Документ z1180-10, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.11.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.12.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
Міністра оборони України
09.11.2010 N 577
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 листопада 2010 р.
за N 1180/18475

Про затвердження Змін до Положення
про військово-лікарську експертизу
в Збройних Силах України

Відповідно до частини десятої статті 2 Закону України "Про
військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) та з метою
приведення нормативно-правових актів у відповідність з вимогами
Закону України "Про судоустрій і статус суддів" ( 2453-17 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Положення про військово-лікарську
експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом
Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року N 402
( z1109-08 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
17 листопада 2008 року за N 1109/15800, що додаються.
2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
3. Наказ розіслати до окремої військової частини.
Міністр оборони України М.Б.Єжель
ПОГОДЖЕНО:
Міністр охорони здоров'я
України З.М.Митник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра оборони
України
09.11.2010 N 577
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 листопада 2010 р.
за N 1180/18475

ЗМІНИ
до Положення про військово-лікарську
експертизу в Збройних Силах України
( z1109-08 )

1. Пункт 6.1 розділу II викласти в такій редакції: "6.1. Направлення на медичний огляд проводиться: а) військовослужбовців строкової служби: командирами
військових частин, начальниками гарнізонів, штатних ВЛК,
військових лікувальних закладів за місцем лікування, військовими
комісарами, органами управління та підрозділів Військової служби
правопорядку Збройних Сил України, прокуратурою, судом, а осіб,
які перебувають на обстеженні та лікуванні у цивільному
лікувально-профілактичному закладі психіатричного профілю, крім
того, - головними лікарями цих закладів; б) військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової
служби): прямими начальниками від командира окремої частини, йому
рівних та вище, органами управління та підрозділів Військової
служби правопорядку Збройних Сил України, прокуратурою, судом,
начальниками гарнізонів, штатних ВЛК, військових лікувальних
закладів за місцем лікування, військовими комендантами гарнізонів
та військовими комісарами.".
2. Абзац перший пункту 3.11 розділу III викласти в такій
редакції: "3.11. Направлення на амбулаторний або стаціонарний огляд ЛЛК
здійснюється прямими начальниками від командира військової частини
та вище, начальника ВВНЗ за поданням начальника медичної служби,
судом або прокуратурою.".
Тимчасово виконуючий обов'язки
директора Адміністративного
департаменту Міністерства
оборони України В.О.Говорвгору