Документ z1183-10, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.11.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
11.11.2010 N 414
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 листопада 2010 р.
за N 1183/18478

Про втрату чинності наказу
Державного казначейства України
від 16.12.2002 N 232

З метою приведення нормативно-правових актів Державного
казначейства України у відповідність до Бюджетного кодексу України
( 2456-17 ) від 08.07.2010 Н А К А З У Ю:
1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного
казначейства України від 16.12.2002 N 232 ( z0019-03 ) "Про
затвердження Інструкції про порядок відображення в обліку
бюджетних установ операцій з централізованого постачання
матеріальних цінностей".
2. Департаменту методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) і Юридичному
департаменту (Зіневич О.Л.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) довести цей наказ
до відома структурних підрозділів центрального апарату Державного
казначейства України та Головних управлінь Державного казначейства
України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі.
4. Структурним підрозділам центрального апарату Державного
казначейства України та Головним управлінням Державного
казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі цей наказ довести до відома установ,
що ними обслуговуються.
5. Центральним органам виконавчої влади, іншим головним
розпорядникам бюджетних коштів, внести зміни до галузевих
інструкцій про порядок відображення в обліку операцій з
централізованого постачання матеріальних цінностей відповідно до
цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників голови Державного казначейства України відповідно до
розподілу обов'язків.
7. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності
Бюджетним кодексом України ( 2456-17 ) від 08.07.2010.
Голова С.І.Харченко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра фінансів
України Т.Єфименковгору