
оформлення та внесення плати відповідно до законодавства. { Пункт 8.1 глави 8 в редакції Наказу Державної митної служби
N 821 ( z0760-08 ) від 29.07.2008 }
8.2. Випуск товарів і транспортних засобів зі складу митного
органу здійснюється за умови подання документів, що засвідчують
особу, повноваження особи. Крім того, залежно від порядку розміщення та мети випуску
товарів і транспортних засобів подаються такі документи: другий примірник квитанції МД-1 ( z0066-05 ), якщо товари й
транспортні засоби поміщувалися на склад митного органу зі
складанням квитанції МД-1; документи (квитанція МД-1 ( za066-05 ), ВМД ( za140-07,
910а-2007-п ), митна декларація тощо), що підтверджують оформлення
товарів і транспортних засобів у відповідний митний режим або
згідно із заявленою метою; { Абзац четвертий пункту 8.2 глави 8 в
редакції Наказу Державної митної служби N 1155 ( z1093-08 ) від
16.10.2008 } постанова про взяття проб і зразків, винесена посадовою
особою, у провадженні якої перебуває справа про порушення митних
правил або кримінальна справа; постанова суду про повернення товарів і транспортних засобів
власнику; дозвіл митного органу на випуск зі складу митного органу
тимчасово (з наступним поверненням) товарів і транспортних
засобів, що беруться для проведення експертизи в установлених
законодавством випадках; документи, що підтверджують справляння плати за зберігання
товарів і транспортних засобів на складі митного органу. { Пункт
8.2 глави 8 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної митної
служби N 821 ( z0760-08 ) від 29.07.2008 }
8.3. До документів, за якими випускаються товари й
транспортні засоби зі складу митного органу, належать також: акт про прийняття-передання; акт про взяття проб і зразків товарів; акт опису й арешту майна; { Пункт 8.3 глави 8 доповнено
абзацом четвертим згідно з Наказом Державної митної служби N 1155
( z1093-08 ) від 16.10.2008 } протокол про одержання проб і зразків товарів для проведення
експертизи в справі про порушення митних правил.
9. Особливості випуску товарів зі складу митного органу
9.1. Випуск товарів тимчасово (з наступним поверненням)
здійснюється для: а) взяття проб і зразків товарів при проведенні експертизи в
установлених законодавством випадках. Проби й зразки товарів, що зберігаються на складі митного
органу, відбираються відповідно до Порядку взяття (надання) проб і
зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з
метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2002
N 1862 ( 1862-2002-п ); б) проведення експертизи товарів і транспортних засобів,
вилучених у справах про порушення митних правил, на підставі
постанови, винесеної посадовою особою, у провадженні якої
перебуває справа про порушення митних правил.
9.2. Строк, на який товари випускаються зі складу митного
органу тимчасово (з наступним поверненням) з метою, зазначеною в
пункті 9.1 цього Порядку, не може перевищувати одного місяця.
9.3. Випуск товарів, які переміщуються через митний кордон
України в супроводжуваному багажі або ручній поклажі громадянина,
що були розміщені на складі митного органу відповідно до пунктів
1, 2 частини першої статті 166, а також пункту 8 частини першої
статті 168 Митного кодексу України ( 92-15 ), щодо яких винесено
судове рішення про повернення їх власнику, для подальшого
вивезення (повернення) громадянином за межі митної території
України, здійснюється у такому порядку:
9.3.1. Видача товарів громадянину для вивезення (повернення)
їх за межі митної території України здійснюється тільки в тому
пункті пропуску, через який вони ввозилися на митну територію
України.
9.3.2. Громадянин, прийнявши рішення про вивезення
(повернення) товарів за межі митної території України, подає
письмове звернення на ім'я начальника митного органу, де
зберігаються ці товари. У зверненні зазначаються пункт пропуску на митному кордоні в
зоні діяльності митного органу, через який було ввезено товари на
митну територію України, дата й орієнтовний час їх вивезення
(повернення), а також контактний телефон громадянина (у разі
наявності). До звернення додаються копії: квитка або іншого документа, що
підтверджує характер поїздки громадянина за межі митної території
України (у разі наявності); документа, що посвідчує особу;
квитанції МД-1 ( za066-05 ), за якою товари були передані для
зберігання митному органу, або судове рішення, відповідно до якого
товари підлягають поверненню власнику. Звернення подається митному органу не пізніше ніж за 3 доби
до дати вивезення (повернення) товарів, зазначеної у зверненні, що
необхідні для розгляду цього звернення та підготовки необхідних
документів. За наявності об'єктивних причин і з урахуванням особливостей
функціонування складу митного органу, а також ураховуючи
особливості випуску товарів зі складу митного органу, строк їх
видачі для подальшого вивезення (повернення) за межі митної
території може бути зменшений митним органом.
9.3.3. При вивезенні (поверненні) за межі митної території
України товарів, щодо яких винесено судове рішення про повернення
їх власнику та накладення на нього адміністративного стягнення, до
звернення громадянин також додає копію документа (документів), що
підтверджує відшкодування витрат у справі, передбачене статтею 385
Митного кодексу України ( 92-15 ), та сплату штрафу (при
застосуванні його як виду стягнення). У разі відмови громадянина сплатити витрати в справі митний
орган повинен негайно вжити заходів щодо примусового стягнення з
громадянина цих витрат у порядку, установленому Законом України
"Про виконавче провадження" ( 606-14 ).
9.3.4. Дозвіл на випуск товарів зі складу митного органу
оформлюється у вигляді резолюції "Дозволено", що накладається на
зверненні громадянина начальником митного органу або вповноваженою
ним особою протягом доби з дня реєстрації цього звернення у
митному органі. Водночас, якщо склад митного органу, де зберігаються ці
товари, розташований поза пунктом пропуску, через який прямує
громадянин, то начальник митного органу або вповноважена ним особа
визначає посадову особу, що здійснюватиме доставку цих товарів у
пункт пропуску, надає відповідні доручення щодо забезпечення цієї
посадової особи транспортним засобом для доставки товарів і в разі
необхідності її супроводження посадовими особами підрозділу митної
варти. Перелік посадових осіб, уповноважених на здійснення доставки
товарів зі складу митного органу до пункту пропуску для подальшого
їх повернення власнику та вивезення (повернення) за межі митної
території України, затверджується наказом митного органу.
9.3.5. Громадянину відмовляється в поверненні товарів для
вивезення (повернення) їх за межі митної території України з таких
причин: громадянин у зверненні зазначив інший пункт пропуску для
вивезення (повернення) товарів за межі митної території України,
ніж той, через який ці товари було ввезено; митний орган отримав звернення громадянина про повернення
товарів для вивезення (повернення) їх за межі митної території
України з порушенням вимог, передбачених підпунктом 9.3.2 цього
Порядку; у разі принесення прокурором протесту на відповідне рішення
суду в установленому законодавством України порядку. У разі прийняття рішення про відмову в поверненні товарів зі
складу митного органу начальник митного органу або вповноважена
ним особа накладає на зверненні громадянина резолюцію "Заборонено"
із зазначенням причини відмови, про що громадянин повідомляється
невідкладно за наявними у зверненні контактними телефонами.
9.3.6. При позитивному розгляді письмового звернення
громадянина товари повертаються йому безпосередньо в зоні митного
контролю пункту пропуску після їх митного оформлення для вивезення
за межі митної території України та внесення плати за зберігання
товарів і транспортних засобів на складі митного органу відповідно
до законодавства. Плата за зберігання товарів і транспортних засобів на складі
митного органу розраховується завідуючим складом відповідно до
Порядку справляння плати за зберігання товарів і транспортних
засобів на складах митних органів, затвердженого наказом Державної
митної служби України від 29.07.2008 N 821 ( z0760-08 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.08.2008 за
N 760/15451.
9.3.7. Якщо склад митного органу, де зберігаються товари,
розташований безпосередньо в пункті пропуску, через який вони
вивозитимуться (повертатимуться), то товари видаються громадянину
завідуючим складом. У разі визначення особи, уповноваженої на здійснення доставки
до пункту пропуску (іншої, ніж завідуючий складом), завідуючий
складом передає цій особі за актом про приймання-передавання
товари, що підлягають поверненню, та за наявності підстав додає
розрахунок плати за зберігання цих товарів на складі митного
органу, а при поверненні товарів за судовим рішенням - також
видаткову накладну в двох примірниках. Товари мають бути доставлені в пункт пропуску митного органу,
через який буде вивезено (повернуто) їх за межі митної території
України, з урахуванням строку, необхідного для здійснення їх
митного оформлення, та часу, зазначеного у зверненні громадянина. Після доставки зазначених товарів у пункт пропуску
допускається їх передання посадовій особі митного органу, що
здійснюватиме митне оформлення цих товарів, для подальшого
повернення громадянину, про що в акті про приймання-передавання
робиться відповідна відмітка.
9.3.8. Митне оформлення товарів, які вивозяться
(повертаються) громадянином за межі митної території України,
здійснюється із застосуванням митної декларації, форма якої
затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97
N 748 ( 748-97-п ) "Про перелік відомостей, що оголошуються
громадянами за встановленою формою у разі переміщення ними через
митний кордон України предметів". Порядок заповнення митної
декларації при переміщенні громадянами предметів через митний
кордон України встановлено наказом Державної митної служби України
від 04.06.2008 N 604 ( z0629-08 ) "Про затвердження Порядку
заповнення митної декларації при переміщенні громадянами предметів
через митний кордон України", зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 10.07.2008 за N 629/15320. При оформленні товарів, прийнятих на склад митного органу за
квитанцією МД-1 ( za066-05 ), у графі "Для службових позначок"
митної декларації посадовою особою митного органу, яка здійснює
митний контроль та митне оформлення, учиняється запис "Вивезення
товарів, не пропущених через митний кордон України". Водночас
зазначаються реквізити квитанції МД-1, за якою товари приймалися
на зберігання, та квитанції МД-1, за якою справлялась плата за
зберігання товарів і транспортних засобів на складі митного
органу. При оформленні товарів, вилучених за протоколом про порушення
митних правил, щодо яких винесено судове рішення про повернення
власнику, у графі "Для службових позначок" митної декларації
посадовою особою митного органу, яка здійснює митний контроль та
митне оформлення, учиняється запис "Вивезення товарів, вилучених
за протоколом про порушення митних правил, щодо яких винесено
судове рішення про повернення власнику". Також зазначаються
реквізити документа, за яким товари вилучалися, та в разі
відшкодування витрат у справі про порушення митних правил та/або
справляння плати за зберігання цих товарів на складі митного
органу - реквізити документа, що підтверджує відшкодування витрат,
та/або квитанції МД-1 ( za066-05 ), за якою справлялась плата за
зберігання. Під час одержання товарів громадянин ставить підпис на двох
примірниках видаткової накладної і зазначає дату їх отримання.
Один примірник видаткової накладної залишається у справах митного
органу, інший передається власнику.
9.3.9. Після завершення митного оформлення товарів, які
випускалися зі складу митного органу за актом про
приймання-передавання для здійснення доставки до пункту пропуску з
подальшим їх поверненням громадянину для вивезення (повернення) за
межі митної території України, посадова особа, що здійснила їх
митне оформлення, передає на склад митного органу такі документи: другий аркуш квитанції МД-1 ( za066-05 ), якщо товари
приймалися на склад зі складанням квитанції МД-1; копію першого аркуша квитанції МД-1 ( za066-05 ), за якою
справлялась плата за зберігання товарів і транспортних засобів на
складі митного органу; примірник видаткової накладної, якщо товари вилучалися за
протоколом про порушення митних правил, щодо яких винесено судове
рішення про повернення власнику; примірник митної декларації або її копію, засвідчену
відбитком особистої номерної печатки цієї посадової особи. { Главу 9 доповнено пунктом 9.3 згідно з Наказом Державної митної
служби N 1155 ( z1093-08 ) від 16.10.2008 }
9.4. Випуск товарів і транспортних засобів, що переходять у
власність держави, для розпорядження ними здійснюється відповідно
до Порядку організації митних аукціонів, реалізації товарів і
транспортних засобів на митних аукціонах, товарних біржах або
через підприємства торгівлі, а також розпорядження окремими видами
товарів, що не підлягають реалізації, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 N 607 ( 607-2003-п ), та
Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна,
що переходить у власність держави, і розпорядження ним,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.98
N 1340 ( 1340-98-п ) (зі змінами й доповненнями), та інших
нормативно-правових актів з цього питання.
10. Облік товарів і транспортних засобів,
що зберігаються на складі митного органу
10.1. Облік товарів на складі митного органу ведеться в
книгах складського обліку, зокрема в книзі "Предмети, прийняті на
зберігання", у якій обліковуються всі предмети з моменту прийняття
на склад митного органу для зберігання до моменту повернення
власникові (уповноваженій ним особі) або видачі зі складу у
випадках, визначених цим Порядком. Книга ведеться за формою,
наведеною в додатку 2 до цього Порядку. Усі книги складського обліку повинні бути пронумеровані,
прошнуровані й опечатані мастиковою печаткою. Запис про кількість
аркушів у книзі складського обліку завіряється підписами
начальника митного органу та головного бухгалтера.
10.2. У строки, визначені начальником митного органу,
завідуючий подає до відділу фінансів та бухгалтерського обліку
митного органу за реєстром первинні прибуткові й видаткові
документи на товари для відображення проведених операцій у
регістрах бухгалтерського обліку.
Начальник Управління технологій
митного контролю С.М.Сьомка
Додаток 1
до п. 1.3 Порядку роботи
складу митного органу

ОПИС ПРЕДМЕТІВ
______________________________________________________________
(підстави для розміщення предметів на склад митного органу)
______________________________________________________________
(особа, якій належать предмети)
-------------------------------------------------------- | N | Найменування |Кількість| | | Номер і дата | |з/п|предмета, його |або вага |Ціна|Сума| акта | | |відмінні ознаки| | | |про реалізацію| |---+---------------+---------+----+----+--------------| |---+---------------+---------+----+----+--------------| |---+---------------+---------+----+----+--------------| |---+---------------+---------+----+----+--------------| |---+---------------+---------+----+----+--------------| |---+---------------+---------+----+----+--------------| |---+---------------+---------+----+----+--------------| |---+---------------+---------+----+----+--------------| |---+---------------+---------+----+----+--------------| |---+---------------+---------+----+----+--------------| |---+---------------+---------+----+----+--------------| |---+---------------+---------+----+----+--------------| |---+---------------+---------+----+----+--------------| |---+---------------+---------+----+----+--------------| |---+---------------+---------+----+----+--------------| |---+---------------+---------+----+----+--------------| |---+---------------+---------+----+----+--------------| |---+---------------+---------+----+----+--------------| |---+---------------+---------+----+----+--------------| |---+---------------+---------+----+----+--------------| |---+---------------+---------+----+----+--------------| |---+---------------+---------+----+----+--------------| |---+---------------+---------+----+----+--------------| |---+---------------+---------+----+----+--------------| --------------------------------------------------------
Перелічені в описі предмети:
здав _______________________________________________________,
прийняв _____________________________________________________
"_____" _____________________ 20 ____ р.
Додаток 2
до п. 10.1 Порядку роботи
складу митного органу

КНИГА
"Предмети, прийняті на зберігання"

----------------------------------------------------------------------------------- | | | Прізвище, ім'я та по | Найменування | Кількість | | |Вид і номер|батькові громадянина або| предметів, їх |предметів в| | Дата |первинного | назва юридичної особи, |відмінні ознаки,|основних і | |оприбуткування | документа | від яких прийнято | код згідно з |додаткових | | | | предмети | УКТЗЕД | одиницях | | | | | | виміру | |---------------+-----------+------------------------+----------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -----------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- | | Відмітка про видачу | | | Вартість |-------------------------------------------------|Примітки| |предметів, грн.|номер і дата оформлення|кількість| вартість | | | | документа про видачу |предметів|предметів, грн.| | |---------------+-----------------------+---------+---------------+--------| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ----------------------------------------------------------------------------вгору