Документ z1182-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 31.08.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.11.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.08.2017  № 1385


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 вересня 2017 р.
за № 1182/31050

Про затвердження Типового положення про відділення (групу) підтриманого проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю

Відповідно до частини третьої статті 5 Закону України "Про соціальні послуги", пункту 6 Типового положення про дитячий будинок-інтернат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 978, абзацу четвертого пункту 5 Типового положення про психоневрологічний інтернат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 957, пункту 1 Переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року № 1417, підпункту 2 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типове положення про відділення (групу) підтриманого проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, що додається.

2. Управлінню у справах людей похилого віку та надання соціальних послуг (Суліма О.В.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Федорович Н.В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Міністра фінансів України

В.о. Міністра охорони здоров'я України

Заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

Генеральний Секретар
Всеукраїнського громадського об'єднання
"Національна Асамблея інвалідів України"

Виконавчий директор
Всеукраїнської громадської організації
"Коаліція захисту прав осіб з інвалідністю
внаслідок інтелектуальних порушень"

Голова виконавчого комітету
Всеукраїнської спілки громадських організацій
"Конфедерація громадських організацій
інвалідів України"

Голова Всеукраїнської організації інвалідів
"Союз організацій інвалідів України"

Голова громадської організації
"Всеукраїнський центр допомоги учасникам АТО"


С. Марченко

Уляна СупрунА.І. ШироковР. Іллічов


О. МірошниченкоВікторія Назаренко
Р.І. Кравченко
В.В. Карпенко


В.В. Назаренко


О.Д. Ліпіріді


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
31.08.2017 № 1385


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 вересня 2017 р.
за № 1182/31050

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про відділення (групу) підтриманого проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю

І. Загальні положення

1. Відділення (група) підтриманого проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю (далі - Відділення) - це структурний підрозділ установи або закладу соціального обслуговування системи соціального захисту населення (далі - установа), що утворюється для надання соціальної послуги підтриманого проживання не менше ніж 12, але не більше ніж 15 особам похилого віку та/або особам з інвалідністю, які досягли повноліття (далі - підопічні), які потребують догляду та підтримки.

Якщо підопічних, які потребують соціальної послуги підтриманого проживання, менше ніж 12 осіб, в установі можуть бути сформовані групи підтриманого проживання.

2. Відділення утворюється, реорганізовується та ліквідується за рішенням засновника установи.

3. Положення про Відділення затверджується відповідно до положення про установу.

4. Координація роботи Відділення, організаційно-методичне забезпечення та контроль його діяльності здійснюються установою та органом виконавчої влади з питань соціального захисту населення Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до підпорядкування.

5. Відділення розміщується у будівлі установи або на території зі спеціально побудованими чи пристосованими приміщеннями, що відповідають будівельним, санітарно-гігієнічним, протипожежним вимогам.

6. У своїй діяльності Відділення керується Конституцією та законами України, Конвенцією про права осіб з інвалідністю, Конвенцією про права дитини, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, у тому числі цим Типовим положенням.

ІІ. Завдання та основні напрями діяльності Відділення

1. Відділення забезпечує:

1) реалізацію завдань, визначених Законом України "Про соціальні послуги" та іншими нормативно-правовими актами, щодо забезпечення права осіб похилого віку та осіб з інвалідністю на отримання соціальних послуг, зокрема підтриманого проживання;

2) визначення індивідуальних потреб підопічних;

3) безпечні та належні умови для проживання та соціально-побутового обслуговування підопічних;

4) проведення комплексу реабілітаційних заходів згідно з індивідуальною програмою реабілітації особи з інвалідністю в межах відповідної діяльності установи;

5) залучення до життєдіяльності територіальної громади;

6) сприяння в організації щоденної зайнятості, доступу до професійної освіти, працевлаштування тощо (для осіб з інвалідністю);

7) формування та підтримку навичок самообслуговування;

8) допомогу в організації дозвілля, транспортування та пересування;

9) допомогу в оволодінні соціальними ролями та формуванні відчуття приналежності до групи і територіальної громади;

10) роботу із запобігання формуванню шкідливих звичок;

11) психологічну та емоційну підтримку;

12) реалізацію прав підопічних відповідно до законодавства.

2. Підопічні, які перебувають у Відділенні, забезпечуються за потреби:

постільною білизною, м’яким, твердим інвентарем і столовим посудом згідно з Мінімальними нормами забезпечення предметами, матеріалами та інвентарем громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів в інтернатних установах та територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) системи соціального захисту населення, затвердженими наказом Міністерства соціальної політики від 19 серпня 2015 року № 857, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 вересня 2015 року за № 1068/27513;

харчуванням, у тому числі дієтичним, з урахуванням віку та стану здоров’я.

ІІІ. Умови зарахування до Відділення, проживання та відрахування підопічних

1. До Відділення зараховуються особи похилого віку та особи з інвалідністю віком від 18 років, які потребують стороннього догляду, побутового обслуговування та за умови надання їм такої допомоги можуть проживати самостійно.

Відділення надає соціальну послугу підтриманого проживання безкоштовно, на платній основі та з установленням диференційованої плати відповідно до чинного законодавства України.

2. Підопічні, які не обслуговуються в установі, зараховуються до Відділення відповідно до положення про установу.

Підопічні, які обслуговуються в установі, зараховуються до Відділення на підставі:

заяви підопічного або його законного представника;

оцінки індивідуальних потреб та індивідуального плану надання соціальної послуги підтриманого проживання.

3. Підопічні зараховуються до Відділення згідно з наказом установи.

4. На кожну особу, зараховану до Відділення, формується особова справа, що ведеться відповідно до положення про установу.

5. Підопічні відраховуються з Відділення згідно з наказом установи та за наявності однієї з підстав для відрахування з установи, визначених положенням про таку установу, а також у разі:

подання особистої заяви підопічного або його законного представника;

направлення підопічного до іншого відділення для отримання соціальних послуг стаціонарного догляду, паліативного догляду, денного догляду тощо;

невиконання умов договору про надання соціальної послуги та отримання письмового попередження від установи про можливість відмови в її наданні.

6. За підопічним зберігається місце у Відділенні в разі його хвороби, карантину, відпустки/канікул, поїздки до батьків або законного представника відповідно до положення про установу.

7. Протипоказаннями для зарахування до Відділення та перебування в ньому є:

тяжкі порушення розвитку з декомпенсованою гідроцефалією, гострими порушеннями серцево-судинної, дихальної систем;

тяжкі психічні розлади в стадії загострення, що потребують спеціалізованої психіатричної допомоги (шизофренія, біполярний розлад, рекурентні депресії);

розлади особистості з антисоціальною, агресивною, аутоагресивною поведінкою, повторними суїцидальними діями та епізодами руйнівної поведінки;

епілепсія з прогредієнтним перебігом, неконтрольованими нападами, серійними нападами, епілептичним статусом, сутінковим станом свідомості, дисфоріями;

залежність від психоактивних речовин, алкоголю, наркотиків;

хвороби в гострому періоді, хронічні хвороби у стадії загострення;

хвороби, що потребують стаціонарного лікування, в тому числі у спеціалізованих закладах охорони здоров’я (відділеннях), зокрема туберкульозного, шкірно-венерологічного, онкологічного та онкогематологічного профілів;

гострі інфекційні захворювання до закінчення строку карантину.

IV. Організація підтриманого проживання у Відділенні

1. Надання соціальної послуги підтриманого проживання у Відділенні забезпечується щодня, в тому числі у вихідні та святкові дні.

Відділення функціонує згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку, затвердженими керівником установи.

2. Соціальна послуга підтриманого проживання надається згідно з індивідуальним планом надання такої послуги та Державним стандартом соціальної послуги підтриманого проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України від 07 червня 2017 року № 956, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 червня 2017 року за № 806/30674.

3. Групи у Відділенні комплектуються з урахуванням стану здоров’я осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, ступеня їхніх індивідуальних потреб у сторонній допомозі та особистих уподобань, за віковими ознаками.

Групи комплектуються по 6 - 8 осіб з урахуванням побажань підопічних або їхніх законних представників. При цьому групи осіб похилого віку та групи осіб з інвалідністю формуються та функціонують окремо.

Засновник може встановлювати меншу наповнюваність груп у Відділенні.

4. Для організації та забезпечення підтриманого проживання Відділення повинно мати:

окремі обладнані приміщення для забезпечення відповідних умов проживання, вживання їжі, особистої та загальної гігієни тощо та службові приміщення;

кваліфікованих фахівців згідно з орієнтовними штатними нормативами відділення (групи) підтриманого проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю (додаток).

5. Умови проживання у Відділенні забезпечуються відповідно до положення про установу.

V. Організація харчування та медичного обслуговування у Відділенні

1. Персонал Відділення сприяє у самостійному придбанні підопічними продуктів харчування за власні кошти та приготуванні їжі особам, що проживають у Відділенні, шляхом забезпечення нагляду, контролю, допомоги.

2. У разі нездатності підопічних самостійно або з підтримкою забезпечити собі харчування черговий персонал організовує їх харчування відповідно до індивідуальних планів надання соціальної послуги підтриманого проживання.

3. Медичне обслуговування підопічних забезпечується закладами охорони здоров’я. Також медичне обслуговування підопічних може здійснюватись установою за умови провадження нею господарської діяльності з медичної практики на підставі ліцензії або згідно з договорами, укладеними між установою та закладами охорони здоров’я та/або фізичними особами - підприємцями, які провадять медичну практику на підставі ліцензії.

VІ. Організація корекційно-реабілітаційного процесу та дозвілля у Відділенні

1. У Відділенні проводиться корекційна та реабілітаційна робота за такими напрямами:

корекційно-розвиткові заняття з розвитку мовлення, слухового, зорового, дотикового сприймання, пізнавальних процесів, комунікативної діяльності, просторової орієнтації, предметно-практичного навчання тощо;

формування та розвиток соціальних і побутових навичок (дотримання правил особистої гігієни та самообслуговування, адекватної соціальної поведінки в різних життєвих ситуаціях тощо);

працетерапія.

2. Корекційна та реабілітаційна робота проводиться протягом всього календарного року відповідно до індивідуальних планів реабілітації та надання соціальних послуг.

3. У Відділенні проводиться робота з організації дозвілля підопічних:

забезпечення денної зайнятості та допомога у пошуку роботи;

проведення культурних заходів, відвідування музеїв, театрів, участь в екскурсіях та відвідування місцевих свят;

сприяння у підтримці та відновленні соціальних зв’язків з родичами, членами сім’ї, друзями та мешканцями територіальної громади;

підтримка у шануванні релігійних традицій.

VІІ. Управління Відділенням

Відділення очолює завідувач, якого призначає на посаду та звільняє з посади керівник установи.

Начальник Управління
у справах людей похилого віку
та надання соціальних послугО. Суліма


Додаток
до Типового положення
про відділення (групу)
підтриманого проживання осіб
похилого віку та осіб з інвалідністю
(пункт 4 розділу IV)

ОРІЄНТОВНІ ШТАТНІ НОРМАТИВИ
відділення (групи) підтриманого проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю

Посада

Кількість штатних одиниць

Примітки

1

2

3

Адміністративно-господарський персонал

Завідувач

1


Сестра-господарка

0,5


Персонал, який організовує підтримане проживання

Соціальний працівник або фахівець із соціальної роботи

2


Соціальний працівник (допоміжний персонал)

1,4

Для групи чисельністю 6-8 осіб кількість соціальних працівників для роботи упродовж дня або асистування при перебуванні в інших реабілітаційних установах чи працевлаштуванні на відкритому ринку праці (як у будні, так і в святкові дні чи вихідні) з 9.00 до 18.00 встановлюється з розрахунку 1,4 штатної одиниці на кожну групу. На кожні 2-3 групи встановлюється одна посада підмінного соціального працівника (допоміжний персонал)

Соціальний робітник

2-4,75

Для групи чисельністю 6-8 осіб кількість соціальних робітників залежить від сумарного обсягу потреби, що характеризується ступенем самостійності підопічних: самостійне самообслуговування з виконанням окремих дій під наглядом (потреба в нагляді одного працівника до 5,5 години на добу) - 2 штатні одиниці; самообслуговування з допомогою (потреба в допомозі працівника упродовж активної пори доби з 7.00 до 21.00 та одного працівника - в нічний час із 21.00 до 7.00) - 4,75 штатної одиниці

Психолог

1


__________
Примітка.


Інші посади з відповідною кількістю штатних одиниць уводяться залежно від конкретних умов обслуговування за рішенням засновника.
вгору