Про внесення змін до наказу Державної митної служби України від 30.09.2004 N 714
Держмитслужба України; Наказ, Перелік від 09.11.20091069
Документ z1183-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 31.08.2012, підстава - z1360-12

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
09.11.2009 N 1069
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 грудня 2009 р.
за N 1183/17199
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 631 ( z1360-12 ) від 30.05.2012 }
Про внесення змін до наказу
Державної митної служби України
від 30.09.2004 N 714

Відповідно до статті 71 Митного кодексу України ( 92-15 ) та
Положення про Державну митну службу України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 N 940
( 940-2007-п ), Н А К А З У Ю:
1. Унести до наказу Держмитслужби від 30.09.2004 N 714
( z1315-04 ) "Про затвердження Переліку товарів, митний контроль
та митне оформлення яких здійснюються підрозділами Енергетичної
регіональної митниці", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.10.2004 за N 1315/9914 (зі змінами), такі зміни: пункт 1 наказу після слів "митне оформлення яких" доповнити
словами та цифрою "згідно з пунктом 2 цього наказу"; пункт 2 наказу викласти в такій редакції: "2. Установити, що митний контроль та митне оформлення
товарів, внесених до Переліку, що переміщуються через митний
кордон України з будь-якою метою трубопровідним транспортом та
лініями електропередачі, здійснюються Енергетичною регіональною
митницею. Фактичний контроль (перевірка показань вимірювальних
приладів, даних документів обліку, накладення митного
забезпечення, проведення контрольних замірів, відбирання проб
тощо) товарів, зазначених у абзаці першому цього пункту,
здійснюється митними органами, у зонах діяльності яких розташовані
відповідні місця (пункти) митного контролю таких товарів, у
встановленому порядку. Митний контроль та митне оформлення товарів, внесених до
Переліку, що переміщуються через митний кордон України (крім
переміщення з метою транзиту) автомобільним, залізничним, морським
(річковим) транспортом, здійснюються Енергетичною регіональною
митницею або іншим митним органом з урахуванням особливостей,
зазначених у підпунктах 2.1-2.9 цього пункту. Митний контроль та митне оформлення товарів, внесених до
Переліку, що переміщуються через митний кордон України авіаційним
транспортом з будь-якою метою, здійснюються митним органом,
визначеним у загальному порядку, без погодження з Енергетичною
регіональною митницею.
2.1. У разі якщо код класифікації згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) товарів, внесених до переліків
лікарських засобів та виробів медичного призначення, збігається з
кодом згідно з УКТЗЕД товарів, внесених до Переліку, затвердженого
цим наказом, митний контроль та митне оформлення таких лікарських
засобів та виробів медичного призначення здійснюються митним
органом, визначеним у загальному порядку без погодження з
Енергетичною регіональною митницею.
2.2. Митний контроль та митне оформлення товарів, внесених до
Переліку, вага нетто яких не перевищує 1000 кг, незалежно від
наявності товарів, не внесених до Переліку, у складі такої партії
товарів, здійснюються відповідним митним органом без погодження з
Енергетичною регіональною митницею.
2.3. Митний контроль та митне оформлення товарів, внесених до
Переліку, здійснюються іншим митним органом, якщо такі товари
переміщуються через митний кордон України у складі партії товарів
разом з товарами, не внесеними до Переліку, та якщо фактурна
вартість товарів, внесених до Переліку, менша фактурної вартості
решти товарів у складі цієї партії товарів. Згідно з положеннями абзацу першого цього підпункту, митний
контроль та митне оформлення товарів, внесених до Переліку,
здійснюються іншим митним органом за погодженням з Енергетичною
регіональною митницею, крім випадку, встановленого підпунктом 2.2
цього наказу.
2.4. Митний контроль та митне оформлення товарів, не внесених
до Переліку, здійснюються Енергетичною регіональною митницею без
погодження з іншим митним органом, якщо такі товари переміщуються
через митний кордон України у складі партії товарів разом з
товарами, внесеними до Переліку, та якщо фактурна вартість
товарів, внесених до Переліку, більша фактурної вартості решти
товарів у складі цієї партії товарів.
2.5. Митний контроль та митне оформлення товарної продукції,
що утворилася внаслідок переробки товарів, внесених до Переліку,
попередньо оформлених Енергетичною регіональною митницею у митному
режимі переробки на митній території України чи за межами митної
території України, здійснюються Енергетичною регіональною
митницею.
2.6. Митний контроль та митне оформлення обладнання, що
переміщується через митний кордон України з метою обслуговування
трубопроводів (ультразвуковий або магнітний дефектоскопи,
шкребок-калібр, очисний поршень, калібрувальна пластина,
профілемір тощо), здійснюються Енергетичною регіональною митницею
або іншим митним органом без погодження з Енергетичною
регіональною митницею.
2.7. Митний контроль та митне оформлення упаковки (у тому
числі піддонів) та контейнерів, необхідних для переміщення через
митний кордон України товарів, митне оформлення яких згідно з цим
наказом здійснюється Енергетичною регіональною митницею, також
здійснюються цією митницею без погодження з іншим митним органом.
2.8. Митний контроль та митне оформлення суднового
спорядження, суднових запасних частин та суднових припасів, що
переміщуються на судно закордонного плавання і з цього судна,
здійснюються митним органом, що здійснює митний контроль та митне
оформлення цього судна, без погодження з Енергетичною регіональною
митницею.
2.9. Митний контроль та митне оформлення суден закордонного
плавання, що переміщуються через митний кордон України в межах
нафтогавані Одеського морського торговельного порту, суднового
спорядження, суднових запасних частин, суднових припасів, що
переміщуються на такі судна і з них, а також особистих речей
членів екіпажу цих суден відповідно до переліку, визначеного
постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2001 N 1652
( 1652-2001-п ) "Про обсяги та порядок ввезення громадянами на
митну територію України продуктів харчування для власного
споживання та перелік предметів, що не можуть бути віднесені до
особистих речей громадян", здійснюються Енергетичною регіональною
митницею без погодження з іншим митним органом.".
2. Унести зміни до Переліку товарів, митний контроль та митне
оформлення яких здійснюються підрозділами Енергетичної
регіональної митниці, затвердженого наказом Держмитслужби від
30.09.2004 N 714 ( z1315-04 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.10.2004 за N 1315/9914 (зі змінами), виклавши
його в новій редакції, що додається.
3. Департаменту декларування та митних режимів (Муратов І.М.)
і Юридичному департаменту (Бабюк В.Л.) забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Установити, що цей наказ набирає чинності з дня його
офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Держмитслужби Пашка П.В.
Голова Державної
митної служби України А.В.Макаренко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Міністра фінансів України І.І.Уманський
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
30.09.2004 N 714
( z1315-04 )
(у редакції наказу Державної
митної служби України
від 09.11.2009 N 1069)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 грудня 2009 р.
за N 1183/17199

ПЕРЕЛІК
товарів, митний контроль та митне оформлення
яких здійснюються підрозділами
Енергетичної регіональної митниці

------------------------------------------------------------------ | Найменування товару* |Код товару згідно з УКТЗЕД*| | | ( 2371а-14, 2371б-14, | | | 2371в-14, 2371г-14 ) | |------------------------------------+---------------------------| |Суміші ароматичних вуглеводнів, з |2707 50 10 00 | |яких 65 об. % або більше (включаючи | | |втрати) переганяється при | | |температурі до 250 град.C за | | |методом, визначеним згідно | | |з ASTM D 86 для використання | | |як паливо | | |------------------------------------+---------------------------| |Для інших цілей тільки піроконденсат|2707 50 90 00 | |гідростабілізований | | |------------------------------------+---------------------------| |Нафта або нафтопродукти сирі, |2709 00 | |одержані з бітумінозних порід | | |(мінералів) | | |------------------------------------+---------------------------| |Нафта або нафтопродукти, одержані з |2710 | |бітумінозних порід (мінералів), крім| | |сирих; продукти, в іншому місці не | | |зазначені, з вмістом 70 мас. % або | | |більше нафти чи нафтопродуктів, | | |одержаних з бітумінозних порід | | |(мінералів), причому ці | | |нафтопродукти є основними складовими| | |частинами продуктів; відпрацьовані | | |нафтопродукти | | |------------------------------------+---------------------------| |Гази нафтові та інші вуглеводні в |2711 | |газоподібному стані | | |------------------------------------+---------------------------| |Вазелін нафтовий (петролатум); |2712 | |парафін, віск нафтовий | | |мікрокристалічний, парафін сирий, | | |озокерит, віск з бурого вугілля, | | |віск торф'яний, інші мінеральні | | |воски та аналогічні продукти, | | |одержані в результаті синтезу або | | |інших процесів, забарвлені або | | |незабарвлені | | |------------------------------------+---------------------------| |Кокс нафтовий, бітум нафтовий та |2713 | |інші залишки від переробки нафти або| | |нафтопродуктів, одержаних із | | |бітумінозних порід | | |------------------------------------+---------------------------| |Бітум і асфальт, природні; сланці |2714 | |бітумінозні та пісковики | | |бітумінозні; асфальти та асфальтові | | |породи | | |------------------------------------+---------------------------| |Суміші бітумінозні на основі |2715 00 00 | |природного асфальту або природного | | |бітуму, нафтового бітуму, | | |мінеральних смол чи пеку | | |мінеральних смол (наприклад, | | |бітумінозні мастики, асфальтові | | |суміші для дорожнього покриття) | | |------------------------------------+---------------------------| |Електроенергія |2716 00 00 00 | |------------------------------------+---------------------------| |Аміак безводний |2814 10 00 00 | |------------------------------------+---------------------------| |Урановий оксидний концентрат |2844 10 90 00 | |(концентрат природного урану у | | |вигляді U O ) | | | 3 8 | | |------------------------------------+---------------------------| |Відпрацьовані (опромінені) |2844 50 00 00 | |тепловидільні елементи (твели) | | |ядерних реакторів | | |------------------------------------+---------------------------| |Вуглеводні ациклічні насичені |2901 10 00 | |------------------------------------+---------------------------| |Метилтретбутиловий ефір (МТБЕ) |2909 19 00 20 | |------------------------------------+---------------------------| |Тільки етилтретбутиловий ефір |2909 19 00 90 | |------------------------------------+---------------------------| |Мастильні матеріали |3403 19 10 00 | | |3403 19 91 00 | | |3403 19 99 00 | | |3403 99 10 00 | | |3403 99 90 10 | | |3403 99 90 90 | |------------------------------------+---------------------------| |Антидетонатори, антиоксиданти, |3811 | |інгібітори смолоутворення, | | |загусники, антикорозійні препарати | | |та інші готові присадки, добавки для| | |нафтопродуктів (включаючи бензин) | | |або для інших рідин, які | | |використовують з тією самою метою, | | |що і нафтопродукти | | |------------------------------------+---------------------------| |Чохли для транспортування |7309 00 90 00 | |відпрацьованого ядерного палива | | |------------------------------------+---------------------------| |Неопромінені паливні елементи |8401 30 00 00 | |(твели) | | |------------------------------------+---------------------------| |Поглинаючі стрижні системи |8401 40 00 00 | |управління і захисту - ПС СУЗ, | | |стрижні вигоряючого поглинача - СВП | | |------------------------------------+---------------------------| |Вагони для забезпечення перевезень |8605 00 00 00 | |технічного персоналу, що супроводжує| | |ядерне паливо | | |------------------------------------+---------------------------| |Вагони для транспортування вантажів |8606 91 10 00 | |з високою радіоактивністю | | |------------------------------------+---------------------------| |Контейнери для транспортування |8609 00 10 00 | |радіоактивних речовин |8609 00 90 00 | ------------------------------------------------------------------
-------------- * Крім лікарських засобів та виробів медичного призначення.
Директор Департаменту
декларування та митних режимів І.М.Муратоввгору